Stáhnout video

Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Ve Skalici se buduje kanalizace za 140 milionů korun
  • Nová klimatizace zlepšuje komfort klientů v hospici
  • Frýdek-Místek postupně renovuje sochy a jiné památky

Ve Skalici se buduje kanalizace za 140 milionů korun

Zhruba rok a půl složitých stavebních prací budou muset zvládnout obyvatelé Skalice. V této místní části se totiž postupně staví úplně nová kanalizace, která zde doposud nebyla. Pro Frýdek-Místek je zároveň důležité, aby se na ni napojilo co nejvíce domů, kvůli evropské dotaci, která pokryje více než polovinu ze 140 milionů korun, na které výstavba vyjde.

Už přes tři měsíce oficiálně běží stavba úplně nové kanalizace ve frýdecko-místecké místní části Skalice.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Ten začátek byl zpožděn, díky té koronavirové pandemii, ale dneska ty práce jak vidíte jsou v plném běhu. Tady ve Skalici se má postavit 19,5 kilometru kanalizace a ne všude je to jednoduché. Například v tomto místě jsou dělníci schopni udělat nějakých 10 metrů denně, protože jim ta hlína s tím kamením neustále padá do toho výkopu. Je to tady takové dalo by se říci řečiště, které není pro tu stavbu ideální. Standardně bychom měli stavět nějakých 50 metrů denně, jsou ale místa jako je toto, kde je to komplikovanější. Ale věřím, že ty investiční akce doděláme ve stanoveném termínu a všichni budou spokojení."

Ve Skalici by mělo být vybudováno zhruba 560 přípojek. Pro město je teď nesmírně důležité, aby se na ně postupně napojilo co nejvíce domů. Magistrát totiž žádá evropskou dotaci z programu na sanaci škod, které mají na svědomí splaškové vody. Do současnosti měly totiž zdejší domy buď vlastní čističku, septik nebo trativod, který je dnes již neekologický.

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Ta kanalizace je velice finančně náročná a dotace by městu v současné situaci, kdy se rozpočet krátí, velice pomohla a nejspíš také pomůže. Vypadá to, že se spousta občanů připojí, protože vnímají výhody kanalizace. Většina místních tu kanalizaci chtějí a vnímají ji jako benefit. Takže předpokládám, že se budou postupně ještě dopojovat. Na kanalizaci by se mělo připojit až dvě třetiny lidí a přitom bychom měli čerpat maximální výši dotace 67 procent z přibližně 140 milionů, které tato část odkanalizování této části bude stát."

Další věc, kterou musí město vyřešit, je položení finálního povrchu.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Standardně totiž u těch cest, které jsou potom na tom kanálu, by měla být lhůta takových dejme tomu rok, až dva, kdy si ta hlína sedá. Takže my budeme muset řešit, zda budeme moci v některých místech finální asfaltovou vrstvu položit dříve a nebo budeme muset počkat a do té doby to vyřešit nějakým zásypem, například kamení, strusky a tak dále."

Samotná výstavba kanalizace by měla být hotová na začátku února roku 2022.

---

Nová klimatizace zlepšuje komfort klientů v hospici

Lepší komfort klientů i pracovní podmínky zaměstnanců. K tomu dopomohla nedávno nainstalovaná úplně nová klimatizace v Hospici Frýdek-Místek. Magistrát ji nechal nainstalovat na základě požadavku zařízení do úplně všech místností a rozhodně si ji v hospici nemůžou vynachválit.

Pokud se správně používá, tak je klimatizace jednoznačně výborným pomocníkem zvláště během horkých letních dní. Nově ji město nechalo nainstalovat do Hospice Frýdek-Místek. Klienti i zaměstnanci jsou z ní nadšení.

Jan Bittman, klient: "Ano, je to výborná věc jako, pěkně se aj dýchá při tom a ještě se lepší spí."

Marcela Pasírbková, sestra Hospice Frýdek-Místek: "Od té doby co máme klimatizaci, tak je tady lepší vzduch, pacienti se cítí lépe, není jim horko a hlavně ti, co se jim špatně dýchá, tak jsou spokojení."

Hospic má většinu pokojů orientovanou na jihozápadní stranu, to byl právě jeden z důvodů, proč o instalaci klimatizace usiloval.

Jan Jursa, ředitel Hospice Frýdek-Místek: "Hlavně v letních měsících slunce svítí přímo do pokojů a ty teploty stoupaly až nad hodnotu 30 stupňů, tím pádem jsme požádali město, aby nám pomohlo s touto investicí. Město nám vyhovělo a jsme za to velmi rádi."

Vysoké teploty a špatná cirkulace vzduchu totiž přispívají ke zhoršení zdravotního stavu, únavě, psychickému napětí i snížení pracovní výkonnosti. Klimatizace tak napomohla k větší pohodě pacientů i zaměstnanců.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Klimatizovány jsou nyní již všechny pokoje, společenské místnosti, sesterny, kanceláře, kaple i jídelna hospice. Teplota na jednotlivých pokojích se nyní dá regulovat v návaznosti na potřeby a požadavky klientů, což je v rámci takového typu zařízení pro zajištění všeobecné spokojenosti naprosto nezbytné."

Obrovskou výhodou je, že kromě ovládání v každé místnosti se dá klimatizace řídit také na dálku přes počítač v sesterně.

Jan Bittman, klient: "Podle toho, jak kdo potřebuje, tak si může říct, jestli chce víc jako nebo míň, podle situace."

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Město Frýdek-Místek se snaží neustále snaží neustále zlepšovat vybavení našich zařízení sociálních služeb. Jedním z důkazů je právě to, že v letošním roce hospic dostal novou klimatizaci, a to aby se uživatelé, kteří využívají toto zařízení měli zase lepší komfort."

Náklady na vybudování centrální klimatizace ve zdejším hospici vyšly na 4,8 milionu korun.

---

Frýdek-Místek postupně renovuje sochy a jiné památky

Kaple svatého Jana Nepomuckého na Panských Nových Dvorech, kříž na ulici K Lesu nebo červený evangelický kostel na ulici Husova. Město postupně opravuje a přispívá na opravy i drobných památek a soch. Velmi dobře se na jejich renovace daří také získávat peníze z různých dotačních programů.

Od letošního června probíhá restaurování sousoší Ukřižovaného v Komenského sadech naproti 1. Základní školy ve Frýdku. Velmi pečlivou práci na něm odvádí restaurátor z jižní Moravy František Pavúček.

František Pavúček, restaurátor: "Já jsem tady vlastně dělal nějakou revizi těch starších oprav. Největší rozsah byl tady na těch dřících, které měly ty tmely už opadávající, popraskané, takže to jsem vlastně odstraňoval a doplňoval nově."

Na sousoší už v minulosti pracovalo několik restaurátorů, město tak podle potřeby postupně provádí opravy a nutné revize.

František Pavúček, restaurátor: "Ten kříž byl zhroucený, takže je nově postavený, nějakým taky mým předchůdcem, to jsem taky nedělal. A co je tady teda zajímavé, tak ono to sousoší má už v tom baroku dvě fáze, že tady ty dvě postranní sochy jsou starší a kříž je novější o nějakou desítku let."

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Jedná se o památkově chráněné sousoší Ukřižovaného Krista Panny Marie Bolestné a svatého Jana se znakem města Frýdku a erbem Pražmu, který je vytesaný a je z roku 1729. Celková hodnota vysoutěžené zakázky je 193 tisíc, z čehož jsme získali dotaci z programu ministerstva kultury, a to ve výši 175 tisíc korun."

Hotovo by mělo být do konce října letošního roku, restaurování je ale velmi pečlivá a místy doslova minimalistická práce, která si vyžaduje dodržení všech technologických postupů a samozřejmě záleží také na počasí.

František Pavúček, restaurátor: "Ten stav hlavně u té sochařské části je poměrně kvalitní, tam byl použitý dobrý materiál, takže tam byly takové spíš jako ten rozsah oprav byl v očištění a jenom v takových jako lokálních opravách jako revize těch tmelů."

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Osobně mě těší, že za poslední dva roky se povedlo opravit několik památek na území města, například můžu zmínit kapli svatého Jana Nepomuckého na Panských Nových Dvorech, která je kulturní památkou, a rovněž jsme na tuto opravu získali dotaci z ministerstva kultury."

Opravit se podařilo také kříž na ulici K Lesu, který stojí poblíž známého výletního místa Zátiší.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Povedlo se také opravit Boží muka u bývalého Slezanu 03 a to na ulici Frýdlantské a díky programu Daruj F-M jsme přispěli i na opravu dominanty města. A to evangelického kostela, který se nachází na ulici Husova ve Frýdku."

Sbírka na konci loňského roku vynesla přes 490 tisíc korun, přičemž 200 tisíc z této částky přispělo na účet město Frýdek-Místek.

---Mohlo by Vás také zajímat