Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Po prázdninách v KD Radost opět usedli zastupitelé
  • MRA letos realizovala všechny plánované investice

Po prázdninách v KD Radost opět usedli zastupitelé

Jen něco málo přes hodinu trvalo zastupitelům projednat necelých padesát bodů na 21. zasedání. V programu byly zejména majetkoprávní záležitosti. Město by například chtělo revitalizovat park za Kulturním domem Radost.

Pondělní zastupitelstvo začalo složením slibu dvou nových zastupitelů. Jana Nezhybu za Piráty nahradí Kristýna Ganaj Němcová, Jiřího Martinka za ČSSD, který byl také radním, pak Petr Smrček. V radě města nahradí Jiřího Martinka zastupitel za ANO Jakub Chlopecký. Pak už se zastupitelé věnovali řádným bodům, které se týkaly zejména majetko-právních vztahů. Už mnoho let se v Havířově uvažuje o revitalizaci parku za Kulturním domem Radost. Jednalo by se ale o více než padesáti milionovou investici a proto zastupitelé podpořili předložení žádosti o podporu v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Naší velkou věcí je park za Radostí, kde bychom rádi zřídili nová parkovací místa, revitalizovali celý park, vytvořili tam herní prvky, dětské hřiště, zeleň a volnočasový prostor pro Havířov.”

Kdy předpokládáte, že by k tomu mohlo dojít?

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Dneska jsme schválili podání žádosti. Věřím, že v letošním roce by měla být zprocesována a buď to v příštím, nebo přespříštím, to znamená v roce 2023, by mělo být hotovo.”

Vy už máte zpracovanou studii, jak by to mělo vypadat? Bude zachována kašna, která je u Radosti?

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Kašna samozřejmě bude zachována. Máme připravenou studii celé této lokality. Myslím si, že opravdu revitalizace proběhne zdárně. Projekt je dobře zpracován.”

Kolik peněz celkově půjde do investic v příštím roce, prozatím ještě radnice neví. Rozpočet se připravuje.

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: “Probíhají rozpočtová kolečka. Takže jednání s odbory, s příspěvkovým organizacemi. Investice budou pokračovat, já jsem přesvědčený o tom, že současná koalice splní, co voličům slíbila. My budeme dále investovat. Máme trochu problém v tom, že ty investice jsou potřeba všude. My prostě svoje sliby splníme a budeme dále investovat. Bohužel, když se zdraží stavební materiál, nic s tím neuděláme. Budeme soutěžit, ale my jsme ještě pořád schopní z úspor stavět další projekty.”

Jednou z priorit v investicích je problematika parkování. Dvě nová parkoviště už jsou v provozu.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Já jsem rád, že se nám podařilo dokončit už parkoviště u letního kina a také na ulici Majakovského. Když jsem se byl podívat, tak parkoviště už teď je plné a využívané našimi občany.”

Třetí velké parkoviště vznikne v areálu bývalé ZŠ Mánesova.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Na tomto parkovišti už se pracuje. Můžete vidět, že již 14 dní je tam pracovní ruch. Takže na tomto parkovišti začala zhotovitelská firma Technické služby budovat parkoviště a věřím, že v tomto roce stihneme dokončit parkoviště a někdy v prosinci by tam občané mohli parkovat.”

Téměř na každém zastupitelstvu zastupitelé schvalují poskytnutí dotace na výměnu kotlů.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Zájem stále je, ale zájem trochu poklesl, což mne trochu mrzí, protože si myslím, že to je vhodná příležitost, jakým způsobem změnit způsob vytápění v Havířově a docílit toho, že v zimních měsících nebude docházet k tomu, že tady budeme mít situace, kdy nějaký soused čoudí a zbytek občanů si na něj stěžují. V našich kotlíkových dotací požádalo a už i zprocesovalo své žádosti zhruba tři sta občanů. Je to třetí a ministerstvo deklaruje, že už poslední výzva.”

Má město Havířov přehled kolik starých kotlů mohou mít lidé v rodinných domech?

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “To je těžká otázka, protože my jako město nevstupujeme do obydlí občanů, abychom zkontrolovali kotel. Pouze v případě, že v dané lokalitě dochází k nějakému problému, tak státní správa životního prostředí má k tomuto pravomoc. To znamená, my nemáme tyto informace, ale statisticky na území města jsou ještě kotle, které by si zasloužily vyměnit.”

Projednání všech bodů trvalo jen něco přes hodinu. V interpelacích zazněla z řad Pirátů kritika na organizaci při pořádání letošních Havířovských slavností. Radnice zastupitelům odpoví písemně.

---

MRA letos realizovala všechny plánované investice

Sanace obytných domů, opravy volných bytů, rekonstrukce komerčních objektů a hlavně výměna výtahů. To jsou priority, které si pro letošní rok vytyčila Městská realitní agentura a které se jí podařilo realizovat. Kvůli zdražování ve stavebnictví se ale možná objem prací v příštím roce sníží.

Městská realitní agentura v letošním roce vyčlenila na komplexní sanace domů 144 milionů korun. Opravený je například dům na ulici 1. Máje, Dlouhé třídě a těsně před dokončením je i bytový dům na ulici Slezská. Rozsáhlé práce pokračují i na ulici Jurije Gagarina a dalšího domu na Dlouhé třídě, které potrvají do konce listopadu. Podepsána je i smlouva na rekonstrukci domu na Slovanské ulici.

Róbert Masarovič, jednatel společnosti MRA: “My jsme pro tento rok poprvé v historii města vyčerpali veškeré zdroje, které byly přidělené MRA pro opravy a udržování nemovitého majetku, plus všechny projekty, které byly naplánované investiční, tak jsme je realizovali, nebo je začali realizovat.”

Během roku dochází také k výměně starých elektroinstalací, opravují se volné byty a také komerční objekty. MRA může investovat do rekonstrukcí tolik peněz, kolik se vybere na nájemném. Rostoucí ceny ve stavebnictví budou mít na další realizace vliv.

Róbert Masarovič, jednatel společnosti MRA: “Velké opravy plánujeme už teď. Už máme připraven investiční plán. Vždy rok dopředu již realizujeme výběrová řízení na projekty, abychom je měli připraveny na další rok. Zatím to vypadá tak, že všechny stavby nám zdražily proti projektovým cenám o zhruba třicet procent. Takže peníze jsou stále stejné, stavby nám zdražily a jednoduchým výsledkem je, že budeme dělat méně staveb.”

Samostatnou kapitolu tvoří výtahy. Ze 109 je už 89 výměn realizováno.

Róbert Masarovič, jednatel společnosti MRA: “K výměně výtahu bych asi podotkl, že naše akce výtahový kulový blesk, je největší v ČR. V této chvíli neprobíhá nikde na území našeho státu tak velká razantní a koncentrovaná výměna výtahů, jak probíhá v Havířově. Těch 109, které probíhají v tomto roce, je naprosto unikátní kus projektového managementu a vítězství vůle nad hmotou.”

Zvládli to obyvatelé těch domů? Bylo to pro ně náročné?

Róbert Masarovič, jednatel společnosti MRA: “Bylo to pro ně náročné a zda to vládli? Já myslím, že to všichni přežili. Nemáme hlášeno žádné úmrtí, ale bylo to náročné. Jakmile přijde barák o výtah, je to velký problém. Snažili jsme se ho eliminovat, jak to jen šlo. Jakousi svépomocí pomoci těm lidem, ale nemohli jsme být všude vždy. Já děkuji občanům za trpělivost, nicméně výsledkem jsou kvalitní nové funkční výtahy, které ještě ani nejsou zdemolované, což je moc hezké.”

---Mohlo by Vás také zajímat