Host dne

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Slezskou Ostravu povede staronová koalice

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve studiu vítám staronového starostu městského obvodu Slezská Ostrava Richarda Vereše z hnutí ANO. Dobrý den, vítejte! A témat máme více, pojďme na ně. Pane starosto, na začátek se ještě vraťme k volebním výsledkům obvodu. Vítězem voleb na Slezské Ostravě se stalo hnutí ANO s výraznou převahou a rovnou získalo nadpoloviční počet mandátů, čili osmnáct. Uvažovali jste alespoň na chvíli o tom, že zůstanete jen tak vy sami a nebudete brát do koalice nikoho dalšího?

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Pravdou je, že jsme o tom úplně neuvažovali ani, protože my jsme samozřejmě už před volbami čekali, že asi posílíme v zastupitelstvu, protože jednak za námi stála čtyřletá práce a zároveň i ve volební kampani jsme měli velmi pozitivní reakce od lidí právě na ty uplynulé čtyři roky. Protože jsme získali většinu, byť tedy těsnou, to nás příjemně překvapilo. Nicméně od začátku jsme byli rozhodnutí, že chceme asi jít do koalice, a to zejména z toho důvodu, že zejména větší kontinuální projekty, které přesáhnou to volební období, vyžadují samozřejmě širší shodu a je vždycky lepší, když těch partnerů tam máme více. Pokračujeme ve stávající koalici, která byla už v tom minulém volebním období, to jest hnutím Ostravak a s ODS. Takže vlastně ve stejném de facto složení, byť s drobnými personálními změnami, jsme vstoupili do toho nového volebního období.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V pětatřiceti členném zastupitelstvu máte z 27 mandátů což je taková pohoda.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Velmi silná většina. Myslím si, že i s kolegy z opozice máme velmi korektní vztahy, takže předpokládám, že většina materiálu tedy bude přijata pětatřiceti hlasy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V komunálních volbách u vás na Slezské Ostravě se hlásilo o hlasy voličů celkem deset uskupení. Vedle už zmíněného hnutí ANO, Ostravaku, ODS, také Nezávislí, Společně pro Slezskou, kteří mají po třech mandátech a Starostové pro Ostravu mají dva mandáty. Co ale bylo možná překvapením, že se nedostali například Piráti, Ostravská levice, Sociální demokraté a také Přísaha. Bylo to i pro Vás takové překvapení?

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Pro mě osobně to takové překvapení nebylo, protože jsou to subjekty, které de facto už nepůsobili v rámci našeho městského obvodu. Nechci úplně znít, že se teda vychvalujeme, ale myslím si, že i díky tomu, co jsme ty čtyři roky na radnici dělali a povedlo se toho opravdu hodně, neměly ani ta nová uskupení podle mě s čím přijít a co voličům nabídnout.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co Vás ale určitě potěšilo, byla volba starosty. Vy jste získal 34 hlasů, což byli všichni tehdy přítomní zastupitelé. To je tak fajn, když jako druhé volební období startujete z této nejvyšší příčky, kdy máte a cítíte podporu téměř všech zastupitelů.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Stalo se tak vůbec poprvé v historii Slezské Ostravy, takže i mě to opět příjemně překvapilo. Je to samozřejmě nějaký výraz toho, že zastupitelé i z opozice vnímají nějak tu pozici a asi i tu moji práci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to pro Vás velký závazek, když Vám lidé tolik věří. Navíc ještě připomenu, že jste v letošním roce se stal nejlepším starostou v Česku.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Stal jsem se nejlepším starostou za to uplynulé volební období. Nicméně pouze v kategorii, tedy městských částí a obvodů. Je to samozřejmě závazek a doufám, že že nezklamu tedy jak voliče, tak kolegy v zastupitelstvu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Skoro se nabízí teď otázka; začínal jste jako nejmladší starosta, teď jste nejlepší starosta, byť jak doplňujete městských částí. Kde bude ta dalšími meta?

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Netroufám si odhadovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme zpátky do obvodu Slezská Ostrava. Jaké plánujete pro příští rok investice?

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Pokud jde o příští rok, ty největší investice jsou v oblasti komunikací. Máme tam velké investice, například opravu komunikací Vilová, Sazečská, Zámostí včetně nové pjacety, která by tam měla vzniknout. Velké opravy se dočká také chodníky na celé ulici Michálkovické u kruhového objezdu na Hladnově až po Michálkovice, což ocení nejenom místní občané, ale zejména návštěvníci ZOO Ostrava, kteří tuto trasu využívají a navážeme tak vlastně i na dostavbu parkovacího domu u zoo, který snad zdejším, tedy obyvatelům, ulehčí situaci s auty návštěvníků zoo zaparkovanými v jejich ulicích. Pak samozřejmě mezi ty velké investice patří také opravy bytových domů. My kromě těch běžných oprav, které děláme, budeme realizovat velkou investiční akci na ulici Heřmanická, kde se zrekonstruují tři bytové domy, ale máme i spoustu menších projektů, ať už jde o nějaké opravy komunikací, chodníků nebo třeba opravy na Ústředním hřbitově. Proměnou projde na ústřední hřbitově zrovna prostor před kostelem svatého Josef a vznikne zde také nová květinová síň. Investice půjdou také do škol. Máme připraveny modernizace učeben, jak těch odborných, tak zejména velkou modernizaci učeben, praktických předmětů, tedy třeba školních dílen, kuchyně nebo skleníků.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Za kolik peněz ty investice jsou? Protože vyjmenoval jste z toho velmi hodně.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: My v tuto chvíli máme ty investice připraveny někde v hodnotě 115 milionů korun v rozpočtové částce. Předpokládáme, že zapojíme hned začátkem roku další externí zdroje, které už v tuto chvíli máme přislíbeny. Takže myslím, že kolem sto 160, 170 milionů se určitě v rámci investičního rozpočtu příští rok budeme pohybovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A to i napříč tomu, že se na nás valí nebo už se nacházíme v energetické krizi? Nebudete potřebovat více peněz šetřit?

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Je to i napříč, tedy naproti té energetické krizi. My samozřejmě budeme investovat i do obnovitelných zdrojů a do toho, abychom snížili energetickou náročnost našich budov, což ostatně činíme v těch bytových domech. Budeme teďka instalovat i solární panely třeba na naše budovy hasičských zbrojnice nebo na budovy úřadů či škol. Nicméně rozpočet obcí samozřejmě vychází vždy, zejména ze sdílených daní. Ty paradoxně dnes budou růst, protože je velmi vysoká inflace, takže ty příjmy obcí se zvyšují. Ale městský obvod velmi dobře hospodařil v minulých letech, to znamená máme naše prostředky, které můžeme použít, máme některé prostředky z nedočerpaného úvěru, který jsme si vzali za velmi výhodný úrok, takže i ten budeme zapojovat. Co je nejdůležitější, naše ceny energií jsou zafixovány do konce příštího roku. Takže my ještě příští rok se s těmi cenami energií trápit nemusíme a my můžeme využít toho roku právě k tomu, abychom co nejvíce snížili tu energetickou náročnost toho našeho provozu i těch našich budov, abychom potom v těch dalších letech, kdyby se například ta cena zvětšila tak, abychom na to byli připraveni a nezatížilo nás to natolik, abychom museli třeba omezovat investice.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná bychom měli ještě zmínit, že také v příštím roce budete muset dokončit velké investice, jako například multifunkční dům v Muglinově nebo sportovní halu v Koblově. Kdy se mohou lidé těšit, že bude hotovo?

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: To jsou zrovna investice, které bychom chtěli teda nastartovat v tom příštím roce, pokud to ten multifunkční dům v Muglinově, tam věřím, že se nám podaří teda ve druhé polovině příštího roku zahájit tu výstavbu. Ta výstavba si myslím, že bude trvat minimálně dva roky. To znamená, bavíme se o dokončení v roce 2025, ne-li začátkem roku 2026. Ta budova sestává z nejenom, tedy z toho kulturního sálu, ale i z restaurace, z nějakých obchodních jednotek, z bytů a je tam i velká pobočka knihovny, což se nabízí pro využití nějakého více zdrojového financování například z různých dotací. Takže tam dnes i žádáme o některé dotace, abychom byli schopni tuto stavbu zrealizovat. Pokud jde o sportovní halu v Koblově tam bohužel stále nebyl vyhlášen vhodný program Národní sportovní agentury, který byl kdysi avizován, a proto se vlastně ta stavba i připravovala. Nicméně dnes z Národní sportovní agentury žádné informace nemáme o tom, jak budou ty programy vypadat, takže spíše vyčkáváme, protože ta stavba je opravdu nákladná a realizovat ji z vlastních prostředků by asi nebylo pro obvod úplně rentabilní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velmi krátce, blíží se vánoční svátky, Silvestr. Jak oslavíte tyto nejúžasnější svátky roku ve Slezské Ostravě?

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Pokud jde o Silvestr, pokud teda můžu začít tím, tam budeme organizovat tradiční, novoroční ohňostroj přímo o půlnoci, tedy u slezskoostravské radnice, čímž tedy všechny diváky zvu srdečně. Pokud jde o Vánoce, kromě tradiční vánoční výzdoby, která samozřejmě bude po celém městském obvodě rozsvícená, letos nově budeme organizovat v Heřmanicích na novém náměstíčku u zdejšího kostela svatého Marka, tzv. Heřmanické Vánoce tmu říkáme, což bude dvoudenní akce. Půjde de facto o vánoční trhy s doprovodným kulturním programem, takže i tady bych všechny diváky pozval, aby se přišli třeba do Heřmanic podívat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, já Vám děkuji za rozhovor.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: Děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry