Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Na magistrátu proběhlo ustavující zastupitelstvo
  • Památkář zkoumal stěny baziliky, čeká ji výmalba
  • Výstava přibližuje vzpomínky a osudy pamětníků

Na magistrátu proběhlo ustavující zastupitelstvo

Frýdek-Místek má definitivně potvrzeno vedení na další čtyřleté volební období. Na magistrátu proběhlo ustavující jednání zastupitelstva. Novou vedoucí koalici vytvořilo hnutí Naše město společně s hnutím ANO. Primátorem byl ve funkci dál potvrzen Petr Korč.

Frýdek-Místek si definitivně schválil nové vedení města. Na ustavujícím zastupitelstvu se sešlo 41 ze 43 zastupitelů. Postupně nejprve všichni složili slib a poté si odhlasovali členy městské rady. Hnutí Naše město má primátora, dva náměstky a tři radní. Hnutí ANO pak tři náměstky a dva radní.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Nové vedení města z velké části bude navazovat na koalici, která fungovala již v minulém volebním období. My jsme deklarovali, že chceme hospodařit zodpovědně. Zvláště v dnešní době to je velmi velká výzva. V dnešní situaci není prostor na to zahajovat veliké investiční akce jako je třeba přístavba Národního domu. Tato investice se odsouvá v čase. Ne, že bychom ji zrušili. A my se chceme věnovat tomu, abychom udržovali bytový fond, opravovali chodníky, opravovali cesty. Čili to, co občany trápí nejvíce."

Ve svých funkcích náměstků dále zůstávají Jiří Kajzar, Radovan Hořínek a Jakub Míček. Novými náměstky se stali Miroslav Bártek pro dopravu a Leona Sárköziová pro sociální služby.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Věříme, že se nám podaří zrealizovat náš program. Konec konců všechny programové body budou obsahem programového prohlášení rady, takže ta pravděpodobnost hraničí s jistotou."

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "My jsme udělali několik úprav už průběžně. Nezvyšujeme nájmy v městských bytech ani o inflaci, Díky spolupráci městských společností chceme udržet cenu za svoz odpadů, a navíc chceme rozšířit nebo posunout věkovou hranici, kdy se nebude platit za odpad. Samozřejmě zůstává bezplatná doprava pro občany města. A těch drobných opatření bude mnoho. Nicméně nechceme jít cestou, že bychom zaváděli nějaké dávky, to samozřejmě ne."

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "V tom rámci, který máme, samozřejmě intenzivně jednáme zejména s Distepem, aby navýšení ceny tepla bylo co nejmenší. A ta snaha je každoroční ze strany Distepu."

V opozici zůstávají Přátelé FM, koalice SPOLU a SPD.

Pavel Machala (Přátelé FM), opoziční zastupitel Frýdku-Místku: "Výtky jsme měli především k pozici předsedy finančního výboru, kde byl zvolen Radim Mamula, předseda fotbalového spolku. Dále, že v kontrolním kontrolním výboru by měla být koalice zastoupena osmi nominanty, opozice třemi. Myslím, že to není smyslem toho kontrolního výboru, aby ta koalice tu opozici válcovala. Jinak jak jsem řekl, respektujeme složení nového vedení města, kdy si vítěz vybral, s kým chce spolupracovat a budeme se snažit být konstruktivní opozicí."

Marcel Sikora (KDU-ČSL), opoziční zastupitel Frýdku-Místku: "Byť z opozičních lavic, tak určitě chceme částečně prosazovat náš program, a to ve spolupráci s koalicí. Myslím si, že jsme si jasně dneska na zastupitelstvu řekli, že nás čeká těžká doba a že je třeba, aby opozice a kolice vzájemně spolupracovala."

V zastupitelstvu bude mít koalice 24 hlasů. Opozice pak 19.

---

Památkář zkoumal stěny baziliky, čeká ji výmalba

Baziliku Navštívení Panny Marie zkoumal památkář. Zaměřil se na detaily výmalby v historických obdobích od otevření chrámu. Farnost se totiž chystá v příštím roce opět po zhruba padesáti letech baziliku vymalovat. Obecně je cílem vrátit místu původní barokní charakter.

Jemná, ale velmi důležitá práce. Památkář postupně odkrýval jednotlivé vrstvy maleb v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku.

Dalibor Halátek, specialista na restaurování, Národní památkový ústav Ostrava: "Připravuje se velká rekonstrukce vnitřku kostela. A bychom věděli, jaká byla původní barevnost, tak musím udělat sondáž. Takže tady škrabu svým způsobem, kdy odhaluji jednotlivé vrstvy nátěrů a hledám nějaké vazby mezi těmi jednotlivými plochami a snažím se zrekonstruovat, jak kostel mohl vypadat v barokním období."

Už před několika lety začaly průzkumné práce v souvislosti s plánem opravit kryptu a křížovou kapli.

Michal Bučko, asistent děkanátu Frýdek: "Tak nás to postupně dovedlo až k tomu, k té myšlence vymalovat celý kostel."

Dalibor Halátek, specialista na restaurování, Národní památkový ústav Ostrava: "Jsem na nějakých šedých barevnostech, od béžové, až po oranžovo-zlaté barevnosti hlavic. A uvidíme, teďka se budeme pokoušet najít nějakou barevnost v plochách, abychom k té šedé našli ještě nějakou další."

Michal Bučko, asistent děkanátu Frýdek: "Dříve, než zahájíme rekonstrukci, než se vydáme tou cestou těch oprav, tak klademe velký důraz právě na ty průzkumy, které nám mohou odhalit tu historii, ten vývoj té stavby."

Dalibor Halátek, specialista na restaurování, Národní památkový ústav Ostrava: "Pak se to jakoby fotografuje s barevnou škálou, aby se to dalo svým způsobem spojit a byla ta barevnost stálá, protože umělé osvětlení zkresluje barevnost. Takže se to potom nafotí a pak se to graficky zpracuje."

Michal Bučko, asistent děkanátu Frýdek: "V následujících letech máme takové přání. V prvé řadě učinit opravu krypty. Dále potom křížovou kapli, která jev té části presbytáře. A vlastně i sokl, který lemuje celý ten interiér toho kostela. Takže navrátit ten původní vzhled."

Vymalovat tak velké prostory bude velmi náročné. Práce by měly začít příští rok.

Michal Bučko, asistent děkanátu Frýdek: "Samozřejmě už v minulosti máme záznamy fotografické, když ve 20. až 30. letech minulého století, a potom v 80. letech minulého století, se maloval tento kostel, za pomoci lešení, samozřejmě. A ta metoda, ten postup bude i v dnešní době stejný."

Aktuálně se pracuje na rozpočtech a přípravě pracovního plánu celého projektu.

---

Výstava přibližuje vzpomínky a osudy pamětníků

Osudy Židů i odsunutých Němců. Životy pamětníků kolektivizace nebo signatářů Charty 77, do kterých výrazně zasáhl režim. Nejen o tom se dočtete na nové putovní výstavě Paměti národa, která je k vidění na místeckém náměstí

Náměstí Svobody v Místku zaplnily fotopanely s příběhy různých pamětníků. Ti ve svých zpovědích přibližují nejen významné dějinné okamžiky 20. století, ale také jak tyto události ovlivnily jejich životy.

Ida Šimonová, ředitelka Paměti národa Moravskoslezský kraj: "Ty příběhy jsou opravdu různé. Ať se jedná o odsun Němců nebo tady máme paní, která žila 6 let se svou sestrou ve sklepě, protože byla židovského původu a musela se schovávat po dobu druhé světové války, aby neskončila v koncentračním táboře, tak jako jejich otec. Máme tady sestřičku, která bojovala o to, aby se vůbec mohla stát řádovou sestrou. Máme tady disidenty a chartisty, kteří doplatili na to, že ve svém osobním životě nemohli studovat a tak dál a tak dál. Máme tady třeba pamětníka, který zažil kolektivizaci v Ostravě-Porubě."

V Moravskoslezském kraji probíhá vyhledávání a natáčení pamětníků již od roku 2018, celkem již bylo natočeno a zpracováno přes 200 pamětnických příběhů z regionu.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Podobné projekty, jako je projekt Paměť národa, společnosti Post Bellum, jsou zvláště v dnešní době velmi potřebné. Myslím si, že abychom pochopili naši historii, poznali naše kořeny, rozuměli jim, tak nejdříve musíme poznat tu šíři všeho, co se v minulosti dělo. Musíme pochopit souvislosti. A bez znalostí a porozumění tomu, co se stalo v minulosti, nikdy nemůžeme pochopit, co můžeme změnit, případně, co nás čeká v budoucnosti."

Viktor Grossmann, historik: "Paměť národa má za úkol zaznamenávat svědectví pamětníků. Ať už jsou to lidé slavní nebo lidé obyčejní. No a my se snažíme nikoho nesoudit, ale samozřejmě, pokud má někdo názor, který je lehce kontroverzní z našeho pohledu. Tak se ho zeptáme, proč má ten názor? A vyptáváme se na všechny ty věci kolem. Takže to je náš úkol, být takový zvědaví a zachovávat svědectví pamětníků pro další generace."

Ida Šimonová, ředitelka Paměti národa Moravskoslezský kraj: "Opravdu dle dostupných pramenů ta databáze Paměť národa je třetí největší sbírkou historických orálních svědectví na světě."

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Věřím, že podobný projekt ve městě Frýdek-Místek není naposledy a zejména se těším na to, že naše školy, jak městské, tak i krajské, se do těch projektů budou aktivně zapojovat a budou zdrojem informací pro naše děti."

Výstava bude ve Frýdku-Místku do 2. října. Poté poputuje do Karviné a dalších měst.

---Mohlo by Vás také zajímat