Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Vánoční výzdoba z ulic Karviné míří zpátky do skladu
  • Svoz vánoční stromků začal v Karviné na začátku ledna
  • Probíhá Tříkrálová sbírka
  • V Domove Alzheimer v Darkově začalo očkování

Vánoční výzdoba z ulic Karviné míří zpátky do skladu

Pracovníci Technických služeb Karviná v těchto dnech demontují vánoční osvětlení z ulic města, tří stromů a také odvážejí do skladu světelné ozdoby ze zámku nebo radnice. Každá ozdoba se bude před uskladněním kontrolovat.

K vánočním svátkům patří neodmyslitelně světelně nazdobené centrum města a hlavních ulic ve městě. V Karviné si na výzdobě dávají záležet a každoročně světelných ozdob přibývá. Hned po 6. lednu pak začínají pracovníci TS s její demontáží, která trvá kvůli množství i několik týdnů.

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: “Opravdu těch vánočních ozdob a nazdobených stromů máme oproti jiným městům opravdu hodně, ale jsme rádi, že máme tak krásně nazdobenou Karvinou, protože našim občanům se to velmi líbí, i dětem. Nejdříve se začíná odinstalovávat vánoční výzdoba u historického centra, potom ostatní hlavní tahy ve městě a náměstí, na kterém byly umístěny vánoční stromy nebo sněhuláci, světelné stromy.” 

Pracovníci technických služeb také musí zohlednit klimatické podmínky.

Martin Rebro, pracovník Odboru komunálních služeb MMK: "Musí postupovat opatrně při nízkých teplotách, kdy mrazy mohou poškodit kabely světelných řetězů, takže toto je věc, která může demontáž brzdit."

Funkčnost vánoční výzdoby se tady v dílně Technických služeb kontroluje dvakrát. Na začátku vánoční sezóny, v průběhu října i po jejím skončení.

Martin Rebro, pracovník Odboru komunálních služeb MMK:  "Se překontroluji všechny prvky, zda-li jsou funkční. podle toho se tedy objednávají opravy a repasé."

Poškozené a neopravitelné prvky se vyřazují a u těch, které jsou určeny k opravě, se objedná oprava na další rok.

---

Svoz vánoční stromků začal v Karviné na začátku ledna

Vánoční stromečky splnily svůj účel a čekají na další osud u kontejnerů na sídlištích. Ty z Karviné je sváží na kompostárnu v Horní Suché speciální avie. Každoročně jich tam pracovníci Technických služeb odvezou zhruba 10 tun.

Vánoční stromky začínají pracovníci TS Karviná svážet hned na začátku ledna.

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: “Nedá se říct, do kdy, protože se ten svoz provádí do té doby, dokud tam ty stromky jsou odkládány nebo je TS tam najdou 31 36 Druhá možnost je že občané sami mohou tyto stromky vozit do sběrného dvora na ulici Bohumínská, v areálu TS Karviná. Město ročně sveze cirka 10 tun těchto živých vánočních stromků."

Vánoční stromky pak odváží na kompostárnu do Deposu v Horní Suché.

Petr Kolář, vedoucí provozu skládky a svozu odpadů Depos Horní Suchá: “Na naši kompostárnu se sváží stromky především z Karviné a z regionu obcí Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicka a města Petřvald. Nejsou výjimkou návozy z okolních měst, například města Havířov nebo Orlová a celkově se u nás uloží něco málo přes 20 tun vánočních stromků ročně. Ty dále štěpkujeme a využíváme na kompostárně."

Stromky sváží ve městě Avie, ale automaticky je sbírají i pracovníci technických služeb při pravidelném svozu bioodpadu nebo kusového odpadu.

---

Probíhá Tříkrálová sbírka

Kvůli nepříznivé epidemické situaci nenavštíví v prvních dnech nového roku domácnosti tříkráloví koledníci. Dobročinnou sbírku však můžete podpořit na internetu, případně dárcovskou SMS. Libovolný finanční příspěvek můžete také věnovat do kasiček na kontaktních místech. Ty jsou i v Karviné.

Každoročně v lednu tradičně vyrážejí do ulic měst a obcí tříkráloví koledníci. Do pokladniček vybírají finanční dary, které pak pomáhají tam, kde je to potřeba. Letos křídou na dveře dárcům žehnání tři králové nenapíší a ani k tomu kvůli platným opatření nezazpívají. Přesto tříkrálová sbírka probíhá.

Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín: "V naší organizaci jsme se rozhodli pro tři varianty, jak mohou lidé přispět do Tříkrálové sbírky. Ta hlavní je online koledování, kdybychom rádi poprosili dárce aby přispěli formou online, tzn, aby poslali příspěvek na náš účet, pod variabilní symbol český Těšín, kdy peníze přijdou přímo Charitě Těšín.”

Druhou variantou, jak přispět do Tříkrálové sbírky, je poslání dárcovské SMS. Můžete také navštívit několik míst v Karviné, kde zapečetěné pokladničky najdete.

Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín: "V rámci Charity Český Těšín jsme rozmístili 50 pokladiček. Přímo v Karviné máme 6 pokladniček, a to tady na Středisku Kometa, v regionální knihovně a v informačním centru."

Pokladničky jsou na třech pobočkách knihovny. V Mizerově, Novém Městě a ve Fryštátě, ve středisku polské literatury. Jedna je umístěna také v kostele Povýšení svatého kříže.

Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín: "Peníze jsou určeny na potřeby našich klientů. V Charitě Český Těšín poskytujeme služby seniorům, dětem i rodinám. Co se týče přímo střediska Komety, tak v minulých letech jsme investovali do vybavení střediska, malování, pokryli jsme mzdy pracovníků.”

Charitní středisko Kometa je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 21 let, nacházející se převážně v nepříznivých sociálních situacích.

Lubomír Lukšík, vedoucí Charitního střediska Kometa Karviná: "Služba nabízí bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času, ale také podporu pomoc a motivaci při zvládání každodenních situacích."

Činnosti a aktivity jsou kvůli koronaviru nyní pozastaveny. I tak ale tři pracovníci Komety nabízí pomocnou ruku.

Lubomír Lukšík, vedoucí Charitního střediska Kometa Karviná: "Nabízíme třeba možnosti online výuky, podporu pracovníků při online výuce. Děti se můžou s pracovníky domluvit předem, ať víme, ať se můžeme připravit. Před těmi opatřeními se často dělaly tvořivé aktivity, ale byla to třeba i pomoc s přípravou do školy, s domácími úkoly."

Každoročně Středisko Kometa zajišťovala koledování v rámci Tříkrálové sbírky.

Lubomír Lukšík, vedoucí Charitního střediska Kometa Karviná: "Měli jsme skupinky, které tvořili pracovníci služby s klienty zařízení. Chodili jsme v okolí Komety, lidi si zvykli, i se na nás těšili, u nás to koledování probíhalo takto. Ale byli jsme i zázemím pro ostatní koledníky, kdy si k nám chodili pro pokladničky."

Za loňský rok se v Karviné v rámci Tříkrálové sbírky vybralo rekordních 117 tisíc korun, v roce 2019 to bylo 82 tisíc.

Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín: "My jsme velmi rádi za každou korunu, kterou lidé přispívají do Tříkrálové sbírky. Uvědomujeme si, že bez podpory širokého okolí a bez každého člověka dobré vůle bychom tu práci nemohli dělat, takže za to moc moc děkujeme."

---

V Domove Alzheimer v Darkově začalo očkování

Klienti i zaměstnanci domovů pro seniory patří mezi ty, které chce ministerstvo zdravotnictví co nejrychleji naočkovat proti koronaviru. Právě domovy seniorů byly a jsou častými ohnisky nákazy. Staří lidé patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel a jsou těmi, kdo na covid nejčastěji umírají. Natáčeli jsme v Karviné.

I Domov Alzheimer v Karviné-Darkově, který pečuje o klienty s duševním onemocněním typu demece, obdržel první dávky vakcíny pro své klienty a zaměstnance.

Leona Seberová, ředitelka Domova Alzheimer Darkov: “Jsme obdrželi od krajského úřadu MSK 110 dávek očkovací látky Moderna, kterou aplikujeme během dneška 50 klientům a 60 zaměstnancům našeho domova.” 

Očkování je dobrovolné. U zaměstnanců se souhlas sbírá prostřednictvím dotazníku. Většina zaměstnanců i klientů očkování přivítala. S očkováním souhlasili i rodinní příslušníci klientů.

Leona Seberová, ředitelka Domova Alzheimer Darkov: "Samozřejmě někteří klienti jsou zbavení svéprávnosti a tam musí být souhlas opatrovníka. Nesetkala jsem se s negací, co se týče očkování. Řekla bych, že téměř většina zaměstnanců a klientů byla ochotna se načkovat a to právě kvůli režimovým opatřením, která nás provázela po celý rok."

Očkování klientů probíhalo na pokojích. Přítomen byl praktický lékař, který zde byl mimo ordinační cyklus.

Marie Pospíšilová, všeobecná zdravotní sestra: "Klienti to snášeli v pořádku, očkování proběhlo hladce, zatím žádná špatná reakce nebyla. My si ty klienty sledujeme, budou odpočívat, myslíme si, že to bude v pohodě.”

Pátek byl tedy pro Domov Alzheiner náročný, společně s očkováním probíhalo i pravidelné antigenní testování. Další vlnu očkování by v domově chtěli absolvovat v únoru.

---Mohlo by Vás také zajímat