Energie a kraj

  • Konference Energetika a životní prostředí řešila vodík i TAP
  • V Německu roste prodej přímotopů, mohou způsobit kolaps
  • Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových energií: Do dvou let budou v Ostravě jezdit vodíkové autobusy

Dobrý den, o dění ve světě energetiky vás TV Polar pravidelně informuje v pořadu Energie a kraj. Tentokrát navštívíme konferenci Energetika a životní prostředí na Sepetné, okénkem mrkneme na přímotopy v Německu a nakonec si budeme povídat s krajským zmocněncem pro vodík, panem Danielem Minaříkem.

Konference Energetika a životní prostředí řešila vodík i TAP

Vodíkové technologie a jejich začlenění do stávajícího teplárenského provozu, energetické využití odpadů a alternativních paliv, ekologizace energetických celků či technologie čištění spalin. To jsou jen některá z témat, jimiž se zabývali účastníci mezinárodní odborné konference Energetika a životní prostředí 2022.

Setkání pořádá Výzkumné energetické centrum, jedna ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO, spolu s Fakultou strojní VŠB-TUO a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky.

Jakub Unucka (ODS) 1. náměstek hejtmana MS kraje: „Energie hýbe světem a ve spojení s ekologií je to strašně důležité téma. Jak levně a zeleně získat energii pro život. To dnešní jednání je hodně zaměřené na vodík, proto je tady také zastoupen MS kraj. Naše vodíkové plány jsou známé. Jsme připraveni Vodíkové údolí zrealizovat, ale zatím jediným zájmem kraje je doprava. Nechceme řešit další využití vodíku.“

Odborná konference je vhodnou platformou pro sdílení poznatků a zkušeností v této oblasti. Je určena pro výzkumné a vývojové pracovníky, projektanty energetických zařízení, pracovníky měřicích organizací v energetice nebo například zástupce provozovatelů energetických celků. Prezentovány byly i zcela konkrétní záměry včetně plánu vodíkového údolí v Moravskoslezském kraji, připravované aktivity týkající se zavádění vodíkových technologií v Polsku nebo projekt čerpací vodíkové stanice na VŠB-TUO.

Tadeáš Ochodek, ředitel Výzkumného energetického centra: „Dlouhodobě organizujeme semináře s tím, že chceme propojit výzkumnou oblast s praxí. Dnes je to částečně o vodíku, částečně o odpadech a velká část našich aktivit je zaměřena na úspory a nové technologie, aby se dostaly k těm spotřebitelům.“

Mezi diskutovanými tématy byly například i technologie výroby vodíku, kontejnerové řešení spalování odpadů záchyt těžkých kovů včetně rtuti v mokrém absorbéru i další technická řešení z oblasti ukládání vodíku a elektrické energie, mimo jiné i s ohledem na nové legislativní a environmentální požadavky.

Karel Borovec, zástupce ředitele Výzkumného energetického centra: „Diskuse o energetice navazuje na aktivity, kterým se dlouhodobě věnujeme. V současné době je to především vodík a využití TAP. Jsme rádi, že se po dvou letech mohla konference opět konat.“

Mezinárodní odbornou konferenci, která volně navazuje na ročníky pořádané v minulých letech, finančně podpořil Moravskoslezský kraj.


V Německu roste prodej přímotopů, mohou způsobit kolaps

Německý síťový regulátor znovu varoval obyvatele Německa, aby během zimy nepřecházeli z vytápění zemním plynem na přímotopy, které by eventuálně mohly přetížit tamní soustavu. V Německu v letošním roce prudce stoupl prodej přímotopů z obav ohledně nedostatku zemního plynu vzhledem k současné energetické krizi.

Ačkoliv se situace na evropském energetickém trhu v posledních dnech postupně uklidnila navzdory stále nízkým dodávkám zemního plynu z Ruska po zastavení toku plynu plynovodem Nord Stream 1, bezpečnost dodávek během následující zimy zůstává klíčovou otázkou. Evropské zásobníky plynu sice v řadě evropských zemích již přesáhly hladinu 85 % vytyčenou EU pro začátek října, při případném dalším poklesu dodávek plynu by mohla být situace v zimě stále kritická.

Zákazníci ze segmentu domácností jsou sice běžně chráněni, a k omezování dodávek zemního plynu by v jejich případě nemělo docházet, od začátku ruské invaze na Ukrajinu se napříč Evropou začaly množit obavy z možného nedostatku plynu. I to může být důvodem, proč v sousedním Německu letos zásadně stouply prodeje přímotopů.

Během první poloviny letošního roku bylo v Německu prodáno na 600 tisíc elektrických topidel, což je více než třetinový nárůst oproti stejnému období v roce 2021. Předběžná data některých prodejců z počátku druhé poloviny roku přitom hovořila o ještě strmějším růst poptávky. Zapojení takto velkého počtu elektrických topidel by mohlo ohrozit bezpečnost provozu německé soustavy, a v krajním případě vést k lokálním výpadkům dodávek. Německý síťový regulátor tak znovu apeloval na německé odběratele s plynovými spotřebiči, aby během topné sezóny přednostně využívali zemní plyn místo elektrických přímotopů.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových energií: Do dvou let budou v Ostravě jezdit vodíkové autobusy

Tomáš Tikal, TV Polar: Do pořadu Energie a kraj jsme si tentokrát pozvali i pana Daniela Minaříka, krajského zmocněnce pro rozvoj vodíkových technologií. Dobrý den.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co si máme představit pod touto funkcí? Prozraďte nám, co přesně to obnáší?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: V podstatě zmocněnec Moravskoslezského kraje jakýkoliv, je jich více, je v podstatě řekněme koordinátor. To je asi možná to nejpřesnější, koordinátor aktivit v daném segmentu v podstatě počínání kraje. V mém případě tedy řekněme koordinátor nebo člověk, který jedná a zastupuje Moravskoslezský kraj nebo pana hejtmana v technických tématech, v tomto konkrétním případě ve vodíkových tématech.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak dlouho to děláte?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Když to tak řeknu, funkce nebo to zmocnění vzniklo řekněme někde v prvním nebo v druhém kvartále tohoto roku. Čili bavíme se o několika měsících, které jsem mohl zatím strávit v této činnosti. A tato činnost především pak dostala pověření k tomu, aby například založila v rámci Moravskoslezského kraje Moravskoslezský vodíkový klastr, který by měl pokračovat v těch aktivitách zmocněnce a kraje a rozšiřovat je.

Tomáš Tikal, TV Polar: Z toho, co říkáte, je patrné, že kraj té vodíkové budoucnosti věří. Proč jste se tak rozhodli nebo proč jste vykročili tímto směrem?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Já osobně vidím dva důvody. Jednak vůbec Moravskoslezský kraj, město Ostrava, potažmo kdyby jsme si udělali nějaký krátký historický exkurz do vůbec nějakých technologických počátků města Ostravě, zjistíme, že bychom mohli říct, že Ostrava již vodíkový městem byla z toho titulu, že se vodík používal v běžných, řekněme plynárenských rozvodech v rámci i přidruženého průmyslu těžkého. Pak samozřejmě těch oblastí, ve kterých se profilují dneska regiony, zase není z mého pohledu úplně nepřeberné množství. Ostrava a vůbec Moravskoslezský i region samozřejmě prochází nějakou restrukturalizací a vodíkové technologie dávají průmyslovému regionu velmi dobrou startovací pozici i další možnost rozvoje přes všechny segmenty, o kterých si třeba ještě budeme dneska povídat.

Tomáš Tikal, TV Polar: O vodíku se hovoří jako o palivu nebo energii budoucnosti. Souhlasíte s tímto názorem?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Bezpochyby, všechno je otázkou samozřejmě míry. Je dobré se na vodík dívat, možná ne jako na zdroj, to je z toho pohledu technického je to nějaký energetický přenašeč, energetický nosič, který i v některých případech vystupuje v té roli paliva. Může nahradit samozřejmě dneska pohonné hmoty ve standardním uspořádání, ale především Moravskoslezský kraj nebo i průmysl se dívá na vodík jako takový i jako na surovinu. To je důležité dodat. Ty důvody jsou komplexnost vůbec vodíkových technologií a využití vodíku přes vícero segmentů.

Tomáš Tikal, TV Polar: Náměstek hejtmana Jakub Unucka hovořil o tom, že ta budoucnost vodíku v nejbližších letech v Ostravě je především v dopravě. Jak tedy si myslíte, že by se to mohlo vyvíjet? Znamená to, že by třeba všechny autobusy v Ostravě jezdily na vodík?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Nejen v Ostravě. Určitě se cílí tímto směrem, možná objasněním, proč se startuje u toho segmentu dopravy. Když si to uvědomíme, regiony nebo samosprávy jsou schopny tento segment motivovat o své vlastní vůli. Čili prokopat takovou cestičku, rozvoji těch technologií v těch dalších segmentech, v průmyslu a v té komerční sféře, která by v podstatě byla schopna realizovat dále na těchto technologiích zisk. Určitě ten rozměr nebo, abych tak řekl, ta dimenze toho, kde dneska cílíme, dotýká se veškeré dneska autobusové i vlakové dopravy v regionu tak, jak ji plánujeme. Čili můžeme se v podstatě bavit, že z pohledu čistě Moravskoslezského kraje jako entity nebo krajského úřadu, chcete-li, cílíme v těch našich plánech a výhledech až na plnou autobusovou mobilitu na vodíkového pohonu. Čili mohli bychom se teoreticky bavit cca až o nějakých šesti stech vozidlech, autobusech, regionální dopravy.

Tomáš Tikal, TV Polar: V té souvislosti Dopravní podnik Ostrava dokonce plánoval výrobu vodíku ve svých prostorách. Nakonec zvažuje, teď prosákla nedávno informace, že to není úplně jisté, jestli do toho půjde. Máte aktuální situaci?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: My jsme samozřejmě, nechci říct na denním, ale v čilém kontaktu, s dopravním podnikem. Koneckonců veškeré ty aktivity jak města, respektive Dopravního podniku města Ostravy a Moravskoslezského kraje, jsou úzce koordinovány. Ale rozhodně rozumně to nevnímá podle mě ani dopravní podnik tak, že by tento plán na tu výrobu v lokalitě Hranečník, kde je plánována výstavba té první v ostravské, nebo dneska, už nemůžeme říct první, ale řekněme větší pro autobusy, především cílené plnící stanice na Hranečníku. Ta výroba lokální samozřejmě tam nějakým způsobem musí vzniknout. Budeme nebo ta diskuze spíš probíhá na půdorysu velikosti té technologie pro tu místní výrobu. V zásadě zeleného vodíku, to je to důležité, co se musí zmínit, že ta výroba v podstatě musí být podpořena tímto, aby celý ten koncept dával smysl.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kdyby všechno šlo podle vašich představ, kdy by ta doprava v Ostravě mohla být vodíková?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Tak, jak dneska jsou nastaveny v podstatě pilotní projekty, to znamená, můžeme se bavit veskrze nyní o dvou aktivních projektech. Jednak je to jaksi zavádění těch vodíkových autobusů v rámci Dopravního podniku Ostrava a jednak je to zavádění vlastně autobusů do regionální dopravy, tedy pod kuratelou Moravskoslezského kraje. Hýbáme se někde v řádech těch nižších desítek, řekněme deset až dvacet kusů, v průběhu teď nejbližších dvou let.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane Minaříku, děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky a myslím si, že ty události jdou dopředu tak rychle, že se brzy zase sejdeme a řekneme si něco nového.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Děkuji mockrát.

Tomáš Tikal, TV Polar: Budu rád. Mějte se.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Na shledanou.

Pořad Energie a kraj končí. Nezbývá než vás pozvat na další čtvrteční premiéru v TV Polar. Děkuji za přízeň a na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat