Host dne

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice, Bílovecká nemocnice zakoupila unikátní zdravotnický přístroj

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bílovecká Nemocnice zakoupila na oddělení rehabilitace unikátní zdravotnický přístroj, který je jedničkou na trhu k léčbě tkání, zlepšení otoků, hojení jizev a k omlazující péči celého těla. Jakou léčbu poskytuje nemocnice a kteří pacienti toto zařízení vyhledávají nejčastěji? Otázky pro mého dnešního hosta, ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Dobrý den, vítejte.

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, než začneme o již zmíněném přístroji, pojďme si nejdříve říci něco o nemocnici, o které píšete na webu: "Ač malá parametry, je velká duchem. Ač více než stoletá stále s mladistvým elánem, umístěním kouzelná." V čem je kouzelná a v čem je velká duchem?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Já bych ještě doplnil: malá nemocnice s velkým srdcem. Jsme malé nemocnice. Jsme součástí skupiny Nemocnice Moravskoslezského kraje. Jsme akciová společnost, máme 200 zaměstnanců, tudíž jsme malá nemocnice. Máme 130 lůžek jak akutní, tak následné péče. Velký duch je tam v tom, že udržujeme tzv. komunitní nemocnici, osobní přístup k pacientům. Personál se chová k pacientům příjemně, je to osobní přístup. I to prostředí se snažíme zachovat tak, aby lidé chodili do našeho zařízení rádi a neměli stresové situace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Určitě vás zajímá potom zpětná vazba vašich pacientů, co se od nich dozvídáte? Plní se vám ty vaše představy, jak by vaše nemocnice měla fungovat?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Ano, plní. Jsou pozitivní ohlasy od pacientů, nicméně najdou se i kritické, které my si bereme k duchu a snažíme se udělat to, aby ta nemocnice byla pro všechny příjemným prostředím.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme jít trošičku dopodrobna. Co všechno vaše nemocnice nabízí? Jací pacienti se u vás léčí?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: My máme takové dva základní obory. Je to interní oddělení a chirurgie. Na interním oddělení máme akutní lůžka, je tam 26 akutních lůžek, k tomu jsou 4 lůžka multioborové. K tomu jsou další ambulance, jako je kardiologická ambulance, diabetologická ambulance, cévní ambulance. Dalším tím oborem je chirurgické oddělení, kde máme 20 akutních lůžek, a k tomu ještě chirurgická ambulance. To je doplněno rentgenovým oddělením a rehabilitací. V neposlední řadě jsou to oddělení následné péče, které máme dvě, které celkově mají 80 lůžek.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nabídka je docela široká. Já se zeptám ještě obráceně Co vlastně nenabízíte? Za čím za vámi nemohou pacienti přijet? S čím je neošetříte? S jakým úrazem nebo s jakou nemocí, spíš než s úrazem?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: My nedisponujeme CT zařízením, nemáme magnetickou rezonanci, takže složitější případy, ať už autohavárie nebo cokoliv jiného, k nám nedorazí. Nemáme heliport, protože tzv. urgentní medicína se u nás nedá provozovat. My nemáme urgentním příjem. My sice máme multioborovou JIPku, ale tam jsou právě ty ne složité případy. Ty složitější směřují do Fakultní nemocnice Ostrava, která je další v našem okolí a do nemocnice v Novém Jičíně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ale tak by to asi možná mělo být, ať ta péče není roztříštěná.

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Přesně tak, ty specializované zařízení jsou větší, mají větší zásah a od toho jsme malá nemocnice.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď já to možná obrátím k tomu personálu. Chtějí lékaři a sestry v takové malé nemocnici jako je Bílovecká pracovat? Neutíkají Vám právě na ta odborná pracoviště už Vámi zmíněná třeba?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Já si dokážu říct, že neutíkají. U nás se k té práci dostanou blíž než v těch velkých zařízeních. U nás jsou u toho lůžka, jsou u toho pacienta blíž, jak na chirurgickém oddělení, na operačních sálech, dostanou se k tomu pacientovi, můžou s ním trávit určitý čas. Takže snažíme se o to, aby neutíkali. Nicméně specializovaná centra jsou pro nás konkurencí, mají větší finanční prostředky, mají lepší, modernější technické vybavení. Nicméně my se snažíme, aby ten osobní přístup k tomu pacientu byl co nejlepší.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dopadají ty vaše snahy na ornou půdu? Zůstávají u vás lékaři a sestry? Máte jich dostatek?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Zůstávají. Některé sestry se i vracejí z těch větších zařízení. Dostatek personálu zdravotnického máme, ale stále hledáme. Hledáme lékaře interního oddělení, protože jedna lékařka bude mít mateřské radosti. Samozřejmě hledáme i sestry jak všeobecné, tak praktické sestry. Tam je to takový životní koloběh. Jsou to odchody do důchodu, mateřské radosti, změna pracovního místa, takže tam se stále ten člověk má možnosti různé, a proto hledáme jak zdravotní personál sesterský, tak i lékařský.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď k tomu přístroji, na začátku padlo, že je unikátní. V čem je unikátní?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Je unikátní v tom, že těchto přístrojů je v ČR 15. V Moravskoslezském kraji v tuto chvíli jsou dva a je to tak, že se skloubí technologie laseru, LED světel s mechanickou částí, to znamená s válečky pod tlakem a pomáhá léčit přímo detailně na místě a pomáhá tu tkáň dostat v rychlejší době do lepšího a pozitivnějšího vzhledu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak se stane, že taková malá nemocnice, i Vy to stále zdůrazňujete, tak jdu ve vašich šlépějích, jako je Bílovecká nemocnice, získá přístroje, kterých je v Česku jenom 15?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Rozhodli jsme se tak. Říkali jsme si, že na rehabilitačním oddělení je třeba přiblížit zdravotní techniku 21. století. Na rehabilitačním oddělení, na kterém je tento přístroj umístěn, prošlo před sedmi lety komplexní rekonstrukcí jak stavební, tak přístrojovou. Toto je po dlouhé době přístroj, který se tam hodí. Zapadá do našeho konceptu, to znamená je chirurgické oddělení, kde jsou operace, kde jsou jizvy, je to operace karpálního tunelu, takže hlavně na tu léčbu jizev, měkkých tkání, proto jsme to pořídili. Myslím si, že ten zájem pacientů, návštěvníků bude.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vedle toho, co jste zmínil, tak ten přístroj také omlazuje tělo. Například se dá využít k ošetření celulitidy. Za jakých podmínek budou pacienti na přístroji ošetřeni, když jdou s nějakým úrazem, anebo když se chtějí nějak vylepšit?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Ten přístroj nabízí tři možnosti. Je to medicínský program, wellness program a estetická medicína. Po domluvě s lékařem je možné využít i pro tyhlety estetické úpravy tenhle přístroj. Záleží opravdu na tom člověku, jak toho bude chtít využít. Pro ty medicínské programy bude doporučení lékařem. Lékař stanoví, které části přístroje se použijí a u té estetické medicíny si vyberou. Lékař stanoví počet návštěv v rámci tohoto programu a pak už bude jenom na tom návštěvníkovi kolikrát bude chtít přijít. Samozřejmě bude vidět výsledky a bude na jeho rozhodnutí, kolikrát se tam objeví u nás.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vaše nemocnice patří do sítí krajských nemocnic. Jaký pro letošek máte budget na investice a co vlastně chystáte?

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Připravujeme snížení energetické náročnosti stravovacího provozu, protože ten jede 365 dní v roce. Tam budeme investovat asi 6 milionů pro komplexní rekonstrukci zdravotnického stravovacího provozu. Potom budou další přístroje, budeme nakupovat nové sterilizační přístroje pro centrální sterilizaci na operačních sálech, která už také bude potřebovat obnovu a další. Takže troufám si říct, že jsme schopni proinvestovat 20 milionů korun během roku 2023 a 2024

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně spokojených pacientů.

Josef Zajíc, ředitel Bílovecké nemocnice: Děkuji Vám za pozvání. Děkuji, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat