Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Hasičská zbrojnice na Střelniční projde rekonstrukcí
  • Ředitel ZUŠ Frýdek-Místek vychovává umělce už 42 let
  • Lidé mohou sledovat vyřízení podnětů na webu

Hasičská zbrojnice na Střelniční projde rekonstrukcí

Sbor dobrovolných hasičů Frýdek-Místek se konečně dočká vytoužené rekonstrukce hasičské zbrojnice. Ta by měla začít v červnu a město vyjde na zhruba 61 milionů korun.

Zbrojnice dobrovolných hasičů v ulici Střelniční čeká téměř kompletní rekonstrukce. Postavena byla na konci osmdesátých let v akci Z, prakticky svépomocí tehdejšími hasiči a za celou dobu své existence se dočkala maximálně instalace plastových oken.

Radim Lojkásek, velitel SDH Frýdek-Místek: "V nynější době stanice nesplňuje už standardy, které jsou nově nastaveny. Samozřejmě zvětšuje se i technika, kterou hasiči používají, proto nová technika už se do této stanice nevleze."

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Konkrétně se jedná o rozsáhlou a velkou rekonstrukci hasičské zbrojnice na ulici Střelniční. Náklady si vyžádá okolo 61 milionů korun. Již máme vybraného zhotovitele a konkrétní práce by měly začít v měsíci červnu."

Radim Lojkásek, velitel SDH Frýdek-Místek: "Rádi jsme, jelikož jak vidíte přístavek, tak ten už se sám trhá, ten jde dál dolů z kopce. Jinak prakticky v té hasičárně už odchází pomalu všechno, od vody po odpady a další."

Současné přístavby budou zdemolovány a postaveny nové dvoupodlažní. Udělají se nové odpady, zateplení, elektřina a zbrojnice se také zvětší a mírně rozšíří.

Radim Lojkásek, velitel SDH Frýdek-Místek: "Rekonstrukce se převážně týče garážových stání, kdy dojde k prodloužení o dva metry, aby se nynější technika do této zbrojnice vlezla. Další věc je, že potřebujeme nové zázemí pro jednotku, která je v současné době situovaná v garážích, kdy při nastartování vozidel výfukové zplodiny prakticky ničí dané obleky zásahové. Proto je v rekonstrukci plánovaná šatna zásahové jednotky mimo garáž, samozřejmě se vstupem přímo do garáže."

Hasičská zbrojnice je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany II a k dispozici pro zásah je téměř nepřetržitě s výjezdem do pěti minut.

Radim Lojkásek, velitel SDH Frýdek-Místek: "Hasičů v současné době je v jednotce 23. Sloužíme prakticky 24 hodin denně, vyjíždíme k různým událostem typu požáry, technické pomoci, čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu, která zanedlouho opět propukne."

Jednotka je jako jediná v okrese předurčena speciálně na záchranu na vodě a u chemických havárií, proto potřebuje kvalitní zázemí a techniku.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Jsou požadavky na další obnovu techniky a ty jsou velmi důležité pro naši spolupráci s profesionálními a dobrovolnými hasiči, protože směřují k celkovému zvýšení požární ochrany obyvatel, což je pro nás maximální priorita."

Podle návrhu smlouvy o dílo by měla být rekonstrukce hasičské zbrojnice hotová do patnácti měsíců. Dá se ale předpokládat, že to bude mnohem dřív.

---

Ředitel ZUŠ Frýdek-Místek vychovává umělce už 42 let

Neuvěřitelných 42 let působil i přes svůj handicap, kterým je slepota, v jednom zaměstnání. Nejprve jako učitel a poté jako ředitel Základní umělecké školy Frýdek-Místek. Nyní se chystá do penze, ale jak sám říká, ze školy by ještě úplně odejít nechtěl.

Mimořádná, velká a skromná osobnost. Takový je pan Ladislav Muroň, současný ředitel Základní umělecké školy Frýdek-Místek. Strávil tady neuvěřitelných 42 let.

Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ Frýdek-Místek: "Chtěl bych říct, že úžasných. Já jsem vlastně zaměstnán v této škole od začátku mé pracovní kariéry. Kdybych to tak měl nějak parodovat a kdyby ještě existovaly občanky, tak mám jediné razítko za těch 42 let."

Po studiích tady 14 let učil hru na kytaru. I přes svůj handicap, kterým je slepota, dokázal vyhrát konkurz na ředitele, a tím je už 27 let.

Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ Frýdek-Místek: "Myslím, že jsem pro tu školu udělal za ta léta dost a že ta škola se posunula a myslím, že můžu být spokojený, když se podívám zpět."

Iva Mrověcová, učitelka ZUŠ Frýdek-Místek: "Osobnost je to určitě velmi zajímavá, protože přes svůj handicap je schopný ředitelovat všem oborům, které se učí u nás na škole, jak hudebnímu, tak výtvarnému, tanečnímu i dramatickému."

Škola má přes 1200 žáků, dvě třetiny se věnují hudbě a další výtvarnému umění a tanci. Přesto škola vychovala takové osobnosti jako je například hudebníci Mirai, Tomáš Kočko, Ivo Kahánek nebo například členy kapel Behind The Door.

Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ Frýdek-Místek: "Jsou to i herci, z těch mladých je to třeba Albert Čuba a z té střední generace Michaela Dolinová, Ivana Chýlková, pan Jaromír Dulava."

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku: "Pan ředitel Muroň je určitě úkaz v tom nejlepším slova smyslu, protože vydržet 42 let se věnovat práci jednomu cíli, tedy výchově mladých talentů. Ten jeho vklad 42 let práce je obdivuhodný a patří mu za to velký dík a jménem města si myslím, že bychom ho měli vyjádřit opravdu vrchovatě."

Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ Frýdek-Místek: "Většina těch dětí je vychována k tomu, aby si se sebou do života odnesly lásku k hudbě nebo lásku k umění, aby si zašly na koncert, do divadla, na výstavu a tak dále. Čili to je takový hlavní cíl."

Pan Muroň se nyní chystá předat pomyslné ředitelské žezlo a uvažuje, že by si v rámci možností užil penze, ale jak sám říká, odejít ze školy ještě úplně nechce.

Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ Frýdek-Místek: "Ještě něco málo bych asi učil, protože mám ještě pár žáků, takže nechtěl bych úplně odejít do ústraní."

Svému nástupci a škole by do budoucna rád popřál, aby hlavně zahájila školní rok v plné síle a pokud možno bez výuky na dálku, protože ta byla pro žáky i učitele v uměleckých oborech velmi obtížná.

---

Lidé mohou sledovat vyřízení podnětů na webu

Lidé ve Frýdku-Místku mohou nově sledovat evidenci došlých podnětů. Technické služby zřídily na svém webu záložku, kde je přehledně napsáno, zda byl konkrétní problém už vyřešen. Možnost hlásit poruchy online mají lidé ve městě už od roku 2013, detailní rozpis řešení byl zaveden nově.

Rozbitá cesta, poškozená lavička nebo například ulomený strom. To je jen drobný výčet podnětů, které mohou lidé ve městě hlásit technickým službám už řadu let.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "My už jsme od roku 2013 na našich webových stránkách zřídili speciální záložku, kde mohou občané dodnes psát své podněty, připomínky, žádosti, stížnosti. Někdy o rok později jsme k tomu přidali i možnost přikládání fotografií, aby se to lépe zadokumentovalo. Musím říct, že celkem se to ujalo, funguje to velmi dobře."

Jen za první tři měsíce letošního roku se vyřídilo na 65 poruch a různých podnětů.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Celkem ročně je to kolem dvou set s tím, že ne všechny jsme schopni vyřešit. Například problémy týkající se komunálního odpadu přeposíláme na Frýdeckou skládku. Otázky k požadavku ořezu stromů na odbor životního prostředí k posouzení. Ale tam, kde můžeme teda reagovat rychle, tak se snažíme reagovat co nejdřív."

Od prvního dubna zřídily technické služby na svém webu novou službu. Lidé si mohou zkontrolovat, v jaké fázi řešení jejich podnět je.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "V rámci zlepšení komunikace, jak i vedení města chce propagovat teď, tak přicházíme s myšlenkou, že občané se mohou v záložce podnětů občanů podívat, zda případně jejich lokalita se tam nenachází. Je tam ten dotaz, je tam i způsob vyřízení, případně i kdy se provedl."

Leonard Varga, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Já bych chtěl poprosit občany Frýdku-Místku, aby si všímali věcí kolem sebe, aby nám pomohli těm technickým službám nahlásit, kde uvidí rozbitou lavičku, kde uvidí vysypaný koš, kde uvidí nějaký problém na silnici, ať to vyfotí a ať to těm technickým službám pošlou a ať nám pomůžou to město opravit."

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Ty podněty se týkají nejvíc výtluků, v zimním období samozřejmě uklízení sněhu, vodorovného, případně svislého dopravního značení. Věci, na které jsme schopni reagovat fakt velice rychle, tak do toho týdne realizujeme. Pokud je to nutné už konzultovat s příslušným odborem životního prostředí nebo dopravy, tak se to posílá tam, ale i tak se snažíme každému tomu občanovi odpovědět."

90 procent všech podnětů vyřídí pracovníci technických sužeb zhruba do 7 dnů.

---Mohlo by Vás také zajímat