Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Host dne

Host dne

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: MAPPA na prostorových změnách v Ostravě pracuje s odborníky Výstava Město staví město mapuje 7 rozvojových území

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakou budoucnost z pohledu architektonického a urbanistického má Ostrava? Jaké aktuální projekty pod taktovkou městského ateliéru Mappa jsou v běhu a jak se na budoucím vzhledu Ostravy podílí veřejnost? I na to se budu ptát Ondřeje Vysloužila, ředitele městského ateliéru prostorového plánování a architektury. Dobrý den, vítejte u nás.

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Hezký dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, řekněte z Vašeho pohledu, jakou budoucnost má Ostrava?

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Ostrava je rozmanité město a my říkáme, že abychom to dokázali, využít těch potenciálů, že musíme být připraveni. Takže my vlastně i z názvu toho našeho ateliéru se snažíme, abychom měli připravené plány pro město, které vlastně budou respektovat, budou těžit z těch krásných míst v Ostravě, z těch rozmanitých míst. Budou se snažit zachovávat charakter těch hodnotných částí. A protože máme v Ostravě hodnotné přírodní lokality, hodnotné lokality urbanizované, takže na tom stavíme ten rozvoj a ten rozvoj Ostravy se ale snažíme právě nasměrovat směrem dovnitř. To je v souladu i se strategickým plánem města jako důležitým dokumentem. A když je nasměrujeme dovnitř, tak právě budeme lépe i připraveni po té stránce technické, ekonomické, protože budeme lépe využívat současnou infrastrukturu, kterou máme. Můžeme ji třeba pouze modernizovat a zároveň se nám podaří lépe ochránit ty hodnotné části, těch drobnějších městských obvodů nebo městských vlastně částí, které se potom vlastně už jako více mísí s tou krajinou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V čem vidíte potenciál Ostravy z pohledu architekta?

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Z pohledu architekta? Už delší dobu říkám, že Ostrava je dobře založena pro město skutečně 21 století, protože má vlastně začnu od infrastruktury dopravní, tak ji má vlastně velmi zajímavě založenou. Ona je jako velmi kapacitní, takže byť třeba někde není úplně dokončena, tak stačí málo a my můžeme ty části Ostravy musíme vnímat, že to je několik částí, tak budou dobře obslouženy a rychle obslouženy a zároveň bude Ostrava dobře napojena na své okolí a do celého světa. A zároveň mezi těmi zhruba třemi, nějakými velkými městskými celky a řadou drobnějších je prostor, kde vlastně můžeme dýchat. Tam je krajina, tam jsou krásné řeky. Ostrava má čtyři řeky. A potom řeknu to obligátní, že máme blízko do těch hor, blízko třeba do Polska, blízko na Slovensko. Takže jsme dobře situovaní, máme dostatek prostor pro rozvoj uvnitř města, máme slušnou infrastrukturu a je tady spousta, spousta míst pro třeba rekreaci a vlastně uvolnění člověka a načerpání dalších sil. To znamená, z toho bychom měli těžit a na tom stavět.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A vy jdete tou cestou, že spolupracujete na svých projektech nejen s odborníky, ale také s veřejností? S jakou zpětnou vazbou?

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Zapojujeme veřejnost různými způsoby. A zpětnou vazbu máme povětšinou pozitivní, protože se snažíme i spolu s dalšími, třeba kolegy z města, nějak doplnit určitý informační deficit, co lidé mají. Protože věcí se děje hodně, událostí je spousta a je potom zajímá nějaký konkrétní záměr a nevědí, co se bude dít. To je důležité. To je jedna rovina, že se snažíme prezentovat, co město chystá, aby na to lidé byli připraveni. Zároveň se snažíme, a to už teda konkrétně hodně, hodně v Mappa, tak se snažíme, aby jsme jakousi myšlenku, že si nějaké místo žádá rozvoj přednesli a získávali od obyvatel od lidí zpětný pohled, zkušenosti s jejich užíváním, s tím, co by si třeba v tom místě přáli a to přetváříme do zadání, potom pro nějaký třeba projekt, pro nějaké dílčí kroky, které mají to město nebo to místo zlepšit. To znamená to ptát se těch lidí a vlastně takhle zatahovat je dost podstatné. Současně i způsob, jak se zeptáme. Nemůžeme přinést hotový návrh a pak říct, co na to říkáte. Ale my musíme říct nějakou svoji základní představu při vědomí toho, že něco je prostě možné a nějak by to i fungovat mělo, i třeba z nějakého historického hlediska. Ale potom skládáme to zadání, potom z těch jejich podnětů. No a na to používáme různé nástroje, takže třeba pocitové mapy. Tak můžu jenom v rychlosti ještě zmínit. Když jsme připravovali koncepci cyklistické dopravy v Ostravě, která je vlastně teď velmi brzo před vydáním, tak jsme pomocí těch elektronických pocitových map sbírali vlastně dotazy, náměty a z toho se třeba jednoznačně ukázalo, že se lidé vlastně bojí jezdit po silnicích, kde je padesátka a jezdí raději po chodníku. My víme, že to není dobře. A proto s tou koncepcí vlastně tomu jdeme naproti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme zmínit některé konkrétní projekty, na kterých teď pracujete.

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Takže já jsem zmínil tu koncepci cyklistické dopravy. Na to se na to se velmi těším. Zároveň, a tam jsme teda teprve v nějaké části, víc jako úvodní. Ještě nejsme tak daleko, tak děláme třeba koncepci zeleně, abychom věděli, která ta zeleň v Ostravě je, jak hodnotná, jak se k ní máme chovat i třeba z hlediska údržby. Ale pak co je třeba projekt, na kterém už teď stavíme trošku podrobněji, tak je studie Černé louky, kdy jsme vlastně udělali nějakou aktualizaci už dříve platného plánu. To je taky důležité, držet vlastně kontinuitu v tom území, protože město se buduje postupně, tak nemůžeme ho převracet jednou tam, podruhé zase zpátky. Takže jsme aktualizovali tu studii Černé louky tak, aby tam vzniklo skutečně nějaké zelené srdce pro centrum města. A tam jsme upřesnili prostory, kde má vyrůst nová zástavba, která má mít vyšší hodnotu, vyšší přidanou hodnotu, více má být vlastně jako pro lidi. To znamená, nemají tam být třeba nějaké soukromé kanceláře. A tam připravujeme teď zadání pro nový Dům městských služeb, který velice rádi bychom ten návrh na ten Dům městských služeb vybrali už v tomto roce, abychom naplnili to výročí 100 let od výběru návrhů nové radnice v Ostravě to přesně před 100 lety byl vybrán ten soutěžní návrh, takže bychom rádi to tak takto spojili termínově. No a vlastně už docela dlouho připravujeme to zadání. Bavíme se s uživateli, s vlastně úředníky, s odbory a snažíme se, aby ta budova naplňovala, aby jim přinesla dobré prostředí pro jejich práci a zároveň prostředí vstřícné k těm klientům, k těm uživatelům. Především vlastně těm, aby tam nedocházelo k nějakým kolizím, které pak vlastně unavují obě strany, jak lidi, kteří čekají, tak zároveň ty lidi, kteří se jim věnují. Takže to je třeba velmi důležitý projekt, ke kterému jsme měli teď vlastně zasedání poroty a bavili jsme se, že je ještě potřeba některé věci si vyjasnit, třeba s památkovou ochranou, aby to zadání bylo perfektní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V jakém stavu je provedení tedy je bulvár, což je ulice dvacátého osmého října? O tom se také hodně před několika měsíci hovořilo. Dokonce vaše kolegyně tady byla a více jsme projekt probrali do hloubky.

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Kolegyně určitě říkala, že je to projekt na dlouhé roky dopředu a já se tady vrátím k tomu, co jsem říkal v úvodu. My potřebujeme mít plán, potřebujeme vědět, co se vlastně má do budoucna stát, jak bychom chtěli, aby to fungovalo. Neříkám, že úplně přesně vypadalo a tím vlastně i neztrácíme tu energii a neděláme nějaké zbytečné kroky, i když občas můžou nastat. Ale to je prostě život. A ten plán má vlastně hodně, nějakých jako rovin té aplikace a realizace. To znamená od třeba obměny chodníků, ke kterým je nějaký manuál a už bychom chtěli, aby se postupně ty chodníky tamhle v jednom městském obvodě a tam druhém pomalu sjednocovaly, aby ten bulvár bylo to hodnotné dlouhé veřejné prostranství, na které jsou navázané důležité stavby ve městě a které vlastně i propojuje město. Ale kromě třeba té údržby už posloužila ta koncepce jako zadání nebo v přípravě zadání pro úpravu veřejného prostranství u Černé kostky, koncertní budovy, vlastně kulturního domu. Takže koncertního sálu je tam Grossmannova vila, která bude teď brzo otevřena. Takže toto důležité veřejné prostranství někde v úseku od Domu energetiky po Divadlo Petra Bezruče už by bez této koncepce vlastně nemohlo být dobře naplánováno v těch správných souvislostech. Takže ukazujeme, jak má ten prostor, ten dlouhý prostor do budoucna vypadat a jak se má postupně skládat a doplňovat do té cílové podoby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máme už jenom pár sekund, ale určitě stojí za to zmínit ještě výstavu Město staví město, která mapuje sedm rozvojových území. Tak která to jsou?

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Je to třeba kromě té zmiňované Černé louky, tak je to území Hrušova a starého Hrušova, na soutoku Odry a Ostravice. Je to sledované území propojení centra města s Dolní oblasti Vítkovic. Máme tam ale také třeba technologický park. Anebo tam můžou návštěvníci naleznout teďka připravovaný záměr na Středoškolské ulici, takový větší rezidentní projekt.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor. Určitě bychom mohli pokračovat dále, ale čas nám to nedovolí. Mějte hezké dny a vám děkuji za pozornost.

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Také moc děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Host dne
Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: MAPPA na prostorových změnách v Ostravě pracuje s odborníky Výstava Město staví město mapuje 7 rozvojových území
02. dubna 2024, 17:14

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakou budoucnost z pohledu architektonického a urbanistického má Ostrava? Jaké aktuální projekty pod taktovkou městského ateliéru Mappa jsou v běhu a jak se na budoucím vzhledu Ostravy podílí veřejnost? I na to se budu ptát Ondřeje Vysloužila, ředitele městského ateliéru prostorového plánování a architektury. Dobrý den, vítejte u nás.

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Hezký dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, řekněte z Vašeho pohledu, jakou budoucnost má Ostrava?

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Ostrava je rozmanité město a my říkáme, že abychom to dokázali, využít těch potenciálů, že musíme být připraveni. Takže my vlastně i z názvu toho našeho ateliéru se snažíme, abychom měli připravené plány pro město, které vlastně budou respektovat, budou těžit z těch krásných míst v Ostravě, z těch rozmanitých míst. Budou se snažit zachovávat charakter těch hodnotných částí. A protože máme v Ostravě hodnotné přírodní lokality, hodnotné lokality urbanizované, takže na tom stavíme ten rozvoj a ten rozvoj Ostravy se ale snažíme právě nasměrovat směrem dovnitř. To je v souladu i se strategickým plánem města jako důležitým dokumentem. A když je nasměrujeme dovnitř, tak právě budeme lépe i připraveni po té stránce technické, ekonomické, protože budeme lépe využívat současnou infrastrukturu, kterou máme. Můžeme ji třeba pouze modernizovat a zároveň se nám podaří lépe ochránit ty hodnotné části, těch drobnějších městských obvodů nebo městských vlastně částí, které se potom vlastně už jako více mísí s tou krajinou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V čem vidíte potenciál Ostravy z pohledu architekta?

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Z pohledu architekta? Už delší dobu říkám, že Ostrava je dobře založena pro město skutečně 21 století, protože má vlastně začnu od infrastruktury dopravní, tak ji má vlastně velmi zajímavě založenou. Ona je jako velmi kapacitní, takže byť třeba někde není úplně dokončena, tak stačí málo a my můžeme ty části Ostravy musíme vnímat, že to je několik částí, tak budou dobře obslouženy a rychle obslouženy a zároveň bude Ostrava dobře napojena na své okolí a do celého světa. A zároveň mezi těmi zhruba třemi, nějakými velkými městskými celky a řadou drobnějších je prostor, kde vlastně můžeme dýchat. Tam je krajina, tam jsou krásné řeky. Ostrava má čtyři řeky. A potom řeknu to obligátní, že máme blízko do těch hor, blízko třeba do Polska, blízko na Slovensko. Takže jsme dobře situovaní, máme dostatek prostor pro rozvoj uvnitř města, máme slušnou infrastrukturu a je tady spousta, spousta míst pro třeba rekreaci a vlastně uvolnění člověka a načerpání dalších sil. To znamená, z toho bychom měli těžit a na tom stavět.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A vy jdete tou cestou, že spolupracujete na svých projektech nejen s odborníky, ale také s veřejností? S jakou zpětnou vazbou?

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Zapojujeme veřejnost různými způsoby. A zpětnou vazbu máme povětšinou pozitivní, protože se snažíme i spolu s dalšími, třeba kolegy z města, nějak doplnit určitý informační deficit, co lidé mají. Protože věcí se děje hodně, událostí je spousta a je potom zajímá nějaký konkrétní záměr a nevědí, co se bude dít. To je důležité. To je jedna rovina, že se snažíme prezentovat, co město chystá, aby na to lidé byli připraveni. Zároveň se snažíme, a to už teda konkrétně hodně, hodně v Mappa, tak se snažíme, aby jsme jakousi myšlenku, že si nějaké místo žádá rozvoj přednesli a získávali od obyvatel od lidí zpětný pohled, zkušenosti s jejich užíváním, s tím, co by si třeba v tom místě přáli a to přetváříme do zadání, potom pro nějaký třeba projekt, pro nějaké dílčí kroky, které mají to město nebo to místo zlepšit. To znamená to ptát se těch lidí a vlastně takhle zatahovat je dost podstatné. Současně i způsob, jak se zeptáme. Nemůžeme přinést hotový návrh a pak říct, co na to říkáte. Ale my musíme říct nějakou svoji základní představu při vědomí toho, že něco je prostě možné a nějak by to i fungovat mělo, i třeba z nějakého historického hlediska. Ale potom skládáme to zadání, potom z těch jejich podnětů. No a na to používáme různé nástroje, takže třeba pocitové mapy. Tak můžu jenom v rychlosti ještě zmínit. Když jsme připravovali koncepci cyklistické dopravy v Ostravě, která je vlastně teď velmi brzo před vydáním, tak jsme pomocí těch elektronických pocitových map sbírali vlastně dotazy, náměty a z toho se třeba jednoznačně ukázalo, že se lidé vlastně bojí jezdit po silnicích, kde je padesátka a jezdí raději po chodníku. My víme, že to není dobře. A proto s tou koncepcí vlastně tomu jdeme naproti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme zmínit některé konkrétní projekty, na kterých teď pracujete.

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Takže já jsem zmínil tu koncepci cyklistické dopravy. Na to se na to se velmi těším. Zároveň, a tam jsme teda teprve v nějaké části, víc jako úvodní. Ještě nejsme tak daleko, tak děláme třeba koncepci zeleně, abychom věděli, která ta zeleň v Ostravě je, jak hodnotná, jak se k ní máme chovat i třeba z hlediska údržby. Ale pak co je třeba projekt, na kterém už teď stavíme trošku podrobněji, tak je studie Černé louky, kdy jsme vlastně udělali nějakou aktualizaci už dříve platného plánu. To je taky důležité, držet vlastně kontinuitu v tom území, protože město se buduje postupně, tak nemůžeme ho převracet jednou tam, podruhé zase zpátky. Takže jsme aktualizovali tu studii Černé louky tak, aby tam vzniklo skutečně nějaké zelené srdce pro centrum města. A tam jsme upřesnili prostory, kde má vyrůst nová zástavba, která má mít vyšší hodnotu, vyšší přidanou hodnotu, více má být vlastně jako pro lidi. To znamená, nemají tam být třeba nějaké soukromé kanceláře. A tam připravujeme teď zadání pro nový Dům městských služeb, který velice rádi bychom ten návrh na ten Dům městských služeb vybrali už v tomto roce, abychom naplnili to výročí 100 let od výběru návrhů nové radnice v Ostravě to přesně před 100 lety byl vybrán ten soutěžní návrh, takže bychom rádi to tak takto spojili termínově. No a vlastně už docela dlouho připravujeme to zadání. Bavíme se s uživateli, s vlastně úředníky, s odbory a snažíme se, aby ta budova naplňovala, aby jim přinesla dobré prostředí pro jejich práci a zároveň prostředí vstřícné k těm klientům, k těm uživatelům. Především vlastně těm, aby tam nedocházelo k nějakým kolizím, které pak vlastně unavují obě strany, jak lidi, kteří čekají, tak zároveň ty lidi, kteří se jim věnují. Takže to je třeba velmi důležitý projekt, ke kterému jsme měli teď vlastně zasedání poroty a bavili jsme se, že je ještě potřeba některé věci si vyjasnit, třeba s památkovou ochranou, aby to zadání bylo perfektní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V jakém stavu je provedení tedy je bulvár, což je ulice dvacátého osmého října? O tom se také hodně před několika měsíci hovořilo. Dokonce vaše kolegyně tady byla a více jsme projekt probrali do hloubky.

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Kolegyně určitě říkala, že je to projekt na dlouhé roky dopředu a já se tady vrátím k tomu, co jsem říkal v úvodu. My potřebujeme mít plán, potřebujeme vědět, co se vlastně má do budoucna stát, jak bychom chtěli, aby to fungovalo. Neříkám, že úplně přesně vypadalo a tím vlastně i neztrácíme tu energii a neděláme nějaké zbytečné kroky, i když občas můžou nastat. Ale to je prostě život. A ten plán má vlastně hodně, nějakých jako rovin té aplikace a realizace. To znamená od třeba obměny chodníků, ke kterým je nějaký manuál a už bychom chtěli, aby se postupně ty chodníky tamhle v jednom městském obvodě a tam druhém pomalu sjednocovaly, aby ten bulvár bylo to hodnotné dlouhé veřejné prostranství, na které jsou navázané důležité stavby ve městě a které vlastně i propojuje město. Ale kromě třeba té údržby už posloužila ta koncepce jako zadání nebo v přípravě zadání pro úpravu veřejného prostranství u Černé kostky, koncertní budovy, vlastně kulturního domu. Takže koncertního sálu je tam Grossmannova vila, která bude teď brzo otevřena. Takže toto důležité veřejné prostranství někde v úseku od Domu energetiky po Divadlo Petra Bezruče už by bez této koncepce vlastně nemohlo být dobře naplánováno v těch správných souvislostech. Takže ukazujeme, jak má ten prostor, ten dlouhý prostor do budoucna vypadat a jak se má postupně skládat a doplňovat do té cílové podoby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máme už jenom pár sekund, ale určitě stojí za to zmínit ještě výstavu Město staví město, která mapuje sedm rozvojových území. Tak která to jsou?

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Je to třeba kromě té zmiňované Černé louky, tak je to území Hrušova a starého Hrušova, na soutoku Odry a Ostravice. Je to sledované území propojení centra města s Dolní oblasti Vítkovic. Máme tam ale také třeba technologický park. Anebo tam můžou návštěvníci naleznout teďka připravovaný záměr na Středoškolské ulici, takový větší rezidentní projekt.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor. Určitě bychom mohli pokračovat dále, ale čas nám to nedovolí. Mějte hezké dny a vám děkuji za pozornost.

Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury: Také moc děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-02-04-2024-17-14