Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Pokračování veřejně prospěšných prací je nejisté
  • Radnice provedla kontrolu zabezpečení školek
  • ADRA pomáhá stále více lidem v nouzi

Pokračování veřejně prospěšných prací je nejisté

Veřejně prospěšným pracovníkům končí smlouvy a města neví, zda budou programy pokračovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí prozatím jasné stanovisko i kvůli rozpočtovému provizoriu nesdělilo.

Veřejně prospěšní pracovníci jsou vidět v ulicích měst každý den. Starají se zejména o úklid a pro radnice se už stali nepostradatelnými. Pracovníkům ale dobíhají smlouvy a zda budou programy přes úřady práce pokračovat, není jisté.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Teď aktuálně máme 44 VPP, ale v lednu jim končí smlouvy a budeme jich mít 12. Byl by to problém, protože tito VPP nám pomáhají ve spoustě činnostech v úklidu kontejnerových stanovišť v odklízení sněhu tam, kde je třeba ruční práce. Tito lidé jsou velmi důležití. Máme naději a věříme, že od března bude pokračovat stav, kdy budeme mít 40 pracovníků.”

Obavy, že přijdou o tyto pracovníky mají také například v Bohumíně či Karviné.

Zbyněk Gajdacz, ředitel Technických služeb Karviná: “Naučili jsme se těm lidem sehnat práci, naučili jsme se je kontrolovat a vyžadovat plnění té práce a na druhou stranu úřad práce nám dokázal garantovat i proplácet mzdové náklady spojené se zaměstnáváním těchto lidí. Co bude do budoucna nevím, protože zrovna na letošní rok to vypadá tak, že v současné chvíli nám v lednu končí jeden z těch větších projektů a od února nám ve stavu zůstane jen 14 osob VPP s tím, že 8 bude končit 30. 4. a jenom 6 nám zůstane na projektu, který končí 30.6. Neumím si to představit, co budeme dělat dál. Momentálně nemám alternativu, kdo by to nahradil.”

Primátor Karviné už k této problematice zaslal dopis ministrovi práce a sociálních věcí.

Mluvčí ministerstva k problematice uvedl, že v současné době se ministerstvo a úřady práce musí řídit pravidly rozpočtového provizoria a instrukcemi MF. Další vývoj v této oblasti nyní nelze předvídat, nicméně je potřeba zdůraznit, že podpora a realizace nástroje, který lze ve stávajícím systému označit za „vlajkovou loď“ v boji proti sociálnímu vyloučení nezaměstnaných, je pro MPSV prioritou.”

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Chtěl bych poděkovat všem VPP, protože opravdu ten projekt má dva důležité aspekty. Jednak to pomáhá městu, protože to jsou práce, které je třeba v rámci města udělat a za druhé, je vidět výsledek. Protože někteří z nich se začleňují zpět do společnosti. Funguje ta trampolína. Dostávají se zpět a dostávají druhou šanci.”

---

Radnice provedla kontrolu zabezpečení školek

Radnice po útěků dvou dětí ze zahrady v Mateřské škole Petřvaldská udělal kontrolu ve všech dalších zařízeních. A odhalila nedostatky. Také sleduje výsledky testování dětí ve školách a počet pozitivních stoupá.

V žádném případě se nemůže stát, že branky do areálu mateřských škol budou otevřené. Právě kvůli špatnému zabezpečení a nepozornosti učitelek odešly nedávno dvě děti ze školky na Petřvaldské ulici.

Jana Feberová (ČSSD), náměstkyně primátora: "Naše techničky z odboru školství mají za úkol teď namátkově kontrolovat stav zabezpečení, bezpečnosti pro malé děti ve všech školkách. Jednu kontrolu už máme za sebou a ne všude je to tak, jak by to mělo být."

Jaký problém objevily vaše techničky?

Jana Feberová (ČSSD), náměstkyně primátora: "Někde jsou benevolentní v uzamčení těch branek. Já vím, že branky jsou odemčené v době, kdy si jdou rodiče pro děti po obědě, vyzvedávají si je, ale pak se musí dbát na to, aby to vždy někdo kompetentní zamkl, protože ještě odpoledne jsou děti na zahradě a nemůže se stát, aby tam vnikl někdo cizí, nebo, aby děti odešly tak, jak se to stalo na MŠ Petřvaldská.”

Konkrétně na této školce dojde k úpravě. Vchod, kde se nachází parkoviště, kontejnerová stání a hlavně prostor pro zásobování, bude oddělen plotem od zahrady.

Odbor školství také sleduje výsledky testování dětí i zaměstnanců ve školách. A čísla rostou. Zatímco 13. ledna vyšly pozitivní testy jen u tří dětí a jednoho zaměstnance, 17. ledna už to bylo celkově v 36 případech. Je jisté, že situace se bude ještě zhoršovat. Poslanci nyní budou rozhodovat o navýšení dnů ředitelského volna.

Jana Feberová (ČSSD), náměstkyně primátora: "Já myslím, že je to dobrý krok, pokud se schválí, protože každá ta škola prochází tím covidovým onemocněním jinak. Nelze stanovit, že teď to zavřeme všechno najednou, protože bylo by to škoda kvůli těm školám, které mají v pořádku děti, jsou zdravé, aby byly co nejvíce ve škole. Ředitel si může rozhodnout tím pádem sám, jak těch deset dnů samozřejmě využije, protože jsme měli třeba před Vánoci školy, kde bylo pouze padesát žáků na celé škole a ředitel vyhlásil ředitelské volno, ale dnů má pouze pět, které se většinou používaly na takové technické opravy, havárie, ale teď bude těch deset dnů proto, aby ředitel mohl operativně zakročit a vyhlásit distanční výuku a nechat děti doma.”

---

ADRA pomáhá stále více lidem v nouzi

ADRA provozuje charitativní obchody a sociální šatníky. Ze statistik vyplývá, že počet lidí, kteří se nacházejí v nouzi a potřebují pomoc, se za dobu provozu šatníku zdvojnásobil.

ADRA na podzim loňského roku potřebovala rozšířit kapacitu sociálního šatníku. Proto přestěhovala charitativní obchod na Národní třídu.

Marcela Holková, vedoucí charitativních obchůdků a soc. šatníků: “Jak jsme začínali dělat sociální šatník, a to je zhruba devět let zpátky, tak jsme dali určité podmínky, které jsou platné dodnes. Je to pro lidi, kteří jsou v hmotné nouzi a mají nějaké doporučení. Buď Armáda spásy, prostě nějaká organizace, která o něm ví a přijde s papírem, doporučením. Měli jsme statisticky všechno podloženo a bylo těch klientů přes tři sta. Teď v roce 2022, když máme ten šatník v jiných prostorách a statistiky se dělají stále, tak jsme spočítali, že klientů je 647.”

Díky dárcům, kteří nosí do sociálního šatníku či obchůdku vyřazené věci, nebo využijí kontejnerů ADRY, kterých je ve městě na tři desítky, může organizace pomoci ještě daleko více lidem v nouzi. Ti mají vždy nárok na pět kusů ošacení měsíčně. Vztahuje se to i na rodinné příslušníky. Právě i díky sponzorům a dárcům může ADRA i v letošním roce vařit polévky.

Marcela Holková, vedoucí charitativních obchůdků a soc. šatníků: “Spolupráce s Armádou spásy je výborná a zrovna tak, jako ten šatník, jak jsme kdysi začínali, tak jsme i začínali s vařením polévek. Zhruba je vaříme devět let. Máme sponzorské dary, ze kterých můžeme nakupovat potraviny, z kterých můžeme vařit kvalitní polévky.”

Vy se pohybujete v této sociální oblasti. Jaké služby v Havířově podle vás ještě chybí?

Marcela Holková, vedoucí charitativních obchůdků a soc. šatníků: “Vzhledem k tomu, že patřím do pracovní skupiny na magistrátu, tak mapujeme, že chybí různé ubytovny. Ubytovny pro matky, manžele, pro potřebné a vymýšlí se, jak to zlepšit.”


Mnoho lidí si ale myslí, že spousta potřebných si za to může sama a že by se jim nemělo pomáhat. Jaký je váš názor?

Marcela Holková, vedoucí charitativních obchůdků a soc. šatníků: “Setkáváme se s tímto názorem, ale my jsme humanitární organizace a není našim posláním, úkolem, abychom zjišťovali, proč se člověk na ulici ocitl. Naším posláním je pomoci.”

Organizace bude i v letošním roce rozdávat potravinové balíčky.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry