Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Modernizace krytého bazénu pokračuje
  • V Karviné proběhla inventarizace dřevin
  • KHN má nově centrální příjmové pracoviště

Modernizace krytého bazénu pokračuje

Práce‌ ‌na‌ ‌modernizaci‌ ‌krytého‌ ‌bazénu‌ ‌v‌ ‌Karviné-Hranicích‌ ‌opět‌ ‌pokročily‌ ‌o‌ ‌kus‌ ‌dál.‌ ‌Tento‌ ‌ týden‌ ‌se‌ ‌dokončují‌ ‌poslední‌ ‌bourací‌ ‌práce,‌ ‌jeřábem‌ ‌je‌ ‌opatrně‌ ‌shazována‌ ‌stropní‌ ‌ konstrukce.‌ ‌A‌ ‌začíná‌ ‌se‌ ‌i‌ ‌stavět.‌ ‌Probíhají‌ ‌pilotážní‌ ‌a‌ ‌betonovací‌ ‌práce‌ ‌na‌ ‌přístavbách.‌

Původní podoba budovy krytého bazénu v Karviné-Hranicích je nenávratně pryč, dělníci právě dokončují poslední hrubé bourací práce.

Andrzej Bizoń, náměstek primátora: “Informace z kontrolních dnů, na kterých jsem také přítomen, je taková, že do konce týdne skončí ta hrubá bourací práce. Stavba pokračuje podle plánu a jsme i termínově na tom dobře."

Hrubé bourací práce končí demontáží střešní konstrukce.

Pavel Szmek, vedoucí stavby: "Střešní konstrukce se musela kompletně celá zdemontovat, odizolovat. Byla tam vzduchotechnika, rozebrat všechny technologické věci a teď zůstává ta nejhorší věc, ta nejtěžší, ty příhradové vazníky, které se musí jeřábem podržet, chlapi z plošin to musí odpálit postupně na všech místech a pomaličku to nadzvednout a sundat dolů."

Tato část prací je velmi náročná. Při sundávání vazníku se nesmí narušit sloupy, které zde zůstanou, budou se sanovat. Na ně pak přijde nová ocelová konstrukce z nové střechy. Současně také začalo pilotové založení rekreačního bazénu.

Pavel Szmek, vedoucí stavby: "Je to speciální založení, kde se vrtá do osmi metrů hloubky. Vyvrtá se ten vývrtek, vloží se tam armovací koš, následně se to zabetonuje a potom se na tom bude zakládat základová deska. Je to klasické založení, ale složité kvůli geologickým podmínkám. Největší hloubka je tady 9 metrů, někde je i 8,6 metrů, ale největší piloty jsou devítistovkové a 6 metrů hluboké. Každá ta pilota je jinak hluboká a jiný průměr má. Tam, kde je větší zatížení, tam je pilota větší a silnější, laicky řečeno."

Celkem se bude vrtat 54 pilot, pak se začne provádět výstavba monolitických konstrukcí. Pilotáž na přístavbě welnesu je hotová, je to zaarmované a začne se betonovat základová deska. Kus práce se udělalo prozatím i uvnitř bazénu. V jednom objektu je provedena spodní kanalizace, mohlo se začít zdít. Zdí se příčky v prvním podzemním podlaží.

---

V Karviné proběhla inventarizace dřevin

Město Karviná připravuje novou kompletní koncepci zeleně. Pro její zpracování bylo nutné provést inventarizaci a analýzu všech dřevin na území města a také vyzvalo obyvatele města k vyplnění dotazníku.

V jakém stavu jsou stromy a keře na území města, jak se jim daří, jaké je jejich stáří, které plochy jsou vhodné pro novou výsadbu a jak ještě více zlepšit péči o zeleň ve městě a optimalizovat její údržbu. Tohle všechno bude zahrnovat nová Koncepce zeleně v Karviné, kterou město nechalo zpracovat.

Miroslav Hajdušík, náměstek primátora Karviné: "My takovýto materiál jsme zatím neměli a moc nám to pomůže, protože je to plán na dalších třicet let, kde nejenže nám ti odborníci zhodnotí zeleň, kterou ve městě máme, ale také nám řeknou jak o ní pečovat a také kde by se dali vysadit nové stromy, což nám pomůže při náhradní výsadbě, protože budeme mít koncepčně vyřešené celé město."

V uplynulých dnech ve městě už proběhla důkladná analýza a inventarizace všech rostoucích stromů a keřů. V terénu ji prováděli pracovníci brněnské firmy zabývající se zahradní a krajinářskou architekturou.

Anna Faltýnková, projektantka, zahradní architektka: "Karviná má většinu stromů vyhodnocených a inventarizovaných a my vyhledáváme ty, které jsou nově vysazené nebo ty, co v té databázi chybí a doplňujeme a vyhodnocujeme. Většinou chodíme ve dvojicích, kdy jeden z dvojice měří strom, výšku, obvod, šířku koruny. Výška se měří výškoměrem, šířka koruny se většinou odkrokuje, počítá se průměr, že se odkrokují dvě strany té koruny a pak se udělá průměr koruny."

Druhý z dvojice vyhodnocuje zdravotní stav stromu.

Anna Faltýnková, projektantka, zahradní architektka: "Vyhodnocuje vitalitu, jestli strom není poškozený, jestli na něm nejsou nějaké známky nemoci nebo nevykazuje další známky poškození, která by mohla ohrožovat ten strom. Každý strom má nějaké své vlastnosti, z některých mohou větvičky opadávat přirozeně, ale pokud se jedná o nějaké větší zlomené větve, tak to může znamenat, že ten strom není v pořádku. Samozřejmě zkoumáme i jestli na stromě nejsou přítomné dřevokazné houby, které by vypovídaly vypovídaly o špatném zdravotním stavu toho stromu."

I když se inventarizace dělala v době, kdy stromy nebyly olistěné a identifikace byla složitější, pro zahradní architekty to nebyl problém.

Anna Faltýnková, projektantka, zahradní architektka: "My samozřejmě poznáme i v bezlistém stavu všechny stromy a keře. Je to tady hodně namíchané a jsou tady i zvláštní druhy, že chvilku přemýšlíme co to je, protože jsme to dlouho neviděli nebo nepotkáváme tak často."

Podle odborníků je po průzkumu v terénu jasné, že v Karviné se o zeleň starají dobře.

Anna Faltýnková, projektantka, zahradní architektka: "Vidíme, že se tady vysazují i nové stromy, což je výborné, vidíme, že se o ty starší stromy starají, havarijní stromy se odstraňují hned. Karviná, ač se to nezdá, je hodně zelená. Je tady velké množství zeleně, stromů, keřů, všeho možného."

Do koncepce budou zahrnuty i názory obyvatel města, které mohli vyjádřit prostřednictvím dotazníku.

Miroslav Hajdušík, náměstek primátora Karviné: "Občané se do této akce mohli také zapojit, měli jsme dvě dotazníková šetření, která byla na podzim a v únoru. Nás tam zajímalo, do kterých parků nejčastěji chodí, co jim tam chybí, co se jim tam líbí, abychom věděli čeho se držet a jak tyto aktivity rozšiřovat. V tomto případě to nebylo jen o stromech, ale i o mobiliáři, tzn. jestli se mají rozšiřovat lavičky nebo různá odpočinková místa a podobně."

Nový dokument Koncepce zeleně je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost a bude zpracován do srpna letošního roku.

---

KHN má nově centrální příjmové pracoviště

Tento týden začalo v Karvinské hornické nemocnici fungovat nové centrální pracoviště, které umožní rychlejší a plynulejší předání pacienta do péče odborného lékaře a usnadní práci pracovníkům záchranky i sestrám na lůžkových odděleních.

V přízemí hlavní budovy Karvinské hornické nemocnice, v prostorách, ve kterých se dříve nacházely ortopedické ambulance a ambulance chirurgie páteře, bylo na začátku tohoto týdne zřízeno centrální příjmové pracoviště. Výhod centralizace neodkladné péče pacientů, kteří dorazí do nemocnice po vlastní ose, nebo sanitou Zdravotnické záchranné služby je hned několik.

Tomáš Canibal, ředitel KHN: “Smyslem tohoto opatření je usnadnit především práci posádkám rychlé záchranné služby, kteří tak nemusí jezdit v různý den a v různou hodinu do různých míst nemocnice, ale přivezou pacienta vždycky na jedno místo, kde je připraven zdravotnický personál se o něho postarat."

Výhody centralizace vnímá pozitivně i zdravotní personál.

Barbara Skubij, všeobecná sestra Interního oddělení KHN: "Určitě je to lepší, je to jedna ambulance, příjmová ambulance a už tady nechodí pacienti plánovaní, takže je to odseparováno a myslím si, že je to super."

Tato změna pomůže i personálu lůžkových oddělení.

Tomáš Canibal, ředitel KHN: "Veškerá péče o pacienta by měla proběhnout zde a pokud je nutná hospitalizace, tak je pacient pouze přesunut na lůžkové oddělení, kde se jen uloží a veškeré administrativní a lékařské úkony jsou už zavedené."

Výhodu má tato změna i pro občany, kteří sem dorazí v případě akutních potíží. Je zde expektační místnost s lůžky k observacím.

Tomáš Canibal, ředitel KHN: "Chtěl bych říct, že toto nové pracoviště není v žádném případě suplováním lékařské služby první pomoci, ta nadále funguje a je zajišťována praktickými lékaři z Karviné a primárně by se pacienti se svými zdravotními problémy obracet tam, teprve pokud lékař a LSPP určí, že pacient potřebuje specializovanou péči, odesílá ho sem. V případě, že jsou naši pacienti dispenzarizovaní v našich odborných ambulancích a zhorší se jejich zdravotní stav, tak můžou přijít rovnou sem na příjmovou ambulanci."

Centrální příjmové ambulance fungují nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry