Energie a kraj

  • Veletrh úspor radil návštěvníkům jak ušetřit energie
  • Moravskoslezský kraj vidí budoucnost ve vodíku
  • Evropská komise schválila Německu státní podporu
  • Tomáš Macura, primátor Ostravy a Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK: Budoucnost MS kraje je v komunitní energetice

Dobrý den, jsme na začátku magazínu TV Polar Energie a kraj. Začneme návštěvou veletrhu Dny úspor v Ostravě, podíváme se okénkem na dění ve světě a nakonec si nastíníme představu o energetickém mixu v budoucnosti – v Ostravě, potažmo v MS kraji.

Veletrh úspor radil návštěvníkům jak ušetřit energie

Veletrh úspor v ostravském Trojhalí vstoupil do svého prvního ročníku. Pozvání přijalo šedesát vystavovatelů, kteří návštěvníkům především radili a vysvětlovali, jak se dá v energiích uspořit.

Petr Nasadil, manažer veletrhu: „Hlavním cílem veletrhu je pomoci návštěvníkům vyřešit problémy, které jsou hodně aktuální, jak ušetřit energie. Ať už rekonstrukcí nebo při stavbě nového domu. Kromě průřezu celým stavebnictvím tady máme firmy, které pomáhají lidem spořit energie, firmy, které nabízejí tepelná čerpadla, fotovoltaiku, rekuperace, různé úsporné druhy vytápění.“

Program doplnily odborné přednášky.

Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů: „Plyn buď nebude, nebo bude drahý a my to musíme řešit využitím obnovitelných zdrojů. Mezi nejlepší patří tepelná čerpadla, která mohou nahradit plynové kotle. Je ale problém tepelné čerpadlo sehnat, protože poptávka je obrovská. Je to však správná cesta.“

Návštěvníci veletrhu mohli mimo jiné také získat dokonalý přehled o aktuálních dotačních programech.

Lada Čápová, dotační koordinátor: „Vyřizujeme klientům dotaci na zateplení domu. Od samotného počátku až po vyplácení dotací. Dotaci můžete získat na zateplení obvodového pláště, výměnu oken, zateplení střechy, půdy a sklepů. Vyřizujeme i dotace na tepelná čerpadla a fotovoltaiku.“

První ročník veletrhu úspor měl velký ohlas, a tak pořadatelé už teď začínají připravovat příští ročník.

Moravskoslezský kraj vidí budoucnost ve vodíku

V Brně se konal další ročník strojírenského veletrhu. Z Moravskoslezského kraje na něm předvedli své produkty hned tři firmy. Budoucnost vidí hlavně v používání vodíku.

4. října Moravskoslezský kraj slavnostně otevřel svůj stánek na strojírenském veletrhu v Brně. Každoročně sem jezdí ukazovat nejrůznější technologie. Letos to bylo například jízdní kolo poháněné vodíkem nebo speciální důlní mobiliář s ostrovním nabíjecím systémem.

Jakub Unucka, náměstek Moravskoslezského kraje (ODS): „Chceme ukázat, že i když má kraj průmyslovou tradici, tak už to není těžba uhlí ale těžba dat a technologií. Hlavně je to vodík, což je budoucnost. Chceme být zelení ve smyslu životního prostředí. Baterka je mrtvá cesta. Předpokládáme, že do roku 2030 bude celý kraj na vodíku, ať už autobusy nebo vlaky.“

Během pár let se na veletrhu vystřídalo na 20 firem z Moravskoslezského kraje. Letos zde předvádí své produkty tři společnosti.

Jan Zámečník, náměstek hejtmana JMK kraje: „Moravskoslezský kraj v posledních letech prochází velkou transformací a digitalizací. Jsem rád za tuto spolupráci nejen mezi podniky ale i mezi vysokými školami a agenturami.“

Lukáš Dubec, náměstek hejtmana JMK kraje: „Moravskoslezskému kraji přeji to, aby se mu povedlo zavést ty technologie, které chtějí bez nějakých komplikací. Mohou pro náš kraj být velkou inspirací hlavně v ohledu zelených technologií.“

Letošního ročníku strojírenského veletrhu se účastní přes 1200 firem. Trvat bude až do 7. října.

Evropská komise schválila Německu státní podporu

Evropská komise schválila Německu státní podporu pro chemičku BASF a ocelárnu Salzgitter. Podpora má formu dotací, které budou využity na podporu výroby obnovitelného vodíku. Celkem se jedná o 1,13 miliardy EUR, díky které budou vybudovány elektrolyzéry o instalovaném výkonu celkem 154 MW.

Největší pozornost je v posledních měsících upřena na energetickou krizi a především její dopady na spotřebitele elektřiny a plynu. Opatření na snížení cen energetických komodit jsou krátkodobým řešením, dlouhodobým řešením má podle Evropské komise být přinejmenším v části energetického sektoru vodík.

Evropská komise v současnosti připravuje legislativu, která má umožnit rozvoj trhu s vodíkem, stanovila cíle pro jeho výrobu v evropské vodíkové strategii a v polovině letošního července a srpna vypsala pro vybrané projekty dotační programy. Právě do těchto dotačních programů byly zařazeny projekty společností BASF a Salzgitter.

Salzgitter díky dotaci vystaví zařízení na přímou redukci železné rudy a elektrické obloukové pece. To umožní nahradit vodíkem využívání uhlí používaného k redukci železné rudy, čímž se zamezí většině emisí CO2 při výrobě oceli. Díky tomu se bude ekologičtějším způsobem vyrábět přibližně 1,9 milionu tun surové oceli ročně.

Dotace v hodnotě 1 miliardy EUR umožní Německu podpořit plány společnosti Salzgitter na dekarbonizaci výroby oceli výrobou a následně využitím obnovitelného vodíku. To přispěje k ekologizaci energeticky velmi náročného a složitě ekologizovatelného odvětví a zároveň sníží závislost Německa na dovozu fosilních paliv.

Opatření rovněž podpoří výstavbu a instalaci elektrolyzéru o výkonu 100 MW, který bude vyrábět přibližně 9 000 tun obnovitelného vodíku ročně. Vodík vyrobený elektrolyzérem bude použit jako surovina v zařízení na přímou redukci.

S odklonem od fosilních paliv a rozvojem vodíku počítá také chemička BASF. Díky dotaci 134 mil. EUR bude rozvíjet výrobu obnovitelného vodíku, který má nahradit vodík fosilního původu v chemických výrobních procesech. Z poskytnuté státní podpory bude podpořena výstavba elektrolyzéru o výkonu 54 MW a výrobě zhruba 5 000 tun obnovitelného vodíku. Zahájení provozu elektrolyzéru se předpokládá v roce 2025.

Tomáš Macura, primátor Ostravy a Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK: Budoucnost MS kraje je v komunitní energetice

Energetická krize otřásá celou Evropou a MS kraj není výjimkou. Není proto od věci poslechnout si plány nejvyšší zástupců města Ostrava a MS kraje v oblasti energií. Slovo mají primátor Ostravy Tomáš Macura a první náměstek MS kraje Jakub Unucka.

Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy: „Chtěl bych vyzdvihnout náš Dopravní podnik Ostrava, který je lídrem v zavádění nových technologií. My už jsme zrušili dieselovou trakci a v tuto chvíli budujeme flotilu autobusů s průběžným dobíjením a soutěžíme vodíkové autobusy plus plničku. Energie zdražují, takže i my masivně investujeme do úspor – budujeme například fotovoltaiky.“

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: „Co bude s energiemi za deset let? Dál pojedou uhelné a jaderné elektrárny, ale hlavně budeme mít komunitní energetické systémy. Chceme se zbavit závislosti na plynu, a to jde pouze komunitní energetikou. Musíme se pokusit co nejvíce elektřiny a tepla vyrobit sami. My jsme ale bohužel poslední stát v Evropě, který nemá zákon o komunitní energetice. Věřím však, že se to brzy povede a už příští rok budou vznikat energetická společenství.“

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat