Chytrý region

Z centra Ostravy mizí odstavená auta díky novele zákona.

Z centra Ostravy mizí odstavená auta díky novele zákona.

Začíná pořad Chytrý region. Dnes se zaměříme na téma, které trápí spoustu obcí a měst v Moravskoslezském kraji - odstavená vozidla s propadlou technickou a autovraky v ulicích. Ukážeme vám, jak chytře si s nimi poradili v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Vozidla s více než 6 měsíců propadlou technickou kontrolou odstavená v ulicích. Donedávna velké a ožehavé téma v mnoha obcích a městech. Úředníci i městská policie byli ve většině případů na majitele odstavených aut krátcí.

Jiří Vozňák, Odbor investic a místního hospodářství, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz:
"Byly to určitě desítky vozidel ročně, ale my jsme neměli žádnou právní páku na to cokoliv s tím vozidlem dělat. Takže to vozidlo tam zůstalo normálně zaparkováno nadále."

Změnu přinesla až loňská novela zákona o pozemních komunikacích s návrhem pocházejícím od starostky Moravské Ostravy a Přívozu Zuzany Ožanové.

David Witosz (Piráti), 1. místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: "Ono správně systémově to má nejblíže kraj, tady máme výhodu, že paní starostka je poslankyně, která se zaměřuje na dopravní otázky a tohle byla jedna z věcí, která právě komunální politiky pálila. Přiznejme se, ne všichni jsme jako starosta jedné pražské část, kterému ufoni přenesou vozidla někam jinam. To si přece jen můžeme dovolit jako recesi na malých obcích, ale to není systémové řešení."

Jiří Vozňák, Odbor investic a místního hospodářství, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz: "To vozidlo může být plně pojízdné, na těch příkladech, které už máme, jsou to častokrát vozidla, o kterých byste neřekli, že tam stojí takovou dlouhou dobu, majitel se o ně dostatečně nestará, nezajistil aktualizaci."

Nově tedy stačí více než půl roku propadlá technická kontrola a úředníci mohou jednat.

Jiří Vozňák, Odbor investic a místního hospodářství, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz:
"Musím říci, že si tento zákon osvojili i naši občané, častokrát nás upozorňují na takováto vozidla, upozorňovali nás i v minulosti, protože toho parkování zejména v našem centrálním obvodu je nedostatek, takže každé volné místo je dobré. Co můžu říct za sebe, tak si myslím, že to je jeden z mála počinů, který se povedl, protože to v praxi opravdu funguje. Na základě výzvy si většina majitelů odtáhne, když jim hrozí ta sankce, popřípadě my to odtáhneme, ale opravdu to funguje a ta problematika se posouvá kupředu. Nebavíme se o tom, že furt něco papírujeme a nic ti občané nevidí."

Tyto záběry jsme natočili na konci dubna. Moravská Ostrava a Přívoz tehdy začala budovat nové odstavné parkoviště pro případy, kdy majitelé odstavených aut výzvy neuposlechnou.

Petr Smoleň, ředitel Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz:
"Technické služby na svých pozemcích začínají připravovat plochu, na kterou budou tyto vozidla odtahovat. Využita bude vlastně plocha bývalého odtahového parkoviště, kterou máme od roku 1997, kdy jsme provozovali odtahovou službu a v současné době je využívaná jako sklad vánočních stánků a materiálů obvodu. Bude vytvořena nová plocha."

Teď už je parkoviště hotovo a úřad centrálního ostravského obvodu sem mohl nechal odtáhnout několik aut. Ta tak uvolnila místa, která dlouhodobě v centru města zabírala.

Petr Smoleň, ředitel Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz: "To vozidlo by tady mělo být odloženo po dobu tří měsíců, kdy vlastník, pokud se k tomu autu přihlásí, musí zaplatit veškeré náklady s tím spojené, tzn. odtah a uskladnění na parkovišti. Pokud se tak nestane, tak auto bude vyvrakováno nebo půjde do dražby. Ze získaných prostředků budou uhrazeny náklady, které byly vynaloženy na odtah a uskladnění. V loňském roce bylo kolem třiceti vraků. V současné době se bavíme asi o 12 až 14 vracích, vytipovaných v obvodu, ale ve skutečnosti jich může být mnohem víc."

Jiří Vozňák, Odbor investic a místního hospodářství, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz: "Nefunguje to pouze restriktivně. Na základě toho, když zjistíme, že vozidlo má propadlou kontrolu déle než šest měsíců, zjišťujeme majitele a posíláme mu první výzvu, aby do dvou měsíců vozidlo odstranil. Pokud tak neučiní, dáváme pokyn technickým službám, aby zajistily odtah a uskladnění na zabezpečeném parkovišti. Od té doby zároveň běží sankce za uskladnění toho vozidla. Pokud ten majitel pak chce vozidlo získat, musí zaplatit za odtah a uskladnění, veškeré prostředky a my mu to vozidlo vydáme. Pokud takto neučiní ani do půl roku, tak zákon nám umožňuje vozidlo prodat v aukci."

David Witosz (Piráti), 1. místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:
"Vzhledem k tomu, že některá vozidla jsme si nafotili a chtěli jsme něco odeslat a ta vozidla někdo přeparkoval někam jinam, tak asi část řidičů si to uvědomila. Já si navíc myslím, že protože mnohdy, když vidíme vozidla, v jakém jsou stavu, tak se ani nedá říct, že by to byly doslova vraky nepojízdné. Mnohdy jsou třeba starší, ale v pojízdném stavu. Někdy by se člověk divil, že takové vozidlo na tom místě někdo nechal, protože ono zarůstá a je vidět, že s ním nikdo dlouho nejel. Nějaká reakce tam je a ty, co jsme vyzvali, tak v drtivé většině zareagovali a tyto vozidla z komunikací odstranili."

Jiří Vozňák, Odbor investic a místního hospodářství, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz:
"Už jsme samozřejmě přišli na to, že už jsou někteří majitelé, kteří zkouší některé triky, aby to obešli. Ta vozidla, když ubývají, tak jiná zase přibývají, takže je to takový, řekněme, stále se opakující se proces. Ale musím říci, že to výrazně pomůže tomu, že těch odstavených aut bude méně, než doposud."

Majitelům se likvidace auta, se kterým už neplánují jezdit, vyplatí rozhodně více než si vůz zbytečně nechat odtáhnout na odstavné parkoviště.

Petr Smoleň, ředitel Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz:
"V dnešní době ta likvidace není až takový problém. Člověk může kontaktovat jednu z řady firem, které se ekologickou likvidací vozidel zabývají. Oni vám vlastně zdarma to vozidlo odtáhnou a ještě vám dají poplatek za to auto v ceně šrotu. Ta částka se může pohybovat od 500 do 3000 korun, kterou ten člověk dostane. Pokud to ale člověk neudělá a hrozí mu odtah, tak vlastně to vozidlo bude na jeho náklady odtaženo, což je asi 2000 korun a uskladněno na tři měsíce, kde se může částka vyšplhat až 9000 korun, takže dohromady se může ten člověk dostat třeba i na 11.000 korun, takže je určitě lépe si to auto ekologicky zlikvidovat sám."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ve studiu je teď s námi starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a také poslankyně parlamentu ČR Zuzana Ožanová. Dobrý den.

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: My vlastně navážeme na reportáž, kterou diváci mohli vidět. V ní také padlo, že iniciativa k novelizaci právě toho zákona, který řeší problematiku odstavených vozů vzešla od Vás, proč?

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Já to řeknu úplně jednoduše. Před zvolením do Parlamentu České republiky jsem se zabývala dopravou a musela jsem řešit i tyto věci, kdy si občané stěžovali na to, že na ulici stojí auta a stojí tam dlouho a nejde s tím nic dělat. Ať je odstraníme, aby mohli zaparkovat.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Či-li dá se říct, že to byl jeden možná i z cílů nebo částečně z cílů z vašeho poslaneckého mandátu?

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Ne, není to jenom cíl. Cíl je samozřejmě všechno ve prospěch toho, co si myslíme, že je správné. Ale chtěla jsem se touto otázkou zabývat, abych až se vrátím do praxe mohla si říci: "konečně to mohu řešit".

Lukáš Zavadil, TV Polar: Nebo jedno z témat vlastně jsem mohl říct.

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Ano.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Co vlastně ta novela v praktické rovině mění, co znamená pro obce a pro města?

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Já bych to řekla, že se musíme vrátit napřed trošku do minulosti. Ještě před úpravou tohoto zákona byla taková složitá věc, že vozidlo třeba dlouhodobě i několik let stálo na parkovišti nijak označené na volném parkovacím místě a my jsme s tím nemohli nic dělat, protože známky autovraku byly definovány tak přísně, že obce nemohly odtáhnutí nijak řešit a já jsem měla vždycky na to větičku: "parkování na parkovišti a to ani dlouhodobé není protiprávní". Bohužel díky tomu nešla věc řešit. Tato novela nyní zavádí to, že to můžeme řešit trošku jiným způsobem. Nepřímo, že by se příliš rozšířila definice autovraků, ale to, že vozidla musí mít platnou technickou kontrolu a pokud ji nemají, tak už odtáhnutí mohou obce řešit.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jak vlastně ta novela vznikala? Byl někdo s kým jste se například radila, nebo kdo se ještě podílel na tom návrhu změny?

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Ano, radila jsem se s ministerstvem dopravy. Probírali jsme možnosti, jak tuto problematiku nejlépe uchopit a jak dosáhnout účelu, účelu takového, aby bylo možno s dlouhodobě odstavenými vozidly pracovat a případně je odtáhnout z pozemních komunikací.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Bylo něco, co se do té novely nepodařilo vložit nebo prosadit a pomohlo by například ještě víc?

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): V této chvíli ne, protože ono někdy je jednodušší udělat menší tu novelu a zjistit fungování v praxi. A čím rozsáhlejší novela by byla, tím více pozměňovacích návrhů z řad mých kolegů, kteří by tam ještě hledali další a další věci, jak se ostatně jeden z kolegů pokoušel a chtěl ať se zabývají těmi vraky městské policie a já jsem mu musela vysvětlovat, že já chápu, že z Prahy, ale ne všechny obce mají městskou policii. Že to v Praze asi nevědí, ale existují obce, kde městská policie není.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Máte na tu novelu jako poslankyně i jako starostka odezvu od svých kolegů, od starostů z Moravskoslezského kraje nebo odjinud?

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Já se přiznám, že nemám. Nemám odezvu ve své podstatě žádnou, protože většina z nich neví, kdo tu novelu inicioval. Ale domnívám se, že to není podstatné. Podstatné je, že kolegové nyní mají nástroj k řešení situace. Je jedno, kdo to prosadil. Důležité je, že to ve prospěch nás všech. Můžeme se zabývat těmito auty. Samozřejmě, když někdo zapomene technickou prohlídku, stává se to. Sáhněte si do svědomí. I já jsem šla třeba až měsíc po technické prohlídce na technickou prohlídku, tak proto je tam třeba lhůta šesti měsíců. A potom už si může ta obec něco dělat. A teď je otázkou zda, tak bude činit či nikoli. Většina těch dlouhodobě odstavených vozidel, prosím vás, tu technickou prohlídku nemají platnou několik let, takže se nemusí lidé obávat, že okamžitě v době neplatnosti technické prohlídky jim hned někdo odtáhne vozidlo, protože vždycky bude vyzván úřadem, aby zajistil nápravu. Samozřejmě hrozí tam pokuta. Můžu říct, že velká diskuze byla ohledně právě této lhůty šesti měsíců. Někteří křičeli to je hodně! Ať už měsíc, dva měsíce po propadnutí technické prohlídky, ale ruku na srdce nejenom, že jsme zapomnětliví, ale někdo může odjet na dovolenou, může onemocnět může být cokoliv, co mu zabrání splnit si svou povinnost dát vozidlo na technickou prohlídku. Proto ta šestiměsíční lhůta. Někteří naopak říkali, že je zase příliš krátká. Ale já se domnívám, že potom to ty obce mohu vždycky zvážit a brát v úvahu i to, že byly nějaké důvody, které bránili. Setkala jsem se také s důvodem, který bránil řešit dlouhodobě odstavené vozidlo jednoduše. Pán zaparkoval vozidlo za tři čtyři měsíce, kdy jsme začali řešit, že tam stojí dlouho, mezitím už přišel o obě nohy. Opravdu už s tím vozidlem nemohl odjet a nikdo si neuvědomuje, že takové lidsky složité situace mohou nastávat i u majitelů vozidel.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Centrální ostravský, jak už jsme zmínili, zřídil odstavné parkoviště. Jaké další aktivity v tomto směru se chystáte podnikat?

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Ve své podstatě v této chvíli stále řešíme pouze - ne pouze - ale řešíme to, že oslovujeme ty provozovatele odstavených vozidel. Výhodou novely zákona je, že se většina až tři čtvrtiny případů vyřeší, protože i hned po oslovení začínají provozovatelé reagovat a začínají sjednávat nápravu. Buď jdou na technickou kontrolu nebo vozidlo odstraní z pozemní komunikace. Takže v současnosti máme přibližně jenom pět vozidel na našem odstavném parkovišti. Počkáme až jich bude víc, budeme zvažovat, zda jít do aukcí a prodávat či ne. Ale myslím si, že největším přínosem není to, co budeme dál dělat a jestli prodáme pár starých aut, ale největším přínosem je to, že ti oslovení už sami vyřeší tu situaci. Že už potom nemusí být žádné úkony. Nezatěžuje se tím úřad, nikdo a lidé mohou zaparkovat na tyto volná místa.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Podaří se vlastně vůbec podle Vás ten fenomén odstavených vozidel lomeno autovraků vymýtit? Někteří majitelé údajně opět zkouší triky, jak tu novelu vlastně obejít.

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): U nás se nepodaří vymýtit nikdy zcela nic, protože český člověk i moravský je velmi vynalézaví a snaží se vždycky něco obejít. Nicméně v této chvíli nám to pomáhá řešit to, co jsme nemohli řešit mnoho let. Alespoň u těch nejdéle odstavených vozidel jsme schopni něco řešit. Jakmile ta novela bude platit už delší dobu, už přestane být novelou a už ji dlouhodobým zavedeným zákonem lze potom zjistit, co praxe přináší. A lze samozřejmě dále novelizovat. V současné chvíli se domnívám, že je tato úprava dostačující na to, aby se mohl zjednat alespoň nějaký pořádek.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Starostka a poslankyně Parlamentu České republiky Zuzana Ožanová, díky za Váš čas.

Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ANO): Já děkuji za pozvání do studia, pěkný den a na shledanou

Tolik z pořadu Chytrý region. Díky, že jste nás sledovali a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat