Karvinský expres

Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Začíná Karvinský expres tentokrát v netradičním formátu. Ve studiu vítám primátora města Jana Wolfa. Dobrý den, vítejte pane primátore.

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jsme na prahu nového roku, roku 2022, uvidíme, co nás něm čeká, jak se bude vyvíjet pandemie coronaviru a jak dále bude ovlivňovat naše životy. Co čeká Karvinou v letošním roce?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Předně podařil se nám schválit rozpočet na rok 2022. Ten rozpočet je na té příjmové straně o něco nižší, přesto jsme udrželi tu investiční část, takže máme i na rok 2022 naplánované investiční akce, kterými bychom chtěli dále město rozvíjet. Přestože ta doba je taková jaká je.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Museli jste v rámci přípravy rozpočtu hodně uvažovat, kterou akci upřednostníte, kterou vyškrtnete?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Ten převis samozřejmě těch investičních akcí je každoroční, takže každoročně musíme přemýšlet nad prioritami města. V roce 2022 je pro nás největší prioritou oprava a rekonstrukce budovy polikliniky, to je velká investiční akce. Druhá velká akce, která je rozběhnutého, ale musí být financována rovněž i v roce dvacet dva je rekonstrukce krytého bazénu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dají se porovnat ty rozpočty, to znamená letošní pro rok 2022 a ten loňský dvacet jedna, myslím teď s ohledem na to, že jste museli připravovat různá pandemická opatření a na ně musíte myslet i v letošním roce.

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Ten rozpočet se hrozně těžce plánuje, protože nevíte úplně přesně co přijde ze státního rozpočtu. Byli jsme obezřetní a víceméně jsme kopírovali ten rok 2021. Nejsou tam žádné nárůsty. V případě, že to plnění bude lepší, tak v rámci pak přebytku hospodaření ty finanční prostředky dále uvolňujeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ministerstvu financí se konečně podařilo vysoutěžit odbahnění jezera v parku Boženy Němcové. Kdy se s pracemi začne?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Já jsem rád, že se ta investiční akce po našem jedenáctiletém úsilí dostala do stavu takového, že byl vybrán zhotovitel stavby. Předpokládám, že na jaře letošního roku bude tato investiční akce zahájena. Jde o velkou investiční akci, revitalizaci celého jezera a to nejen odbahnění, ale zpevnění břehů. Bude vysazena nová zeleň, bude tam nová lávka, takže myslím si, že to bude zase pěkný kus Karviné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Takovým větším tématem v Karviné a i my spolu jsme mnohokrát o tom tématu hovořili jsou tři domy na náměstí, které se blíží konečně do fáze dokončení rekonstrukce, je to tak?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Je to tak. Z toho mám radost. Ta stavba pokračuje přesto, že v dnešní době v oboru stavebnictví to není nic jednoduchého, tak ta stavba pokračuje v termínech i v těch financích, které byly vysoutěženy a já předpokládám, že v květnu letošního roku budeme tři domy na náměstí mít opravené a budou krásné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Lokalita Karvinského moře, to je také taková větší investice. Lidé čekají, co tam ještě přibyde, jak se modernizuje. Tak jaké jsou plány?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: My jsme s investicemi na Karvinském moři začínali v roce 2020. Pro rok 2022 máme naplánováno vybudování in-line a cyklotrasy. Chceme z okruhovat celé Karvinské moře. Chceme dále rozšířit písčitou štěrkovou pláž, která tam už dnes je a chceme dále vybavovat mobiliáře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S tím, že končí v Moravskoslezském kraji konkrétně na Karvinsku těžba uhlí se připravují zajímavé projekty v rámci fondu spravedlivé transformace. Zmiňte některé, které se připravují ve spolupráci s městem.

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Jsem rád, že se společně s krajem nám podařilo schválit čtyři strategické projekty v rámci transformace. Ten projekt, který je asi nejdál je projekt tzv. CEPPIS. To je projekt výstavby nové budovy v centru města Slezské univerzity, dojde k rozšíření učebních oborů vysoké školy. Druhým projektem, který je soukromý je tzv. projekt PODOLUPARK, který bude na 9. květnu. Očekávám, pokud se ten projekt podaří zrealizovat, zvýšení nabídky práce. Třetí projekt je ve spolupráci s krajem tzv. POHOPARK, to znamená obnova Dolu Gabriela pro historické účely včetně celé staré Karviné. Ten čtvrtý, pro mě nejzajímavější projekt, který by mohl vzniknout je tzv. EDEN Karviná, který by měl vzniknout pravděpodobně na lokalitě Barbora případně někde v té staré Karviné, který by mohl přinést ať už nové pracovní místa, hlavně rozvoj turistického ruchu na Karvinsku. Jde o projekt částečně neziskový. Nositelem by měla být Slezská univerzita, kde by měla vzniknout ať už nová fakulta nebo nové učební obory, které by se týkaly zemědělství, ekologie a pak tam i komerční část, která by měla být zaměřena na turistický ruch.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Karviná se také stará o své školy a mateřinky. Co chystáte pro letošní rok? Nějaké rekonstrukce, modernizace a podobně?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: V rámci školství si myslím, že co se týče budov, tak ty dnes máme opravené zrekonstruované. Spíš se zaměřujeme na zvelebování a zlepšování té infrastruktury uvnitř školy, ať už novou informační technologií, případně dovybavením jednotlivých učeben ve školách. Každoročně do škol investujeme něco přes 20 milionů korun, plus získáváme docela zdárně dotace na to vybavení a tak budeme pokračovat i letos.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tolik možná ve zkratce, co Karvinou čeká v roce 2022. Zkusme se ohlédnout do roku 2021. Co byste vyzvedl, co se v Karviné povedlo, z čeho máte radost?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Největší radost mám z nového sportovního areálu, který vznikl u Obchodní akademie v Karviné. Je to multifunkční areál, kde je spousta novodobých sportů ať už pumptrack, ať už streetwork, ať už skate part, work-out, je tam in-line a běžecká dráha. Ty ohlasy jsou velice dobré, je tam spousta dětí, spousta mládeže, která tam sportuje a to mě těší nejvíce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V závěru roku dostala městská policie mobilní služebnu. Město se také podílelo na tom, aby získala městská policie tu mobilní služebnu nebo jak to teda bylo?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Mobilní služebná je jeden z bodů tzv. karvinského desatera, kdy pracujeme s tou naši sociální oblastí. Mobilní služebna je financována částečně z rozpočtu města a částečně se nám podařilo získat dotaci z ministerstva vnitra, takže je to spolufinancováno.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já trošku z toho pozitivního skočím do té negativní části toho loňského roku a to je zrušení bez doplatkových zón. Co na to říkáte? Jak se to dotkne života v Karviné?

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Zrušení bez doplatkových zón mě mrzí, možná mě štve, protože bylo to na podnět senátorky z Prahy 10. Ústavní soud si myslím, že nezkoumal dobře ty důvody zrušení i bez doplatkových zón. My za ty dva roky máme jednoznačné výsledky, že bez doplatkové zóny byly nástrojem k tomu, abychom uklidnili situaci v některých částech města. To zrušení je docela čerstvé, takže uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Ale už společně s některými starosty jednáme o tom, abychom znova, jestli se to bude jmenovat bez doplatková zóna nebo nějak jinak, abychom znova to dostali do hry a bavili se o tom ať město má nějaké nástroje na řešení nepřizpůsobivých občanů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zkusme ještě zmínit jak město podporovalo podnikatele na svém území v rámci toho, že ztratily zákazníky nebo jakýmkoli způsobem byli omezování pandemickými opatřeními v loňském roce.

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: My asi nejsme ti hlavní, kteří by měli řešit samozřejmě tu svízelnou situaci podnikatelů, to řešil hlavně stát. My jsme se snažili alespoň částečně pomoci v rámci našich možností rozpočtu vstříc podnikatelům a určitou finanční částkou jsme je podpořili tak, aby překonali ty problémy, které s pandemií jsou spojeny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primátore náš čas se naplnil, nicméně v závěru zkuste něco popřát nejen našim divákům, ale zejména karvinským občanům pro letošní rok.

Jan Wolf (ČSSD), primátor Karviné: Hlavně bych chtěl popřát všem pevné zdraví a návrat do normálního života.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor a připojuji se k Vašemu přání a hlavně se dívejte na televizi Polar, mějte se hezky.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry