Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Karviná připravila pocitovou mapu a dotazník
  • 15 let provozu mezioborové JIP v Karvinské hornické nemocnici

Karviná připravila pocitovou mapu a dotazník

Obyvatelé Karviné mají nyní jedinečnou možnost zapojit se do výzkumu, který momentálně probíhá. Provádí se pomocí dotazníku a pocitové mapy, kterou lidé mohu vyplnit. Toto šetření je důležité pro zpracování nového Strategického plánu ekonomického rozvoje města.

Obyvatelé Karviné mají možnost zaznamenat své názory do pocitové mapy. Ta je v současné době dostupná elektronicky na úvodní straně webu města a také v regionální knihovně v Karviné-Mizerově.

Martina Šrámková, vedoucí Odboru školství a rozvoje MMK: "Je to úžasná věc, máte tam čtyři druhy barevných špendlíků a podle těch jednotlivých barev zapichujete místa, kde se cítíte dobře, kde se necítíte dobře, kam byste pozvali návštěvu a které plochy a lokality vidíte, které by stály za to k dalšímu rozvoji."

Míst na území města mohou lidé vybrat několik a přidat k nim i komentář.

Martina Šrámková, vedoucí Odboru školství a rozvoje MMK: "Bych poprosila nejen čtenáře, co chodí do knihovny, ale všechny, kteří mají zájem. Je to něco nového, tohle jsme tady ještě nedělali."

Pocitovou mapu lidé vyplní za pár minut. O něco déle jim zabere čas dotazník a to zhruba dvacet minut.

Gabriela Monczková, ved. odd. strategie a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Dotazníkové šetření mohou lidé vyplnit fyzicky v budově magistrátu, v městském informačním centru a také v RKK . V rámci toho můžete odpovědět o tom, kam chcete, aby naše město směřovalo. Ať už v oblasti rozvoje bydlení, podnikání, volnočasových aktivit, školství, nezaměstnanosti."

I dotazník je v elektronické podobě na webu města. Dotazník i pocitovou mapu mohou lidé vyplnit do konce června.

Gabriela Monczková, ved. odd. strategie a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Obě tyto věci jsou anonymní, město nemůže a nikdy nebude zjišťovat, kdo jakou odpověď vyplnil."Zpracovatelé strategického dokumentu vyhodnotí i pocitovou mapu i dotazník. Na základě výsledku pak bude město připravovat další rozvojové projekty a strategický plán nejbližšího období i vývoj Karviné až do roku 2040.

---

15 let provozu mezioborové JIP v Karvinské hornické nemocnici

Karvinská hornická nemocnice si letos připomíná 15 let úspěšného fungování mezioborové interně-neurologické jednotky intenzivní péče. Tato nemocnice zajišťuje léčbu v čele s multioborovým týmem pracovníků jako jediná pro spádovou oblast téměř celého Karvinska.

Mezioborová interně-neurologické jednotka intenzivní péče vznikla v Karvinské hornické nemocnici přesně před 15 lety. Jejím posláním je poskytovat péči pacientům s komplikacemi a ohrožením základních životních funkcí.

Henryk Brzeżański, primář neurologického oddělení KHN: "Multioborová péče mezi neurology a internisty se nám velmi osvědčila. je přínosná pro obě strany. Jen pro zajímavost, během 20 let od roku 1995 do roku do roku 2016 došlo v ČR k poklesu úmrtnosti na cévní mozkové příhody o téměř 50 procent."

Martin Blažík, zástupce primáře interního oddělení KHN: “Od začátku se vědělo, že spolupráce musí být úzká a vstřícná. Oba ty obory historicky mají k sobě blízko, projevuje se to v tom, že ta péče je výborná a spolupráce ještě lepší."

Neurologická část zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami.

Henryk Brzeżański, primář neurologického oddělení KHN: ” Naše oddělení je centrem vysoce specializované péče o pacienty s ikty a ročně hospitalizujeme 600 pacientů. V minulém roce bylo naše iktové centrum vyznamenáno platinovým statusem Platinum status - ESO Angels Awards."

Iktová jednotka Karvinské hornické nemocnice podává pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou trombolytickou léčbu, což je podání léků, který rozpouští uzávěry, tromby ve velkých mozkových cévách a tím zlepšuje výsledek cévní mozkové příhody.

Interní část je zaměřena na péči o pacienty s infarkty, dekompenzovanou cukrovkou plicními emboliemi, zánětlivými onemocněními srdce a plic a podobně. Celkově ošetří až 1400 pacientů.

Martin Blažík, zástupce primáře interního oddělení KHN: "Máme boxy, boxový systém, který může být uzavřený s izolačním režimem, aby se nepřenášely infekce, máme i několik dýchacích přístrojů v případě, že plicní funkce selže a jeden přístroj na léčbu ledvin. Na našem prvním místě je udržet stávající péči a pokud se nám ji po daří zlepšovat dál, budeme jen rádi."

---Mohlo by Vás také zajímat