Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Havířov zřídí covid lůžka pro seniory ve stacionářích
  • Antigen testy snižují zavlečení nákazy do nemocnic
  • Ubytovny se snaží eliminovat riziko přenosu nákazy

Havířov zřídí covid lůžka pro seniory ve stacionářích

Havířov se připravuje na možný výskyt nákazy v domovech senioru a vytvoří covidové jednotky pro pacienty, kteří by nevyžadovali lékařskou péči. Lůžka vzniknou v uzavřených denních stacionářích.

Ministerstvo zdravotnictví požaduje, aby zejména domovy seniorů vyčlenili místa pro infekční klienty. Ve středisku Luna v Havířově to ale z dispozičních důvodů nelze. Proto město přišlo s jinou variantou.

Stanislava Gorecká (ANO), náměstkyně primátora: “V tuto chvíli jsme vyčlenili dvě místa. Jedno místo je na stacionáři Lipová, kdy v těch prostorách bude vytvořeno prostředí, aby tam mohla být navezena lůžka a další prostor je na denním stacionáři pod Sociálními službami města Havířova. Na obě tato místa budou převezení klienti ať domova seniorů, nebo chráněného bydlení, kteří budou mít pozitivitu, ale nebudou vyžadovat lékařskou péči. Co se týče zaměstnanců, kteří by u těchto pozitivních klientů byli, pak by si zabezpečovali veškerou službu zaměstnanci domova seniorů. Měl by to na starosti pan ředitel doktor Dlábek a pokud by bylo v jakékoliv službě, teď už hovořím nejen o domově seniorů, ale v jakékoliv službě, tak my tady máme tři příspěvkové organizace, které jsou mezi sebou schopny velmi dobře spolupracovat. Už jsme si to vyzkoušeli v té první vlně a pokud to bude nutné, tak se budou uzavírat služby, které jsou méně potřeba. To znamená nějaké poradenství, nebo služby, které nemusí být akutně poskytovány.” 

Koupit polohovací a plně vybavená lůžka v této době není jednoduché. Městu se jich podařilo zajistit šest. Další lůžka mohou být do stacionářů případně dovezena z domova.

Milan Černý, ředitel Sociálních služeb města Havířova: "Měly by být kompletní, včetně bočnic, hrazdiček, prostě kompletní lůžko pro seniory, které bude polohovací. Lůžka by měla být dodána v příštím týdnu. My dovybavíme lůžkovinami a dalšími věcmi a budeme tak připravení, pro možnost ubytování těchto seniorů.”

Další kapacita lůžek vznikne přímo v domově seniorů ve středisku Helios v suterénu.

Milan Dlábek, ředitel Domova seniorů Havířov: "Havířov středisko Helios ve své podstatě vytvoří covid jednotku v suterénních prostorách tohoto střediska, které jsou ovšem přirozeně osvětlené. Mají okna, je možné odvětrávat, je tam zázemí, co se týče hygieny skladovacích prostorů a dalších záležitostí. Takže na středisku Helios jsme schopni pokrýt předběžně asi patnáct osob.”

---

Antigen testy snižují zavlečení nákazy do nemocnic

Aby se nemocnice mohla starat o pacienty, musí mít co nejvíce zdravých lékařů a sester. Riziko zavlečení nákazy do zařízení mohou nyní zdravotníci eliminovat i pomocí antigen testů, které jsou oproti PCR rychlejší.

Nejen na oddělení ARO v havířovské nemocnici zdravotníci zažívají perné chvíle. Největší obavy mají z toho, že jim onemocní personál.

Robert Bocek, primář ARO Nsp Havířov: "Personálně je to mimořádně náročné, protože samozřejmě ta náročnost a zejména na sesterský personál je enormní. Na ARO obecně u všech ventilovaných pacientů a u těch covidových ještě více. Takže my jsme opravdu na hraně. Přece jenom máme i nemocné sestry bohužel. A ten počet sesterského personálu je stále ještě poddimenzovaný.”


Renata Tydlačková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NsP Havířov:
"Je vidět únava, je vidět vyčerpání, projevuje se i tou nemocností, bohužel i kolegové podlehnou covid nákaze, ale musím jim poděkovat, protože personál se drží, navzájem se podporuje a jde vidět na těch odděleních, že vnímají závažnost situace."

Aby v nemocnici mohli více eliminovat zavlečení nákazy mezi pacienty a personál, začali používat další metodu testování.

Renata Tydlačková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NsP Havířov: "V současné době každý pacient, který má teplotu, kašel a různé další klinické příznaky, je potenciálně infekční. Náš personál k tomu přistupuje s obezřetností, ale tato situace se u nás změnila od minulého pátku, kdy máme k dispozici vyšetření, které nám umožní do určité míry ty pacienty předvyšetřit. Je to vyšetření antigen covid.”

Ingrid Košťálová, vedoucí oddělení klinické biochemie NsP Havířov:  "Jde o to, že se s ním nezjišťují protilátky, které vznikají později a jsou jenom krátce, ale přímo antigen covidu a je to podobné, jako když se dělá PCR test na zdravotním ústavu. Výhoda těchto testů je, že výsledek je už za půl hodiny a shoda s PCR je asi 80%. Dělá se to tak, že test na antigen se dělá současně i na PCR právě, aby i ta srovnatelnost se znovu zkontrolovala nezávisle na tom zpracování od zdravotního ústavu. Takže nemusíte se bát. Kdyby jste byla pozitivní, tak mezi tím šel už test na zdravotní ústav a buď se to potvrdí, nebo vyvrátí ten výsledek. Není třeba dalšího odběru.”

Antigen testy se provádí na chirurgické ambulanci a centrálním příjmu. Neslouží však pro preventivní testování veřejnosti.

---

Ubytovny se snaží eliminovat riziko přenosu nákazy

Městská realitní agentura před časem přebudovala v ubytovně na Šumbarku některé jednotky pro nájemní bydlení. O garsonky je zájem a město nyní jedná i s vysokou školou. Také ubytovna musela přijmou kvůli covidu bezpečnostní opatření.

Všechny organizace se snaží co, nejvíce eliminovat riziko přenosu nákazy covid-19. V tomto pokoji v městské ubytovně v Havířově mohou bydlet tři lidé. I zde se rozhodli přijmout opatření.

Simona Součková, mluvčí MRA Havířov: "Kromě zvýšených požadavků na úklid, tak jsme tady na ubytovně začali regulovat počty lidí na jednotlivých pokojích, protože jsou tam tři lůžka a za normálních okolností tam mohou bydlet tři lidé. A protože chceme, aby docházelo ke zvýšené ochraně lidí, tak jsme rozhodli, že bude na pokoji jen jeden člověk ubytovaný.”

Před několika měsíci se Městská realitní agentura rozhodla přebudovat tři patra na standardní nájemní bydlení. Zájem o samostatné byty projevili i lidé z ubytovny.

Petr Valášek, manažer provozu MRA Havířov: "My jsme nákladem cca 2,5 milionu korun zrekonstruovali část ubytovny. Jednalo se o patnáct jednotek. Deset bylo nabídnuto, osm už je obsazených, dvě jsou stále v nabídce. Tam došlo ke kompletní rekonstrukci. Je tam opravené bývalé bytové jádro, je to vyzděné. Je tam udělaná luxusní koupelna, sociální zařízení, nová kuchyňská linka. Je to krásný, plnohodnotný byt, který má klient sám pro sebe. Já si myslím, že to je další krok resocializace.”

Eliška Bistrá, nájemnice: "Já jsem bydlela tady na ubytovně více jak rok a podala jsem si žádost na ty upravené byty. Jsem spokojená. Je to lepší mít svoje, protože já jsem předtím bydlela ve Frýdku-Místku v azylovém domě.”

O jednopokojové byty projevila zájem i Vysoká škola Prigo.

Petr Valášek, manažer provozu MRA Havířov: “Aktuálně město má jednání s vysokou školou Prigo. Ze strany vysoké školy je zájem tady provozovat koleje. Takže pět pokojů by bylo provozovaných pro studenty školy.”

Jak dlouho zůstanou byty pro studenty vysoké školy prázdné, bude záležet na vývoji koronavirové krize.

---Mohlo by Vás také zajímat