Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Energie a kraj

Energie a kraj

  • Elektrárna Dětmarovice prochází proměnou
  • Centrum veřejných energetiků dostalo dotaci z JTF
  • Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: V energetice je nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Dobrý den, začíná patnáct minut plných energie, začíná magazín TV Polar Energie a kraj. Začneme investicemi v elektrárně Dětmarovice, podíváme se Okénkem do světa energií a nakonec si budeme povídat s Richardem Vidličkou, ředitelem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Elektrárna Dětmarovice prochází proměnou

Elektrárna Dětmarovice odchází od uhlí. Společnost ČEZ zde za 2 miliardy korun postaví novou nízkoemisní teplárnu, která zajistí dodávky tepla pro Bohumín a Orlovou na další desítky let. Do roku 2040 plánuje společnost ČEZ investovat v MS kraji desítky miliard korun. Začala dvoumiliardovou investicí do moderní nízkoemisní teplárny v Dětmarovicích.

Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO: „Od nás nikdy neuslyšíte, že přes všechny problémy a trampoty, které má energetika, že bychom v nějakém regionu nebyli. Pro nás je MS kraj klíčový, my jsme v tomto kraji vyrostli jako Energetika. A to, že tento kraj byl historicky karbonizovaný, je pro nás teď úkol, abychom ho společně s našimi partnery dekarbonizovali.“

Hlavními zdroji bude biomasová kotelna a dvě kogenerační jednotky. Města Bohumín a Orlová tak mají na další desítky let o dodávku tepla postaráno.

Lenka Brzyszkowská (ANO), starostka Orlové: „Já jsem moc ráda, že jsme došli ke shodě. Pro Orlovou bylo důležité, aby ta cena pro koncového zákazníka, pro naše domácnosti byla v době, kdy je to velmi těžké, únosná.“

Josef Bělica (ANO), hejtman MS kraje: „Věřím, že budoucnost bezemisní a čisté energetiky v MS kraji je a že ve spolupráci se společností ČEZ budeme schopni se k této bezemisní a stabilní budoucnosti dostat co nejdříve.“

ČEZ v našem kraji plánuje stavět i malé modulární reaktory, obnovitelné zdroje a také baterie.

Centrum veřejných energetiků dostalo dotaci z JTF

Další strategický projekt - Centrum veřejných energetiků dostal přiklepnutou dotaci z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Jako jediný z 13 strategických projektů, které mají šanci sáhnout si na evropské peníze, už rok v praxi částečně funguje a přináší první výsledky. Díky energetickému poradenství CVE financovaného zatím z krajského rozpočtu mají obce a města levnější a „zelenější“ energie.

Už přes rok se zástupci krajského Moravskoslezského energetického centra (MEC) setkávají s primátory a starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje, řediteli škol a sociálních zařízení a informují je o možnostech, jak ušetřit na energiích a jak být v energetice soběstačnější. Začalo tak fungovat v Česku první Centrum veřejných energetiků. Ve zhruba 40 obcích a městech poskytlo za tu dobu přes 200 konzultací. V současné době je v provozu 6 pracovišť CVE – v Ostravě, Třinci, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnici, Kravařích a v Opavě. Jedná se o dalších dvou pobočkách a také o odbornících, kteří v nich budou působit.

Právě komunitní energetika bude kromě úspor jednou z hlavních oblastí poradenství CVE, protože lze očekávat nástup další vlny „energošmejdů“, kteří se zaměří právě na tuto oblast.

Náměstek hejtmana Jakub Unucka upřesnil, že prostřednictvím CVE kraj pomůže obcím a šéfům jejich příspěvkových organizací navrhnout úspory a další „vychytávky“, které lze provést „od stolu“, prakticky nic nestojí, ale ve výsledku jejich efekt nemusí být vůbec malý. S veřejnými energetiky mohou zástupci obcí konzultovat také návrhy větších projektů energetických úspor, které ve většině případů vyžadují stavební úpravy a delší čas realizace. Veřejní energetici jsou schopní navrhnout i investice do technologií, které nejen šetří, ale i vydělávají, nebo pomoci při zapojení obcí a jejich organizací do energetických komunit.

Za 10 let fungování MEC se podařilo snížit energetickou náročnost kraje a jeho příspěvkových organizací o více než 20 procent.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. Více v rozhovoru s ředitelem svazu, panem Richardem Vidličkou.

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: V energetice je nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Je to svaz, který zastupuje zájmy energetických subjektů a existuje více než 30 let. Ale představte si, nejsou tam jenom výrobci elektřiny, ale sdružujeme i důlní průmysl, výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci, nově i přenos plynu, distribuci plynu a chtěl bych zmínit také naše vzdělávací instituce, to znamená střední odborné školy a vysoké školy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co je tedy hlavním cílem organizace?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Tak jednak je to podpora zájmů, oprávněných zájmů členů a celého českého energetického sektoru. Je to podpora odborného vzdělávání, pořádáme řadu edukativních akcí a v neposlední řadě je to i vyjednávání o sociálním smíru v našem oboru. Proto spolupracujeme i s odborovými organizacemi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč pořádáte akce, jako je dnešní kulatý stůl?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Tak je třeba reagovat na situaci, která v naší ekonomice již trvá delší dobu. To znamená dekarbonizace, která prostě postihne nejenom těžký průmysl, ale i energetický sektor. Tak způsobuje to, že někteří zaměstnanci, kteří pracovali v těch oborech, kteří už nejsou perspektivní, budou hledat nové uplatnění. A my máme zájem, aby to uplatnění našli v energetice, protože jsou to lidé technicky zdatní s pracovními návyky. A právě bychom chtěli se zřizovateli našich členských škol, se zaměstnavateli v těch regionech dosáhnout toho, abychom měli systém rekvalifikace těchto zaměstnanců.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaký mají dopad tyto změny v energetice, které se dějí v poslední době na dostatek těch lidských zdrojů?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Tak my obecně v České republice máme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. A když si vezmete, že když jsme tady v Moravskoslezském kraji, tak kdyby nedej bože třeba došlo k útlumu hutnictví, tak protože i to hutnictví se musí nějak dekarbonizovat, jsou tady plány na elektrifikaci vysokých pecí. Tak samozřejmě to bude mít dopad, že někteří zaměstnanci s těmi dovednostmi, které už nebudou potřeba, si budou muset hledat práci. A my jako zaměstnavatelé zas takové lidi potřebujeme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vypadá spolupráce s jinými svazy jako například Svaz průmyslu a dopravy ČR?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: My jsme členy Svazu průmyslu a dopravy ČR. Spolupracujeme v těch věcech, které se týkají energetiky, případně se snažíme přispívat k tomu, když se řeší nějaké makroekonomické otázky nebo když hledáme pozici zaměstnavatelů směrem k vládě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Těch změn v tomto oboru je v Moravskoslezském kraji více než dost. V poslední době tak je ta situace je jiná než v jiných krajích?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Já myslím, že není jiná úplně jako zásadně jiná. Ale vezměte si, že je to kraj průmyslový a myslím, že i vedení Moravskoslezského kraje má zájem na to, aby ten průmysl tady zůstal. Akorát on bude restrukturalizovaný a tady jsou lidi velmi technicky kvalifikovaní a my se musíme dívat nejenom na to z pohledu kraje, ale potřeby celého toho odvětví.

Tomáš Tikal, TV Polar: V době, kdy končily doly, tak byly obavy o to, jak si tito pracovníci najdou nové pozice. Nakonec se to podařilo. Souhlasíte?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Souhlasím. Určitě chci zdůraznit to, že jednak jsou tady kvalitní školy, jak střední, tak univerzita technická, to znamená, je tady ta tradice, ti lidé jsou tady technicky vzdělaní a kromě těch velkých zaměstnavatelů, ať už to jsou hutě nebo OKD, tak samozřejmě nám tady roste řada středních firem, které jsou velmi šikovné, mají sídlo tady v kraji, a proto dnes pořádáme ten kulatý stůl, protože si myslíme, že tyto firmy budou mít o zaměstnance, kteří třeba přecházejí z těch těžkých provozů, velký zájem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak je těžké rekvalifikovat takového člověka na trošku jiný druh průmyslu?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: To nevím, od toho jsou tady povolanější než já. Ale myslím si, že zásadní problém je nedostatek vyučující těch odborných předmětů. A v tom můžou pomoct firmy a v tom pomáhají kraje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Bavili jsme se teď o kraji. Je, jaká je situace v tom národním měřítku? Říkal jste, že odborných pracovníků je nedostatek, ale jaká je teda cesta z toho?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Tak my máme partnerství nebo podepsanou smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a snažíme se, aby takové ty dejme tomu rámcové iniciativy, což je změna oborové struktury vzdělávací, tak, aby to technické vzdělávání jednak mělo podporu ze strany státu a jednak aby ty obory, ať už jsou to obory studijní nebo učební, aby odpovídaly potřebám těch zaměstnavatelů. To znamená, aby tam byly i nové dovednosti, jako jsou digitální dovednosti, ale neztratil se ten technický charakter.

Tomáš Tikal, TV Polar: Rok 2030 je v energetice brán jako takový trochu zlomový. Tak jak byste si přál, aby situace v té době vypadala 6 let, není to dlouho?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Není to dlouho. No tak my samozřejmě energetici máme rádi stabilitu, protože jsme zodpovědní za bezpečné a spolehlivé dodávky, tak bychom byli rádi, aby technicky ten energetický systém fungoval bezvadně, aby postoupil rozumným způsobem ten proces dekarbonizace. No a samozřejmě abychom byli schopni zákazníkům, průmyslovým i našim občanům nabízet ty služby za přijatelné ceny.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si myslíte, že v té době bude vypadat energetický mix v ČR?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: To je otázka asi za milion korun, ale já bych řekl, že bude založen na jádru. Doufám na jaderné energetice, obnovitelných zdrojích a nějakých dejme tomu přechodných zdrojích, což mohou být plynové elektrárny.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Energie a kraj
23. května 2024, 17:14

Dobrý den, začíná patnáct minut plných energie, začíná magazín TV Polar Energie a kraj. Začneme investicemi v elektrárně Dětmarovice, podíváme se Okénkem do světa energií a nakonec si budeme povídat s Richardem Vidličkou, ředitelem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Elektrárna Dětmarovice prochází proměnou

Elektrárna Dětmarovice odchází od uhlí. Společnost ČEZ zde za 2 miliardy korun postaví novou nízkoemisní teplárnu, která zajistí dodávky tepla pro Bohumín a Orlovou na další desítky let. Do roku 2040 plánuje společnost ČEZ investovat v MS kraji desítky miliard korun. Začala dvoumiliardovou investicí do moderní nízkoemisní teplárny v Dětmarovicích.

Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO: „Od nás nikdy neuslyšíte, že přes všechny problémy a trampoty, které má energetika, že bychom v nějakém regionu nebyli. Pro nás je MS kraj klíčový, my jsme v tomto kraji vyrostli jako Energetika. A to, že tento kraj byl historicky karbonizovaný, je pro nás teď úkol, abychom ho společně s našimi partnery dekarbonizovali.“

Hlavními zdroji bude biomasová kotelna a dvě kogenerační jednotky. Města Bohumín a Orlová tak mají na další desítky let o dodávku tepla postaráno.

Lenka Brzyszkowská (ANO), starostka Orlové: „Já jsem moc ráda, že jsme došli ke shodě. Pro Orlovou bylo důležité, aby ta cena pro koncového zákazníka, pro naše domácnosti byla v době, kdy je to velmi těžké, únosná.“

Josef Bělica (ANO), hejtman MS kraje: „Věřím, že budoucnost bezemisní a čisté energetiky v MS kraji je a že ve spolupráci se společností ČEZ budeme schopni se k této bezemisní a stabilní budoucnosti dostat co nejdříve.“

ČEZ v našem kraji plánuje stavět i malé modulární reaktory, obnovitelné zdroje a také baterie.

Centrum veřejných energetiků dostalo dotaci z JTF

Další strategický projekt - Centrum veřejných energetiků dostal přiklepnutou dotaci z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Jako jediný z 13 strategických projektů, které mají šanci sáhnout si na evropské peníze, už rok v praxi částečně funguje a přináší první výsledky. Díky energetickému poradenství CVE financovaného zatím z krajského rozpočtu mají obce a města levnější a „zelenější“ energie.

Už přes rok se zástupci krajského Moravskoslezského energetického centra (MEC) setkávají s primátory a starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje, řediteli škol a sociálních zařízení a informují je o možnostech, jak ušetřit na energiích a jak být v energetice soběstačnější. Začalo tak fungovat v Česku první Centrum veřejných energetiků. Ve zhruba 40 obcích a městech poskytlo za tu dobu přes 200 konzultací. V současné době je v provozu 6 pracovišť CVE – v Ostravě, Třinci, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnici, Kravařích a v Opavě. Jedná se o dalších dvou pobočkách a také o odbornících, kteří v nich budou působit.

Právě komunitní energetika bude kromě úspor jednou z hlavních oblastí poradenství CVE, protože lze očekávat nástup další vlny „energošmejdů“, kteří se zaměří právě na tuto oblast.

Náměstek hejtmana Jakub Unucka upřesnil, že prostřednictvím CVE kraj pomůže obcím a šéfům jejich příspěvkových organizací navrhnout úspory a další „vychytávky“, které lze provést „od stolu“, prakticky nic nestojí, ale ve výsledku jejich efekt nemusí být vůbec malý. S veřejnými energetiky mohou zástupci obcí konzultovat také návrhy větších projektů energetických úspor, které ve většině případů vyžadují stavební úpravy a delší čas realizace. Veřejní energetici jsou schopní navrhnout i investice do technologií, které nejen šetří, ale i vydělávají, nebo pomoci při zapojení obcí a jejich organizací do energetických komunit.

Za 10 let fungování MEC se podařilo snížit energetickou náročnost kraje a jeho příspěvkových organizací o více než 20 procent.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. Více v rozhovoru s ředitelem svazu, panem Richardem Vidličkou.

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: V energetice je nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Je to svaz, který zastupuje zájmy energetických subjektů a existuje více než 30 let. Ale představte si, nejsou tam jenom výrobci elektřiny, ale sdružujeme i důlní průmysl, výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci, nově i přenos plynu, distribuci plynu a chtěl bych zmínit také naše vzdělávací instituce, to znamená střední odborné školy a vysoké školy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co je tedy hlavním cílem organizace?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Tak jednak je to podpora zájmů, oprávněných zájmů členů a celého českého energetického sektoru. Je to podpora odborného vzdělávání, pořádáme řadu edukativních akcí a v neposlední řadě je to i vyjednávání o sociálním smíru v našem oboru. Proto spolupracujeme i s odborovými organizacemi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč pořádáte akce, jako je dnešní kulatý stůl?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Tak je třeba reagovat na situaci, která v naší ekonomice již trvá delší dobu. To znamená dekarbonizace, která prostě postihne nejenom těžký průmysl, ale i energetický sektor. Tak způsobuje to, že někteří zaměstnanci, kteří pracovali v těch oborech, kteří už nejsou perspektivní, budou hledat nové uplatnění. A my máme zájem, aby to uplatnění našli v energetice, protože jsou to lidé technicky zdatní s pracovními návyky. A právě bychom chtěli se zřizovateli našich členských škol, se zaměstnavateli v těch regionech dosáhnout toho, abychom měli systém rekvalifikace těchto zaměstnanců.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaký mají dopad tyto změny v energetice, které se dějí v poslední době na dostatek těch lidských zdrojů?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Tak my obecně v České republice máme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. A když si vezmete, že když jsme tady v Moravskoslezském kraji, tak kdyby nedej bože třeba došlo k útlumu hutnictví, tak protože i to hutnictví se musí nějak dekarbonizovat, jsou tady plány na elektrifikaci vysokých pecí. Tak samozřejmě to bude mít dopad, že někteří zaměstnanci s těmi dovednostmi, které už nebudou potřeba, si budou muset hledat práci. A my jako zaměstnavatelé zas takové lidi potřebujeme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vypadá spolupráce s jinými svazy jako například Svaz průmyslu a dopravy ČR?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: My jsme členy Svazu průmyslu a dopravy ČR. Spolupracujeme v těch věcech, které se týkají energetiky, případně se snažíme přispívat k tomu, když se řeší nějaké makroekonomické otázky nebo když hledáme pozici zaměstnavatelů směrem k vládě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Těch změn v tomto oboru je v Moravskoslezském kraji více než dost. V poslední době tak je ta situace je jiná než v jiných krajích?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Já myslím, že není jiná úplně jako zásadně jiná. Ale vezměte si, že je to kraj průmyslový a myslím, že i vedení Moravskoslezského kraje má zájem na to, aby ten průmysl tady zůstal. Akorát on bude restrukturalizovaný a tady jsou lidi velmi technicky kvalifikovaní a my se musíme dívat nejenom na to z pohledu kraje, ale potřeby celého toho odvětví.

Tomáš Tikal, TV Polar: V době, kdy končily doly, tak byly obavy o to, jak si tito pracovníci najdou nové pozice. Nakonec se to podařilo. Souhlasíte?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Souhlasím. Určitě chci zdůraznit to, že jednak jsou tady kvalitní školy, jak střední, tak univerzita technická, to znamená, je tady ta tradice, ti lidé jsou tady technicky vzdělaní a kromě těch velkých zaměstnavatelů, ať už to jsou hutě nebo OKD, tak samozřejmě nám tady roste řada středních firem, které jsou velmi šikovné, mají sídlo tady v kraji, a proto dnes pořádáme ten kulatý stůl, protože si myslíme, že tyto firmy budou mít o zaměstnance, kteří třeba přecházejí z těch těžkých provozů, velký zájem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak je těžké rekvalifikovat takového člověka na trošku jiný druh průmyslu?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: To nevím, od toho jsou tady povolanější než já. Ale myslím si, že zásadní problém je nedostatek vyučující těch odborných předmětů. A v tom můžou pomoct firmy a v tom pomáhají kraje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Bavili jsme se teď o kraji. Je, jaká je situace v tom národním měřítku? Říkal jste, že odborných pracovníků je nedostatek, ale jaká je teda cesta z toho?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Tak my máme partnerství nebo podepsanou smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a snažíme se, aby takové ty dejme tomu rámcové iniciativy, což je změna oborové struktury vzdělávací, tak, aby to technické vzdělávání jednak mělo podporu ze strany státu a jednak aby ty obory, ať už jsou to obory studijní nebo učební, aby odpovídaly potřebám těch zaměstnavatelů. To znamená, aby tam byly i nové dovednosti, jako jsou digitální dovednosti, ale neztratil se ten technický charakter.

Tomáš Tikal, TV Polar: Rok 2030 je v energetice brán jako takový trochu zlomový. Tak jak byste si přál, aby situace v té době vypadala 6 let, není to dlouho?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: Není to dlouho. No tak my samozřejmě energetici máme rádi stabilitu, protože jsme zodpovědní za bezpečné a spolehlivé dodávky, tak bychom byli rádi, aby technicky ten energetický systém fungoval bezvadně, aby postoupil rozumným způsobem ten proces dekarbonizace. No a samozřejmě abychom byli schopni zákazníkům, průmyslovým i našim občanům nabízet ty služby za přijatelné ceny.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si myslíte, že v té době bude vypadat energetický mix v ČR?

Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice: To je otázka asi za milion korun, ale já bych řekl, že bude založen na jádru. Doufám na jaderné energetice, obnovitelných zdrojích a nějakých dejme tomu přechodných zdrojích, což mohou být plynové elektrárny.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/energie-a-kraj/energie-a-kraj-23-05-2024-17-14