Energie a kraj

  • Studenti SPŠ Ostrava - Vítkovice budou repasovat historický parní stroj
  • Cenový strop na plyn by mohl srazit cenu elektřiny až o 72 %
  • Rostislav Rožnovský, ředitel MSEC, získal cenu Manažer roku 2021

Dobrý den, vítám vás u magazínu TV Polar Energie a kraj. V úvodní reportáži se podíváme na historický parní stroj, který dorazil do Ostravy. Mrkneme okénkem do světa energií a nakonec si budeme povídat s Rostislavem Rožnovským, ředitelem MS energetického centra.

Studenti SPŠ Ostrava - Vítkovice budou repasovat historický parní stroj

Unikátní parní stroj dorazil do Ostravy. SPŠ v Ostravě – Vítkovicích ve spolupráci se společností Vyncke získala tento mimořádný kousek a bude jej rekonstruovat.

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava – Vítkovice: „Po těch letech, co s touto firmou spolupracujeme, vznikl nápad, že bychom se jako škola mohli podílet na rekonstrukci tohoto stroje. Chceme, aby se naši žáci dověděli, jak fungoval parní stroj. A na té repasi se bude vykonávat spousta činností, které souvisí s naším vzdělávacím programem. Naučí se brousit, soustružit, čistit různé součástky. Myslím si, že do dvou let bude hotovo.“

Petr Salvet, jednatel společnosti Vyncke: „Tento parní stroj je z počátku 20. století. K historii máme vztah, proto jsme se rozhodli tento stroj zrenovovat do stavu, kdy bude fungovat, pára bude pohánět kola. Se SPŠ Vítkovice dlouho spolupracujeme a myslím, že tento nápad je skvělý.“

A teď se můžeme podívat, jak vlastně takový historický parní stroj používaný v zemědělství fungoval.

Petr Salvet, jednatel společnosti Vyncke: „Tento stroj je více než sto let starý, byl vyrobený ve Francii. Tady otevřu dvířka ohniště, kam se dávalo uhlí nebo dřevo, které se zapálilo, a vznikla energie. Ta byla předávána do vody. Trubky, které odvádějí spaliny z ohniště, jsou obalené kotlem plným vody, která se ohřívá. Ve vyvíječi páry vzniká pára, která se pak touto trubkou dostává do parního motoru. Ten uvádí do pohybu táhla, které převádějí posuvný pohyb na rotační a rozpohybují setrvačníková kola. Ty pak pohánějí zemědělskou mlátičku.“

Rekonstrukce parního stroje, který byl v činnosti naposledy někdy před sto lety, bude mravenčí prací. A pořad Studuj u nás vám za dva roky přinese reportáž o tom, jestli se repas stroje skutečně povedl.

Cenový strop na plyn by mohl srazit cenu elektřiny až o 72 %

Podle světoznámého analytika Ryana Alexandera by mohly německé velkoobchodní ceny elektřiny podstatně poklesnout. A to až o 72 % ze současných astronomických hodnot. Nutnou podmínkou je nicméně zavedení cenového stropu na plyn sloužící pro výrobu elektrické energie.

Jak udává Alexander, ceny elektřiny na německé burze by mohly pro letošní zimu poklesnout ze 430 EUR/MWh až na 120 EUR při zavedení cenového stropu na plyn. Cenový strop pro plyn by však musel být na úrovni 30 EUR/MWh. Tedy velmi hluboko pod současnou úrovní – cca 150 EUR.

Není ovšem zcela jasné, s jakým mechanismem cenového stropu Alexender počítá. Zda by členské státy, případně samotná EU, kompenzovaly obchodníky nebo zda je myšleno, že by to byla obdoba zvažovaného stropu na ruskou ropu. K druhé variantě se ostatní dodavatelé plynu do EU staví skepticky.

Společnost ČEZ se například v ohledu ceny zemního plynu s odvoláním na světové analytiky domnívá, že jeho cena by mohla v EU okolo roku 2026 poklesnout na úroveň, na které uvažuje Alexander zavedení cenového stropu, a to i bez regulatorního zásahu. Analytici uvádějí rozpětí 30-40 EUR/MWh. Cena plynu mezi 30 až 40 EUR/MWh by proto mohla být novým budoucím standardem.

Rostislav Rožnovský, ředitel MSEC, získal cenu Manažer roku 2021

Tomáš Tikal, TV Polar: Ředitel Moravskoslezského energetického centra Rostislav Rožnovský je naším hostem. Dobrý den.

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane Rožnovský, jednak na úvod gratulace, samozřejmě, protože nedávno jste získal prestižní ocenění Manažer roku 2021 a bylo to v kategorii Manažer digitálního věku. Za jakou konkrétní činnost, práci, projekt jste to ocenění získal?

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Děkuji. Já bych možná nejdříve představil tu společnost, to znamená, pořádá to Česká manažerská asociace, která vyhledává a vyhodnocuje nejlepší manažery, lídry, podnikatele. Vyhledává je v rámci různých profesí, oborů a regionů. V tomhle je výjimečná. Jedním z nich je kategorie Manažer digitálního věku. Pod tím lze představit, že to je manažer, který vyvíjí nějaký softwarový produkt, anebo je to manažer, který úspěšně ten softwarový produkt, co je v mém teda případě, ho aplikuje v rámci organizace jako moderní styl řízení. Já jsem tu cenu obdržel nejenom za tuhle kategorii, ale víceméně je to o práci s lidmi, naslouchání a vedení těch lidí, ale bylo to v té kategorii zavádění geografického informačního systémů zdrojů v Moravskoslezském kraji, jeho distribučních cest. Pod tím lze spatřovat například elektrárnu, kde vedu ty energie až do toho jednotlivého domu. Dále to byla oblast, kterou v současné době provádíme, a to v rámci Moravskoslezského kraje, tedy příspěvkových organizací. To znamená, je to nějaká evidenci budov, různých opatření, které vedeme. Připravujeme aplikační model výpočtů výroby elektrické energie a vodíku z fotovoltaických zdrojů.

Tomáš Tikal, TV Polar: Říká se, že ocenění potěší, ale také zavazuje do budoucna, jak je to ve Vašem případě?

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Já musím říct, že pro mě to ocenění už bylo to, že mě moji nadřízení do té soutěže vůbec přihlásili, protože tady jste si vědom toho, že vaši práci nebo výsledky té práce nějakým způsobem vnímají. Tím, že jsem se stal manažerem příspěvkové organizace, potom, co jsem přešel řadu firem i mezinárodních, byla pro mě poměrně dost velká výzva udělat z té malé společnosti i uznávanou organizaci v rámci regionu, ale i na nadnárodní úrovni. Protože my se podílíme na strategických projektech, pracujeme v pracovních skupinách, například i u EPO, nebo se podílíme i na projektech mezinárodních typu Life Coala. To znamená, že tohle ocenění patří nejenom mě, ale hlavně mým lidem, na které jsem patřičně hrdý.

Tomáš Tikal, TV Polar: Zmiňovali jsme Moravskoslezské energetické centrum, jehož jste ředitelem, takže kdyby diváci měli pochopit, co to je za organizaci, prosím o představení.

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Jedná se o příspěvkovou organizaci, jedno dvě stě dvaceti příspěvkových organizací, které založil kraj někdy v červnu roku 2014. Hlavním účelem je zajišťování energetiky a energetického managementu, rozvoje chytrého regionu pro Moravskoslezský kraj a vlastně jeho příspěvkové organizace. Máme na starosti i přípravu strategických dokumentů v rámci platformy pro uhelné regiony v transformaci a i v neposlední řadě je to příprava projektů v oblasti úspor pro obce a veřejnost. To znamená, když tady tohle shrnu je to vlastně všechno v oblasti energetiky, hlavně úspor a zapojení obnovitelných zdrojů energií.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vzhledem k energetické krizi předpokládám, že dnes máte hodně práce?

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Zcela určitě, protože dneska jedno z hlavních věcí bylo dobře nakoupit. To znamená zajistit energii pro naše příspěvkové organizace a Moravskoslezský kraj. Mezi ně patří i některé vybrané obce. Nicméně nám se podařilo energii zabezpečit zhruba do 30. 6. příštího roku a bylo to v oblasti elektřiny. v oblasti plynu tady tohle se nám nepodařilo. Další záležitost, kterou v současné době řešíme a je z toho patrná, jsou úspory energií a náhrady zdrojů. To znamená, zde se snažíme opravdu využít obnovitelných zdrojů energie, ať už jde o fotovoltaika na střechách budov anebo v případě vytápění. Jsou to tepelná čerpadla anebo kombinovaná výroba elektřiny a tepla v podobě kogeneračních jednotek.

Tomáš Tikal, TV Polar: V rámci toho šetření z té rozjeli masivní kampaň na podporu těchto úspor. Co všechno je cílem, kam je směřovaná, proč to vlastně děláte?

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Víceméně ta kampaň vznikla i z titulu, že kraji jsme pomohli uspořit nemalé peníze a části měst a obcí byl zájem, abychom jim tady v tomhle napomáhali. To znamená, že cílem je vytvoření těch úspor a náhrady energií, to znamená snížení energetické náročnosti. Kromě toho se dneska řeší i energetický management, to znamená, je to nějaká evidence legislativy, evidence spotřeb a vyhodnocování. Znáte určitě energetickou komunitu, to znamená, je to věc, kterou spatřujeme. Budoucnost, to je sdílení energií. Důležité je se orientovat vlastně v energetických dokumentech a náležitosti v legislativě, která se neustále v současné době mění mezi opatření, které dneska řešíme i čistá mobilita. Takže souhrn všeho, co se děje v oblasti úspor energií a čisté mobility.

Tomáš Tikal, TV Polar: A Vy chcete ty úspory dostat mezi lidi, mezi obce, mezi podniky? Jak třeba s těmi městy a obcemi plánujete komunikovat tak, aby si to vzaly za své?

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Ta komunikace už prakticky nastala někdy v počátku tohoto roku, protože my chystáme záměr. Bude se to jmenovat nebo jmenuje se pracovní záměr Centru veřejných energetiků. To znamená, rádi bychom překlopili ty činnosti nebo ty aktivity, které dneska provádíme pro příspěvkové organizace a Moravskoslezský kraj. Když mluvím o tom počátku roku, my jsme si chtěli dotazníkem ověřit u těch obcí, zda vůbec o to mají zájem. Nebyli jsme vůbec překvapeni, ale ten zájem o to byl. Proto jsme se rozhodli v tom projektu pokračovat. Zpracovali jsme studii proveditelnosti a během měsíce se přihlásíme do tzv. Ostré výzvy Operačního programu Spravedlivé transformace, kde v tom budeme pokračovat. Nicméně my už tu kampaň jsme zahájili tím, že jsme vypracovali pro naše příspěvkové organizace tzv. komiks, který se zabývá úsporou energií. Je to takovou poučnou a možná i někdy humornou formou. Nabídli jsme to už obcím tím, aby toho využili.

Tomáš Tikal, TV Polar: Velmi krátce na závěr, jak vidíte budoucnost energetickou v našem kraji? Jste optimista?

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Zcela určitě, jsem především starší člověk, snažím se pracovat, už ne tak zbrkle. To znamená, vidím to ve dvou etapách. Prvně je krátkodobá a víceméně všichni asi vnímáme, že nejdůležitější je, aby ta energie v tom kraji vůbec byla. Mám na mysli teďka v případě plynu. To znamená, že tady jde o zajištění energií řekněme za nějaké slušné ceny pro domácnosti, veřejný sektor a firmy. Z pohledu dlouhodobých tady máme nějakou linku do roku 2050, které je s ohledem i na Evropskou unii směrem dekarbonizaci. To znamená vypracovali jsme nebo podíleli jsme se na strategických dokumentech typu územní energetická koncepce a dopadová studie odchodu pro energetické spalování uhlí, kdy přesně se snažíme technicky vymezit náhrady zdrojů a v jednotlivých letech naznačit, jak by měly být nahrazeny.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji za rozhovor, mějte se hezky a někdy příště na viděnou.

Rostislav Rožnovský, ředitel MS energetického centra: Já také děkuji, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat