Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • V Karviné slavnostně zahájili výstavbu obchvatu
  • Knihovna v Karviné-Fryštátě bude přes léto uzavřena
  • Na OPF Karviná probíhá zkouškové období

V Karviné slavnostně zahájili výstavbu obchvatu

V Karviné slavnostně zahájili výstavbu jihozápadního obchvatu města pro dopravu mezi Českým Těšínem, Bohumínem a Ostravou. Karviná na obchvat čekala dlouhých 30 let. Stavba tří kilometrového úseku je rozdělena do několika fází, které na sebe budou navazovat a potrvá do konce roku 2022.

Slavnostním poklepáním na základní kámen byla v Karviné zahájena stavba jihozápadního obchvat města . Bude dlouhý téměř 3 km a obsahovat bude celkem třicet stavebních objektů, jeden most, o délce 207 metrů a jeden podchod pro pěší.

Jan Wolf, primátor Karviné: “Obchvat Karviné je jednou z důležitých staveb města. To, že odkloníme dopravu přes centrum města, že snížíme emise, hluk a zlepší se výrazně životní prostředí, pomůže to nejen těm lidem, kteří bydlí v blízkosti tř. 17. listopadu, ale z hlediska studí by to mělo mít výrazný dopad na životní prostředí celého města, takže jsem za to rád.”

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR: "Ta stavba je specifická v tom, že je obrovský nedostatek materiálu, u této stavby musíme navozit zhruba 500 tisíc kubíků zeminy, protože ta stavba se nachází na vysokých násypech, tak bude nedostatek materiálu, který vykopeme v rámci trasy. Bude to velmi náročně na ty příjezdové trasy a dovozu toho materiálu na stavbu. V tom je specifická, jinak se jedná o klasický obchvat, kdy vyvádíme tranzitní doprav z měst a obcí mimo zastavěné části těchto měst ."

Násypy budou až desetimetrové. Zhotovitel stavby, firma Skanska, počítá s pravidelným monitoringem sedání těchto násypů a chování celého území. Počítá také s vypracováním 3D modelů celé stavby.

Michal Jurka, statutární ředitel společnosti Skanska: "Tato stavba je jedním z prvních pilotních projektů, který bude kompletně probíhat v BIM (Building Information Modeling) ve spolupráci s investorem. Na začátku stavby bude 3D model, na konci také a v průběhu stavby zajistíme pravidelné monitorování toho, co se na stavbě děje a také plnou digitalizaci dokumentace stavby."

Obchvat je také důležitý nejen pro Karvinou, ale celkově pro dopravu v Moravskoslezském kraji.

Ivo Vondrák, hejtman MSK: "Tato stavba zapadá do celého kontextu všech obchvatů, které se realizují v posledních 4 letech. Obchvaty jsou klíčové Jsou důležitá nejen z pohledu dopravy, ale i celého životního prostředí. Máme ukončené obchvaty v Třinci, staví se obchvat F-M. první část obchvatu je hotová v Opavě, další se dokončuje v Krnově, dokončili jsme prodlouženou Rudnou. Karviná je dalším z bodů, který vyplňuje tu mozaiku, které musíme dostavět."

Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK: "Nejen, že se zvýší bezpečnost chodců ve městě, ten vliv je i pro ty řidiče. Občané si oddechnou, že tam nic nejezdí a řidič to bude mít rychlejší, protože přeci jen když pojede dva kilometry 90 km/h a nebude poskakovat na semaforech, tak ten rozdíl 5-6 minut v každém městě udělá to, že náš kraj bude průjezdný a do hodiny se dostaneme z jednoho konce na druhý."

Současně se stavbou obchvatu bude probíhat i odbahnění jezera, momentálně se soutěží firma, která to zrealizuje.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Odbahnění jezera se v současné době soutěží, firma, která by to měla realizovat. Dohoda je taková, že po výběru zhotovitele dojde k dohodě se společností Skanska, která staví obchvat, aby ty stavby probíhaly současně, aby si nevadily a aby to klapalo. Je to ideální, aby tam ta koordinace byla, budou to dvě samostatné stavby, ale bude tam jeden vjezd, bude to na jednom území. To odbahnění Lodiček nebude vůbec jednoduchá stavba, budeme chtít, aby to bylo dobře koordinováno, aby to bylo co nejrychleji, správně a v co nejlepší kvalitě uděláno. Vím, že to bude pro občany trochu složitější, ale doufám, že budeme trpěliví a bude to mít ten kýžený efekt."Obchvat je o kilometr kratší než současná trasa přes město. Předpokládá se, že obchvat využije až 9000 vozidel za den.---

Knihovna v Karviné-Fryštátě bude přes léto uzavřena

Pobočku regionální knihovny v Karviné-Fryštátě mohou čtenáři navštívit do konce tohoto měsíce, pak se uzavře kvůli plánované rekonstrukci.

Pobočka regionální knihovny Karviná-Fryštát bude přes léto uzavřena, a to kvůli plánované modernizaci.

Markéta Kukrechtová, ředitelka RKK: “Pobočka Regionální knihovny v Karviné-Fryštátě se od 29. června pro veřejnost uzavře. Proběhne velká plánovaná rekonstrukce, bude probíhat výměna oken, výměna elektroinstalace a výměna plynových kotlů a rozvodů. Financování probíhá z rozpočtu statutárního města Karviné."

Denisa Rytířová, knihovnice: "Čtenáři, kteří mají od nás knihy nebo jakékoliv dokumenty od nás zapůjčeny, si je mohou ponechat. Pokud je budou chtít vrátit, tak poslední den, kdy máme otevřeno, je pátek 26. června. Pokud je nevrátí, nic se neděje, budou jim stornovány upomínky, budeme dobu půjčení automaticky prodlužovat. Také mají možnost vrátit knihy na ostatních pobočkách knihovny."V knihovně ve Fryštátě sídlí Středisko polské literatury a Středisko hudby a umění. Otevření zrekonstruované pobočky ve Fryštátě se plánuje na pondělí 14. září.

Markéta Kukrechtová, ředitelka RKK:  "Moc prosíme čtenáře a návštěvníky knihovny, aby i přesto sledovali sociální sítě a web knihovny, protože ten termín by se mohl maličko posunout. "

---

Na OPF Karviná probíhá zkouškové období

Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné probíhají státní závěrečné zkoušky. Studenti jsou do školy kvůli opatřením zváni postupně podle harmonogramu. V současné době také skončila rekonstrukce velkého sálu.

Díky schválení speciálního zákona o fungování vysokých škol v době epidemie a plánu vlády k uvolňování opatření mohli na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné zahájit zkouškové období v řádných termínech.

Daniel Stavárek, děkan OPF: “Studenti skládají semestrální zkoušky ze všech předmětů, ve většině je provádíme online na dálku buď videokonferencemi nebo testováním přes naše informační systémy. Jsou ale předměty, kdy studenti přijíždějí sem na fakultu skládat zkoušky, ale dodržujeme maximální hygienická opatření, zkouškové místnosti jsou průběžně dezinfikovány,dodržujeme ten maximální počet 15 osob v místnostech."


Zároveň také na fakultě probíhají státní závěrečné zkoušky.

Daniel Stavárek, děkan OPF: "V tomto týdnu to jsou inženýrské zkoušky, minulý týden proběhly bakalářské zkoušky. Také jsme ten průběh museli přizpůsobit současné situaci, ale nikterak dramaticky. Studenti nadále musí obhájit svou bakalářskou nebo diplomovou práci, skládají zkoušky z ekonomie, ze svého oboru. Jediná podstatná změna je, že na každého máme vyhrazený čas, studenti se nepotkávají, neshlukují."

Promoce čerstvých absolventů, kteří nyní skládají státní závěrečné zkoušky, se měli konat na konci června.

Daniel Stavárek, děkan OPF: "Bohužel, ten původně plánovaný termín na konci června nebudeme moct dodržet. Proto věříme, že v říjnu to bude jedna z prvních akcí, které budeme moct v tomto sále zorganizovat."

Velký sál se po generální opravě, která probíhala od července loňského roku výrazně změnil.

Daniel Stavárek, děkan OPF: "Máme vyměněny veškerý nábytek, obložení velkého sálu, zrekonstruovali jsme i osvětlení. Máme zcela novou audiovizuální techniku, všichni studenti mají komfortní sezení připojení k elektrické síti."

Celá rekonstrukce byla z více jak 95 procent financována z Operačního programu WWW. Financování obsahovalo kromě modernizace velkého sálu i rekonstrukce malého sálu a vybudování nové edukační laboratoře.

Velký sál bude využíván nejen k promocím, ale jako dříve i k přednáškám, akcím, jednáním městského zastupitelstva města nebo slavnostnímu vyřazování absolventů středních škol.

---Mohlo by Vás také zajímat