Host dne

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Po komunálních volbách má Těrlicko deset nových zastupitelů

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Po komunálních volbách má Těrlicko nové vedení. Jaké má ambice a co vše se chystá změnit se budu ptát starosty Davida Bieguna. Dobrý den, vítejte.

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Dobrý den i Vám.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, okomentujte změny ve vedení obce. Kolik se vás obměnilo a za jakou cenu?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Obměnilo se nás celkem deset nových zastupitelů, z toho osm je za naše Těrlicko a dva noví jsou za sdružení ANO, se kterými jsme se i domluvili na koalici a zbylých pět jsou staronoví členové toho zastupitelstva v Těrlicku. Druhá část otázky byla kolik to stálo nebo?

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co vás to stálo?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Co nás to stálo? Hrozně moc úsilí, které jsme do toho věnovali. Byla to asi tři čtvrtě roční práce, a to úsilí bylo především v tom, že jsme museli zjistit hrozně moc informací o tom, jak ta obec v Těrlicku funguje, jak se tam ty věci mají, jaké tam jsou provázanosti, abychom těm lidem mohli poskytnout objektivní a faktické informace. Na tom jsme si zakládali, a to si myslím, že je také důvod, proč jsme v těch volbách uspěli tak, jak jsme uspěli.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik vás z těch deseti, o kterých jste se zmínil, bylo už v předchozím volebním obdobím zastupiteli?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Z těch deseti nováčků vůbec nikdo. My jsme politikou nepolíbený a možná to je i dobře, protože se na ty věci díváme zkrátka asi tak, jak by se mělo. Nehledáme za vším nějaké kompromisy nebo nějaké vyjednávání. Myslím si, že máme teď velmi luxusní tu situaci, protože deset zastupitelů z patnácti má velmi stejné nebo podobné názory na ty věci, na ten celkový volební program. Takže si myslím, že by se nám mohlo vládnout dobře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Někdy potom ale na tom zastupitelstvu ti zastupitelé mají takový trošku těžkopádnější rozjezd, protože je všechno včetně jednacího řádu pro ně nové.

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: To ano, ale protože jsme se už asi poslední čtyři roky hodně zajímali o to dění v Těrlicku, to byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli vytvořit sdružení nezávislých kandidátů a jít do politiky, protože nikdo z nás na té naší kandidátce politikem nikdy nebyl. Ani nemáme ty ambice být součástí nějaké politické strany, tak si myslím, že jsme přesně věděli, do čeho jdeme. Nebo alespoň tedy z velké části jsme věděli, do čeho jdeme. Samozřejmě, že nás čas od času něco překvapí, ale není to tak, jako kdybychom se vůbec nezajímali a řekli si: "Tak založíme nějaké sdružení a zkusíme to". My jsme tušili v jaké té situaci ta obec Těrlicko je.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď k tomu, co chcete v obci změnit? Vy jste mi řekl, že jste moc ve volebním programu neslibovali, takže se cítíte v komfortní zóně.

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: To je pravda. My jsme si byli vědomi právě té situace, která na obci panuje, v jaké finanční situaci se ta obec nachází. Takže jsme taky věděli, že slibovat lidem nesplnitelné není dobře a za čtyři roky by nám to ti občané možná i dříve vrátili. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme vždy tou cestou, že jim poskytneme ty faktické informace o tom, jaká ta situace v obci je, co tam panuje a myslím si, že to je ta nejlepší varianta, protože lidé už nechtěli jenom sliby nebo takové polopravdy, ale chtěli přesně znát tu skutečnost, která tam je. To jsme jim dali a oni se takto podle toho rozhodli.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jsou ale věci, na které Vy budete navazovat, protože musíte. Jsou to projekty, které jsou v běhu. Které to jsou?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Především kanalizace v Hradišti, která poběží do poloviny příštího roku. Tam je takzvaný deadline, dokdy to opravdu musíme splnit. Tady musím říct, že jsme v minulém týdnu měli jednání s panem ředitelem Metrostavu, s panem Richterem, kde jsme se domluvili na tom, že ten termín by měl být opravdu splnitelný. Pár věcí se bude muset změnit, ale musím říct, že to jednání bylo oboustranně velmi korektní a velmi si toho vážím, protože hned první věta byla, zda chceme kanalizaci dokončit a my jsme se shodli, že ano, ono to ani jinak nejde. Takže v téhle věci my máme jasno, ale musíme ten projekt hlídat, musíme ho kontrolovat, abychom opravdu toho 30. června měli hotovo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kvůli kanalizaci je Těrlicko zadlužené? V jaké fázi ty dlouhé jsou nebo v jaké výši?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: My jsme 30. 9. 2022 vlastně překročili ten limit šedesáti procent, který určuje ministerstvo financí, a rozděluje se tak obec na tu zdravou a nezadluženou a potom tu zadluženou. Podle toho, jak moc ten rozpočet nebo ten procentní podíl je překročeny, určuje se, zda to je ještě v pořádku, anebo už se musí škrtat. My jsme překročili šedesát procent, což znamená, že musíme šetřit. Ministerstvo nás kontroluje, takže bude hlídat, jestli jsme opravdu optimalizovali ty výdaje té obce, protože to je jeden z ukazatelů, který se hlídá. Samozřejmě musíme i do budoucna konzultovat veškeré investiční akce, které bychom chtěli realizovat. Takže je to jakýsi závazek, jakási koule u nohy, která nás teď brzdí. Nemůžeme jen tak si říct budeme tady připravovat investiční akci za deset, dvacet milionů korun. To bohužel není možné. My ji sice připravit musíme, ale pokud nám to neschválí úvěrující banka, anebo pokud nám to neschválí ministerstvo financí, do toho projektu stejně jít nemůžeme. Takže zadlužení jsme a naším cílem je ten dluh, co nejlépe zvládnout, aby se opět Těrlicko mohlo nadechnout a začít modernizovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jedním z projektů, který je v plánu, je cyklostezka. Budete v něm pokračovat? Anebo co s ním budete dělat dál?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: My máme domluvenou schůzku přímo na ministerstvu financí, které tady tuhle cyklostezku ze sta procent by mělo dotovat. Ale ono těch sto procent je zase v uvozovkách, protože ministerstvo pokrývá pouze náklady spojené s výstavbou té samotné cyklostezky, nikoliv už s nějakým mobiliářem z odpočívadel a s věcmi, které bychom kolem té cyklostezky chtěli. Navíc se ta cyklostezka ještě rozdělila na dvě etapy a na tu druhou etapu obec Těrlicko zatím nemá přislíbenou dotaci. Ta druhá etapa by měla stát něco kolem 100 milionů korun. Takže my do té Prahy s panem místostarostou jedeme proto, abychom si i na ministerstvu financí řekli, jak tedy dále postupovat. Samozřejmě priorita je tu cyklostezku dostavět. Určitě by to bylo fajn pro obec Těrlicko. Otázka je, jak už jsem řekl dříve, že nemůžeme tady tyhle investiční akce realizovat bez souhlasu ministerstva financí a úvěrující banky. Takže pokud my nebudeme mít opravdu stoprocentní dotaci na celou tu akci, s největší pravděpodobností to nebudeme schopni ufinancovat jako obec.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Obchvat Havířova, ten se týká Těrlicka, také vaší obce. Jaký názor na to máte? Protože část obchvatu povede skrz obec.

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Jak jsme avizovali ve volebním programu, my obchvat nechceme. Ono už jenom to slovo obchvat je hodně diskutabilní, protože dle nás to obchvat není. My ho nechceme z mnoha důvodů. Připravili jsme asi dvanáct stránek textu, kde popisujeme ty důvody, proč ne. Teď jedinou možností, jak zvrátit ten obchvat je počkat si na výsledky EIA, které by měly být teď v listopadu zveřejněny. Potom máte lhůtu nějakých 30 dní na to podat námitky vůči té EIA. Takže my už ty námitky připraveny máme. My jsme přichystaní, jenom čekáme na ten rozhodný okamžik, kdy EIA bude schválena nebo respektive zveřejněna a poté budeme podávat námitky. Máme jich asi pětatřicet.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Rozpočet; Vy jste ho od svých předchůdců dostali v nějaké fázi rozpracovanosti?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Ano.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak v něm budete pokračovat?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Troufnu si tvrdit, že ho poměrně překopeme. My samozřejmě vycházíme z toho, co naši předchůdci vytvořili, ale právě tento týden intenzivně pracujeme na tom, že si s jednotlivými lidmi, kteří mají právě ty úseky na starosti toho rozpočtu, tak si sedáme společně s paní účetní a řešíme, zda ano či nikoli, zda jsou ty požadavky toho daného oddělení oprávněné, zda není možnost někde ušetřit, protože to má návaznost i na to, že musíme jako obec zdravě hospodařit a šetřit, jelikož jsme překročili 60 %. Takže nechceme samozřejmě škrtat, aby si obyvatelé Těrlicka nemysleli, že u nás jako budou šílené škrty a nebude ani zimní údržba, to v žádném případě. Ale snažíme se to optimalizovat tak, aby obec mohla fungovat, ale zároveň abychom jí ušetřili.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik budete potřebovat ušetřit, nebo na kterých stránkách nejvíce budete dělat ty změny, o kterých hovoříte?

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Jak říkám, je to velmi těžké. My jsme teď na začátku, ale zjistili jsme už nyní, že předchůdci v některých kapitolách navýšili pro nás zcela nesmyslně ten rozpočet o dvojnásobek. Takže jsou tam položky, které měly třeba rozpočet v roce 2022 milion osm set, teď je to tři miliony šest set, ale když se podíváte na rok 2022, tak z té částky milion osm set není vyčerpána třeba ani polovina. Takže musíme se na to opravdu podívat zodpovědně a každé číslo zkontrolovat, jestli není nadhodnocené, jenom nějak uměle nafouknuté, protože potom v tom rozpočtu vám to dělá velké problémy. A tohle si myslím, že je cesta, když se na ty jednotlivé části podíváme a zjistíme, tady je zbytečně nějaký finanční polštář pět set tisíc milion, jak se říká koruna ke koruně a nějaké ušetření tam bude. Ale jestli to bude pět milionů korun nebo pět set tisíc korun, já vám dneska neumím říct, ale myslím si, že se budeme pohybovat opravdu v řádech milionů korun.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, já Vám děkuji za rozhovor.

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta: Také děkuji a hezký den přeju.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat