Host dne

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy, Stonava má po 32 letech nového starostu

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve studiu vítám starostu Stonavy Tomáše Wawrzyka a povídat si budeme, co obec čeká pod jeho vedením. Dobrý den, vám u televizních obrazovek a také Vám v našem studiu. Pane starosto, dobrý den, vítejte.

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Po dvaatřiceti letech má Stonava nového starostu. Na podzim v komunálních volbách jste nahradil Ondřeje Febera. Je to asi je pro Vás velká výzva. S čím jste do funkce nastoupil a co chcete změnit? Možná na co chcete navázat na svého předchůdce? Který je, teď jen doplním pro naše diváky, místostarostou ve Stonavě.

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Máte pravdu, po třiceti dvou letech došlo u nás ve Stonavě ke změně. Já jsem sice působil osm let jako místostarosta, ale funkce starosty je pro mě nová. Je to výzva, samozřejmě jiná odpovědnost i zodpovědnost. Co bych chtěl, protože můj předchůdce toho pro Stonavu udělal hodně. Chtěl bych na tuto práci navázat. Chtěl bych lidem zachovat nebo ještě zlepšit kvalitu a úroveň bydlení ve Stonavě. Také bych si přál, aby občané Stonavy byli spokojeni s životem u nás v obci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co pro to uděláte, aby byli spokojeni?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Je třeba dodržovat ty věci, které jsou u nás zaběhnuté, to znamená, musíme je komunikovat ze společnosti OKD, která ještě funguje. Musíme rozumně investovat do věcí, které jsou pro lidi. Také bychom chtěli rozšířit bytový fond, cítíme, že o to rozšíření by bylo z řad občanů zájem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik má aktuálně Stonava lidí? Protože vím, že se tam staví. I Vy říkáte, že chcete rozšiřovat bytový fond. Takže zájem je bydlet ve stravě? Potkáváte se i s tím, že lidé zvenčí chtějí u vás bydlet, stavět a podobně?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Je to tak. Jsou to lidé buď úplně cizí, anebo s nějakými historickými vazbami na Stonavu, ať už na rodiče, prarodiče a ti by se chtěli vrátit do Stonavy. V současné době má Stonava tisíc devět set obyvatel přibližně. Ale ten vývoj, co se týče počtu, je ve Stonavě velice zajímavý. V padesátých letech minulého století měla obec Stonava pět a půl tisíce obyvatel a v roce o 1989, v době revoluce, pouhých tisíc tři sta obyvatel. To znamená, že ty stavy obyvatel byly nepřímo související s těžbou a dobýváním černého uhlí u nás ve Stonavě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co Stonavě chybí podle Vás?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Chybí právě možnost stavby nových rodinných domů, kdy v této věci obec vynakládá nemalé prostředky a úsilí pro to, aby připravila stavební parcely pro novou výstavbu. Dalo by se říci, že bychom si přáli postavit ještě další dva bytové domy, pro které máme připravené pozemky. Co se týče potom té zájmové a kulturní, sportovní činnosti, je u nás opuštěný areál, kde jsou čtyři tenisové kurty, které dva roky chátrají. To je takové takové gró, které bych chtěl napravit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste zmínil společnost OKD. Důl ČSM je poslední černo-uhelný důl v ČR. Co bude poté, až skončí těžba? Teď se ptám na to, že skončí i taková ta větší podpora ze strany OKD. Také možná, jak se to dotkne lidí ve vztahu k zaměstnanosti? Byť vím, že asi většina lidí tam zaměstnána už není, že ta doba už je pryč. Možná taková podotázka, kolik peněz to je, co dostáváte jako území zasažené těžbou ročně?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Takže ty částky do rozpočtu obce plynou zhruba ze dvou směrů od společnosti OKD. Jedna je to, že dostáváme v rámci daní za vytěženou tunu uhlí, což už je v dnešní době skoro minimum, protože se těží více v katastru Karviné. Pak je tady smlouva mezi OKD a obcí, která nějak narovnává to prostředí, to znečištění a ten vliv té důlní těžby na náš katastr. Nově jsme se dohodli pro letošní rok na částku 17 milionů korun ročně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď, jakmile ta těžba skončí, co to bude pro Stonavu znamenat? Jednak ty peníze, o ty přijdete, což je do takového rozpočtu takové obce, jako je Stonava, docela hodně velká částka.

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: To určitě, samozřejmě zůstane daň z nemovitosti, která bude z toho území, kde je dneska ten funkční důl postaven, tam z toho ta daň bude plynout do rozpočtu. Ale tu částku, o tolik jsme připraveni rozpočet samozřejmě ponížit a budeme se muset naučit žít s tím, že bez těchto peněz budeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mohu-li se zeptat, kolik je roční rozpočet Stonavy?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Pro letošní rok máme schválený rozpočet kolem 100 milionů korun.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Takže počítáte, že do budoucna 17 milionů... To je to docela dost velká částka. Nicméně ještě i Vy jste sám zmínil to, že jste v území, které je postižené důlní těžbou. I přestože OKD za nějakou dobu přestane těžit, nějaký profit z toho bude pořád pro Stonavu plynout. Je to tak?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Ano, bud to za prvé daň z nemovitostí a za druhé, myslím si, že OKD nebo společnost těžební má ze zákona povinnost mít nějaký fond na zahlazování těch důlních škod. Na druhé straně pak je otázka, protože OKD dneska přes ministerstvo financí patří státu, co stát s tím územím podnikne. Pokud se mu tam podaří dotáhnout nějaké nové investory nebo něco, zase bychom pak z toho těžili dál.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hornictví má ve Stonavě dlouhou tradici. Máte tam krojované horníky. Jak fungují? Jak funguje ten spolek?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Ano, spolek krojovaných horníků při obci Stonava je jeden z deseti spolků, které u nás v obci fungují. Myslím si, že je buď nejstarší, nebo druhý nejstarší. V letošním roce budou slavit sto deváté výročí od svého založení. Na ten svůj věkový průměr jsou velmi aktivní, což svědčí i o tom, že již osmý rok ukončují svoji činnost vždy v daném roce velkou hornickou slavnostní, což je skok přes kůži.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já ještě na chvilku u těch dolů a hornictví zůstanu. Jaké je využití dolu 9. květen, to už se ví, je to bývalá šachta, těží se tam metan pro energetické využití. Je ta těžba propojena s obcí? Využívá nějakým způsobem tu těžbu i Stonava?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: V současné době ne. Ten areál 9. května byl prodán společnosti PODOLUPARK. Ten tam má záměry energetického rázu. Chce tam vybudovat několik typů zdroje energií, ale zatím s touto společností obec nemá uzavřené žádné smlouvy. Spíš jednáme na úrovni, co se týče stavebního úřadu nebo územního plánu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Řady jiných starostů, kteří tady u nás ve studiu byli, jsem se ptala, jak dalece se popasovali nebo jakým způsobem se popasovali s energetickou krizí, zejména při přípravě rozpočtu pro letošní rok. Tak jak je to u vás ve Stochově?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Je to asi jak u všech stejné. Samozřejmě se nás to dotklo. Některá odběrná místa máme zafixovaná, to znamená, že tam je ta cena energie ještě příznivá. U některých odběrných míst nám končí fixace letos a půjdeme na cenu zastropovanou státem a zhruba u jedné třetiny i odběrných míst už jsme na té horní hranici, teda ta, která je zastropovaná. To znamená, že jsme museli samozřejmě navyšovat rozpočty jak pro spolky, tak i pro základní školu Stonava, kterou jsme jak zřizovaly a jsme jejím zřizovatelem, tak také pro třeba pečovatelský dům.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když jste jim navýšili rozpočet, znamená to, že jste museli někde hledat úspory. Kde to bylo?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Nejvíc se samozřejmě úspory hledají v investicích, takže tam se dá ušetřit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Čili znamená to, že budete méně v letošním roce investovat?

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Méně asi ano, ale zase k těm cenám, když lidi, práce a materiál stavebnin je prudce nahoru. Takže i když bude menší objem zakázek, tak ta cena bude skoro stejná, jako by byl při větším objemu zakázek.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, já Vám děkuji za rozhovor a mějte pěkné dny.

Tomáš Wawrzyk (ANO), starosta Stonavy: Já děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat