Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Havířov se chce zapojit do projektu trenéři do škol
  • Vysoká škola spouští výuku pro seniory i studenty
  • V Havířově zapojili děti do projektu Včelky do školek

Havířov se chce zapojit do projektu trenéři do škol

V havířovských školách budou možná vést hodiny tělesné výchovy na prvním stupni trenéři sportovních klubů. S takovou nabídkou přišla radnice, která se chce zapojit do projektu Trenéři do škol. Hlavním myšlenkou je více podpořit všeobecnou pohybovou průpravu.

Nástupem do první třídy začal i těmto prvňáčkům předmět tělesná výchova. Právě v tomto věku je důležité, aby si děti pohyb zamilovaly. Radnice v Havířově se chce proto zapojit do projektu Trenéři do škol a uspořádala pro ředitelé konferenci.

Lucie Gorecká, odbor školství a kultury havířovského magistrátu: “Myšlenkou tohoto projektu je, že by trenéři našich sportovních klubů, kteří jsou k tomu adekvátně proškoleni, chodili do základních škol do první, druhé, třetí třídy a učili je všeobecnému pohybu. Není to bráno jako náborová akce do sportovních klubů, ale je to bráno tak, že trenér by měl prezentovat a naučit je sportovní průpravu, kterou ve svých klubech dělají, protože ti trenéři umí i jiné aktivity než hrát fotbal, florbal, basketbal.”

Projekt Trenéři do škol vznikl v Praze a právě jeho autoři by nejdříve případné zájemce proškolili.

Ivana Hlubinková Kožmínová, vedoucí klubu Maniak Aerobik Havířov: “Mně se to hodně líbí, protože podobné vzdělávací akce už existují, ale jsou placené. Toto, pokud se zavede do škol a budou mít k tomu přístup všechny děti, tak je to velmi široká nabídka. Co se týče mně, tak náš klub určitě do toho půjde, protože tam nejde o to vychovávat vrcholové sportovce, ale naučit děti milovat ten pohyb. Ty děti teď neumí vylézt po žebříku, neumí spadnout, neumí se dotýkat tak nějak normálně. Takže já myslím, že úžasný nápad.”

Kolik vy máte u vás trenérů a kolik byste jich mohli potom pro proškolení vyčlenit, kteří by docházeli do základních škol?

Ivana Hlubinková Kožmínová, vedoucí klubu Maniak Aerobik Havířov: “My máme sedm trenérek a já jsem přesvědčená, že kterákoliv by tam přišla, tak děti zaujme, protože teď jsou v klubech takové děti, že se nedá dělat jen sport, ale musíte je i zabavit. Takže to znamená hry, charisma. Já můžu říct, že všechny trenérky.”

Učitelé se nyní mají rozhodnout, zda by takového trenéra ve výuce přivítali.

Soňa Justová, učitelka ZŠ Na Nábřeží: “Projekt by se mi velmi líbil. Mám zkušenosti z minulé doby, kdy tady docházela trenérka na gymnastiku. Byla jsem velmi spokojená, hodně jsme se naučili. I já jsem se dozvěděla hodně věcí a ráda bych se do toho projektu zapojila.”

Projekt je prozatím zaměřený pro děti prvního stupně. Protože na druhém už učí učitelé s aprobací na tělesnou výchovu.

---

Vysoká škola spouští výuku pro seniory i studenty

Vysoká škola Prigo v Havířově si zatím nepřipouští možnost, že by nezahájila prezenční výuku. Studentům začíná akademický rok již příští týden. Škola spustila opět přednášky i pro seniory.

Tito senioři Akademie III. věku v Havířově měli absolvovat poslední semestr na jaře. Kvůli koronaviru to ale nešlo. Proto přednášky absolvují nyní.

anketa, absolventi Akademie III. věku: “Vítám to velice, protože mi už chybělo chodit do školy. Už jsem absolvovala i jinou v Ostravě. Takže jsem ráda, že se otevřel semestr, který nám chyběl.”

anketa, absolventi Akademie III. věku: “Nemohl jsem se dočkat celé prázdniny až to začne, protože bude mé oblíbené téma což je vesmír, galaxie. Odnesl jsem si zajímavosti co se týče sociální politiky, co nás v našem věku zajímá. To mi pomohlo a líbilo se mi to, jsem tady spokojený.”

anketa, absolventi Akademie III. věku: “Jsem rád, že to začalo, vidím opět známé tváře. Něco jsem se naučil anglicky, větší rozhled, co se týče práce, všeobecné znalosti. Mě to baví.”



Radnice finančně podpořila i další běh Akademie III. věku. Senioři by měli usednout do lavic v říjnu. Vysoká škola Prigo věří, že současná situace dovolí, aby výuka mohla být zahájena.

Natálie Uhrová, akademický pracovník na katedře ekonomie a hos. politiky: “Jsme velice rádi, že i na další období 2020 až 2022 město Havířov finančně podpořilo organizování Akademie III. věku. Vysoká škola Prigo bude opět poskytovatelem této služby a doufám, že stejně jako v předešlém období, tak i v tom následujícím, bude zájem. Jsem velice mile překvapená kolik uchazečů přišlo z toho minulého běhu a předpokládáme, že budeme nabírat nové uchazeče teď v průběhu září a října tak, abychom mohli nový běh rozjet 20. října.”

Veškeré informace naleznou zájemci na webových stránkách vysoké školy v sekci pro studenty.

Vysoká škola prozatím nepočítá s tím, že by pro studenty neotevřela prezenční výuku.

Michaela Tichá, prorektorka pro studium: “Distanční výuka samozřejmě v době nouzového stavu byla vítaným způsobem, jak přece jen do jisté míry výuku nahradit, ale nikdy ten přímý kontakt s pedagogem nemůže být distanční výukou nahrazen. Je to důležité také proto, že v mnoha předmětech u nás vyučují odborníci z praxe. Součástí především programu sociální politika a sociální práce jsou odborné předměty a odborné přípravy v různých organizacích a institucích a tam bez kontaktní formy to není vůbec možné zabezpečit."

Vysoká škola byla v letošním roce velmi úspěšná v akreditačním procesu.

Michaela Tichá, prorektorka pro studium: “Jsme rádi, že se nám podařilo získat akreditaci pro navazující studium hospodářské politiky a správy v českém a anglickém jazyce. To znamená, že od příštího týdne u nás přivítáme první studenty budoucí inženýry.”

Vysoká škola získala také akreditaci ve studijním programu sociální politika a sociální práce. Do obou programů se mohou studenti hlásit ještě během září a října.

---

V Havířově zapojili děti do projektu Včelky do školek

Mateřská škola Přímá v Havířově se snaží, aby si děti od útlého věku pěstovaly vztah k přírodě. Proto navštívila areál včelařského kroužku Ambrožíci. Děti se dozvěděly mnoho informací a na závěr ochutnaly i med.

Velký zážitek zažily děti z MŠ Přímé, když mohly zblízka vidět, jak pracovité včelky vylétají z úlů. A nejen to. Během let kroužek Ambrožíci vytvořil propracovaný projekt pro vzdělávání s názvem Včelky do školky.

Jiří Vavřík, vedoucí kroužku Ambrožíci: "Děti si to tady mohou všechno prohlédnout, podívat se do klátů. Tam vidí, jak to včelky vystavěly v dutině stromů. Je to přesně tak, jak to je v přírodě. Mám pro ně připraven mikroskop, tam je preparát žihadla. To je bude určitě zajímat a ochutnají med.”

anketa: "Koukala jsem se na včely a bylo jich hodně.”

anketa: “Já jsem se dozvěděl, že včely musí také pít a ještě se mi líbil ten úl.”

Co dělají včelky?

anketa: “Píchají, když jim něco hrozí. Mě kdysi píchla včela do nohy a dvakrát mě ďobla vosa do ruky.”

Michaela Kupková Hampejsová, ředitelka MŠ Přímá: "Snažíme se prohlubovat u dětí vztah k přírodě a včelky k přírodě nepochybně patří. Snažíme se děti brát na různé exkurze, kde mohou poznávat život zvířat a včely, které tady máme u nás ve městě, byly jasná volba. Děti se tady měly něco dozvědět o tom prostředí, ve kterém žijí, jak vypadá ve skutečnosti jejich obydlí, aby si mohly sáhnout, přivonět, jak vypadá taková plástev, jak vypadá čerstvý med a podobné důležité a zajímavé věci.”

Dobrou zprávou je, že o včelaření začínají mít stále větší zájem jak děti, tak i dospělí. Proto vedoucí kroužku bude pořádat dvakrát za měsíc včelařskou besedu.

---



Mohlo by Vás také zajímat