Host dne

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná, Slezská univerzita Opava: Inovativní podnikání – nový akreditovaný obor na OPF v Karviné

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Inovativní podnikání, revoluční vzdělávací koncept na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Po dvou letech získala fakulta akreditaci studijního programu inovativní vzdělávání. Podrobnosti už za chvíli od Dalibora Šimka. Dobrý den, vítejte u nás.

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Propojení studentů s podnikateli je model, který dobře funguje ve Finsku, kde jste se vlastně nechali inspirovat. Lze lehce koncept aplikovat na naše podmínky?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Je to tak. Možné to je samozřejmě, protože tento koncept dnes neexistuje pouze ve Finsku, ale existuje v podstatě po celém světě a Finové jsou vyhlášeni tím vzdělávacím systémem, který u nich funguje skutečně špičkově. Ten jejich významný vývozní artikl je právě to, že ten vzdělávací koncept dostávají do celého světa. To znamená, že tohle je záležitost, která je jednak po Evropě poměrně rozšířená a samozřejmě funguje už i u nás v České republice v Praze a my budeme druzí vlastně v České republice a možná i v tom regionu střední Evropy, kteří tento vzdělávací konce budou zavádět.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Proč jste po tomto vzdělávacím konceptu sáhli?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Je to vzdělávací koncept, který je založený na tom, že vychovává v podstatě nové generace podnikatelů nebo podnikatele. To znamená, že to není vzdělávání o podnikání, ale vzdělávání k podnikání, což je poměrně významný rozdíl. My jako Obchodně podnikatelská fakulta Samozřejmě vnímáme, že tahle role toho vzdělávání pro podnikání je pro nás velmi významná. To znamená, že tohle byl ten hlavní motiv proč jsme se rozhodli pro to aplikovat tenhle skutečně koncept na světové úrovni do našich podmínek.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vysvětlete našim divákům, na čem je vlastně ten koncept postavený?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Určitě, pokusím se to vysvětlit v krátkosti. V první řadě je důležité zdůraznit, že všechny zavedené představy o tom vzdělávání, které máme klasického základního stupně, středního, vysokého, tak musíme v podstatě zbourat, protože tohle je postaveno úplně obráceně. Zkusím to vysvětlit na pár bodech. Ten první bod, jak jsme se bavili, je o podnikání, to znamená, že ta jedna z významných metod, kterou aplikujeme je metoda učení se dělání neboli "Learning by doing", studenti se učí podnikat tím, že skutečně podnikají. V součástí toho vzdělávacího procesu je to, že v prváku skutečně reálnou společnost zakládají a v týmu začínají podnikat. Pod tímto podnikem vznikají menší podnikatelské projekty a to je prostředek proto jejich učení. Oni si můžou zkoušet věci, které se naučí reálně v praxi, v prostředí reálných zákazníků, reálných konkurentů, reálných trhů. Takže to je jedna z těch základních věcí. Další záležitost je potom týmové učení, protože ta základní jednotka je tým. Tým cca patnácti, dvaceti studentů, který zakládá tu společnost a taková základní povinnost je, že ten tým se dvakrát týdně po dobu čtyř hodin schází a společně vlastně řeší jednak podnikání, jednak ty nové projekty, ale zároveň si sdílí zkušenosti, které nabyli a taktéž znalosti, které se dočetli různě v knihách a podobně. Tohle je koncept, který je postavený na týmu a takhle to funguje. Třetí bod, který si myslím, že je poměrně důležitý je míra svobody. Svobody, kterou ten student v tomto našem studijním programu má, protože ten student sám si volí v čem se chce posouvat, co chce studovat. Je to všechno dané jeho touhou. Potom samozřejmě jak být podnikatel, ale zároveň se mohou efektivně rozvíjet. My jako týmový kouč, což jsme klasičtí akademičtí pracovníci nicméně jsme se potřebovali přeorientovat, protože už tam nebudeme vystupovat jako ti aktivní hráči v tom, že bychom předávali informace, vedly studenty za ručičku. Skutečně spíše vedeme otázkami, více nasloucháme než mluvíme a vytváříme prostor pro to, aby to mohlo reálně fungovat. Ta zodpovědnost za to vlastní vzdělávání a posuny je na studentech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jedná se o prezenční studium?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Určitě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co když v té skupině, jestli jsem to dobře pochopila, tak jedna to skupina vytvoří jednu společnost, jednu firmu?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Ano.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co když je tam více nápadů? Jak jste na to připraveni, že by třeba byl i boj o to, jakou firmu založit a na co se zaměřit?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Oni většinou tu firmu zakládají, aby měli nějaký právní subjekt, pod kterém mohou realizovat různé typy podnikatelské činnosti. To znamená, že i když zakládají firmu jednu, tak pod tou firmou potom vzniká vícero různých podnikatelských projektů a nápadů a záměrů. Klidně pod tou jednou firmou může ve stejný čas fungovat třeba čtyři, pět podnikatelských projektů, do kterých se potom různě zapojují, odporují. Funguje to hodně touto formou, která ale zároveň může někomu připadat jako chaotická. Ale na druhou stranu je něco tak spontánního, ale zároveň i plánovaného v tom, že ti studenti si sami volí do jakých projektů chtějí vstupovat, podle toho v čem se chtějí rozvíjet a co chtějí dělat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy si asi slibujete, že toto bakalářské studium, to znamená asi po třech letech nebo třech a půl letech, vystoupí po absolvování toho programu, z řad fakulty začínající podnikatelé.

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Je to tak, i ty data ze zahraničí nám to ukazují, že častokrát více než 40% těch studentů potom pokračují v tom podnikání a ti ostatní se nechávají samozřejmě zaměstnat, ale nejsou to klasičtí zaměstnanci, ale jsou to spíše podnikatelé v rolích zaměstnanců, když to řeknu takhle, tedy samostatné jednotky, které jsou schopny rozvíjet firmy. Dopadá to takto, ale jak jsem zmínil, tak ten hlavní důraz je samozřejmě na to podnikání a tam si s Otou slibujeme, že budeme vychovávat skutečně nové generace podnikatelů, které ten náš kraj skutečně potřebuje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podle toho, co jste popsal, jak bude fungovat samotná výuka? Bude radost asi být součástí toho týmu, jak u vás koučů, tak i samotných studentů.

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Ano, věříme v to. Slibujeme si to od toho samozřejmě, že se to touhle formou bude dařit. Jak říkám my jsme procházeli ročním vzdělávacím kurzem, v rámci kterého jsme navštívili různé pobočky, akademie po Evropě a viděli jsme to z první ruky, jak ti studenti fungují, jaké to má výsledky pro ně a je to skutečně významné a neskutečné, co oni reálně dokážou a za jak krátkou dobu, za ty tři roky, který ten bakalářský studijní program trvá, jak jsou schopni se posunout a co jsou schopni vymyslet a zrealizovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké vůbec předměty tam budou mít v rámci toho studijního programu?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Kdybych to řekl otevřeně, tak se dá říct, že nejsou žádné. Respektive oni mají samozřejmě svůj rozvrh, který je daný, ale ten rozvrh je tvořený jejími aktivitami, které si oni do toho vnesou. Mají tam ty týmové dialogy, které jsou dvakrát týdně a zároveň oni se vzdělávají v tom, v čem chtějí. Oni nedochází do klasických přednášek, seminářů a teorii si čerpají z knih a ze zdrojů, které jsou jim blízké a poté i ten způsob, jakým oni deklarují to, že něco dosáhli není tím, že se půjdou na zkoušku a zvládnou test, ale tím, že předloží takzvaně zpracované podnikatelské portfolio, ve kterém vlastně ukazují, co oni reálně dokázali. Kolik peněz vydělali, kolik mají spokojených zákazníků, jejich reference, co udělali pro to, aby se ty projekty dařilo. Na základě těchto dosažených výsledků jsou potom hodnoceni a na základě toho jsou udělovány kredity.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Představím si skupinu dvaceti nebo pětadvaceti studentů, vždycky v té skupině je někdo více nebo méně aktivní. Někdo se třeba poveze, není i to takovým nějakým bonusem právě pro ty, kteří se chtějí vést už tím, že budou studovat tady tento studijní program?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Je to tak, že ta volnost přináší zodpovědnost, kterou je potřeba samozřejmě nějakým způsobem přebrat. Ne každý je schopen ji přebrat a samozřejmě se stává, že jsou odpadlíci i v tom studijním programu, ale ten odpadlík nevznikne tak, že nedá zkoušku, ale vznikne tak, že ten tým sám řekne: "tenhle člověk se veze, tenhle člověk nedává do té naši firmy dostatek" a my ho tím pádem z té firmy vyřadíme, když není potom součástí žádné týmové společnosti, tak nesplňuje základní podmínky studia a odchází z toho vzdělávacího programu. Ale většinou ti studenti o to sami přijdou, že třeba ten vzdělávací koncept není pro ně. Celkově ten vzdělávací koncept není samozřejmě pro všechny, ale je to vítaná alternativa, kterou v současném systému úplně nemáme. To znamená, když někomu nevyhovuje ten vzdělávací systém střední, vysoké ten klasický, tak když chce na té vysoké škole potom zažít trošku něco nižšího, tak úplně nemá možnosti. Tohle je právě ta alternativa, kterou jim nabízíme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já na Váš navážu, jací studenti tedy mají šanci dostat se na tento studijní program? Jaké vzdělání by měli mít na té startovní čáře?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: V podstatě jakékoliv. Samozřejmě nejčastěji k nám budou chodit z obchodech, z průmyslových škol, z IT škol a tak dále, ale myslím si, že zde jde primárně o ten jejich motiv o tu motivaci, že by chtěli do budoucna podnikat a už třeba na střední zvažují, že tohle by mohla být jedna z jejich cest. Anebo právě jsem zmiňoval, hledají ty alternativy k tomu současnému vzdělávacímu systému, který jim třeba úplně nevyhovuje. Ale my na těch přijímacích zkouškách nebudeme hodnotit úroveň znalostí matiky a tak dále, ale budeme se spíše dívat na jejich motivaci a na jejich schopnost práce v týmu. Takže bude to spíše takové výběrové řízení, než přijímací zkouška, které máme dvoukolové a věříme, že se nám studentů přihlásí hodně, protože začínáme tento rok a ten nábor teprve spouštíme, takže je relativně vysoká šance se do toho studijního programu dostat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik studentů přijmete?

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Bude přijímat 40 studentů. To je alespoň náš plán v prváku. To znamená dva týmy po dvaceti lidech. Samozřejmě další rok bychom chtěli částečně ten objem navyšovat, ale maximálně je to skutečně spíše výběrová záležitost. To znamená maximálně v těch třech ročnících v té plné kapacitě něco mezi sto padesáti maximálně dvě stě studenty.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor a přeji novému studijním oboru hodně šancí a hodně úspěšných studentů.

Dalibor Šimek, kouč studijního programu, OPF Karviná: Děkujeme moc.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat