Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Energie a kraj

Energie a kraj

  • Kulatý stůl řešil zaměstnanost v energetice
  • Bývalý Důl Gabriela bude centrem pohornické krajiny
  • Jakub Unucka, 1. náměstkem hejtmana MS kraje: MS kraj hledá cestu, jak udržet zaměstnance v energetice

Dobrý den, novinky z energetiky jsme pro vás shrnuli do tohoto vydání magazínu TV Polar Energie a kraj. Navštívíme Kulatý stůl v Ostravě, podíváme se okénkem do světa a nakonec si budeme povídat s prvním náměstkem hejtmana MS kraje Jakubem Unuckou.

Kulatý stůl řešil zaměstnanost v energetice

Nejen náš kraj se potýká se zásadním problémem v energetice, a to nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Český svaz zaměstnavatelů v energetice proto organizuje setkání expertů na energetiku, kteří se snaží najít cestu, jak zaměstnance v oboru udržet a přitáhnout i absolventy středních a vysokých škol.

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: „Obecně v ČR máme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Kdyby například v MS kraji došlo k útlumu hutnictví, spousta lidí si bude hledat novou práci a my takové kvalifikované zaměstnance potřebujeme.“

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: „Chceme stavět modulární reaktory, obnovitelné zdroje, ale někdo ty systémy musí řídit. Nedostatek kvalitních pracovníků je nejen v lékařství, ale bohužel také v energetice.“

Karel Klusák, předseda Odborového svazu ECHO: „Je to dáno tou odborností, protože na zaměstnance v energetice klademe velké požadavky. A to hodnocení bohužel úplně neodpovídá současnému trhu.“

Velmi důležitou roli sehrávají v řešení tohoto problému střední školy s obory zaměřenými na energetiku.

Tomáš Führer, ředitel SŠ elektrotechnické Ostrava: „Není to jen o dětech, které studují střední školu, ale my musíme být připraveni i na rekvalifikace a na vzdělávání zaměstnanců z energetiky.“

Vladislav Walach, SŠ polytechnické Havířov: „MS kraj je průmyslový a energetika je tady prioritou. Takže jsem rád, že se tady o těch problémech pobavíme a nastíníme i cestu ke zlepšení situace.“

Rekvalifikace na středních školách by mohly sehrát velmi významnou roli. Při transformaci kraje by mohly do energetiky přijít lidské zdroje z jiných oborů.

Bývalý Důl Gabriela bude centrem pohornické krajiny

Další strategický projekt dostal přiklepnutou dotaci z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. POHO Park Gabriela se stane centrem pohornické krajiny, z bývalého dolu Gabriela vznikne návštěvnické centrum s bohatým programem a poutavou expozicí o těžkém životě horníků a jejich rodin.

Tak už je to jisté, MS kraj bude rekonstruovat bývalý důl Gabriela. A nejen to. Projekt POHO Park Gabriela vytvoří na Karvinsku místo, kam lidé budou jezdit za zábavou, ale i historií hornictví. Vybuduje se tu centrum pohornické krajiny, které bude výchozím bodem i křižovatkou stezek pohornickou krajinou. Důl Gabriela je jen malý kousek od šikmého kostela, který v posledních letech na toto místo a jeho historii výrazně upozorňuje. Nové návštěvnické, kulturní a zároveň technologické centrum tuto oblast ještě více zatraktivní.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 503 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí kraji z Operačního programu Spravedlivá transformace přikleplo dotaci ve výši 428 milionů korun, z krajského rozpočtu na projekt půjde 75 milionů.

Kromě expozice o životě horníků a těžbě uhlí nabídne zrekonstruovaná kulturní památka, která posledních 20 let pouze chátrala, reprezentační prostory po konání konferencí, workshopů, festivalů a dalších nejrůznějších akcí.

Těžba černého uhlí toto místo obrovsky proměnila. Kvůli průmyslu odsud zmizely celé ulice s domy a zahradami, škola, obchody, hospoda. A proměnil se i běžný život místních lidí. Těžba sem přinesla opravdovou dřinu a s ní i životní tragédie havířů a celých jejich rodin. Hornických muzeí máme v republice několik, tato expozice ale bude jiná. Nebude jen ukazovat staré kahany, špachtle a kožené zástěry, bude vyprávět lidské příběhy, připomínat historii tohoto místa a vyjadřovat respekt obětem i životu lidí, které těžba tolik ovlivnila. Flexibilní expozice bude umístěna v podzemí strojovny, kde byly původně umístěny těžní stroje a související technologie provozu.

Roční náklady POHO Parku Gabriela jsou odhadovány na 12 milionů korun. Hrazeny budou z rozpočtu kraje, přispívat by mělo i město Karviná. Vedení města věří, že POHO Park Gabriela nebude jediným z projektů v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci, který bude pro oblast Karvinska schválen.

POHO Park Gabriela bude provozovat zapsaný spolek POHOPARK, jehož členy jsou Moravskoslezský kraj, krajská akciovka MSID, město Karviná a spolek Dokořán. Kromě zrekonstruovaného dolu je součástí projektu i novostavba informačního centra se zázemím pro návštěvníky. V areálu nebudou chybět odpočinkové prostory s malým bistrem, vzniknou zde pěšiny, cyklotrasy nebo odpočinkové plochy. Velkým lákadlem bude ferratová stezka na vrchol jedné z těžních věží.

Už se také začalo pracovat na přípravě expozice o životě horníků a těžbě černého uhlí. Brzy bude hotova studie, která popíše uspořádání expozičního prostoru i samotnou expozici, její scénář a scénografii. Pak začnou odborníci pracovat na projektové dokumentaci expozice, která by měla být hotova na podzim letošního roku.

Jakub Unucka, 1. náměstkem hejtmana MS kraje: MS kraj hledá cestu, jak udržet zaměstnance v energetice

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Je dobré se podívat do země, kde sluníčko svítí opravdu, až na tu výjimku za nás, kdy pršelo, tak pak tam svítit 360 dní v roce a ta země má dosud menší výrobu ze solárů než ČR. To je paradox, byť do roku 2050 chtějí mít zhruba polovinu elektřiny ze solárů a polovinu chtějí mít z jádra. Ale od počátku říkají, že ta polovina z těch solárů bude 100% zálohovaná v plynu. A to je to, co u nás v té diskusi chybí. U nás si prostě utratíme bambilion za soláry a už nikdo neříká, že stejný bambilion budeme muset utratit za plyn, protože soláry prostě fungují jednu osminu času v roce. Takže i tam jsme si potvrdili prostě jaká je realita soláru. Ano, je to super věc, ale potřebujeme mít 100% zálohu v plynu nebo v něčem podobném, asi v plynu. Druhá věc, kterou bylo atypické používání solárních panelů. To znamená jsou už dneska panely, které nejsou skleněné, které jsou plastové, byť mají nižší výkonnost, ale dají se ohýbat, dají se různě zakulacovat. Tak toto mě hodně překvapilo. Dál jsme tam diskutovali o tom, jestli je nebo není dobré mít panely natáčecí, jaká je efektivita těch systémů, protože bavíme se o agrofotovoltaice, kdy vlastně ty panely jsou v nějaké výšce, tak tam ty názory byly různé. No a to byla jedna část té výstavy. Další se věnovala využívání odpadů a vodě, byť voda u nás není takový problém jako v těchto zemích. Ale bylo zajímavé slyšet názory, že privátní subjekt si s tím vždycky poradí líp než ten státní. Třeba privatizace vodovodu a další věci.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže co jste si z toho odnesli? Jaké věci můžeme aplikovat tady u nás?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Soláry s rozmyslem na každou střechu, na každý barák, ale určitě ne na pole.

Tomáš Tikal, TV Polar: S jakým příspěvkem přicházíte tady k tomuto kulatému stolu?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Tady přicházím s pokorou si poslechnout, jaký je názor odborníků na to, co se u nás děje, protože zajímá mě, jaký je jejich pohled na ty tři kategorie lidí, kteří jsou postiženi energetickou krizí. Tou první jsou samozřejmě ti v té první linii, to znamená havíři, kteří těží uhlí, případně lidi z Dětmarovické elektrárny, která se zavírá, případně lidi z koksoven, kde je tlak prostě na to okamžité, na to postupné odcházení od toho uhlí. To je ta primární část. Ale sekundární a to souvisí s tím, co jsem říkal, je zdražování energií, jejich nedostatek a co to bude způsobovat. Už dneska ČR má třikrát větší cenu elektřiny než sousední Polsko a pokud v ceně výrobku elektřina dělá 20%, no tak ten polský výrobek je výrazně levnější a ten český na tom trhu neobstojí. Takže mě zajímá, jako jaký je pohled na to, jestli se vyplatí opravdu jakoby masivně zadotovat tu elektřinu, ať už to jsou desítky nebo stovky miliard, anebo je výhodnější nechat ty lidi z těch firem odejít, ty firmy zkrachovat a potom řešit nějaký rozvoj trhu. Takže sám jsem zvědavý, co se tady dneska dozvím a uvidím. Možná po skončení konference si dáme řeč, jak to dopadlo.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vidíte problematiku rekvalifikací? U horníků z OKD to relativně fungovalo. Jak to vidíte u těch z Dětmarovic, případně z Liberty a dalších oborů a firem?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Tak rozdělme horníky, kteří byli na čelbě, tak tam to nefungovalo. Tam člověk s vysokou pravděpodobností už nepůjde do práce nikde jinde. Elektrikáři samozřejmě ti se uživí. A co se týká rekvalifikací. Jedna věc je to co bude dělat ten člověk. A vezmeme si třeba Liberty chlapa, který dělal huťaře. Teďka po něm chtít, aby šel někde montovat kabely na linku je jako fakt nesmysl. Je to plýtvání potenciálem, který ten člověk má. Takže o tom je nejenom samotná rekvalifikace, ale vůbec ta nabídka těch příležitostí pro ty jejich zkušenosti. Jako opravdu je hloupost nechat lidi, kteří dělali z ocelí třicet roků, někde montovat kabely. To je prostě nesmysl. Takže musí vznikat poptávka po těch profesích a pokud bude, tak ta rekvalifikace bude probíhat velmi jednoduše.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste spokojen se středním školstvím v našem kraji, které nabízí energetické obory?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Tak asi je známé, že kraj, jeden ze strategických projektů, je TPA Technologická podnikatelská akademie, což je, kdyby škola pro učitele, kteří by měli co nejrychleji přenést to, co ten trh potřebuje do školy, že jo? Dneska to trvá několik let, než například Job Air - letecký mechanik, tak trvalo několik let, než se prostě podařilo to udělat, ale ten trh nepočká. Takže to TPA, ty jejich balíčky budou během několika měsíců, se dostane do výuky to, co trh potřebuje a to podle mě je super. Takže střední školství ano, ale potřebuje samozřejmě zrychlit. To tak prostě je.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je kraj spokojen se spoluprací škol a energetických firem?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Když vezmu to, že jakýkoliv energetik je okamžitě vyprodaný, v uvozovkách. A vezmu to, že nástupní plat absolventa VŠB je energetik, pak je IT odborník a pak hluboko hluboko dál jsou nějací strojaři. Takže ten trh ty energetiky potřebuje a bude jich potřebovat stále víc. Protože pokud se bavíme o jádru, ať už teda malém v Dětmarovicích nebo v tom velkém v Dukovanech, tak ČEZ říká něco o sedmi tisících pěti stech inženýrech nebo absolventech s maturitou, které potřebuje navíc. A oni nejsou. Takže pokud my soutěžíme tendr, ať už to dopadne, jak dopadne, tak druhá věc je, jestli to bude mít kdo v České republice udělat. A to je velká výzva pro školy jak střední, tak pro vysoké.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co můžete udělat vy pro to, aby jednak ti absolventi těchto škol zůstali v oboru a aby zůstali tady v našem regionu?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Začnu od počátku. Teďka se bavíme s Vysokou školou báňskou, že bychom jako uzavřeli memorandum, to je jedna věc. Ale že by opravdu cíleně kraj působil ve středních školách na vybrané obory. To znamená energetika, IT a tak dál. A tito by potom měli výhodnější podmínky, kdyby přicházeli na Vysokou školu báňskou. Je to běh na dlouhou trať, protože čtyři roky jsou na střední, pět roků jsou na výšce. Potom je obrovská otázka doktorandů. A firmy prostě chtějí doktorandy, chtějí vědu a výzkum a nechtějí platit to, že dělají zkoušky. To znamená oddělit tu vědecko-výzkumnou část od té akademické. Tak to jsou taky výzvy před tím vysokým školstvím. Ale jako hodně se to mění teďka i v souvislosti s refreshem a dalšími projekty na Vysoké škole báňské si myslím, že to souznění těch středních firem a těch vysokých škol je výrazně vyšší, než bylo.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ten nedostatek kvalifikovaných pracovníků není jenom v energetice, ale i v dalších oborech. Tak co s tím do budoucna?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: No a bude hůř, Poláci tím jak staví jádro, tak v podstatě nabízejí dvojnásobek každému, kdo umí zapojit zásuvku, když to řeknu zjednodušeně. Takže určitě to nebude lepší než je teď a tady opravdu musí nastat hrubá síla v kvantitě těch lidí, kteří z té školy vylezou. A pokud s ní mají vylézt, tak do ní musí vlézt. A lezou tam ze střední školy, takže ten mezičlánek mezi střední a vysokou školou je strašně důležitý a na ten se kraj soustřeďuje teďka.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Energie a kraj
09. května 2024, 17:14

Dobrý den, novinky z energetiky jsme pro vás shrnuli do tohoto vydání magazínu TV Polar Energie a kraj. Navštívíme Kulatý stůl v Ostravě, podíváme se okénkem do světa a nakonec si budeme povídat s prvním náměstkem hejtmana MS kraje Jakubem Unuckou.

Kulatý stůl řešil zaměstnanost v energetice

Nejen náš kraj se potýká se zásadním problémem v energetice, a to nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Český svaz zaměstnavatelů v energetice proto organizuje setkání expertů na energetiku, kteří se snaží najít cestu, jak zaměstnance v oboru udržet a přitáhnout i absolventy středních a vysokých škol.

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: „Obecně v ČR máme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Kdyby například v MS kraji došlo k útlumu hutnictví, spousta lidí si bude hledat novou práci a my takové kvalifikované zaměstnance potřebujeme.“

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: „Chceme stavět modulární reaktory, obnovitelné zdroje, ale někdo ty systémy musí řídit. Nedostatek kvalitních pracovníků je nejen v lékařství, ale bohužel také v energetice.“

Karel Klusák, předseda Odborového svazu ECHO: „Je to dáno tou odborností, protože na zaměstnance v energetice klademe velké požadavky. A to hodnocení bohužel úplně neodpovídá současnému trhu.“

Velmi důležitou roli sehrávají v řešení tohoto problému střední školy s obory zaměřenými na energetiku.

Tomáš Führer, ředitel SŠ elektrotechnické Ostrava: „Není to jen o dětech, které studují střední školu, ale my musíme být připraveni i na rekvalifikace a na vzdělávání zaměstnanců z energetiky.“

Vladislav Walach, SŠ polytechnické Havířov: „MS kraj je průmyslový a energetika je tady prioritou. Takže jsem rád, že se tady o těch problémech pobavíme a nastíníme i cestu ke zlepšení situace.“

Rekvalifikace na středních školách by mohly sehrát velmi významnou roli. Při transformaci kraje by mohly do energetiky přijít lidské zdroje z jiných oborů.

Bývalý Důl Gabriela bude centrem pohornické krajiny

Další strategický projekt dostal přiklepnutou dotaci z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. POHO Park Gabriela se stane centrem pohornické krajiny, z bývalého dolu Gabriela vznikne návštěvnické centrum s bohatým programem a poutavou expozicí o těžkém životě horníků a jejich rodin.

Tak už je to jisté, MS kraj bude rekonstruovat bývalý důl Gabriela. A nejen to. Projekt POHO Park Gabriela vytvoří na Karvinsku místo, kam lidé budou jezdit za zábavou, ale i historií hornictví. Vybuduje se tu centrum pohornické krajiny, které bude výchozím bodem i křižovatkou stezek pohornickou krajinou. Důl Gabriela je jen malý kousek od šikmého kostela, který v posledních letech na toto místo a jeho historii výrazně upozorňuje. Nové návštěvnické, kulturní a zároveň technologické centrum tuto oblast ještě více zatraktivní.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 503 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí kraji z Operačního programu Spravedlivá transformace přikleplo dotaci ve výši 428 milionů korun, z krajského rozpočtu na projekt půjde 75 milionů.

Kromě expozice o životě horníků a těžbě uhlí nabídne zrekonstruovaná kulturní památka, která posledních 20 let pouze chátrala, reprezentační prostory po konání konferencí, workshopů, festivalů a dalších nejrůznějších akcí.

Těžba černého uhlí toto místo obrovsky proměnila. Kvůli průmyslu odsud zmizely celé ulice s domy a zahradami, škola, obchody, hospoda. A proměnil se i běžný život místních lidí. Těžba sem přinesla opravdovou dřinu a s ní i životní tragédie havířů a celých jejich rodin. Hornických muzeí máme v republice několik, tato expozice ale bude jiná. Nebude jen ukazovat staré kahany, špachtle a kožené zástěry, bude vyprávět lidské příběhy, připomínat historii tohoto místa a vyjadřovat respekt obětem i životu lidí, které těžba tolik ovlivnila. Flexibilní expozice bude umístěna v podzemí strojovny, kde byly původně umístěny těžní stroje a související technologie provozu.

Roční náklady POHO Parku Gabriela jsou odhadovány na 12 milionů korun. Hrazeny budou z rozpočtu kraje, přispívat by mělo i město Karviná. Vedení města věří, že POHO Park Gabriela nebude jediným z projektů v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci, který bude pro oblast Karvinska schválen.

POHO Park Gabriela bude provozovat zapsaný spolek POHOPARK, jehož členy jsou Moravskoslezský kraj, krajská akciovka MSID, město Karviná a spolek Dokořán. Kromě zrekonstruovaného dolu je součástí projektu i novostavba informačního centra se zázemím pro návštěvníky. V areálu nebudou chybět odpočinkové prostory s malým bistrem, vzniknou zde pěšiny, cyklotrasy nebo odpočinkové plochy. Velkým lákadlem bude ferratová stezka na vrchol jedné z těžních věží.

Už se také začalo pracovat na přípravě expozice o životě horníků a těžbě černého uhlí. Brzy bude hotova studie, která popíše uspořádání expozičního prostoru i samotnou expozici, její scénář a scénografii. Pak začnou odborníci pracovat na projektové dokumentaci expozice, která by měla být hotova na podzim letošního roku.

Jakub Unucka, 1. náměstkem hejtmana MS kraje: MS kraj hledá cestu, jak udržet zaměstnance v energetice

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Je dobré se podívat do země, kde sluníčko svítí opravdu, až na tu výjimku za nás, kdy pršelo, tak pak tam svítit 360 dní v roce a ta země má dosud menší výrobu ze solárů než ČR. To je paradox, byť do roku 2050 chtějí mít zhruba polovinu elektřiny ze solárů a polovinu chtějí mít z jádra. Ale od počátku říkají, že ta polovina z těch solárů bude 100% zálohovaná v plynu. A to je to, co u nás v té diskusi chybí. U nás si prostě utratíme bambilion za soláry a už nikdo neříká, že stejný bambilion budeme muset utratit za plyn, protože soláry prostě fungují jednu osminu času v roce. Takže i tam jsme si potvrdili prostě jaká je realita soláru. Ano, je to super věc, ale potřebujeme mít 100% zálohu v plynu nebo v něčem podobném, asi v plynu. Druhá věc, kterou bylo atypické používání solárních panelů. To znamená jsou už dneska panely, které nejsou skleněné, které jsou plastové, byť mají nižší výkonnost, ale dají se ohýbat, dají se různě zakulacovat. Tak toto mě hodně překvapilo. Dál jsme tam diskutovali o tom, jestli je nebo není dobré mít panely natáčecí, jaká je efektivita těch systémů, protože bavíme se o agrofotovoltaice, kdy vlastně ty panely jsou v nějaké výšce, tak tam ty názory byly různé. No a to byla jedna část té výstavy. Další se věnovala využívání odpadů a vodě, byť voda u nás není takový problém jako v těchto zemích. Ale bylo zajímavé slyšet názory, že privátní subjekt si s tím vždycky poradí líp než ten státní. Třeba privatizace vodovodu a další věci.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže co jste si z toho odnesli? Jaké věci můžeme aplikovat tady u nás?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Soláry s rozmyslem na každou střechu, na každý barák, ale určitě ne na pole.

Tomáš Tikal, TV Polar: S jakým příspěvkem přicházíte tady k tomuto kulatému stolu?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Tady přicházím s pokorou si poslechnout, jaký je názor odborníků na to, co se u nás děje, protože zajímá mě, jaký je jejich pohled na ty tři kategorie lidí, kteří jsou postiženi energetickou krizí. Tou první jsou samozřejmě ti v té první linii, to znamená havíři, kteří těží uhlí, případně lidi z Dětmarovické elektrárny, která se zavírá, případně lidi z koksoven, kde je tlak prostě na to okamžité, na to postupné odcházení od toho uhlí. To je ta primární část. Ale sekundární a to souvisí s tím, co jsem říkal, je zdražování energií, jejich nedostatek a co to bude způsobovat. Už dneska ČR má třikrát větší cenu elektřiny než sousední Polsko a pokud v ceně výrobku elektřina dělá 20%, no tak ten polský výrobek je výrazně levnější a ten český na tom trhu neobstojí. Takže mě zajímá, jako jaký je pohled na to, jestli se vyplatí opravdu jakoby masivně zadotovat tu elektřinu, ať už to jsou desítky nebo stovky miliard, anebo je výhodnější nechat ty lidi z těch firem odejít, ty firmy zkrachovat a potom řešit nějaký rozvoj trhu. Takže sám jsem zvědavý, co se tady dneska dozvím a uvidím. Možná po skončení konference si dáme řeč, jak to dopadlo.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vidíte problematiku rekvalifikací? U horníků z OKD to relativně fungovalo. Jak to vidíte u těch z Dětmarovic, případně z Liberty a dalších oborů a firem?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Tak rozdělme horníky, kteří byli na čelbě, tak tam to nefungovalo. Tam člověk s vysokou pravděpodobností už nepůjde do práce nikde jinde. Elektrikáři samozřejmě ti se uživí. A co se týká rekvalifikací. Jedna věc je to co bude dělat ten člověk. A vezmeme si třeba Liberty chlapa, který dělal huťaře. Teďka po něm chtít, aby šel někde montovat kabely na linku je jako fakt nesmysl. Je to plýtvání potenciálem, který ten člověk má. Takže o tom je nejenom samotná rekvalifikace, ale vůbec ta nabídka těch příležitostí pro ty jejich zkušenosti. Jako opravdu je hloupost nechat lidi, kteří dělali z ocelí třicet roků, někde montovat kabely. To je prostě nesmysl. Takže musí vznikat poptávka po těch profesích a pokud bude, tak ta rekvalifikace bude probíhat velmi jednoduše.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste spokojen se středním školstvím v našem kraji, které nabízí energetické obory?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Tak asi je známé, že kraj, jeden ze strategických projektů, je TPA Technologická podnikatelská akademie, což je, kdyby škola pro učitele, kteří by měli co nejrychleji přenést to, co ten trh potřebuje do školy, že jo? Dneska to trvá několik let, než například Job Air - letecký mechanik, tak trvalo několik let, než se prostě podařilo to udělat, ale ten trh nepočká. Takže to TPA, ty jejich balíčky budou během několika měsíců, se dostane do výuky to, co trh potřebuje a to podle mě je super. Takže střední školství ano, ale potřebuje samozřejmě zrychlit. To tak prostě je.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je kraj spokojen se spoluprací škol a energetických firem?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Když vezmu to, že jakýkoliv energetik je okamžitě vyprodaný, v uvozovkách. A vezmu to, že nástupní plat absolventa VŠB je energetik, pak je IT odborník a pak hluboko hluboko dál jsou nějací strojaři. Takže ten trh ty energetiky potřebuje a bude jich potřebovat stále víc. Protože pokud se bavíme o jádru, ať už teda malém v Dětmarovicích nebo v tom velkém v Dukovanech, tak ČEZ říká něco o sedmi tisících pěti stech inženýrech nebo absolventech s maturitou, které potřebuje navíc. A oni nejsou. Takže pokud my soutěžíme tendr, ať už to dopadne, jak dopadne, tak druhá věc je, jestli to bude mít kdo v České republice udělat. A to je velká výzva pro školy jak střední, tak pro vysoké.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co můžete udělat vy pro to, aby jednak ti absolventi těchto škol zůstali v oboru a aby zůstali tady v našem regionu?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: Začnu od počátku. Teďka se bavíme s Vysokou školou báňskou, že bychom jako uzavřeli memorandum, to je jedna věc. Ale že by opravdu cíleně kraj působil ve středních školách na vybrané obory. To znamená energetika, IT a tak dál. A tito by potom měli výhodnější podmínky, kdyby přicházeli na Vysokou školu báňskou. Je to běh na dlouhou trať, protože čtyři roky jsou na střední, pět roků jsou na výšce. Potom je obrovská otázka doktorandů. A firmy prostě chtějí doktorandy, chtějí vědu a výzkum a nechtějí platit to, že dělají zkoušky. To znamená oddělit tu vědecko-výzkumnou část od té akademické. Tak to jsou taky výzvy před tím vysokým školstvím. Ale jako hodně se to mění teďka i v souvislosti s refreshem a dalšími projekty na Vysoké škole báňské si myslím, že to souznění těch středních firem a těch vysokých škol je výrazně vyšší, než bylo.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ten nedostatek kvalifikovaných pracovníků není jenom v energetice, ale i v dalších oborech. Tak co s tím do budoucna?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: No a bude hůř, Poláci tím jak staví jádro, tak v podstatě nabízejí dvojnásobek každému, kdo umí zapojit zásuvku, když to řeknu zjednodušeně. Takže určitě to nebude lepší než je teď a tady opravdu musí nastat hrubá síla v kvantitě těch lidí, kteří z té školy vylezou. A pokud s ní mají vylézt, tak do ní musí vlézt. A lezou tam ze střední školy, takže ten mezičlánek mezi střední a vysokou školou je strašně důležitý a na ten se kraj soustřeďuje teďka.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/energie-a-kraj/energie-a-kraj-09-05-2024-17-14