Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Začaly práce na rozšíření centrálního hřbitova
  • Město si vezme úvěr 200 milionů korun na investiční akce
  • Budova fitcentra na ulici 8. pěšího pluku půjde do dražby

Začaly práce na rozšíření centrálního hřbitova

20 tisíc metrů čtverečních. To je plocha, o kterou se do dvou let rozšíří centrální hřbitov ve Frýdku-Místku. Ten poté nabídne zhruba 1400 plnohodnotných hrobových míst, ale například i kolumbária, která doposud ve městě chyběla. Výstavba další části hřbitova vyjde město na zhruba 60 milionů korun.

Stávající plocha městského centrálního hřbitova ve Frýdku se blíží na hranici své kapacity. K jejímu zaplnění dojde podle odhadů za několik málo let. Proto se město rozhodlo připravit další plochy pro důstojné pohřbívání lidských ostatků. Přípravy na projektu trvaly zhruba dva roky a nyní už probíhají první samotné práce.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Bohužel kapacita centrálního hřbitova začíná být nedostatečná, takže jsme museli přikročit k tomu, že musíme rozšířit centrální hřbitov pro celý Frýdek-Místek. Právě se nacházíme v místě, kde bude to rozšíření právě probíhat. Dělá to pro nás naše městská firma Technické služby. Ta cena je obrovská, je to rozděleno na dvě etapy a dohromady to vychází na nějakých 60 milionů korun."

Jaromír Kohut, ředitel T-S Frýdek-Místek: "Práce byly oficiálně zahájeny 1. září, v současné době připravujeme území pro to staveniště s tím, že ty práce letos by měly spočívat i v zahájení kanalizačního řádu, vybudování."

V souvislosti s výstavbou kanalizace bude až do 27. listopadu uzavřena cyklostezka pod centrálním hřbitovem. Dále pak budou práce pokračovat na vybudování veškeré infrastruktury.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "My se právě nacházíme v té první etapě, kde by mělo dojít k právě k likvidaci starých betonových ploch, asfaltových, zemním pracím. Všechno se tady musí rekultivovat, právě aby to mohlo splňovat všechny podmínky pro to, aby se tu mohlo pohřbívat do země. Ten strom, co je možná za mnou vidět, tak ten by měl být takovým centrálním bodem této první etapy. Kolem něho by měla být taková klidová zóna s lavičkami."

Součástí projektu bude i kamerový systém, nové parkovací plochy i vybudování příjezdové cesty k novému vstupu.

Jaromír Kohut, ředitel T-S Frýdek-Místek: "V průběhu října asi zahájíme práce na rekonstrukci toho stávajícího, té budovy, která slouží jako zázemí pro naše zaměstnance. S tím, že tam ve finále budou dva nové veřejné záchodky v provedení antivandal, budou tam provedeny úplně nové rekonstrukční celky vevnitř."

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "To rozšíření hřbitova zabírá plochu 21 tisíc metrů čtverečních, je to obrovský kus a měl by vystačit na 1400 hrobových míst pro pohřbívání do země, 850 urnových hrobů, 850 epitafů a 400 míst v kolumbáriích. Kolumbárium doposud tady chybělo na Frýdecko-Místeckém hřbitově, takže to je novinka, kterou právě chceme doplnit."

Konečná čísla se mohou v průběhu výstavby ještě lišit na základě požadavků obyvatel za způsoby pohřbívání. Termín dokončení rozšíření centrálního hřbitova je naplánován na říjen roku 2022, počítá se v něm i s případnými prodlevami, takže pokud půjde vše podle plánu, hotovo může být mnohem dřív.

---

Město si vezme úvěr 200 milionů korun na investiční akce

Frýdek-Místek si půjčí 200 milionů korun. Pandemie koronaviru totiž způsobila výrazný výpadek daňových příjmů a magistrát potřebuje peníze na zajištění financování některých současných i budoucích investičních akcí. Důležité totiž je, aby se kvůli nedostatku peněz nezastavily hlavně ty, které už jsou rozběhnuté.

Výstavba kanalizace ve třech městských částech Chlebovice, Skalice a Zelinkovice jednoznačně patří mezi nejdůležitější investiční akce města. Spolkne stovky milionů korun. V současnosti už probíhá také rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku nebo rekonstrukce knihovny v Místku. Důležité je, aby tyto významné investiční akce probíhaly bez komplikací a hlavně, aby na ně vyšly peníze. Zastupitelé proto na svém posledním zasedání odsouhlasili, že si město může vzít jako pojistku na financování úvěr 200 milionů korun. Po pandemii koronaviru je totiž jasné, že v městské kase bude výrazně méně peněz než v předchozích letech.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Když se podíváme na ekonomickou situaci města, tak v letošním roce jsme oproti příjmům ze sdílených daní v porovnání s rokem 2019 o 171 milionů méně. To znamená máme výpadek 81 milionů korun a ten jsme škrtali na běžných výdajích. Dělali jsme úspory v rámci úřadu, jeho chodu, v rámci našich organizací a podobně. Nicméně potřebujeme trochu rozpohybovat ekonomiku, ekonomiku nejenom u nás ve městě, ale prostě v celá republika bude potřebovat rozpohybovat ekonomiku, takže z toho důvodu si bereme úvěr na investiční akce."

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Ten seznam akcí je do značné míry variabilní a on pokud jste si všimli obsahuje investiční akce za více než 800 milionů korun, čili nebude realizováno zdaleka vše z tohoto úvěru, ale je třeba, aby opravdu se realizace těch akcí nezastavila."

V plánu je například také zateplení a výměna vnitřní kanalizace ve věžovém domě na Anenské nebo kompletní rekonstrukce vnitřních instalací včetně rekonstrukce bytových jader ve věžovém domě na ulici ČSA v Místku. Zpracovávají se již také projektové dokumentace na revitalizaci tří lokalit na sídlišti Riviera, či vybudování nové tělocvičny při základní škole v Chlebovicích.

Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "V dalších letech nás čeká rekonstrukce hasičské zbrojnice, která je vlastně ve Frýdku na Střelniční, čeká nás přesun městské policie, protože v těch prostorách, kde jsou dneska, jsou nevyhovující. Takových investičních akcí je tam mnoho, je jich zhruba za více než tři čtvrtě miliardy korun a právě ty, na které seženeme dotace, ty které budeme chtít co nejrychleji rozpohybovat, tak na to má sloužit ten úvěr ve výši 200 milionů korun."

Úvěr městu poskytne Československá obchodní banka, která nabídla nejvýhodnější podmínky. Hlasovalo pro něj 41 z 42 přítomných zastupitelů.

Michal Pobucký – primátor Frýdku-Místku: "Tady bych chtěl poděkovat zastupitelům napříč politickým spektrem, protože na tom byla konsenzuální shoda."

Radovan Hořínek – náměstek primátora Frýdku-Místku: "My jsme podpořili získání úvěru, protože pokud by úvěr nebyl poskytnut, tak by se zastavila realizace investičních akcí a myslíme si, že zvlášť v této době je v těch investičních akcích, které jsou dlouhodobě plánovány pokračovat."

Úvěr bude mít fixní úrokovou sazbu 0,75 procenta a půjde čerpat do roku 2024. Splatit ho pak město musí do konce roku 2030.

---

Budova fitcentra na ulici 8. pěšího pluku půjde do dražby

Budova fitcentra na ulici 8. pěšího pluku půjde do dražby. Záměr města prodat poslední část bývalého komerčního centra potvrdili zastupitelé. Budova totiž chátrá a městu se už nevyplatí investovat do její opravy. Hodnota nemovitosti byla odhadnuta na více než 5,1 milionu korun.

Nepřehlédnutelná budova číslo popisné 1975 na okraji ulice 8. pěšího pluku v Místku. Kdysi byla součástí velkého komerčního komplexu, který vlastnilo město. To ale postupně jednotlivé části odprodalo a poslední léta zůstala v majetku jen tato část. Dlouhodobě v ní sídlí fitcentrum, které kdysi spravovala městská společnost Sportplex, pak ale přešla správa na soukromou majitelku, která je v současnosti v budově v nájmu. Rada města už v dubnu rozhodla o záměru celý objekt prodat a nyní to odsouhlasili také zastupitelé.

Radovan, Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "My jsme zvolili způsob dražby, a to dražby podle zákona 26/2000 sbírky, protože je to podle nás nejjistější způsob prodeje městského majetku, který je regulovaný zákonem, ale samozřejmě připadá do úvahy pouze u těch věcí větších hodnot."

Radnice argumentuje tím, že budova dlouhodobě chátrá a městu se nevyplatí ji už opravovat.

Radovan, Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Tam se očekávají další výdaje do oprav, do střechy a do oken a ten poměr nákladů na opravy a výtěžků z té budovy není takový, že by bylo efektivní dále vlastnit tu budovu."

Na názor jsme se chtěli zeptat i majitelky, která v budově provozuje fitcentrum. Odmítla s námi ale mluvit na kameru s tím, že o prodeji se dozvěděla na poslední chvíli a sama teď vůbec neví co ji čeká. Doufá pouze, že pokud se najde nový zájemce, tak že se s ním dohodne, aby v budově mohla fitcentrum dál provozovat. Do dražby půjde budova včetně přístupové lávky a pozemku pod ní, město už má i odhadní cenu.

Radovan, Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "To je veřejná informace, tam je znalecký posudek, ta cena zjištěná znalcem se zveřejňuje v dražební vyhlášce, tam je to zhruba 5 milionů 140 tisíc. Dá se předpokládat, že to s velkou pravděpodobností bude vyvolávací cena."

Radnice musí nyní stanovit podmínky dražby, termín a místo jejího konání.

---Mohlo by Vás také zajímat