Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • 53 let dobrovolným hasičem ve Frýdku-Místku
  • Kanalizace ve Skalici je v polovině výstavby
  • Část obchvatu museli vybourat a postaví se znovu

53 let dobrovolným hasičem ve Frýdku-Místku

Neuvěřitelných 53 let slouží Vladimír Dužík u sboru dobrovolných hasičů ve Frýdku-Místku. Na svém kontě má přes 1 200 výjezdů a pro členy jednotky je legendou a vzorem. Letos patří mezi pětici osobností, které získají cenu města za rok 2020.

K dobrovolným hasičům nastoupil Vladimír Dužík v roce 1968. Dodnes patří mezi aktivně sloužící členy u sboru Frýdek-Místek.

Vladimír Dužík, nejstarší člen SDH Frýdek-Místek: "Těch výjezdů, co mám od toho roku 68, kdy hned jak jsem měl 15 let, tak jsem začal jezdit, tak jich mám asi 1200 výjezdů. Každý rok, teď poslední, asi stovku, což patří mezi ty nejaktivnější, i když už teda ten věk mám dost vysoký, by se dalo říct."

Michal Pírek, starosta SDH Frýdek-Místek: "Pan Dužík je každopádně legenda ve Frýdku-Místku ve sboru dobrovolných hasičů. Je to základní kámen jak výjezdové jednoty, tak sboru a jeden z nejaktivnějších členů, co se týče všeho. Je nějaká soutěž, je nějaký požár, dá se říct, že je tady vždycky první."

Nyní byl po letech navržen na cenu města za rok 2020, která byla následně zastupiteli schválena.

Vladimír Dužík, nejstarší člen SDH Frýdek-Místek: "No byl jsem trochu překvapený, protože si na mě někdo vzpomněl, že už tady straším 50 let u hasičů ve Frýdku a mám radost, co by ne, za tu práci."

Michal Pírek, starosta SDH Frýdek-Místek: "Předal mnoho zkušeností, za ty roky bych řekl nejzkušenější dobrovolný hasič tady v širokém okolí, takže předává stále zkušenosti. Dneska už je člověk, který nás spíš mírní v tom bláznovství, které někdy předvádíme."

V minulosti sbor ve Frýdku-Místku vedl, nyní vyjíždí na zásahy jako velitel. Letos uvažuje, že by u sboru skončil. Jeho kolegové by ale byli rádi, kdyby ještě dál pokračoval.

Vladimír Dužík, nejstarší člen SDH Frýdek-Místek: "To nejde do nekonečna, i když bych chtěl, ale to zdraví. Udržuju se, běhám, dělám vše, abych těm mladým stačil, ale nejde to zastavit."

Ve městě zažil zrod profesionálních hasičských jednotek, které se formovaly rok poté, co nastoupil ke sboru. Za tu dobu se změnila technika, zásahy i hasičské dovednosti.

Vladimír Dužík, nejstarší člen SDH Frýdek-Místek: "Začali sloužit na naší stanici dobrovolné, jenom vždycky každý den jeden placený a my zbývající jsme jim vlastně doplňovali tu výjezdovou jednotku, takže my jsme měli spousty výjezdů do celého okresu, od Bílé, až po Třinec, tak já hned první rok, kdy jsem začal jezdit, jsem měl přes 80 požárů, což mladého kluka strašně bavilo, já jsem byl úplně nadšený, úžasné. A tenkrát výjezdy byly jenom požáry. Dneska už ty výjezdy, to je samá technická pomoc, nebezpečný hmyz, dopravní nehody."

Zbývající trojici oceněných vám postupně představíme v dalších zpravodajských relacích.

---

Kanalizace ve Skalici je v polovině výstavby

Výstavba kanalizace v okrajových částech města probíhá dál podle harmonogramu. V Chlebovicích už se pomalu chýlí ke konci. Ve Skalici je průběh stavby nejnáročnější a je zhruba v polovině. Kvůli neustále se zdražujícímu stavebnímu materiálu, ale nikdo neví, jak se budou všeobecně stavby vyvíjet dál.

Výstavba kanalizace ve Skalici u Frýdku-Místku začala loni v červnu. Práce mají být hotové do února příštího roku. Zatím jdou práce podle harmonogramu.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Stavba ve Skalici je nejsložitější na realizaci. Je tady poměrně rozptýlená zástavba a navíc jsou tady velké výškové rozdíly. To znamená, že ta kanalizace je tady mimořádně složitá, a tak jsme asi na padesáti procentech realizace. Někde jsou technické problémy více, či méně řešitelné. Teď jsme řešili záměnu přečerpávacích stanic, dále jsme řešili různé složité výkopové práce. Obecně lze říct, že se chýlí pomalu ke konci práce v Chlebovicích."

Aktuálně je potřeba vyřešit několik zádrhelů. Jako je například jedno přemostění přes potok Skaličník.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Jsme tady ve velmi složité situaci, protože před realizací kanalizace i v této části, která je poměrně odlehlá a je docela náročná na technické zhotovení, tak stojí tento mostní propustek, který je provizorní už několik let. Jeho odstranění znemožní přístup k asi patnácti domům, které přístup samozřejmě musí mít. Nejde jenom o přístup, ale příjezd hlavně techniky, kdyby se něco stalo, nějaká havárie nebo sanitka."

Přemostění není stavěno na průjezd těžké stavební techniky. Proto bude muset město vyřešit, jak tento mostní propustek nahradit a neomezit přístup k okolním domům. Mnohem závažnějším problémem všech staveb je ale současné navyšování cen materiálů.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Skokový nárůst stavebních materiálů působí velké komplikace na všech stavbách a je to problém, který už přesahuje místní úroveň. Samozřejmě je to problém celorepublikový, evropský, možná i světový. Takže my očekáváme řešení od vlády, od ministerstev, možná od příslušné úpravy zákona. Abychom mohli ty stavby dále financovat, protože pokud to nepůjde, hrozí ukončení smluv. Zhotovitelé to nechtějí už dneska dále realizovat za ceny vysoutěžené, které jsou řádově nižší, než je současný stav."

Dále se řeší také cesty, které jsou v souvislosti s výstavbou kanalizace ve špatném stavu.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Po kanalizacích jsou rozbité, někde úplně zmizel třeba povrch. Přistoupili jsme k tomu, že jsme našli určitý model, podle kterého budeme realizovat cesty v Chlebovicích a následně ve Skalici. Výsledkem bude cesta, která bude kvalitnější, životnější a postupně budeme ty cesty realizovat. Bude to znamenat vyšší finanční nároky na rozpočet, protože to už musíme financovat z rozpočtu. Dotovaná je pouze ta část nad výkopem 1,1 metru."

Asfaltování komunikací v oblasti Kamenec bude zahájeno v průběhu srpna. Přesný harmonogram město ještě zveřejní.

---

Část obchvatu museli vybourat a postaví se znovu

Ve Frýdku-Místku museli rozbít část nově budované dálnice. Stavitel totiž vystavěl úsek novým způsobem a použil jiné materiály. Důvodem byl současný nedostatek stavebních materiálů. Ředitelství silnic a dálnic s tím ale nesouhlasilo a nařídilo úsek vybourat a postavit znovu.

Velké diskuze vyvolalo v minulých týdnech bourání nově vystavěné dálnice. Řidiči projíždějící kolem obchvatu Frýdku-Místku viděli stavbaře, jak rozbíjejí zhruba 200 metrů položeného betonu. Jak se ukázalo, důvodem bylo, že šlo o zkušební pokládku, která vzešla z jiné technologie výroby a materiálu.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Vybouraná část obchvatu Frýdku-Místku byl zkušební úsek cementobetonové desky. Povinnost položení zkušebního úseku vyplývá již ze zadání stavby. Harmonogram prací musí počítat s časovou rezervou, kdy je zhotovitel ještě před finální pokládkou cementobetonového krytu povinen provést zkušební úsek, kterým ověří funkčnost stroje, kvalitu práce a schopnosti pokládkové čety."

Toto jsou zbytky betonu, které musel zhotovitel na vlastní náklady odstranit, protože podle Ředitelství silnic a dálnic nevykazuje ideální parametry.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "V tomto konkrétním případě šlo právě i o ověření nové receptury a vstupních materiálů, které zhotovitel zkusil použít z důvodu současné dodavatelské krize a také z důvodů využitelnosti vstupních materiálů z blízkých zdrojů."

Všechny stavby se v současnosti potýkají s problémem, kterým je nedostatek stavebního materiálu. Stavbaři proto chtěli další úsek dálnice zkusit jinou metodou, ale ta neprošla. Nyní se tak bude opět stavět z materiálů, které se používají běžně i na dalších a dosavadních stavbách silnic a dálnic. Samotná stavba obchvatu ale zatím se zpožděním nepočítá. Podle stavbařů běží zatím vše podle plánu, situace se ale může postupem času kvůli nedostatku materiálu změnit.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "U připojení D56 a na první etapě obchvatu tento týden proběhne mimo jiné předpínání nosných konstrukcí mostů, budou se dělat násypy, závěrné zídky, bednění, betonáže, izolace a zásypy či ochranné nátěry."

První etapa obchvatu má být hotová po novém roce. Druhá pak příští rok v červenci.

---Mohlo by Vás také zajímat