Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Havířov chce větší kontrolu nad energetickými projekty
  • ADRA uspořádala desátý ročník Tandemu
  • Vysoká škola Prigo uzavřela s havířovskou radnicí memorandum

Havířov chce větší kontrolu nad energetickými projekty

Havířov bude vlastnit 49% akcií v nově založené společnosti s ČEZ ESCO. Někteří opoziční zastupitelé ale mají obavy, že tímto krokem dojde k odpojení od centrálního vytápění a ve městě vzniknou plynové kogenerační jednotky. Primátor jejich obavy mírní.

Město musí být soběstačné a mít možnost některé energetické projekty si řídit samo. Právě proto Havířov založí společnost s ČEZ ESCO. Někteří zastupitelé mají obavy, že dojde k odpojení od centrálního zásobování teplem.

Martin Rédr (Piráti), zastupitel: "Centrální zásobování teplem má význam v našem regionu obzvlášť. Určitě je lepší tlačit na současného výrobce tepla, aby ekologizoval svůj provoz, což on minimálně v tuto chvíli dělá a nějakým způsobem se zavazuje i do budoucna. Je předpoklad, že když se odpojí část domů z Havířova, teplárna pojede dál na plný výkon, takže ty emise z ní se nesníží a navíc ještě přibudou lokální emise v podobě drobných kotelen, které budou na plyn vyrábět to teplo.”

Opozici také vadilo, že město bude menšinový vlastník s 49% akcií.

Milada Halíková (za KSČM), zastupitelka: "V nové společnosti nebude mít město většinu a nebude moci na žádné úrovni rozhodovat, co se skutečně v této společnosti bude dít. A ty naše hlavní obavy ty jsou z toho, že jestliže se část města odpojí od centrálního zásobování teplem, nutně tady budou vznikat nějaké nové investice. Město bude rozkopané, budou problémy s dopravou a v konečné fázi se všechny tyto náklady promítnou do ceny tepla, která bude pochopitelně vyšší."

Vedení radnice tvrdí, že cílem nové společnosti není odpojení od centrálního zásobování teplem.

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "My potřebujeme řešit energetiku nejen co se týče teplárenství, ale energetiku co se týče elektrické energie. Máme tady velmi náročné budovy na provoz. Potřebujeme hledat úspory a hledat inteligentní řešení. My prostě nemůžeme čekat na to, až se něco stane a někde někdo zavelí. Primárním cílem města není odpojovat a rozbíjet síť centrálního zásobování teplem, ba naopak ji stabilizovat. Město vždy bude teplo soutěžit, takže pokud Veolie modernizuje, zvládne odchod od uhlí, pokud bude mít dobrou cenu tepla, tak není důvod s ní dále nespolupracovat. Já si myslím, že se komíny stavět nebudou, určitě ne v dohledné době a určitě ne tak, jak to bylo v těch letácích v každém vchodě. My tím, že deklarujeme, že chceme zachovat ten systém toho zásobování teplem, tak lidé mohou být v klidu, protože Havířov vlastní sekundární rozvody tepla, o které se stará HTS a Havířov v tom má 340 milionů korun. Ale v konečném okamžiku, když se vám odběratelé odpojují, tak ze dne na den má ta daná odpojená soustava hodnotu nula a my potřebujeme těmto zákazníkům nabízet alternativy tak, aby mohli a byli připraveni dále zůstat zákazníky HTS a ta jim bude schopna prostřednictvím tohoto společného podniku s ČEZ ESCO nabídnout jinou alternativu. To není odchod z jednoho monopolu a vytvoření monopolu města, to je vytvoření nějaké synergie, která v rámci těch možností může fungovat. Na druhou stranu městu to dává více alternativ při rozhodování a nebude odkázáno jen na jedno řešení a čekat na to, až někdo dá cenu a vy řeknete ano, tu cenu musíme akceptovat."

Za svůj podíl v nové společnosti s názvem ENVEZ Havířov zaplatí 4,6 milionu korun.

---

ADRA uspořádala desátý ročník Tandemu

Každý rodič, který má doma dítě s mentálním postižením potřebuje, aby mělo kontakt se svými vrstevníky. Díky příznivé epidemické situaci mohla ADRA konečně uspořádat desátý ročník víkendového pobytu s názvem Tandem.

Neskrývanou radost projevili při odjezdu do obce Hlubočky na Olomoucku mladí lidé s mentálním postižením z Havířova. Díky ADŘE a projektu Tandem mohli konečně odjet na víkendový pobyt plný zážitků.

Veronika Šutová, vedoucí pobytu, ADRA: "Moc se těšíme. Jede nás celkem 23 lidí, z toho 11 ADRA dobrovolníků a 12 klientů ze SPMP Havířov. Jedeme do Hlubokého dvora Hlubočky. Tam strávíme největší část z víkendového pobytu. Samozřejmě navštívíme i v Odrách různá místa v přírodě a máme také v plánu navštívit ZOO v Olomouci. I pro ty klienty i pro nás je to jedinečný zážitek. Můžeme vyjet všichni společně na celý víkend. Ten program je opravdu bohatý, máme skvělé sponzory, takže si můžeme dovolit spoustu zážitků a samozřejmě i rodiče těch klientů, které bereme společně, uvítají i ten čas pro sebe, že si mohou i odpočinout, takže je to oboustranné.”

Lidia Kubíček, maminka klienta: "Chci říct, co to pro nás znamená. To, že chvilku jsme sami a moc chci poděkovat, že mohou naše děti cestovat, že mohou na chvilku být v přírodě.”

Každý účastník výletu má svého dobrovolníka, kterého dobře zná.

Žaneta, dobrovolnice: "Já se těším z toho, že budou mít radost, že Klárka bude mít radost i ostatní taky. Že spolu strávíme krásné chvíle, že dáme oddechnout jejich rodičům a my si spolu užijeme nádherný čas. Plný radostí, hraní a smání, pohody.”

anketa: "Těším se na ubytování, na hotel a hlavně, aby jsme se měli krásně. Na bazén půjdeme, bobovat, je tam lanové centrum.”

anketa: "Těším se na Tandem, mám tu kamarádku Žanetku a jsem moc ráda, že můžu vyjet na Tandem.”

anketa: “Já jedu poprvé na ten pobyt. Takže nevím, co to obnáší a tím pádem jsem natěšená. Jsem ráda, že můžu jet a odsud vypadnout, někam do přírody se podívat.”

anketa: "Já jsem strašně ráda, že jedu na Tandem, že si něco užiji, bude se svými vrstevníky. Že pojedu na koni, na bobové dráze. Budou tam trampolíny.”

Desátý ročník Tandemu si nakonec všichni užili. ADRA věří, že v naplánování dalšího už nebude nic bránit.

---

Vysoká škola Prigo uzavřela s havířovskou radnicí memorandum

Vysoká škola Prigo, která působí v Havířově už deset let, má další plány. Chce se stát univerzitou a vybudovat vědecko-výzkumné a inovační centrum. Proto uzavřela s radnicí memorandum o dlouhodobé spolupráci.

Havířov vždy chtěl mít ve městě vysokou školu. Prigo začíná další dekádu a jelikož se chce stát univerzitní školou, podepsala na magistrátu s městem memorandum o dlouhodobé spolupráci.

Jana Feberová (ČSSD), náměstkyně primátora: "K tomu směřují veškeré její vědecké, výzkumné činnosti v oblasti společenských věd, kde budou žádat o další akreditované obory a k tomu potřebují i spolupráci města, aby si mohli sáhnout na mezinárodní i národní dotace. Proto potřebují formu spolupráce města a s touto vysokou školou. Není to nic zavazujícího na to, že by město mělo platit nějaké finanční částky, ale jedná se o formu podpory. Já sama jsem teď dávala stanovisko k akreditačnímu oboru na navazující ekonomické předměty, protože jim to pomáhá v tom, aby získali akreditaci. Město a Prigo bude spolupracovat na společenských, výzkumných i kulturních akcích, sociálních akcích.”

Vysoká škola hledá také vhodné nové prostory, protože stávající na bývalé ZŠ Vítězslava Nezvala už kapacitně nestačí.

Jana Feberová ČSSD), náměstkyně primátora: "Ptali se nás na prostory, ptali se i na prostory bývalé ZŠ Mánesova, ale tam už je jiný projekt. Mapují si i pozemky, které má ještě město, nebo popřípadě někdo jiný, protože měli zájem třeba i o pozemek nad zámečkem, kde parkují auta, když jsou lidi na koupaliště, ale toto nejsou naše pozemky, jsou soukromé. Takže různě zkouší, hledají. Nabízí se různé možnosti, ale k tomu teprve dojde k takovým jednáním. Já si myslím, že my můžeme podat vstřícnou ruku. Tím memorandem vlastně je podpoříme i v těch mezinárodních projektech, které oni dělají. Přijedou do Havířova i cizí studenti, i studenti z celé republiky. Takže někteří nám tady možná zůstanou, a to je i účel toho, že nám zůstanou mladí lidé v Havířově.”

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry