Host dne

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka Zátoru, V Zátoru vyroste do sedmi let větrná elektrárna

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V Zátoru u Krnova by mohla do sedmi let vyrůst větrná elektrárna o výkonu zhruba 20 megawatt čítající asi pět turbín. ČEZ se s obcí dohodl na záměru a podepsal v Zátoru vůbec první smlouvu o spolupráci při výstavbě větrného parku. Další podrobnosti se dozvíte od starostky obce Salome Sýkorové. Dobrý den, vítejte.

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní starostko, já jsem se dočetla, že zájem lidí o větrnou elektrárnu už trvá několik let. Snad už před dvaceti lety proběhla anketa, kdy snad 87 % lidí ze Zátoru vyjádřilo souhlasně, že by souhlasili s větrnou elektrárnou v katastru obce Zátor. Jaké jsou jejich názory teď a proč jste se rozhodli jít touto cestou?

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Pokud jsem měla možnost zjistit, samozřejmě ta situace na větrnou energii a vůbec na energii obecně se mění. Tak, jak před těmi dvaceti lety, u nás to bylo 87 %, ale v jiných oblastech bylo hodně skupin proti větrným elektrárnám. Jednak to byl krajinný ráz z jedné strany, z druhé strany to byla ochrana životního prostředí, vliv na různé živočichy a vliv vůbec na život v obci. Po těch dvaceti letech se trošičku ty názory mění vlivem jakéhosi pokroku, vlivem informací, protože občané získávají z médií více informací o větrné energii a samozřejmě jsou si vědomi, že energii musíme někde získávat a chtějí ji mít zelenou, protože samozřejmě nikdo nechce ani atomovou energii, nikdo nechce tepelnou energii a zůstává nám větrná a fotovoltaická zřejmě prozatím.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zátor se tak stal vůbec první obcí v České republice, která bude s ČEZem rozvíjet projekt založený na společném podniku. Jaké z projektů pro obec plynou výhody?

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Ta spolupráce pro nás je na takové té ekonomické bázi. To znamená, budeme mít 5 % z realizace obratu firmy a budeme mít samozřejmě profit, který se týká i propagace a který se týká i jiných benefitů, kdy nám ČEZ vyjde vstříc, dejme tomu u těch fotovoltaických prvků. Může nám vyjít vstříc i v jiných věcech, třeba pomoci s veřejným osvětlením a tak dále. Takže ta spolupráce se může rozvíjet různými směry.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem tady řekla, že ten projekt by se realizoval až za sedm let, ale teď už máte podepsanou smlouvu. Co těch sedm let se všechno musí řešit a co se bude dít?

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Ta sedmiletá doba, to bude velmi složité období, protože samozřejmě, jak jsme již řekli, může tam být možná pět větrníků, možná také jenom tři, protože tam teďka nastupují různé aspekty, což je EIA, vliv na životní prostředí, vliv na živočichy. Samozřejmě dojde k měření, ročnímu měření poryvu větru, protože musí se nejdříve zjistit, zda tahle lokalita je vůbec vhodná, jestli tam ten vítr fouká dostatečně dost a musí nastoupit odborné měření, aby tedy to, co předpokládáme, jestli je opravdu faktem, anebo jestli je vůbec to proudění větru dostatečné. Samozřejmě pak na základě EIA a na základě vyjádření ostatních odborníků se potom teprve bude vědět, kolik těch větrných elektráren vůbec může na území obce vzniknout. Takže zatím tato varianta, kterou nyní představujeme, je maximalistická. Takže vůbec nevíme za těch sedm let, jaký bude závěr toho projektu, protože do toho vstupuje spousta aspektů, i občané i různá sdružení, takže vůbec nevíme, co na konci projektu nám vznikne. Samozřejmě i ten vývoj byl docela složitý, protože když jsme představovali projekt větrných elektráren před dvaceti lety, na základě tady těch našich představ se do územního plánu v roce 2008 ty větrné elektrárny dostaly.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V jaké vzdálenosti od obce potom ty větrníky budou vystavěny?

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Podle názoru odborníků by to mělo být zhruba tisíc metrů, možná jedenáct set.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To je dostačující, aby třeba hluk z těch turbín, protože to je jedna z věcí, na kterou lidé častokrát poukazují a mají obavy z toho hluku, tak to je vzdálenost, která by neohrožovala nebo neobtěžovala život lidí v obci?

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Ano, mělo by to tak být, protože toto, co já tady prezentuji, to není můj názor, ale je to názor odborníků. Samozřejmě budou probíhat nejenom tak, jak už jsem řekla, zkoumání EIA, takže vliv na životní prostředí, ale samozřejmě bude zkoumán i hluk a samozřejmě i vliv na celou oblast. Takže bude tam vstupovat do toho i krajinný ráz a tak dále. Takže všechny tyhle aspekty budou zkoumány a budou tvořit jakýsi celek, z kterého bude vytvořen závěr, kolik tam těch turbín bude a jak budou přesně umístěny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Znamená to z toho, co říkáte, že by se mohlo stát, že i přestože teď už máte podepsanou smlouvu s ČEZem, že by se projekt nerealizoval? Na základě zjištění, že by EIA a tak dále, tohle všechno by neprošlo.

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Samozřejmě i toto je možné, i když předpokládám, že ČEZ, protože na jejich stránce nebo jejich parketa je ta odborná záležitost, protože já se nemohu vyjadřovat ani k výkonu větrných elektráren, ani k velikosti, tvaru nebo jakýmkoliv způsobem k technickým vlastnostem. Takže to je parketa ČEZu. Takže pokud s námi smlouvu podepsali, tak si myslím, že již mají některé, jak bych řekla, podklady, které jim ukazují, že by to bylo možné. Ale samozřejmě nevylučuji i tuhle variantu. Všechno je dneska možné, protože sedm let je strašně dlouhá doba a uvidíme, co vývoj ukáže.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní starostko, pojďme k dalšímu tématu. Vás jako obce se týká také výstavba přehrady Nové Heřminovy. To je známý projekt, který se připravuje velmi dlouho. Týká se velmi blízce i Zátoru. Vy byste tam měli mít snad hráz. Je to tak?

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Ano, na území naší obce bude postavená hráz Nové Heřminovy. Nejen to, bude upravený kompletně tok řeky v celém území naší obce, protože v té spodní části řeka Opava se prolíná celou naší obcí a samozřejmě obec bude v současné době ochráněna na pětiletou vodu a bude po výstavbě přehradní hráze ochráněna na stoletou vodu. Takže pro nás ten hlavní profit bude ten ochránit obyvatele před katastrofálními povodněmi, protože ti, kteří ty povodně zažili, tak vědí, že to byla velká hrůza, velká katastrofa a že přinášelo to i oběti na životech. Vidíte sami, pokud naši republiku sužuje něco takového, je to spojeno opravdu s velkým neštěstím obyvatel, kteří v tom území bydlí. Takže toto je pro nás velký profit. K té úpravě koryta řeky dojde také i k výstavbě kanalizace, protože na území naší obce, za obcí Zátor bude vybudovaná nová čistička odpadních vod, která bude mít za úkol nejenom vyčistit vodu v obci Zátor, ale hlavně vyčistit veškeré splaškové vody, které půjdou z Heřminov, aby tedy ta retenční nádrž, aby tam byla voda čistá, aby v té vodě se mohli lidé rekreovat a aby tam bylo všechno v pořádku. Samozřejmě se počítá i s tím, že ke kanalizační síti se připojí i obec Čaková.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jenom doplním, že na rozdíl od obce Nové Heřminovy, která dlouhodobě nechce, aby se přehrada stavěla, tak Zátor v čele s Vámi výstavbu přehrady podporuje dlouhodobě.

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Ano, je to pravda. My jsme podporovali již tehdá, před těmi možná dvaadvaceti lety velkou variantu přehrady. Pak v mezidobí probíhalo spousta diskuzí různých, které iniciovalo město Krnov, tehdy ještě v Paláci Silesia. Tehdy, před těmi spousty let se udělaly pro obec Nové Heřminovy řekla bych, zásadní ústupky, kdy trasa o obchvatu komunikace nešla přes Ptačí vrch, ale přemístila se pod železniční trať a poté se z velké varianty stala varianta malá, aby se zejména obci Nové Heřminovy vyhovělo. I po těchto velkých ústupcích obec Heřminovy trvala na svém, že tam tu přehradu nechtějí. Vystřídalo se tam několik zastupitelstev a nebyli jsme schopni jim vysvětlit, že ta protipovodňová ochrana není jenom pro zátorské, ale i pro Brantice, pro Krnov a pro velkou část Opavy. Takže to území ochrany je dost velké.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vraťme se ale do Zátoru. I tak Povodí Odry připravuje stavbu a provádí přípravné práce. Co se už událo v Zátoru?

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: V Zátoru prozatím probíhají průzkumné vrty. Těch vrtů mělo být možná desítky, ale protože v současné době není taková zima, jakou bychom si přáli a podloží je rozbahněné tak, aby nám nenadělali velké škody, samozřejmě prozatím ty další vrty odsunuli, až bude větší zima.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní starostko, já Vám děkuji za rozhovor i za Váš čas, který jste věnovala tomuto tématu.

Salome Sýkorová (NSK-ED), starostka obce Zátor: Není zač, já Vám mockrát děkuji.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat