Eko magazín

  • Ostravská ZOO řídí evropský chov šimpanzů
  • Technické služby v Ostrava Jihu přecházejí na ekologickou dopravu
  • Karvinští strážníci chytali pštrosa
  • Pokračuje sanace Hlučínského jezera za více jak půl mld Kč, Petr Vojtíšek, Gardenline

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, všem divákům Eko magazínu. Dnešní díl věnujeme chovu šimpanzů v ostravské zoo, která ho řídí v celé Evropě. Technické služby v Ostravě Jihu přecházejí na ekologickou dopravu, také vám ukážeme, že strážníci řeší i velmi neobvyklé případy, jako je třeba odchyt pštrosa v Karviné a v rozhovoru s Petrem Vojtíškem se dozvíte, co se aktuálně děje na Hlučínském jezeře.

OSTRAVSKÁ ZOO ŘÍDÍ EVROPSKÝ CHOV ŠIMPANZŮ

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Šimpanzi bývají v zoologických zahradách zejména pro děti velkou atrakcí. V ostravské ZOO chovají kriticky ohrožený druh šimpanze hornoguinejského. V Pavilonu evoluce, který byl otevřen před šesti lety, žije nová chovná skupina od roku 2019. Novinkou a velkým uznáním chovatelských dovedností je pověření vedením Evropského ex situ programu pro šimpanze.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Ostravská zoo je považována za chovatelskou špičku v rámci evropských asociací zoologických zahrad a akvárií. Starají se tam o celou řadu vzácných a raritních druhů, které jsou považovány za prestižní.

Jiří Novák, zoolog, ZOO Ostrava: “Mohl bych jmenovat od těch méně známých, méně běžných a možná nečekaných například některých vzácných a ohrožených druhů paprskoploutvých ryb, které velice úspěšně množíme a patříme ke špičce Evropy a možná i světa. Pro lidi bude pochopitelnější zmínit některé druhy savců. Vypíchl bych jedinečný druh damanů, pro které vede ZOO Ostrava i monitoring v rámci Evropské asociace zahrad a akvárií a my v tuhle chvíli máme dva druhy damanů. Oba v počtu jedenácti kusů.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Velkým chovatelským úspěchem ostravské zoo je narození slůněte v roce 2017. V historii zahrady je sameček druhým odchovávaným mládětem. Chovatelé se zaměřují i na chov dravých ptáků s následnou repatriací do volné přírody.

Jiří Novák, zoolog, ZOO Ostrava: “Týká se to například orlosupů bradatých nebo supů hnědých, také bych mohl zmínit ibisy skalní, jejichž mláďata vypoušíme každý rok ve Španělsku.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Ostravská zoo dostala atraktivní nabídku vést chov šimpanzů. Je to i zásluha zooložky Jany Pluháčové, která se jejich chovu úspěšně věnuje několik let. Zároveň byla aktivní členkou poradní skupiny pro záchovný program. Teď evropský chov šimpanzů řídí.

Jana Pluháčková, zooložka, ZOO Ostrava:Je to poměrně náročná práce, protože šimpanzů je v rámci Evropy několik stovek v mnoha zoologických zahradách, jen chovatelů je asi 140. Je to práce od vedení plemenné knihy, domlouvání transportů, dohlížení na to, aby chovatelská zařízení odpovídala po stránce bezpečnostní, ale i potřebám zvířat. Dále mezi sebou konzultujeme krmné dávky, ale i problémy spojené s chováním skupiny. Je to práce hodně komplexní.”

Jana Pluháčková, zooložka, ZOO Ostrava:”Chovný program zahrnuje všechny poddruhy šimpanze které známe. Šimpanzi se dělí na čtyři poddruhy, z nich tři jsou chovány v evropských zoo. A my se zaměřuje na šimpanze hornoguinejského, který je nejvíce ...až kriticky ohroženým druhem. Snažíme se ho zachovat pro další generace. A doufáme, že někdy, je to sice v dalekém horizontu, ale přáli bychom si je vracet do volné přírody.”

JIŘÍ NOVÁK, zoolog, ZOO Ostrava: “Já si myslím, že každá zahrada má určitý okruh zvířat, na které se více zaměřuje. Je to dáno mnoha faktory, ať už personálem nebo historickými souvislostmi a samozřejmě usilovnou prací, kterou nejen na poli ochrany přírody, ale i chovatelství odvádíme a věnujeme.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Ostravský Pavilon evoluce aktuálně využívá skupina osmi šimpanzů. Chovatelé jim vytvořili k životu stejné podmínky, které by měli ve volné přírodě. 

JANA PLUHÁČKOVÁ, zooložka, ZOO Ostrava: “V tuto chvíli chováme dva dospělé samce, pět samic a jedno mládě, které se narodilo v únoru loňského roku Je to pro nás velký úspěch, protože se jedná o mládě, které se narodilo po mnoha letech a je to důležitý krok pro zachování populace uvedeného poddruhu v celé Evropě. Skupina už funguje bez našich zásahů, jak se říká “máme zaděláno těsto, teď už jenom pečeme” a čekáme, co z toho bude. Z pěti samic, jsou potencionálně chovné čtyři a už probíhá nějaké páření a očekáváme, že v příštích letech bychom mohli mít až tři další mláďata.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Šimpanzi jsou všežravci a kromě lovu menších savců jako prasat, antilop či jiných primátů, se živí i termity. V Zoo Ostrava mají k dispozici umělé termitiště, jídelníček mají založený zejména na zelenině, mase, vejcích a ovoci.

TECHNICKÉ SLUŽBY V JIŽNÍ OSTRAVĚ PŘECHÁZEJÍ NA ALTERNATIVNÍ DOPRAVU

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Technické služby Ostravy-Jihu od nového roku vyvážejí odpadkové koše v celém obvodu. Do té doby měly na starost jen polovinu z nich. Bez dalšího vozidla by ale tento dvojnásobný počet nezvládly. V současné době testují elektrovozidla, která nezatěžují životní prostředí.

PETRA ČADOVÁ, řidička: “Máme teď půjčenou druhou elektrokošovku. První byla strašně velká, neohrabaná. Tady ta maličká je dobrá, otočím se na chodníku, dá se to dobře vysypávat. Líbí se mi na tom, že teda je to elektro, nemusím řadit."

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Zapůjčené elektrovozidlo se nabíjí 5 hodin a má dojezd 80 kilometrů. Jezdí rychlostí maximálně 52 km za hodinu. Zatím je tak favoritem.

MAREK ČUMPELÍK, technik silniční dopravy TSOJ: “Máme přislíbenou dotaci na vozidla skupiny N1, pro vozidla skupiny L7, což jsou takové ty motocykly a pro vozidla CNG.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  V Ostravě-Jihu je bezmála 600 odpadkových košů, ze kterých se měsíčně vyveze zhruba 8 tun odpadu. Technické služby mají na starost i zimní údržbu v částech Dubina a Hrabůvka, kde je více než 110 kilometrů silnic 3. a 4. tříd, chodníků a parkovišť. Nejvíce práce s odklízením sněhu měly v polovině ledna.

KARVINŠTÍ STRÁŽNÍCI CHYTALI PŠTROSA

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velmi kuriózní odchyt mají za sebou karvinští strážníci. Byli požádáni o pomoc při chycení pštrosa, který den předtím utekl svému majiteli. Strážníci byli velmi kreativní, ptáka chytili do sítě, kterou jeden z nich přinesl z hokejbalového areálu.

PETR BIČEJ, ředitel MP Karviná: “Dostali jsme anonymní oznámení od občana, že na ulic Na Stráni se pohybuje pštros, což se tedy ve finále potvrdilo. Strážníci dobrou hodinu a půl spolu s majitelem se snažili odchytit, což v lesním porostu nebylo možné, nakonec tedy sehnali síť a jak vidíte ze záběru, velmi profesionálně toho pštrosa odchytili."

MARTIN PALA, velitel směny MP Karviná: “Mě napadlo, že pštros je větší zvíře je větší obvyklé než jiné na chytání a snažil jsme se klukům pomoct. dělali jsme rekonstrukci hřiště na hokejbalovém areálu, kde máme oblouky sítě v délce 2x 36 metrů, takže mě to napadlo, že by to mohlo pomoct těm lidem.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar:  Pštros byl vystrašený a nezraněný se vrátil zpátky majiteli. Není výjimkou, že strážníci pomáhají chytat zvířata, která utekla majitelům. Loni v létě například odchytili hroznýše královského.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V Eko magazínovém studiu vítám Petra Vojtíška, zástupce firmy Gardenline. Dobrý den.

Petr Vojtíšek, Gardenline: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Firma získala zakázku na úpravy hlučínského jezera, kde se pracuje od loňského roku. Cena za provedení díla činí 574 milionů korun bez DPH a hlavní práce mají trvat 23 měsíců. Dalších několik let budou probíhat pěstební práce s tamní faunou a flórou. Pane Vojtíšku, už tady padlo, že loni v létě začala první etapa celkové rekonstrukce, která by měla vyřešit současný velmi špatný stav jezera. Co bylo na začátku třeba zajistit, aby mohly práce začít?

Petr Vojtíšek, Gardenline: Tak s ohledem na dobu mezi zpracováním projektové dokumentace a zahájení stavebních prací bylo potřeba provést aktualizaci geologických průzkumů, zajistit vstupy na pozemek, novou inventarizace dřevin a potom samozřejmě provést přípravu území na tuto stavbu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Loni už ty hlavní práce začaly. Řešili jste výpustě a hráze. Měly by přibýt nějaké mosty. Počítá se i se zpevnění břehů. Co už je v tuto chvíli dá se říct po skoro půl roce prací hotovo?

Petr Vojtíšek, Gardenline: Tak v současné době nejsou stoprocentně dokončené žádné stavební objekty, které jste zmínila. Ve stavu rozpracovanosti jsou všechny tyto objekty, ať už je to lávka přes Opavu nebo lávka přes Juliánku. Opevnění břehů pravobřežní i levobřežní hráz. První dokončení těchto objektů je plánováno na přelomu jara a léta letošního roku, kdy by měly být zrovna mostní objekty to znamená lávka přes Julíánku, lávka přes Opavu a navazující čelní hráz by měly být dokončeny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hlučínské jezero v tuto chvíli aktuálně je jedno velké staveniště. To znamená, že lidé tam nemají přístup samozřejmě v zimě asi ani nevyhledávají, ale pro léto asi také pravděpodobně vstup lidí bude zakázán.

Petr Vojtíšek, Gardenline: V současnosti je celé jezero staveniště. To znamená bez přístupu veřejnosti. Jestli to bude i na léto. Tohle je v gesci města Hlučín. Musí se rozhodnout město Hlučín, jestli bude možné realizovat práce tak, abychom upřednostnili stavbu nebo jestli bychom umožnili vstup do nějaké části jezera.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A z toho co říkáte. Znamená to, že ta úvaha nějaká je, že byste se třeba přemístili z části jezera, aby se lidé mohli koupat? Jde to vůbec v rámci té celkové rekonstrukce?

Petr Vojtíšek, Gardenline: S ohledem na rozsah stavebních prací, který je, tak to rozhodnutí musí padnout nejpozději v květnu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vraťme se k aktuálním probíhajícím pracem. V únoru padly velké mrazy. Zasáhlo to hodně do těch prací, které jste měli naplánované? Museli jste něco odložit?

Petr Vojtíšek, Gardenline: Samozřejmě při tvorbě harmonogramu jsme počítali i se zimním obdobím. Za sebe můžu říct, že jsme s těmito mrazy tak velkými nepočítali. Tím pádem došlo k dílčímu odložení stavby. Zejména betonářských prací na lávce přes Opavu a lávce přes Juliánku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Které z těch naplánovaných prací nebo probíhajících prací jsou takové nějaké nejnáročnější nebo komplikované? Je tam něco takového v rámci celkové rekonstrukce?

Petr Vojtíšek, Gardenline: Celá stavba je v podstatě o vodohospodářských objektech a dopravním stavitelství. Za mě můžu říct, že ať už teda mostní objekty případně podzemní těsnící stěna nebo objekty, které jsou pod hladinou spodní vody jsou takové nejzajímavější a nejsložitější.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete popsat k čemu všechny ty práce směřují? To znamená, jak bude hlučínské jezero vypadat v roce 2023 a po dvou letech renovací, rekultivací a všech těch prací, které jsou naplánovány?

Petr Vojtíšek, Gardenline: Tak hlavním cílem vedle revitalizace je provést ochranu území proti stoleté vodě. Tím pádem se zvyšují hráze, ať už na levobřežní nebo pravobřežní hráz řeky Opavy. Dále dochází ke zpevnění trhové hrany na vlastním jezeře a samozřejmě dochází i k rekonstrukci mostních objektů a vybudování nových mostních objektů. Zrovna třeba lávka přes Juliánku je kompletně nová.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když skončíte v roce 2022, už jsem na začátku řekla, že by pak ještě měly probíhat další práce na terénu a fauna, flóra by se tam měla dávat v uvozovkách dohromady. To je také v gesci firmy Gardenline?

Petr Vojtíšek, Gardenline: Ano. Stavba je rozdělena na několik objektů a jedním z těch objektů jsou i krajinné a sadové úpravy. Kdy po dokončení těchto úprav včetně následné péče je až 60 měsíců po zahájení stavby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dá se už teď odhadnout, zda termín ukončení prací dodržíte?

Petr Vojtíšek, Gardenline: Dokončení prací je naplánováno na letní měsíce roku 2022. Vzhledem k tomu, že máme za sebou už čtvrtinu stavby troufám si tvrdit, že zatím nejsme v nějakém výrazném skluzu, který by nám už nyní říkal že tento termín nebude konečný.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bude možné jezero i v průběhu prací nějakým způsobem využívat?

Petr Vojtíšek, Gardenline: Součástí hlučínského jezera jsou i hráze okolo jezera, kdy zejména z části mezi lávkou přes Opavu a lávkou přes Juliánkou se počítá s obchůznou trasou pro pěší a cyklisty v době, kdy dojde k bourání stávajícího mostního objektu mezi Jilešovicemi a Kozmicemi. Takže ano, čas tady této obslužné trasy bude využívána. Co se týče koupání, případného koupání to nemáme v gesci my jako stavba, ale to je v gesci města Hlučín.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor. Eko magazín končí. Uvidíme se u dalšího tématu na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat