Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Hlavní třída by mohla v budoucnu projít úpravou
  • Špatně parkující auta brání průjezdu zimní údržby
  • Město zvedlo po 14 letech poplatek za odpad

Hlavní třída by mohla v budoucnu projít úpravou

Hlavní třída ve Frýdku-Místku by mohla po zprovoznění obchvatu města projít výraznou změnou. Magistrát si nechal zpracovat koncepci nové podoby, která počítá například se zúžením do jednoho pruhu v každém směru, zatravněním i novými pruhy pro cyklisty a chodce.

Aktuálně projede denně po Hlavní třídě tisíce aut. Provoz je tak jasným důkazem toho, že obchvat potřebuje město už roky jako sůl. Po jeho zprovoznění by ale mohla hlavní dopravní tepna Frýdku-Místku projít výraznou úpravou.

Ondřej Zdvomka, hlavní architekt Frýdku-Místku: "Vize je taková, že vlastně kdysi ta Hlavní třída to město rozdělila dopravou a teďka se budeme snažit, aby ta Hlavní třída to město opět spojila. To znamená kromě automobilů dáme i větší prostor chodcům a cyklistům."

Plán na proměnu se zrodil už v roce 2012, kdy si město nechalo zpracovat studii úprav. Ta zahrnuje návrhy na zúžení jízdních pruhů, rozšíření středového pásu s výsadbou stromů na Hlavní třídě od křižovatky U Vykopnutého až po estakádu. V roce 2018 pak vznikla územní studie.

Ondřej Zdvomka, hlavní architekt Frýdku-Místku: "My si tu Hlavní třídu v tom aktuálním návrhu jsme si ji rozdělili přibližně na pět úseků a v každém jsme se snažili zvolit nejvhodnější profil podle okolí i podle toho v jaké části města je, že třeba když přijíždíme do města, tak je ten profil jiný, než v centru města a potřebujeme tam docílit jiných věcí. Takže třeba na začátku máme větší důraz na auta s cyklistikou a v centru města máme větší důraz i na ty pěší a třeba na překračování té ulice."

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Hlavní architekt města vytvořil návrhy, které vypadají velice hezky, nicméně je to prvotní nástroj, se kterým budeme dále pracovat, protože zaznívají hlasy i jiných odborníků, například, že ty čtyři pruhy, které dneska rozdělují město, by měly být zachovány, protože ta doprava, která bude svedena na obchvat města, stejně částečně zůstane i ve městě."

Magistrát tak bude muset vyhodnotit, kolik aut po zprovoznění obchvatu městem projede a jestli má myšlenka úpravy Hlavní třídy opravdu smysl.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Proto i hlavní architekt přichází s takzvanými akčními prvky, ty jeho návrhy by se postupně měly realizovat takovým způsobem, že nedojde k nějaké investici, pouze se například namalují čáry, dá se tam prozatímní značení, které omezí ty čtyři pruhy na dva, vyhodnotí se, zda-li se nám nezasekává někde doprava, provede se sčítání dopravy a následně se bude pokračovat dál."

Ondřej Zdvomka, hlavní architekt Frýdku-Místku: "Ta studie je zpracovaná proto, abychom teď mohli přijít za Ředitelstvím silnic a dálnic, za krajem a prezentovat jim naši představu, abychom si postupně mohli to vykomunikovat a pak i odsouhlasit a samozřejmě i s veřejností, která bude v rámci participačního procesu se toho účastnit."

Plán na úpravu zatím zůstane minimálně rok na papíře, protože první etapa obchvatu by měla být otevřena v lednu příštího roku a druhá pak o půl roku později.

---

Špatně parkující auta brání průjezdu zimní údržby

Špatně zaparkovaná auta komplikují zimní údržbu ve Frýdku-Místku. Pracovníci technických služeb často na přeplněných sídlištích neprojedou a vznikají tak situace, kdy není možné některé úseky udržovat. Město proto žádá řidiče, aby dodržovali předpisy a neparkovali tam, kde nemají.

Přeplněná parkoviště, úzké uličky, stání v křižovatkách nebo dokonce přímo na chodníku. Situace, které dávají pracovníkům technických služeb v zimě pořádně zabrat. Bojují totiž s neukázněnými řidiči, kterým je zřejmě mnohdy úplně jedno, kde zaparkují, jen aby to měli často co nejblíže domů. Pokud ale napadne sníh, uklidit ho v některých místech je velký problém.

Miroslav Kohut, ředitel TS F-M: "S prvním letošním zimním zásahem jsme se setkali, nebo naši zaměstnanci, s letitými problémy, které jsou na území prakticky celého města. Někdy ve větší, někdy v menší míře, nicméně je to problém parkujících vozidel. Je nám zcela jasné, že parkování na území města je obrovský problém, na druhé straně především v těch večerních a nočních hodinách mnohá vozidla parkují, ať už na chodnících i v místech, kde je to zakázáno i dopravním značením."

Karel Deutscher, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Tím jak opětně začalo probíhat zimní období a řekneme to sněžení přichází z nenadála, tak bych chtěl upozornit řidiče, kde parkují, protože v případě, že začne v jednu, ve dvě v noci sněžit a technické služby potom vyjedou, tak díky parkujícím vozidlům tu situaci mají velmi zkomplikovanou a naopak některé části sídlišť vůbec nemohou protáhnout."

Miroslav Kohut, ředitel TS F-M: "Mnohdy musíme jezdit až do zeleně, samozřejmě tam je pak poškození té zeleně, my to pak v jarních měsících musíme pracně na naše náklady opravovat."

Pluhy potřebují k bezpečnému průjezdu opravdu hodně místa a to jak v ulicích, tak i na chodnících.

Miroslav Kohut, ředitel TS F-M: "Pokud my dneska provádíme třeba jenom posyp tím chemickým materiálem, tak je to ještě relativně jako malý problém, ale v momentě, kdy přijde první sněhové přeháňky a budeme muset plužit, tak je to hodně velký problém, protože samozřejmě v těch sídlištích, kde je ta kumulace těch vozidel obrovská, tak naši řidiči mají problém se vyhnout. Musí ta vozidla objíždět, tím pádem nahromaděný sníh se nahromadí k těm vozidlům. Ti, kteří, když ráno opustí své místo, tak pak to vypadá jako že je defacto nevypluženo."

Karel Deutscher, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Pak se zas na druhou stranu ty auta od tama nemohou dostat, takže bych chtěl poprosit řidiče, aby se zasoustředili a zkusili trochu pouvažovat o tom, kde stojí, aby tu situaci nekomplikovali, protože ty výkyvy počasí jsou a nedá se na to vůbec spolehnout."

Na správné parkování by v ulicích měli dohlížet také strážníci městské policie.

---

Město zvedlo po 14 letech poplatek za odpad

14 let nezvedal Frýdek-Místek poplatky za odpad. Nyní se k tomuto kroku město odhodlalo, a to kvůli rostoucím nákladům na zpracování odpadů. Lidé ve si tak od letošního roku připlatí o 204,- korun navíc a senioři o 96,- korun. Navýšení by mělo ročně přinést do městské kasy téměř 10,5 milionu korun.

Zastupitelstvo Frýdku-Místku na svém posledním zasedání schvalovalo změnu výše poplatku za svoz odpadů. Lidé si od letošního roku bohužel sáhnou při platbě hlouběji do kapsy.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Je to nepopulární krok, protože jsme zvedli poplatek o 200,- korun z původních 492,- na poplatníka na rok na rok na 696,-. Nicméně je třeba si uvědomit několik věcí. My jsme 14 let tento poplatek nezvedli ani o jednu korunu. Ostatní města v té době ty poplatky zvedaly, zvyšovaly a my jsme se snažili co nejdelší dobu držet ten poplatek na té nejnižší úrovni, na těch 492,- korunách."

Důvodem navýšení byl fakt, že v posledních letech náklady na likvidaci odpadů enormně rostou.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Je třeba si uvědomit, že ten náklad na svoz komunálního odpadu, následné třídění, recyklaci, skládkování, se dneska pohybuje řádově někde jinde, ani ta částka 696,- korun na osobu nepokryje všechny náklady, které s tím město má. Nehledě na to, že poslanecká sněmovna na konci roku schválila novelu odpadového zákona a ty náklady budou rok od roku ještě vyšší pro Frýdek-Místek i pro občany."

Poplatek se zvedl i seniorům nad 70 let, a to o 96,- korun na celkem 348,- korun za rok. Drobná výhoda ale ve městě přece jen zůstala. Děti do šesti let budou od plateb osvobozeny.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "My jsme výjimečné město v České republice, protože jenom málo obcí má takové úlevy jako my, to znamená všechny děti do šesti let poplatek neplatí a senioři nad 70 mají polovinu."

V posledních letech zavedlo město svoz bioodpadu od rodinných domů i ze sídlišť, navýšilo počet svozu velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány na více jak šedesáti místech města, ze dvou na pět ročně, zavedlo svoz jedlých olejů a tuků a taky zajistilo četnější svoz kontejnerů na plast a papír z lokalit, kde jsou kontejnery přeplňovány a z důvodu nedostatku místa není možné jejich počet v dané lokalitě navýšit.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Tím, že jsme zvedli tento poplatek o těch 200,- korun na rok na osobu, nepočítáme do budoucna s dalším zdražováním. Toto je strop, na kterém jsme se dohodli a chtěli bychom ho držet doufejme třeba dalších 14 let."

Poplatek musí lidé uhradit nejpozději do 31. května. Jeho navýšení přinese do městské kasy ročně o téměř 10,5 milionu korun více než doposud.

---Mohlo by Vás také zajímat