Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Na hřbitově ve Skalici se opravují chodníky
  • Centrum duševního zdraví propojí nemocnici a charitu
  • Zastupitelé odvolali předsedu kontrolního výboru

Na hřbitově ve Skalici se opravují chodníky

Hřbitov ve Skalici dostane dalších 370 metrů čtverečních nových chodníků. Místní osadní výbor požádal magistrát o opravu a ten jim vyšel vstříc. Hotovo by mělo být do konce října a rekonstrukce, na jejímž konci bude krásný chodník se zámkovou dlažbou, vyjde bez daně na 850 tisíc korun.

Hřbitov je místem posledního odpočinku, na kterém by měl panovat hrobový klid. To teď ale neplatí ve Skalici, kde probíhá čilý stavební ruch. Intenzivně se tady pracuje na výstavbě další části nových chodníků.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "V současné době probíhá ve Skalici na hřbitově druhá etapa rekonstrukce chodníků, ta první etapa proběhla v roce 2014 a dneska po šesti letech se vrháme právě na tu druhou etapu. V současné době technické služby pro město tady rekonstruují 370 metrů čtverečních chodníku, který je ten původní ještě asfaltový, který byl položen vyloženě jenom na zemině. Neměl žádnou podkladnou vrstvu a proto právě potřeboval vyměnit. Měníme ho za klasickou zámkovou dlažbu tvaru kost, která je tady už použita vedle."

Jaromír Kohut, ředitel T-S Frýdek-Místek: "Ty práce probíhají zase v odkrytí toho stávajícího asfaltobetonového povrchu, bude tam připraveno nové podloží, vybetonovány obrubníky a položena šesticentimetrová dlažba zámková. S tím, že samozřejmě chceme, aby ty práce byly dokončeny do konce měsíce října, tak aby památka zesnulých proběhla už v novém hávu."

Někdo by mohl namítat, že současný asfalt nemusí být ve špatném stavu a peníze se tak místo do zdejšího hřbitova mohly investovat jinde, ale podle náměstka primátora o rekonstrukci požádal skalický osadní výbor a magistrát města mu vyšel vstříc, protože hřbitov je pro zdejší obyvatele místo, které je třeba opečovávat.

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Osadní výbory mají každý rok vyčleněnou část peněžních prostředků z městského rozpočtu na to, aby mohly ve své městské části budovat co uzná ten osadní výbor za vhodné. Oni si vždycky na začátku roku určí priority a ty poté město, investiční odbor to bývá nebo odbor dopravy, který buduje cesty, veřejná osvětlení, chodníky, jako děláme teď a osadní výbor právě na tento rok zařadil opravu právě zbytku chodníků ve Skalickém hřbitově, tak aby se tady lépe žilo zase o kousek."

Druhá etapa rekonstrukce chodníků vyjde městskou pokladnu na 850 tisíc korun bez DPH.

---

Centrum duševního zdraví propojí nemocnici a charitu

V Nemocnici Frýdek-Místek se otevřelo Beskydské centrum duševního zdraví. Výjimečné je tím, že na jednom místě budou vzájemně pomáhat lidem s duševním onemocněním zdravotníci a pracovníci Charity Frýdek-Místek. Tím se propojí zdravotní a sociální péče v zařízení, které je jediné a první svého druhu na Frýdeckomístecku.

Nemocnice ve Frýdku-Místku má úplně nové oddělení. V budově L v prostorách po bývalé nemocniční lékárně vzniklo Beskydské centrum duševního zdraví.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku: "Pacient tady, pokud má problém, může přijít pro krizovou intervenci. Máme tady psychiatra, klinického psychologa, tam bude akutně řešen. Nebo tady může docházet na nějaké terapie skupinové, můžeme se starat o rodinné příslušníky, aby věděli, jak fungovat potom v tom vlastním rodinném zázemí."

Nemocnice doposud psychiatrickou ani psychologickou péči neposkytovala. Nové centrum je navíc unikátní tím, že propojí zdravotní a sociální péči. Společně tady totiž budou lidem pomáhat zdravotníci a pracovníci Charity Frýdek-Místek.

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Ty holky, které tady pracují, tak spolu kooperují, ty věci tvoří dohromady, stejně tak ke klientům vyjíždějí společně. To znamená, že v okamžiku, kdy tady ten klient přijde, tak dostane péči komplexní, to znamená jak tu zdravotní, tak sociální, s tím, že zdravotní zajišťuje nemocnice a sociální my, ale tak aby to fungovalo, tak se musíme na všem domluvit."

Centrum duševního zdraví vzniklo zároveň jako mezistupeň mezi hospitalizací pacienta a ambulantní péčí.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku: "Pacienti, kteří mají psychiatrické problémy, tak buď se řeší ambulantně u ambulantních specialistů, nicméně tam jsou obrovské čekací doby, takže se může stát, že než se dostanou do ambulantního řešení, tak můžou mít nějaký problém nebo ten problém může eskalovat. Pak máme klasickou akutní péči lůžkovou, která ale je velmi poddimenzovaná v našem kraji, ale myslím si, že nejen v našem kraji, ale v celé republice. A pak máme následnou péči, například Psychiatrickou nemocnici v Opavě, která je na hraně své kapacity a ti pacienti pokud jsou propuštěni, tak než se dostanou k ambulantnímu specialistovi, tak samozřejmě můžou mít další problémy."

Projekt tohoto centra vznikal zhruba 3 roky na zelené louce. Nenavazuje na žádnou psychiatrickou péči při nemocnici.

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Spoustu věcí jsme museli získat zkušenostmi někde jinde, podívat se, domluvit se, nazkoušet a i ty výzvy, do kterých jsme se hlásili, nebyly úplně jednoznačné, ale jsme hrozně rádi, že se to povedlo, že tady ve Frýdku-Místku vzniklo něco nového, něco významného, něco co přinese, co je zase dalším krokem k jakémusi zdraví v regionu."

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku: "K dnešnímu dni máme 28 pacientů, každý týden přibývají noví pacienti, kteří naše služby vyhledávají a potřebují a ten cílový stav je 100 pacientů, není to tak, že tady může přijít kdokoliv na jedno sezení, ti pacienti jsou pacienti našeho centra, a to centrum souvisí s naší spádovou oblastí."

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Město se dlouhodobě zabývá problematikou osob právě s duševním onemocněním a je také jedním z cílů i našeho střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Frýdku-Místku. Podporuje samotný vznik centra duševního zdraví, ale také sociální terénní služby zoom, kterou má na starosti Charita Frýdek-Místek a která je taky součástí spolupráce pro osoby s duševním onemocněním."

V zařízení zatím pracuje 14 zaměstnanců a jeho spádová oblast dosahuje až na 100 tisíc obyvatel.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku: "Vybudování stálo 30 milionů korun, všechno to šlo z dotace ministerstva pro místní rozvoj a v současné době provoz centra je financován dotačním titulem ministerstva zdravotnictví, je to na 18 měsíců a po těch 18 měsících bychom měli mít zajištěnu smlouvu se zdravotními pojišťovnami a zajištěný kontinuální přechod na další způsob financování."

Provozní doba centra je každý všední den od 9 do 15 hodin a možná je i individuální domluva.

---

Zastupitelé odvolali předsedu kontrolního výboru

Zastupitelé odvolali předsedu kontrolního výboru. Návrh na změnu předložili nečekaně Piráti a v hlasování byl později přijat. Z pozice předsedy tak po deseti letech odchází Ivan Vrba z KSČM, kterého nahradil Igor Juriček právě z Pirátů. Jak sám řekl, chtěl by prozkoumat všechny vážné kauzy, které v posledních letech otřásly městem.

Dvanácté zasedání zastupitelstva Frýdku-Místku začalo nečekanou změnou. Piráti nechali zařadit do programu mimořádný a nový bod jednání s názvem Změna v obsazení funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města. ČSSD si vzápětí vzala 20 minut na poradu a po návratu všech do lavic se bez složitých diskuzí k tomuto tématu přistoupilo k hlasování. V tom se 26 ze 42 přítomných zastupitelů vyjádřilo pro změnu předsedy kontrolního výboru. Tím byl doposud Ivan Vrba z KSČM, který vykonával tuto funkci třetí volební období, dohromady tedy už desátým rokem. Krok Pirátů pro něj tak byl dost překvapující.

Ivan Vrba, odvolaný předseda kontrolního výboru: "Tak se nedá nic dělat. Je to politické rozhodnutí. Piráti sami zdůvodňovali, že v tom není nic osobního a zdůvodnili to vlastně tím, že jsem členem KSČM. Jinak to je celé. Možná, že měli nějaký úkol, nechci spekulovat, seshora, tak ho splnili, budou teď slavní no, to je celé."

Novým předsedou tak byl s oficiální platností na základě usnesení zvolen Igor Juriček z Pirátské strany, podle kterého šlo čistě o splnění stranického politického cíle.

Igoru Juriček, nově zvolený předseda kontrolního výboru: "My jsme šli do voleb s tím, že chceme na magistrátu provést určité změny, dnes se nám jedna velká změna podařila, že jsme vlastně se zbavili posledního komunisty ve velké funkci ve vedení města. Kontrolní výbor teď konečně nebude veden vlastně členy skryté koalice, ale bude veden skutečně opozicí a bude moct skutečně fungovat tak, jak má a svobodně."

Změnu podpořilo dohromady 5 politických klubů.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "KDU-ČSL dlouhodobě usiluje o tom, aby na všech úrovních nebyli komunisté ve vedení, samozřejmě jak ve vládě, na krajích i na magistrátech, proto jsem velmi rád, že se dnes našel dostatečný počet hlasů na odvolání předsedy kontrolního výboru, který byl právě zvolený za KSČM."

Igor Juriček, nově zvolený předseda kontrolního výboru: "Svou funkci jako předseda kontrolního výboru bych chtěl začít tím, že se zaměříme na kauzy, které otřásaly v posledních letech městem. Mám už předem připravená nějaká témata, kterým se chci věnovat a vlastně vím, kterým směrem ty kontroly začít z pozice předsedy kontrolního výboru."

Kontrolní výbor zastupitelstva města má ve Frýdku-Místku včetně předsedy celkem 11 členů.

---Mohlo by Vás také zajímat