Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Frýdek a Místek jsou jedním městem už 80 let
  • Koledníci Tříkrálové sbírky opět vyrazili do ulic
  • Profesionální hasiči z F-M měli za rok 1 284 zásahů

Frýdek a Místek jsou jedním městem už 80 let

Frýdek-Místek už je jedním městem 80 let. Ke spojení obou měst došlo během druhé světové války. Další léta se pak hledal jednotný název, než bylo rozhodnuto o spojení obou názvů. Až koncem šedesátých let doplnil definitivně pojmenování spojovník.

1. ledna 2023 oslavil Frýdek-Místek 80 let od spojení původně dvou měst, které oddělovala zemská hranice v podobě řeky Ostravice.

Jaromír Polášek, historik Muzea Beskyd: "Historicky byl Frýdek a Místek spojen od roku 1402 do roku 1584 pod jednu vrchnost. S výjimkou, že majitelé panství byli na Těšínsku, ve Slezsku. A místecká část, tedy hukvaldské panství a Místek zůstávaly jakoby pod vlivem olomouckých biskupů."

Po vzniku Československa se k otázce možného spojení dvou měst pokusili vrátit představitelé Masarykovy ligy v roce 1920. Byl nový obecní zákon, ale nějak k tomu nedošlo. Tehdy navrhovali jednotný název Bezručov.

Jaromír Polášek, historik Muzea Beskyd: "Pak to rozhodla okupační správa, kdy radnice po roce 1939 ve Frýdku-Místku se poněmčily a k 1. lednu 1943 definitivně rozhodly, že vznikne takzvaný Gross Friedeck. Tedy Frýdek, který měl místní části Frýdek, Místek, spadaly tam pod to i Skalice, Chlebovice, i Dobrá, všechny tady ty okolní obce."

Situace se proměnila po roce 1945, kdy občané Místku protestovali, protože okresy zůstaly frýdecký a místecký.

Jaromír Polášek, historik Muzea Beskyd: "Protestovali proti tomu, že se má jmenovat město jenom tedy Frýdek. A dosáhli toho, že v tom roce 1945, na podzim, vzniklo pojmenování Místek. Takže zas bylo vymalováno pro Frýdečany."

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Ke spojení měst Frýdek a Místek a okrajových částí došlo během druhé světové války okupační správou. Nicméně myslím si, že to je proces, který by dříve nebo později nastal. A dnes víme, že byl správný. Pozoruhodné je možná to, jakým způsobem se vyvíjel název nově vzniklého celku."

V polovině srpna roku 1945 se veřejně hlasovalo o novém názvu města. Hlasování ale skončilo fiaskem, protože přišlo jen 1 293 lidí. Navrhovali názvy jako Bezručov, Beskyd, Hradec nad Ostravicí nebo také Molotov, Turistov nebo Stalinov.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Jsem rád, že nakonec vznikl název, který uspořádal ty dvě největší části Frýdek a Místek abecedně a spojil ho ne pomlčkou, ale spojovníkem. A tím to město je myslím něčím zajímavé."

Jaromír Polášek, historik Muzea Beskyd: "Definitivně po roce 1955 byl stanoven úřední název Frýdek bez pomlčky Místek, okres frýdecko-místecký. A pomlčka přibyla po jazykové reformě v polovině šedesátých let. Pak se některé obce k městu znovu připojovaly a po roce 1990 se odtrhly."

Místní jsou dodnes hrdí na to, že žijí ve Frýdku nebo v Místku.

Jaromír Polášek, historik Muzea Beskyd: "Hovoříte v mém případě s hrdým frýdeckým patriotem. I když dneska samozřejmě jsem občan Frýdku-Místku, jsem na to hrdý, nikdy bych se odsud nevystěhoval. Já jsem ještě z té generace, kdy jsme se ještě honili a měli jsme šarvátky s Místečany. Stříleli jsme po sobě z praku, házeli jsme po sobě kamením, shnilou mrkví, odpalovali jsme po sobě šampusové lahve. A tak dál."

Většina obyvatel se do města postupně přistěhovala kvůli práci a bydlení. Generace se pomalu obměňují a těžko říct, zda rivalita vymizí.

Jaromír Polášek, historik Muzea Beskyd: "I když si lidé stěžují, že radnice je ve Frýdku, že vlakové nádraží je ve Frýdku, autobusové nádraží je ve Frýdku. Frýdečané zase říkají, proč nejsou adventní trhy také ve Frýdku? Musíme chodit do Místku."

Od roku 1992 má město oficiálně také nový znak, který vytvořil malíř a sochař Vilém Kocych.

---

Koledníci Tříkrálové sbírky opět vyrazili do ulic

Ulice měst opět brázdí tříkráloví koledníci. Na Frýdecko-Místecku letos Charita připravila na 300 zapečetěných pokladniček, do kterých mohou lidé koledníkům přispívat. Letos se peníze využijí na podporu terénních služeb a případných oprav v zařízeních.

Prvního ledna začal další ročník plnohodnotné Tříkrálové sbírky. Její hlavní část, tak jakou jsou lidé zvyklí, potrvá do 15. ledna.

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Kdy je možné v našich ulicích, u domovů, na cestách, potkat charitní tříkrálové koledníky. Stejně tak po tu dobu budou rozmístěny v regionu zapečetěné statické pokladničky. Ten seznam míst, na kterých jsou statické pokladničky umístěny, je na sociálních sítích nebo na webu Charity Frýdek-Místek. Tak kdyby někdo chtěl přispět přímo do nich a nepotkal koledníky."

Během celého ledna je možné podpořit také přímo jednotlivé charity. A to bezhotovostní platbou.

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Ať už využitím platební brány na webu tříkrálové sbírky anebo zasláním příspěvku pomocí QR kódu s použitím variabilního symbolu, který je pro naši charitu stejný jako byl loni. Informace jsou opět na webových stránkách. Pokud se jedná o koledníky, tak koledování začalo prvního. Ten největší nápor koledníků očekáváme, že bude teď o víkendu, protože v pátek je Tří králů a navíc počasí celkem přeje. Takže by nemuseli ani moc mrznout. V sobotu 7. ledna bude Tříkrálový průvod ve městě, který pořádá na podporu tříkrálové sbírky místecká farnost za podpory statutárního města Frýdek-Místek."

Charita Frýdek-Místek letos plánuje vybrané peníze využít na čtyři záměry.

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Dva jsou na podporu terénních služeb, ať už je to mobilní hospic anebo terénní služby sociální péče. A jeden je takový dlouhodobě investiční. Pořád je v těch zařízeních co opravovat, zlepšovat a vylepšovat. Takže těmi záměry pokrýváme celou šíři tady té činnosti. Nebo snažíme se pokrýt. Pokud se jedná o množství pokladniček, tak v letošním roce máme zase zapečetěno něco přes 300 kolednických pokladniček. Takže těch skupinek by v celém regionu frýdecko-místeckém mělo být celkem dost. Uvidíme, co s počtem koledníků udělají nemoci, protože teď to celkem řádí."

Charita Frýdek-Místek vybrala loni ve sbírce přes 2,4 milionu korun. Z toho více než 2,2 milionu přispěli lidé do kasiček. Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001.

---

Profesionální hasiči z F-M měli za rok 1 284 zásahů

Hašení požárů, odklízení následků dopravních nehod nebo koordinace pomoci pro Ukrajinu. Nejen to byly zásahy, které mají za sebou profesionální hasiči z Frýdku-Místku v roce 2022. Dle jejich hodnocení to byl rok standardní, přesto si připsali 1 284 zásahů.

Profesionální hasiči z Frýdku-Místku se během roku 2022 téměř nezastavili. V průměru museli každý den řešit tři až čtyři události.

Vojtěch Nezval, ředitel ÚO HZS MSK Frýdek-Místek: "Rok 2022 byl rokem pro nás turbulentním. Musím říct, že už od začátku roku, kdy covid pomaličku utichl, dostávalo se nám další činnosti. Spojené s humanitární pomocí a s válkou na Ukrajině. A musím také říci, že sněhová nadílka, která byla v prosinci, byla enormní. Takže počet výjezdů byl na toto období vyšší než v ostatních letech."

Jakub Kozák, velitel čety HZS MSK Frýdek-Místek: "Řešili jsme požáry od bytových po lesní a nedávno v prosinci nás zaměstnala sněhová nadílka. Tam se jednalo o vyprošťování autobusů nebo nákladních automobilů. Prakticky na denní bázi, několikrát, používali jsme těžkou techniku, vyprošťovací automobily a podobně."

Stanice ve Frýdku-Místku je centrální, a proto řeší také podporu technikou pro všechny ostatní hasiče v dosahu své působnosti. Hasičské speciály tak vyjíždějí k mnoha událostem. Během uplynulého roku si zdejší hasiči připsali 321 zachráněných lidí při různých událostech v podobě evakuací u požárů, vyprošťování zraněných u dopravních nehod a dalších.

Vojtěch Nezval, ředitel ÚO HZS MSK Frýdek-Místek: "Na této stanici slouží 45 hasičů ve třech směnách a tato stanice je tady už více než 50 let."

Hasiči jsou všude nepostradatelní. I proto město Frýdek-Místek každoročně přispívá na provoz nejen svým dobrovolným hasičům, ale právě i profesionálním. Těm město schválilo finanční podporu 750 tisíc korun.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry