Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • 2. Zasedání zastupitelstva města
  • Velkou skládku v Karviné-Dolech se podařilo uklidit
  • Začala rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově

2. Zasedání zastupitelstva města

Zastupitelé Karviné schvalovali rozpočet na příští rok.

Statutární město Karviná počítá i v příštím roce přes trvající energetickou krizi s vyrovnaným rozpočtem.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Rozpočet, který jsme schválili na příští rok, tak je vyrovnaný, ta částka je něco přes 1,1 miliardy korun. Rozpočet se neskládal vůbec jednoduše, protože neznáme spoustu údajů do něho. Ta energetická krize, inflace, která do toho zasahuje, je těžko odhadovat příjmovou stranu rozpočtu, proto jsme byli docela při zemi na té výdajové straně, nechceme se zadlužit v chodu města. Trochu jsme ubrali v investiční činnosti. Já jsem ale optimista a věřím, že v lednu, únoru budeme mít závěrečný účet, který bude kladný a budeme některé investiční celky a akce dofinancovávat, abychom byli schopni dále rozvíjet naše město."

Na provoz veřejné dopravy má město vyčleněno 57 milionů korun.

Jan Wolf, primátor Karviné: "My jsme zachovali to jízdné pro děti a seniory zdarma, tam se zvedla pouze ta položka základního jízdného z 15 kč na 20 kč. Ta inflace a cena nafty je prostě daná."

Na provoz Městské policie Karviná je vyčleněná částka 74 milionů korun. Sociální služby Karviná podpoří město téměř 29 miliony korun a Sportovní zařízení v majetku města a STaRS Karviná dostanou na provoz 51 milionů korun.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Chtěli jsme to zachovat, aby lidé tu možnost sportování měli, ať už je to ledová plocha, házenkářská hala, nafukovací haly u Dělnické, jsou to haly vytápěné plynem, ta částka je daleko vyšší, ale chtěli jsme ten provoz pro občany, pro děti zachovat a tam jsme to nekrátili:"

Regionální knihovna a Městský dům kultury pak mají na svou činnost a drobné investice přes 71 milionů korun.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Jsou to provozní prostředky, které zůstávají ve stejné výši, bude určitě bohatý program v rámci Dnů Karviné, budou další akce ať už v kině, v rámci MěDK, na Lodičkách, tady to lidé nepocítí."

Hlavní investice, jako je krytý bazén, poliklinika , odbahnění lodiček budou pokračovat dál. Na tomto zastupitelstvu se také schvalovali kompetence náměstků.

Jan Wolf, primátor Karviné: " Pana náměstka Hajdušíka vystřídal pan Slíva a zůstaly mu stejné kompetence jako měl pan Hajdušík, jinak to zůstává stejné, jedeme v tom módu každotýdenních porad, náměstci jsou zaběhnutí a pracují už."

---

Velkou skládku v Karviné-Dolech se podařilo uklidit

Lokalita v části Karviné-Doly, kde se nacházela gigantická černá skládka je uklizena.Postarali se o to dobrovolníci neziskové organizace Adesse ecology. Úklid si rozložili do několika etap.

Takto zaneřáděná byla část lokality v Karviné-Dolech, bývalá sběrna u Jindřišky, kam si lidé lhostejní k životnímu prostředí zvykli odvážet kde co. Nejčastěji pneumatiky nebo lednice. Partě lidí z Karviné, kterou dali dohromady zakladatelé neziskové organizace Adesse ecology, to nedalo spát a rozhodli se skládku před rokem a půl postupně uklízet až do podoby, jak vypadá dnes.

Jakub Martyčák, zakladatel Adesse ecology: "Máme odvezeny téměř všechen objemný odpad, celkově 24 tun. Na začátku jsme odváželi skelety z ledniček, byly tady dřevěné palety, největší objem byly plastové nárazníky, bužírky a obaly z kabelů."

Spolek oslovil i několik ekologických organizací, firem, vlastníků pozemků, nadací i město. Několik z oslovených subjektů pak dobrovolníkům podalo pomocnou ruku.

Jakub Martyčák, zakladatel Adesse ecology: "Asental nám tady pravidelně přistavuje kontejnery, město Karviná se aktivně podílí, Elektrowin a obrovskou spoluúčast cítíme z Nadace OKD, která nám pomáhá finančně."

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: "Veškeré aktivity ekologických organizací nebo spolků ať už Adesse  ecology nebo Trash Hero, vítáme, protože tyto spolky se snaží zachránit životní prostředí. Dodáváme jim pracovní rukavice, pytle na sběr, pomáháme jim vytipovávat místa ve městě a vítáme tuto aktivitu. Veškeré tyto aktivity vedou k úsporám v rozpočtu města.” 

Na místě zůstal nebezpečný odpad eternit a těžká suť. Tyto odpady budou muset být extra zklikvidovány. Od doby, kdy se tady začalo uklízet, skládka znovu nerostla, a to díky fotopastím a také uzamykatelné příjezdová bráně, která je posunuta hned k výjezdu z kruhového objezdu.Tím ale aktivita Adesse Ecology nekončí.

Jakub Martyčák, zakladatel Adesse ecology: "Co se týče této skládky, chceme odstranit menší odpady, které se už budou vesměs pytlovat, potom se chceme přesunout na další černou skládku, která se nachází také v této lokalitě."

V plánu mají členové spolku také výsadbu stromků v pohornické oblasti a rádi by někdy v budoucnu zrealizovali i jejich vizi, výsadbu sadového parku.

---

Začala rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově

V polovině listopadu začala dlouho očekávaná rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově. Objekt byl ve špatném stavu a doslova chátral. K rekonstrukci budovy se přistoupilo hned poté, co budovu převzalo město do svého majetku.

Budovu polikliniky převzalo město darem od Moravskoslezského kraje na sklonku roku 2020. Ihned začaly přípravy k její  rekonstrukci.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "Ta historie polikliniky je delší, byla v majetku MSK, několikrát kraj uvažoval o jejím prodeji, nakonec jsme se s krajem domluvili, že nám polikliniku daroval, protože nám záleží na tom, aby ty lékařské provozy tam zůstaly. Takže jsme poliklinika převzali a na nás spadlo břímě té rekonstrukce."

Revitalizace začala na konci listopadu, předpokládá se, že hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Nejdůležitějším úkolem je zlepšit její energetickou náročnost.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "Nyní revitalizujeme venkovní část polikliniky, do budoucna nás čeká i ta vnitřní, zatím měníme vnitřní značení tak, aby orientace v budově byla lepší než to bylo dosud."

Pavel Lyčka, investiční referent odboru majetkového MMK: "Stavba je rozdělena na pět pavilonu, práce probíhají tak, že se každý pavilon dělá zvlášť, teď probíhají práce na pavilonu A3. Čtvrté patro převážně zubařské ordinace jsou dokončeny a předávány zubařům, ve třetím patře se pracuje a pavilon A3 by měl být dokončen do konce roku. Stavba bude podporována dotačně ze Státního fondu životního prostředí."

Daniel Martišovský, zástupce zhotovitele stavby: "Stavební práce probíhají v tuto chvíli na střešním plášti, zde se provádí odtěžování původní skladby střešního pláště, tady musíme pracovat s náležitou pečlivostí, protože vzhledem k charakteru budovy by mohlo dojít k zatečení do objektu a to si nemůžeme dovolit, takže na to dbáme. Dále pokračují práce na výměně okenních výplní."

Uvnitř probíhají práce na měření a regulaci teploty v místnostech v systému IRC.

Daniel Martišovský, zástupce zhotovitele stavby: “Je to systém inteligentního řízení tepla s vazbou na vybrané místnosti. Provádí se práce na regulaci ústředního topení a související elektroinstalační práce."

Před začátkem rekonstrukce byli všichni lékaři a další nájemci seznámeni s časovým harmonogramem prací. Zpátky do své ordinace se už pomalu vrací zubaři, třeba paní Lucyna Franková.

Lucyna Franková, zubařka: “Organizace byla super, já jsem spokojená. Já jsem spokojená, že to město vzalo, opravdu jsem spokojená."

V lednu budou práce pokračovat na zateplení budovy s omítkovou strukturou.

Daniel Martišovský, zástupce zhotovitele stavby: “Aby byla zlepšena architektonická hodnota celého objektu, tak část fasády projektant navrhl v zavěšené fasádě s keramickým obkladem, což bude pěkný bonbonek na té fasádě.”

Město, coby nový vlastník, chce v budoucnu zřídit v tomto objektu opět plnohodnotné centrum zejména zdravotnických služeb. Poliklinika má také své webové stránky, kde najdete všechny potřebné informace k lékařům, ordinačním hodinám a podobně.

---Mohlo by Vás také zajímat