Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Vedení Karviné ocenilo osobnosti v sociální sféře
  • Čtyřnozí pomocníci městských strážníků

Vedení Karviné ocenilo osobnosti v sociální sféře

Vedení Karviné ocenilo dvě sociální pracovnice a jednu dobrovolnici za práci v sociální sféře a to v rámci Týdne sociálních služeb. Tato tradice má za úkol vyzdvihnout práci obyčejných lidí, kteří vykonávají záslužné neobyčejné věci.

V Obecním domě Družba se konalo slavnostní ocenění tří osobností v sociální oblasti. Ocenění se udělovalo v kategoriích Registrované sociální služby, návazné služby a dobrovolnická činnost. Vybrat ty nejlepší není pro sociální komisi jednoduché.

Martina Smužová, vedoucí Odboru sociálního MMK: "Klíč je velmi složitý, protože každý pracuje v jiné oblasti, podílí se jiným systémem a přitom to ocenění dostane jen jeden z té kategorie. Obecně se díváme na to, co o něm navrhovatel napíše, jak tuto práci vnímáme a podle toho sociální komise rozhoduje."

První oceněnou a to v kategorii registrované sociální služby je paní Irena Šafářová. Oceněna byla za celoživotní práci, obětavost a srdce, se kterým paní Šafářová vykonávala svou profesi sociálního pracovníka v Novém domově.

Irena Šafářová, oceněná osobnost v sociální oblasti: "Já jsem to vůbec nečekala, protože lidí pracujících v pomáhajících profesích je tolik úžasných že to ocenění by si zasloužili všichni. "

Paní Šafářová vykonávala tuto profesi dlouhých 42 let, ze začátku pod Okresním ústavem sociálních služeb. Za celou dobu poznala stovky seniorů, prožívala s nimi jejich radosti i starosti. Práce s lidmi byla podle ní těžká, ale smysluplná a krásná.

Irena Šafářová, oceněná osobnost v sociální oblasti: "Do prvního zaměstnání jsem nastoupila na konci 70 let, (to je čas, co)..v době, kdy nebyly ani mobilní telefony, ani sofistikované sociální programy, takže to bylo hektické, mnohdy dobrodružné. Ta práce vás naučila obrovské pokoře, respektu k lidem. Přišla jsem do kontaktu s lidskou bolestí, s tím, jak jsou starší lidé omezení. To je věc, která se do vás nesmazatelně zapíše. Nádherná práce, až má slzy v očích a neměnila bych a můžu vám říct, že kdybych dnes měla zvolit své budoucí povolání, zvolím stejně. Být zase sociálním pracovníkem."

Druhou oceněnou a to v kategorii Návazné služby, kam patří spolky, kluby a neziskové organizace, je paní Blažena Monczková ze spolku onkologických pacientů Onko Naděje Karviná. Paní Monczková je zakládající členka spolku, který funguje nepřetržitě dvacet let. Zajišťuje bezchybný chod organizace, stará se o finanční rozpočet a hlavně dodává všem členům a členkám potřebnou naději, pozitivní myšlení a stará se o smysluplné naplnění a zkvalitnění jejich životů.

Blažena Monczková, oceněná osobnost v sociální oblasti: "Děkuji, co můžu jiného říct, vážím si toho, samozřejmě. S tím zdravím jsem na tom dobře, tak můžu pokračovat a budeme pokračovat určitě."

Paní Monczková oficiálně založila spolek v říjnu roku 2001, její práce pro léčené a vyléčené onkologické pacienty ale začala dříve. Od začátku práci pro spolek vykonává společně se třemi dalšími kolegyněmi, které byly také u zrodu této organizace. Práce ji nesmírně baví a i když léta přibývají, síla ani elán pokračovat neslábne.

Blažena Monczková, oceněná osobnost v sociální oblasti: "My si nemůžeme naříkat, nás podporuje město, Nadaco OKD a spoustu jiných dotací jsme dostali. Tím klubem prošlo za ty roky 150 lidí. My jsme jezdili na přednášky nebo jsme je dělali ve školách, dnes už to mají v osnovách. My jsme se vzdělávali a pak jsme ty informace předávali dál, to byl jeden důvod a druhý a ten nejhlavnější - setkávat se. Setkávat se. Že bychom se bavili o těch nemocech, to ne, každý chtěl spíše zapomenout. Zážitkové záležitosti byly nejdůležitější a to se nám hodně dařilo. Já si myslím, že jsem tu zůstala, abych to dělala. Protože mi v tom roce, když jsem byla já nemocná, zemřel bratr na tu samou nemoc a to chtělo ty lidi nějak povzbuzovat a dávat jim naději. A myslím si, že spoustě lidem, kteří přišli a věděli, že tady jsme, i dvacet let po nemoci nebo více nemocech, že to pomůže."

V pořadí třetí a poslední oceněnou a to v kategorii za výkon dobrovolnické činnosti byla oceněna slečna Klára Balážová. Tato usměvavá mladá dobrosrdečná dívka rozdává pozitivní energii a optimismus převážně pacientům na LDN, dříve i v Orlové a klientům Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici s poliklinikou v Karviné-Ráji. Ocenění ji překvapilo a velmi si ho váží.

Klára Balážová, oceněná osobnost v sociální oblasti: "Jsem strašně vděčná, za tu nabídku, tu možnost, kterou jsme dostali na Střední zdravotnické škole v Karviné."

Slečna Balážová je dobrovolnicí od roku 2017, poprvé svůj volný čas věnovala pacientům v rámci projektu Setkavárna, kde s úsměvem rozdávala pacientům kávu. K tomu přidala svou dobrou náladu a smích při společném povídání, hraní společenských her a dalších aktivitách Dobrovolnického centra Adry. Je připravena být vždy tam, kde je potřeba, v rámci nouzového stavu se třeba ochotně zapojila do pomoci s nakupováním seniorům domů.

Klára Balážová, oceněná osobnost v sociální oblasti: "Mám ráda staré lidi, hodně mám ráda staré lidi. Přijde mi, že je v nich jak minulost, tak budoucnost, vnímají ten svět jinak než my a přijde mi, že se z toho můžeme poučit, řeší jiné věci než dnešní mládež, což mi vyhovuje. Rozhodla jsme se investovat svůj čas a čas sama do sebe a přišlo mi to jako nejlepší cesta. Někdy tady jsem čtyři hodiny, někdy čtvrt hodinku. Hlavně… já si nepovídám, oni si povídají. Většinou přijdu s tématem o počasí, jak se dneska máte a buď se rozmluví sami, tak pochopím, že si chtějí povídat. Nebo se nerozmluví tak poděkuji a odejdu. Pro mě je hlavní, ať je ten člověk v komfortní zóně, takže záleží vždy na nich, na pacientech.” 

Každá oceněná obdržela pamětní list Rady města Karviné, kytičku a dárky.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Jsem rád, že se po delší době můžeme potkat a že se může bilancovat. Sociální služby jsou nedílnou součástí našeho města a všichni lidé, kteří pro sociální služby ať už v jakékoliv oblasti dělají a dělají hodně dobrou práci a já bych jim chtěl za to poděkovat. my jsme delší dobu byli v covidovém stavu a nemohli jsme se potkávat a zrovna sociální pracovníci v té zlé době pomohli a za to jim patří velké dík.” 

Slavnostní ocenění proběhlo v rámci společného setkání účastníků komunitního plánování a bylo doplněno kulturním programem. V rámci týdne sociálních služeb proběhly otevřené pracovní skupiny, dny otevřených dveří a také miniveletrh sociálních služeb.

---

Čtyřnozí pomocníci městských strážníků

V následující reportáži vás seznámíme se čtyřmi čtyřnohými pomocníky městských strážníků. jejich úkolem je pomáhat při zajišťování veřejného pořádku a využíváni jsou i místo donucovacích prostředků.

Městská policie v Karviné využívá ve službě čtyři psy. Dva německé a dva belgické ovčáky

Pavlína Wlochová, psovod MP Karviná: "Nejstarší je vlkošedá ovčanda, ta má osm, pak je celočerný ovčák, ten má pět, maliňačka fena taky pět a od kolegyně belgičák bude mít tři roky. Pejska má každý psovod doma, jsou to takoví naši mazlíčci. Na služebně máme kotce, hezké, nové, takže každý pes tam má svůj kotec."

Psi se pro službu vychovávají a cvičí už od štěněte, připravuje se na poslušnost i obranu. Ve 14 měsících skládá atest.

Pavlína Wlochová, psovod MP Karviná: "Atest je složený ze tří částí, první je poslušnost, kde pes předvede základní poslušnost, chůze u nohy, nějaké odložení, provádí se, jestli má pes reakci na střelbu, skočí se překážka. Druhá část toho atestu je, když pes vyhledává člověka nebo pachatele v nějaké budově a třetí část je obrana."

Poslušnost cvičí strážníci na cvičišti, obrany pak zařazují do reálných prostředí.

Pavlína Wlochová, psovod MP Karviná: "Toho psa už učíme na to, že může kousat nebo může se něco dít i mimo cvičák."

Petr Bičej, ředitel MP Karviná: "Výcvik služebních psů u městské policie je zaměřen na veřejný pořádek, ten pes je používán vedle nebo namísto donucovacích prostředků, proto to musí být psi, kteří jsou ostří a velmi poslušní. Výhodou dobře vycvičeného psa je jeho ostražitost, rychlost a pes, který je dobře vycvičený, budí respekt."

Všichni psi jsou ve službě denně. Jejich výhodou je, že dokáží psovoda svými signály upozornit třeba na člověka pod vlivem omamných látek.

Pavlína Wlochová, psovod MP Karviná: "Ten pes to vycítí a už nám to může svou řečí těla trochu ukázat, nějaká reakce, to záleží na tom psovodovi, jak dokáže svého psa číst. Pokud ho zná dobře, vidí to na reakci jeho těla, pes ztuhne trochu, má ho v zorném poli."

Psi jsou součástí i specializovaného minitýmu, který byl v Karviné zřízen v rámci projektu Bezpečná Karviná primátorem města za účelem potlačování nežádoucího chování nepřizpůsobivých občanů v ulicích města.

---Mohlo by Vás také zajímat