Expres Ostrava-Poruba

  • Zpravodajství z obvodu Poruba od redaktorky Yvony Fajtové a kameramana Pavla Straky
  • Poruba představila lidem proměnu 8. obvodu a Nového Pustkovce
  • Poruba bude mít první státní montessori třídu v Ostravě

Poruba představila lidem proměnu 8. obvodu a Nového Pustkovce

Porubská radnice už má zpracovanou koncepční urbanistickou studii 8. obvodu a takzvaného Nového Pustkovce. Celý tento veřejný prostor nijak zásadně nemění, ale pouze se ho snaží zkvalitnit a zatraktivnit.

Osmý stavební obvod a Nový Pustkovec budou do budoucna daleko atraktivnější. Zkvalitní se nejen pěší průchodnost, ale také parkování, zeleň nebo mobiliář. Počítá s tím koncepční urbanistická studie, se kterou se lidé mohli seznámit na vůbec prvním veřejném projednávání, které probíhalo online.

Eliška Chlachulová, architektka: “To území je stabilizované, to znamená, že nenavrhujeme žádné bourání. Jsou zde umístěné z dlouhodobého hlediska, takže do toho například k té hlavní pěší trase umisťujeme vodní prvky, pítko v altánu, potom jsou tam nějaké hrací prvky, dětská hřiště, hřiště pro petanque.”

Tomáš Čech, koordinátor participačních aktivit: “Z mé strany je poměrně dobrým úspěchem kolik dotazů padlo, kolik občanů nás sledovalo a věřím, že to té studii pomůže. Občané se ptali na konkrétní otázky i na všeobecná témata. Nepochybně je hodně zajímala zeleň. Ptali se samozřejmě na oblast parkování, které vždy občany pálí. A v neposlední řadě jsme zaznamenali taky celou řadu, řekněme, souhlasných komentářů. A to, že například taková ta centrální pěší promenáda skrz 8. obvod je dobrý nápad."

Lidem se také hodně líbily i prvky v podobě komunitních zahrad. Urbanistické studii předcházela kompletní analýza včetně dotazníkového šetření.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Ta studie v tuto chvíli ještě projde odbornými kozultacemi, například v oblasti dopravy, životního prostředí, nebo konzultací s organizací Mapa. Zároveň samozřejmě veškeré podněty, které jsme obdrželi jak na dnešním veřejném projednání, tak které ještě občané mohou několik dní posílat, tak všemi těmi podněty se ještě budeme zabývat, vyhodnotíme je a je možné, že některé z nich do studie ještě zapracujeme.”

Finální verze bude dokončena na začátku března a poté bude opět představena lidem.

---

Poruba bude mít první státní montessori třídu v Ostravě

Poruba zřejmě bude mít další prvenství. Chce založit vůbec první státní montessori školu v Ostravě. První děti by měla přivítat už letos v září. Záležet bude na zájmu rodičů.

Montessori pedagogika ve světě úspěšně funguje už více než 100 let. V Česku zapustila své kořeny po sametové revoluci. V Ostravě zatím státní škola s montessori zaměřením není. Změnit to chce porubská radnice.

Martin Tomášek, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Pomoz mi, abych to dokázal sám je heslo Marie Montessori, je to i heslem naším. V tom hesle je vlastně obsaženo všechno podstatné. Dítě rozvíjí samostatně své dispozice, pedagog jej přitom podporuje a zároveň se to dítě vlastně dostává na kloub všem věcem samo a s nadšením.”

Radnice chce zatím otevřít jednu třídu s tak zvaným dvojročím, které bude sdružovat první a druhou třídu. Vzniknout by měla na ZŠ Ukrajinská už od letošního září.

Martin Tomášek, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Podrobnosti se dozví ve škole, na úřadě, nebo z montessori spolku rodičů, který nám výrazně pomáhá při vzniku montessori třídy.”

Právě tento spolek přišel s nápadem založit montessori třídu v Porubě.

Kristýna Kohůtková, spolek Montessori Poruba: “Vznikl v návaznosti na to, že jsme nechtěli naše děti vozit do jiných městských obvodů a částí města Ostravy, případně jiných měst. Po založení montessori třídy v Porubě chceme i nadále spolupracovat s třídou, podporovat ji a spolupracovat s paní učitelkou, která bude naše děti učit.”

Cílem radnice je, aby ve třídě bylo kolem 16 dětí. Pokud tedy budete mít zájem, měli byste dát vědět co nejdříve.

Martin Tomášek, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Zápis do montessori třídy je naplánován na 8. dubna v odpoledních hodinách. Když nám budou rodiče signalizovat svůj zájem již teď, budeme jenom rádi.”

Výuka bude probíhat podobně jako na soukromé Základní škole Montessori Ostrava v Mariánských Horách, která pracuje jak s klasickými učebnicemi a pracovními sešity, tak s montessori pomůckami. Navíc v ní působí nejen český učitel, ale také rodilý mluvčí.

Tereza Krčíková, ředitelka ZŠ a MŠ Montessori Ostrava: “Hlavně u těch starších dětí, to znamená 4., 5. ročník, tak máme například matematiku, tělesnou výchovu, nebo kosmickou výchovu i s rodilým mluvčím. U nás děti, které vlastně vycházejí, tak mají více sebevědomí, nebojí se mluvit, nebojí se vyjádřit svůj názor.

Lenka Matyščáková, učitelka ZŠ a MŠ Montessori Ostrava: “Pro montessori školu je typické to, že se pracuje v heterogenních skupinách. To znamená, že v těchto skupinách jsou děti pokombinované druhá, třetí třída. Takže ony si navzájem pomáhají, inspirují se. Starší děti radí mladším dětem a tak dále.”

Anketa: žáci ZŠ Montessori Ostrava: “Ve skupince se mi hezky, dobře se mi pracuje. Je to zábava, protože si můžeme povídat, vlastně můžeme se na tom domluvit a takové ty věci. 

"Tady jsme měli číst, tady jsme měli kroužkovat to y, tady jsme měli obtáhnout a to je asi všechno.”

Děti se tady připravují i na praktický život. Třeba svačinky si chystají úplně samy.

Tereza Krčíková, ředitelka ZŠ a MŠ Montessori Ostrava: “Ta svačina jim je dovezena v surovém stavu, ony samy si nakrájejí chleba, veku a samy si nakrájí ovoce, zeleninu, namažou si pomazánku. Vedeme je k samostatnosti.”

Právě kombinace klasické výuky s montessori pomůckami a praktickou výukou dává dětem daleko větší možnosti rozhodnout se, kam dál.

---Mohlo by Vás také zajímat