Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Karvinské děti se vzdělávají i o prázdninách
  • Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji
  • Slavnostní promoce na OPF Karviná

Karvinské děti se vzdělávají i o prázdninách

Karvinské děti se i o prázdninách mají možnost hravě seznamovat s polytechnickými aktivitami prostřednictvím kroužku techniky na Střední průmyslové škole. S 3D tiskem nebo programování Lego robotů se seznamují děti z příměstských táborů i mateřských škol.

I když školní rok skončil a děti si užívají prázdniny, na Střední průmyslové škole je i teď rušno. Pedagogové a absolventi školy se věnují karvinským dětem z příměstských táborů, mateřinek i školákům, kteří se přihlásili do kroužku.

Oleg Pasz, pedagog SPŠ Karviná: "V rámci projektu MAP jsme připravili kroužek pro děti základní i mateřských škol a jelikož byly školy zavřené kvůli covidu, tak jsme spoustu aktivit nemohli realizovat, proto jsme to přesunuli na prázdniny.”

Vzdělávací program je uzpůsoben věku dětí tak, aby je to především bavilo.

Oleg Pasz, pedagog SPŠ Karviná: "Pro ty nejmenší jsme připravili různé hračky, které jsou už dopředu naprogramované a jednoduché programy si si jsou schopny udělat sami. Závodí si s autíčky, které jsou řízené mikrobitem nebo LEGOroboty a v rámci 3D tisku si sami navrtají dírku do smajlíků, který vytiskli, které vytiskli na 3D tiskárně."

anketa, děti z MŠ s polským jazykem vyučujícím: "Mě se tady líbila auta a klacky, co se stavějí. "Mě se líbili roboti , které šli ovládat.” "Jsem vyzkoušel auto, které jezdí na dálkové ovládání. "Ovládá se joystickem."

Kroužek pro zájemce základních škol, kteří se přihlásili přes internet, probíhá každé úterý. Děti z příměstských táborů Juventusu sem dochází dvakrát týdně. Projekt Bude Probíhat do konce letošního roku.

Oleg Pasz, pedagog SPŠ Karviná: "Chceme od září pokračovat pokud budou školy otevřené u nás ve čtvrtek technickým kroužkem u nás ve škole."

---

Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji

Slezská diakonie získala prostředky z Evropské unie na celkovou rekonstrukci objektu a zázemí polyfunkčního komunitního centra v Karviné na ulici V Aleji. Část služeb se po nezbytně nutnou dobu přemístila do jiné části Karviné.

Budova polyfunkčního komunitního centra Slezské diakonie v Karviné prochází v těchto dnech kompletní modernizací. Objekt si už rekonstrukci zasloužil, do budovy zatékalo, okna netěsnila, omítka opadávala a celkové prostory a vybavení byly už dávno zastaralé.

Iveta Kuczerová, vedoucí střediska: "Jsme velice rádi a vděční za to, že Slezská diakonie získala projekt na rekonstrukci polyfunkčního komunitního centra V Aleji, Získala to z EU, kde jsme získali 11 milionů 800 tisíc korun na tuto opravu a spoluúčast, kterou musíme dodržet, je 625 tisíc a chci poděkovat MSK, který poskytl větší polovičku k této účasti, za což jsem ráda.”

Právě nyní probíhá rekonstrukce fasády, výměna oken, dokončuje se zateplení budovy, byla vyměněna střecha, okapy a veškeré svody.

Iveta Kuczerová, vedoucí střediska: "V současné době se dělá odvodnění celé budovy, protože zdi byly vlhké, zamočené, začínáme i opravu venkovního schodiště a zábradlí."

Rozběhly se i rekonstrukční práce uvnitř budovy. Obě patra museli zaměstnanci svépomocí vystěhovat. S tím jim aktivně pomáhali i dobrovolníci ze Slezské církve evangelické i rodinní příslušníci.

Iveta Kuczerová, vedoucí střediska: "Tam bude probíhat rekonstrukce elektrorozvodů v obou patrech, instalování vzduchotechniky a klimatizace a bude se malovat, Jsme vděční, že budou peníze i na dovybavení, tak si vybavíme vnitřní prostory. A jelikož máme v létě obrovské teplo, tak jsme rádi, že budeme mít i klimatizaci."

I když je budova z velké většiny prázdná, fungování sociálních služeb není omezeno, všem byl zajištěn náhradní prostor, jako třeba sociální asistenci Orlová,která pracuje s rodinami s dětmi, zázemí pro ekonomickou oblast nebo sociálně terapeutické dílny Effatha, která prozatím našla zázemí v budově polikliniky.

Iveta Kuczerová, vedoucí střediska: "Občanská poradna i oba nízkoprahy tady zůstaly, máme plnou kapacitu, klienti docházejí."

Stanislava Szkwarová, sociální pracovnice nízkoprahového zařízení Pohoda: "Těšíme se na nové prostory, děti taky, že budeme mít více místa a nové vybavení, tady nám to zatím vyhovuje."

Dana Zborovská, sociální pracovník, poradkyně v Občanské poradně Karviná: "Na nové zázemí se těšíme velice, budeme to tam mít hezké, nové, bude se nám tam lépe pracovat, prostory tady jsou takové jaké jsou, ale je to dočasné, tak to takhle bereme. Klienti chodí, navštěvují nás více než předtím, protože lidi, když potřebují, tak si cestu najdou.”

Součástí projektu je i úprava okolí budovy, s tímto aktivně pomáhá karvinský magistrát. Budova bude do budoucna využívána i ke vzdělávacím aktivitám, seminářím nebo besedám. Práce začaly v průběhu května, provoz bude v budově obnoven na konci roku.

---

Slavnostní promoce na OPF Karviná

Obchodně podnikatelská fakulta zorganizovala téměř po dvou letech slavnostní promoce. Během dvou dnů slavnostně ukončilo studium na této škole více než dvě stě studentů. Konaly se ve velkém sále, který byl zrekonstruován díky projektu EU „Modernizace výukové infastruktury OPF v Karviné.

Tohle jsou absolventi bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management chvíli před slavnostním ceremoniálem. Zkouší si taláry a připravují se na chvíli, kdy budou slavnostně promovat.

Dariusz Płonka, absolvent OPF Karviná: "Rozhodně to je zážitek, je to na celý život, těším se na rodiče, doufám, že budou i pyšní na mě, takže se nemůžu dočkat."

Veronika Adamčíková, absolventka OPF Karviná: "Já jsem sama zvědavá, jestli to pro mě bude silnější než samotné státnice, ten pocit, co jsem po nich měla, tak si to ještě neumím představit, snad to bude super."

Veronika Kostorková, absolventka OPF Karviná: "Určitě se těším, ale hlavně se asi těší moje rodiče."

Daniel Stavárek, děkan OPF Karviná: "My jsme rádi, že jsme mohli zorganizovat slavnostní promoce pro naše absolventy. Během dneška a zítřka bude promováno více než 200 absolventů, dokonce jsme dali možnost promovat absolventům z loňského roku, kteří si nemohli své promoce užít díky různým opatřením a využilo to zhruba 30, takže jsme rádi a jsme rádi, že můžeme promoce realizovat v našem novém velkém zrekonstruovaném sále, který byl dán do užívání těsně poté, co vypukla v roce 2020 pandemie. Je to až možná neuvěřitelné, ale poslední promoce na této fakultě se konaly 4. října 2019, takže už to máme skoro 21 měsíců od posledních promocí, proto se všichni moc těšíme. Jsou pro nás svátkem, protože po dlouhých měsících budeme vidět studenty naživo můžeme si s nimi popovídat a popřát jim vše dobré do života i profesí kariéry."


Celý ceremoniál sledovali v sále rodinní příslušníci a přátelé studentů.

Poslední rok v online výuce byl pro učení náročný, díky přístupu pedagogů to ale zvládli.

Daniel Stavárek, děkan OPF Karviná: "My jsme rádi, že studenti i pedagogové k tomu přistoupili svědomitě, je třeba říct, že výuka ekonomických oborů v online formě je jednodušší než výuka lékařských nebo uměleckých, tak i toto nám velmi pomohlo."

Nově Obchodně podnikatelská fakulta získala akreditaci na další nové studijní programy, přijímací řízení je otevřeno do konce srpna. Přihlášku stačí podat elektronicky.

---Mohlo by Vás také zajímat