Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Primátor odpovídal během setkání na dotazy seniorů
  • Mlžítka ve městě osvěží, luční trávníky potěší
  • Město pokračuje v obnově historických památek

Primátor odpovídal během setkání na dotazy seniorů

Jak bude vypadat průtah Frýdkem-Místkem po dostavění obchvatu? Co s chátrajícím domem na Zámeckém náměstí? Nebo například podněty na opravy chodníků ve městě. Takové byly dotazy, které směřovali senioři přímo na primátora, který se s nimi osobně setkal.

Centrum aktivních seniorů ve Frýdku-Místku zaplnila početná skupina seniorů, kteří přišli na setkání s primátorem města. Ten téměř dvě hodiny odpovídal na záplavu jejich otázek.

Anketa: 1.) Zajímá mě právě průtah městem, který je a který má do budoucna tak zůstat, tak to se mi nelíbí. Protože Nový Jičín to nemá, aby přes něj musely projíždět, v případě nějaké havárky, aby tam musely být dva pruhy pro tu objížďku. Tak si myslím, že my taky nemusíme. Já jsem viděla takovou vizi, kde byly osázené stromy, byla tam taková promenáda. Do Frýdku se dalo dojít. Tady teď pěšky do Frýdku skoro nedojdete. Je to škaredé, dole pod mostem ještě stojí kamiony. Jsme úplně hrozně rozčtvrcené město. Tady řekou, tady tímto a jestli nedojde k nápravě, tak ten obchvat byl možná trošku zbytečný. 2.) "Zajímalo mě to, jak se budou opravovat chodníky a schodiště na Rivieře. Protože jsou v takovém katastrofálním stavu, že akorát čekám, kdy se tam někdo zraní nebo zabije a kdo za to bude zodpovědný. 3.) "Všichni tady nějaké připomínky měly. Já například konkrétně s domem, s tím zbořeništěm na náměstí ve Frýdku naproti zámku. To se právě těžko řeší. Sám pan primátor to říkal, že se nemůže najít majitel, ale že se to budou snažit nějak řešit. No potom jsou tady opravy chodníků, to byla spousta připomínek. Hodiny, že nejsou před nádražím, ale už budou, říkal pan primátor."

Petr Korč (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Bavili jsme se o věcech, které mě samotného velmi trápí. A myslím si, že velká většina podnětů a dotazů je trefných a týkají se parkování, bezpečnosti a týkají se hlavně toho, jak vypadá veřejný prostor. Aby se neděly ve městě věci, které se nemají dít, abychom se v něm cítili všichni bezpečně. Aby bylo město uklizené a čisté. A to si myslím, že máme společnou řeč s našimi seniory. A určitě budeme dělat všechno proto, aby na některé z dalších debat těch dotazů bylo třeba míň a možná zazněly, i tak jako dneska, nějaké pochvaly."

Primátor by tato setkání chtěl dělat pravidelně. Se seniory je zvláště v dnešní složité době důležité komunikovat.

Petr Korč (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Já jsem se setkával s jednotlivými kluby seniorů, setkával jsme se v menších skupinách. Nicméně si myslím, že tohle otevřené fórum, ke může přijít kdokoliv z města, jakýkoliv senior, je velmi přínosné a určitě v něm budu pokračovat a pokud budu primátor, tak minimálně jednou měsíčně taková setkání budou probíhat. Kde bude moct kdokoliv přijít a zeptat se opravdu na co bude chtít."

Všechny dotazy byla zároveň zaznamenány a primátor slíbil, že nechá záležitosti, které občany například trápí, prověřit.

---

Mlžítka ve městě osvěží, luční trávníky potěší

Na dvou místech ve Frýdku-Místku jsou opět nainstalována mlžítka. Kolemjdoucí se u nich mohou osvěžit. Během horkých letních dnů jsou připraveny Technické služby kropit ulice a město zároveň hledá různá řešení, jak bojovat proti suchu. Například pomocí lučních trávníků.

Frýdek-Místek hledá různé cesty, jak bojovat se změnami klimatu. Letní dny bývají v posledních letech opravdu velmi horké.

Jana Musálková Jeckelová, mluvčí Frýdku-Místku: "Ve Frýdku-Místku máme už řadu opatření, která nám pomáhají v boji proti suchu nebo ve zpříjemňování horkých dnů. Jsou to například luční trávníky, kterých máme v Sadech Bedřicha Smetany přes 3000 metrů čtverečních."

Původně šlo o parkové nebo parterové trávníky, které byly převedeny do režimu lučních.

Jana Musálková Jeckelová, mluvčí Frýdku-Místku: "To jsou ty, které se méně častěji sečou. Jsou oázou pro hmyz, jsou krásné na pohled a mají tu funkci, že zadržují vláhu v půdě. Chceme postupně jejich počet navyšovat. Dalším z opatření jsou například nádrže na zadržování dešťové vody. A to u dvou základních škol anebo také poblíž nemocnice u arboreta, tam máme obnovenou tůňku."

Kromě toho se město snaží všeobecně snižovat podíl betonových a asfaltových ploch na úkor zvyšování výsadby zeleně. Zároveň se sadí i nové stromy, které v budoucnu poskytnou potřebný stín.

Michal Rylko, místopředseda představenstva TS F-M: "V průběhu tropických dnů, jakmile nastanou, jsme také připraveni zpříjemnit klima frekventovaných místních částí i průjezdem kropičky, která bude provádět takzvanou ozonizaci. Tím, že bude rozstřikovat vodu do prostoru."

Jana Musálková Jeckelová, mluvčí Frýdku-Místku: "Pak to jsou také zelená parkoviště anebo zpříjemňujeme obyvatelům v horkých dnech pobyt ve městě pomocí rosítek. Tak jsou dvě, jedno umístěné v Sadech Komenského ve Frýdku a druhé je u křížového podchodu v Tržní ulici v Místku."

Michal Rylko, místopředseda představenstva TS F-M: "To rozmístění je dáno tím, že se snažíme obsáhnout nejfrekventovanější místa, kde chodí chodci. Kde by to mohlo zpříjemnit klima v těch parných dnech. A zároveň jsme limitováni možností napojení na vodu, kdy u kašen už dnes existují vodovodní přípojky s pitnou vodou. A mlžítka jsou napojena na tady tyto přípojky. Takže je to takové technické omezení trochu. Mlžítka jsme částečně vyrobili, částečně objednali, ale sestavili jsme je u nás v technických službách včetně zprovoznění, rozmístění, je to v naší režii."

Město zároveň připravuje také novou adaptační strategii. Lidé mohou do konce prázdnin vyznačit v pocitové mapě, kterou najdou na internetu, kde je jim v horkých letních dnech ve městě příjemně anebo naopak. Cílem je vytvořit plán konkrétních opatření, která v budoucnu pomohou lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům.

---

Město pokračuje v obnově historických památek

Kapličky, Boží muka, kříž na hřbitově i různé památníky. Ve Frýdku-Místku je velké množství drobných památek, které jsou už ve špatném stavu. Magistrát se proto snaží zrychlit tempo oprav a postupně by chtěl také navyšovat finance, které jsou na opravy památek potřebné.

Frýdek-Místek postupně pokračuje v obnově drobných historických památek, které jsou na různých místech města.

Jakub Tichý (Piráti), radní Frýdku-Místku: "Aktuálně běží několik projektů, jednak jsou to Boží muka na Vršavci, kaplička u cesty směrem na Sedliště. Taky Boží muka na ulici Československé armády, hřbitovní kříž v Lískovci."

Kaplička v Bruzovské ulici už potřebovala opravit chybějící části střechy a štuk. Restaurátor připravil injektáže i nátěry dřevěných prvků. Práce byly vyčísleny na 148 tisíc korun. Nejrozsáhlejší opravy čekají právě kříž na hřbitově v Lískovci. Musí být očištěn, restaurátor postupně dolní chybějící části, barevně sjednotí kovové prvky, obnoví písmo, provede povrchovou úpravu a opravuje i pískovcový obklad. Hodnota této zakázky je 354 tisíc korun.

Jakub Tichý (Piráti), radní Frýdku-Místku: "Chystáme konečně převzetí kaple svaté Otýlie na Staroměstské od Slezan holdingu. Takže doufám, že se v dohledné době podaří renovace i této kapličky. Budeme se snažit zadat i hydrologický průzkum, protože jak známo, byl tam pramen, který v 70. letech zmizel při stavbě silnice. Takže snad i na to dojde. Kromě toho chystáme i několik dalších oprav. Teď se povedlo zrenovovat menhir od Viléma Kocicha za kostelem všech svatých, který byl poškozený graffiti, vandalismem. A snad konečně se povede i očistit památník osvobození, ty holubice, lidově nazývané, u mostu přes Ostravici."

Letos se povedlo navýšit rozpočet oprav na drobné památky v rámci první i druhé změny rozpočtu.

Jakub Tichý (Piráti), radní Frýdku-Místku: "Máme tady ve městě vnitřní dluh, co se týče oprav drobných památek. Máme jich hodně ve špatném stavu, proto se to tempo snažíme zrychlit. A proto se také budu snažit najít další peníze a zvýšit celkovou částku, která do oprav a renovací půjde."

Opravy dalších památek jsou pak v plánu příští rok.

---Mohlo by Vás také zajímat