Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Opravy komunikací ve městě běží naplno
  • Estetická chirurgie nohy v Nemocnici Karviná-Ráj

Opravy komunikací ve městě běží naplno

Místní komunikace se i letos opravuji ve velkém. Práce probíhají od začátku stavební sezóny v různých částech města, někde i na etapy, třeba kvůli dopravní obslužnosti.

Miliony korun investuje Karviná každý rok do oprav komunikací a chodníků a také do výstavby a rozšíření parkovišť ve městě. Prioritně se opravují ty úseky, které po rekonstrukci dlouho volaly a působily řidičům i chodcům potíže.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "Jako každý rok máme itinerář akcí, které budeme dělat podle plánovaného rozpočtu, udělalo se toho velká spousta. My neleníme, připravujeme akce na další období i příští rok, takže na koho se nedostalo a ví, že má problém s chodníkem nebo komunikací, nebojte se, máme v seznamu všechny tyto akce a postupně je budeme realizovat v tomto nebo následujících letech.” 

Opraveny byly povrchy kolem ZŠ Školská, tady byla dokončena i další etapa kolem mateřinky, nový povrch má i spojka k ulici Zahradní od hasičského záchranného sboru, dokončena byla i oprava povrchu po rekonstrukci vodovodu na ulici Husova a opravila se komunikace mezi rodinnými domy na ulici Podlesí.

Ač je náročné nacházet ve městě plochy vhodné k novým parkovacím místům kvůli zasíťování, v některých částech se podařilo nová parkovací místa zřídit nebo rozšířit.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "I v tomto duchu jsme zase pokročili, i když víme, že jich nebude nikdy dost, budeme v tom pokračovat i nadále."

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "V letošním roce byla provedena výstavba parkoviště na ulici Divišova, kde bylo nově zřízeno 36 parkovacích míst, včetně nového kontejnerového stání, sadových úprav a opravy obslužné komunikace. V opravách parkovacích ploch budeme pokračovat i v následujícím období, nyní se jedná o úpravu povrchu na ulici Kašparové.” 

V první fázi bude opravena plocha pod kontejnerovým stáním a dešťové vpusti. Poté dojde k vyfrézování povrchu stávající parkovací plochy, nahrazen bude novým živičným povrchem včetně nového vodorovného značení.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: " V této souvislosti budeme žádat veřejnost o shovívavost, protože není možné tyto práce provádět po jednotlivých etapách. Frézovat se začne ve 34. týdnu, je to někdy kolem 22. srpna a jakmile bude provedeno frézování, bude provedena finální pokládka povrchu. Tyto práce by měly být ukončeny někdy kolem 29. srpna, to znamená, že v průběhu přibližně 7-10 dní bude toto parkoviště úplně uzavřeno.” 

V Karviné-Ráji je v současné době dokončena oprava komunikace v délce 222 metrů na ulici Olbrachtova.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "Je tady opraveno nejen podloží a povrch, ale i infrastruktura, která je pod touto komunikací. Zároveň s komunikací vzniklo 22 nových parkovacích míst, opět dojde k rozšíření parkování a je připravena infrastruktura na nové osvětlení poblíž parkoviště."

Do budoucna je v plánu oprava povrchu i na navazující ulici ve Svahu. Viditelný posun prací je i na rozsáhlé rekonstrukci ulice Březová.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "Práce na ulici Březová probíhají již několik týdnů. První úsek od ulice Božkova po ulici Dačického už byl zprovozněn, i když jde stále o stavbu, nicméně lidé tady už mají možnost parkovat a je zde volný průchod. V současné době probíhá nejdelší etapa od ulice Dačického po ulici Nejedlého, kde systém prací bude stejný jako v první etapě.”

V nejbližší době bude zahájena 3. etapa opravy ulice U Lesa a připravuje se oprava i na ulici Borovského v délce 600 metrů. Práce jsou naplánovány i na ulici Polská, podrobné informace připravujeme.

---

Estetická chirurgie nohy v Nemocnici Karviná-Ráj

Simona Součková, TV Polar: Pane primáři, já bych si na úvod dovolila citovat Vaše slova: "Aktuálně pro nás není důležitý pouze funkční výsledek, ale současně chceme, aby noha po operaci vypadala také hezky." Co si pod tím můžeme představit?

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Jako první ortopedi v České republice jsme se začali zabývat estetickou chirurgií, nohy. To znamená, že není pro nás důležitý jenom funkční výsledek. To znamená, že máme bolestivou nohu, můžeme mít nějakou deformitu, ale v rámci naší operativu se soustředíme i na to, aby ta noha po operaci vypadala hezky.

Simona Součková, TV Polar: Vy jste říkal, že jste první v České republice v Nemocnici Karviná Ráj na ortopedii, kde ještě se takové operace provádějí?

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Estetická chirurgie nohy v současné době je dostupná pouze v některých západních nebo východních metropolích, například v Berlíně, Londýně anebo například v Dubaji. To jsou takové nejbližší metropole, kde tento typ péče můžete sehnat. Já mám velkou radost z toho, že v současné době je tahle péče dostupná teď i u nás v ČR.

Simona Součková, TV Polar: Předpokládám, že je to už takový level výš, protože základem je umět to řemeslo perfektně, abyste mohli už jaksi nabídnout pacientům a pacientkám něco víc, ne jenom velké jizvy a šrámy na duši z toho, že už ta noha nevypadá tak pěkně, i když třeba funguje dobře, je to tak?

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Je to tak. Standardní chirurgie nohy se soustředila primárně na funkci, což je vlastně v ortopedii správně. Jednalo se většinou o velké jizvy, které korigovaly nějaké deformity nebo příčinu bolestí na noze, ale v současné době se dostává do popředí tzv. miniinvazivní chirurgie nohy, kde se operace provádí bez standardních operačních hran. Pouze z takových malých mini incizí nebo kožních vpichů. V podstatě očima ortopeda se stává rentgenový snímek a monitor, na který se během operace promítá a víceméně jsou na to i speciální nástroje. Já se vlastně pohybuju jakoby pod kůži. Přímo na to operační pole nevidím. Pohybuju se uvnitř kosti. Ty techniky jsou neuvěřitelné šetrné k noze, k měkkým tkáním a zkracují rekonvalescenci.

Simona Součková, TV Polar: Pane primáři, ruku na srdce, jsou to techniky, které lákají ortopedii v široké míře, nebo je to spíš zatím taková Popelka?

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Tady tyhle operační techniky, tedy operační techniky miniinvazivní chirurgie nohy zatím dělá pouze několik ortopedů v ČR. Tyhle operační techniky přinášejí výborné pooperační výsledky, ale mají jednu nevýhodu, že jsou velmi komplikované. Takže ono chviličku trvá, než se s tím člověk naučí pracovat a vyžaduje to čas ke zvládnutí tady těchto operačních technik.

Simona Součková, TV Polar: Buďme konkrétní, mluvíme zatím o celé noze. Co vy jste schopni takto operovat na ortopedii?

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Pomocí miniinvazivních operačních technik operujeme nejčastěji vbočený palec, kladívkové drápovité postavení prstů, když je rozšířená klenba, to znamená je propadlá příčná klenba nohy, tu jsme schopni částečně obnovit. Noha se tím i zúží a zároveň pomocí těch méně invazivních operačních technik provádíme i výkony, kdy řešíme například artrózu drobných kloubů na noze, nejčastěji palce.

Simona Součková, TV Polar: Ten výsledek, ostatně my máme k dispozici fotografie, diváci je vidí. Ten výsledek je opravdu moc pěkný.

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Je to tak.

Simona Součková, TV Polar: Jaké máte odezvy?

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Mám odezvy právě výborné. Já bych osobně tu miniinvazivní chirurgii nohy přirovnal k takovému stavu, který nastal zhruba před dvaceti až třiceti lety. V té době se kolenní klouby operovali otevřeně. Když měl někdo poraněný meniskus, tak se udělala velká rána, ten meniskus se odstranil. Ale potom přišly artroskopie a v podstatě ty kolena, poškozené ministry se začaly operovat s takových jenom malých kožních vstupů. Podobně je to teď s tou chirurgií nohy, kdy operujeme opět z takových malých kožních hádanek. A ta miniinvazivní chirurgie je jedna oblast, ale v momentě, kdy ten chirurg tu operační techniku zvládne, umí dobře, tak dokáže k té noze potom přistupovat ještě šetrněji, operovat ještě z menších operačních hranek, zasahovat co nejméně do kostí, používat speciální nástroje. To už se dostáváme právě k té estetické chirurgii, nohy, která je vlastně taková nástavba té miniinvazivní chirurgie.

Simona Součková, TV Polar: Vy k tomu potřebujete speciální nástroje, jak jste zmínil. Čili mám to chápat, že Nemocnice Karviná Ráj, která patří do sítě nemocnic Moravskoslezského kraje, má tyto nástroje?

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Tady tyhle nástroje máme nakoupené a jsou k dispozici pro naše pacienty. Nejčastěji tady tyhle operace provádím na pracovišti jednodenní ortopedie v Orlové, kdy pacienti ráno přijdou a odpoledne jdou domů.

Simona Součková, TV Polar: To je výborné a rekonvalescence trvá jak dlouho?

Martin Holinka, primář ortopedického odd. Nemocnice Karviná Ráj: Rekonvalescence je na tom to nejlepší, když jsem operoval v minulosti nohu standardními otevřenými technikami a o těch miniinvazivních jsem ještě nevěděl. Taková běžná rekonvalescence po operaci vbočeného palce byla tři měsíce. Ty miniinvazivní techniky tu rekonvalescenci zkracují na čtyři až šest týdnů. Ale některé operační techniky, které se třeba používají u artrózy, palce nebo kladívkových prstů, jsou víceméně takové, že ten pacient odchází v den operace po svých a v některých případech dokonce není potřeba, aby vůbec používal berle.

Simona Součková, TV Polar: Pane primáři, já Vám děkuji za tyto novinky a věřím, že jsme navnadili dostatečném množství diváků, kteří se trápí, odkládají tyto zákroky, že slyšeli, že to jde i miniinvazivně a dokonce, že to potom všechno vypadá moc hezky. Děkuji a přeji hodně spokojených pacientů.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat