Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Oprava tří historických domů v Karviné může začít
  • Nemocnice zřizuje další lůžka pro COVID pacienty
  • Šikmý kostel Karin Lednické se stal Knihou roku

Oprava tří historických domů v Karviné může začít

V Karviné mohou začít práce na rekonstrukci tří historických domů na Masarykově náměstí, které město odkoupilo před třemi lety od soukromého vlastníka. Ten se o domy dlouhá léta nestaral a jsou v zanedbaném stavu.

Realizace rekonstrukce tří historických domů na Masarykově náměstí může začít. Zástupci města je předali stavební firmě, která už v listopadu začne s opravami.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: “Firma, která vyhrála, bude zahajovat práce nejdříve uvnitř budov. Bude předložen konkrétní harmonogram a podle toho harmonogramu budou postupovat.” 

Uvnitř se začne už v listopadu sanací sklepních prostorů, probíhat budou i bourací práce. Finální fázi předcházelo několikaleté vyjednávání města s bývalým majitelem.

Jan Wolf, primátor Karviné:  “Ten začátek byl někdy v roce 2014, kdy nám bylo oznámeno vlastníky, že ustupují od záměru rekonstrukce a nechali to zchátrat, protože nebyli schopni vyřídit stavební povolení a další navazující povolení k této stavbě Od roku 2015-2017 jsme s nimi jednali o tom, aby se to snažili nabídnout k prodeji. K tomu nedošlo, na základě toho jsme do jednání vstoupili přímo my, jako město a objekt jsme odkoupili. Tři roky nám trvala předprojektová projekční činnost, bylo to spoustu jednání, chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se na té přípravě podíleli, od zaměstnanců úřadu přes projektanty, památkový ústav a další organizace, že jsem k tomu závěru došli. Teď probíhalo půl roku zadávací řízení na výběr zhotovitele, dnes je předání stavby. Samotná stavba by měla trvat rok, takže věřím tomu, že do roka a do dne tady budeme mít krásné domy na náměstí, a že náměstí bude naší chloubou.” 

Jednání byla náročná, důležitá byla spolupráce s památkovým ústavem.

Tomáš Nitra, Národní památkový ústav v Ostravě: "Žádný z těch domů není kulturní památkou. Ony jsou součástí památkové zóny, takže my největší důraz budeme klást na tu jejich vnější slupku, na fasády, které jsou pro nás velmi cenné. Nicméně v těch domech se zachovalo něco, každý má nějakou věc v těch interiérech výjimečnou, o kterých si myslíme, že je dobré ji zachránit. Od toho nárožního, tak tam jsou dochována původní okna, prostředního je to veranda, se zimní zahradou dřevěná, která je v rámci Karviné a širšího regionu unikátem a v domě 35 jsou to výborně dochované vnitřní secesní prvky, jako jsou obložky kolem oken, parapetů, kolem dveří a podobně."

Jan Wolf, primátor Karviné: “Ty domy jsou hodně zdevastované. Je tam hodně spodní voda. Jsou to staré domy, hodně připomínek měli památkáři, to se muselo zapracovat. Mělo to vliv i na cenu, ale věřím, že jsme vyšli všem vstříc a že ta samotná stavba bude zdárně probíhat. My jsme věděli, že ta cena bude docela vysoká. Proto jsme hledali různé dotační tituly a jsem rád, že nám pomohl Moravskoslezský kraj, který nám poskytl 50. milionovou dotaci na tento objekt."

V domech budou některé nebytové prostory nabízeny zájemcům a také se tam opraví byty, které se pak budou licitovat.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK:  “V těchto třech domech jsme naplánovali postupně nebytové prostory a byty. V čísle popisném 33 budou čtyři byty a nebytový prostor, který bude na té rohové části, tam budeme zahajovat v nejbližší době zveřejnění informací, že hledáme nájemce, uvítali bychom nějaké občerstvení, zdravou stravu, něco takového, co v nabídce chybí, nemyslím tím restauraci. V domě 34 bude informační centrum statutárního města Karviné, které provozuje Regionální knihovna Karviná a navíc tady bude nebytový prostor k pronájmu. V čísle 35 budou dva nebytové prostory v přízemí a dva velmi pěkné větší byty v druhém nadzemním podloží.” 

Pokud půjde vše podle plánu, harmonogram prací bude dodržen a nenastanou komplikace, měla by samotná oprava trvat rok.

---

Nemocnice zřizuje další lůžka pro COVID pacienty

Nemocnice v Moravskoslezském kraji zareagovaly na nová opatření vlády a připravily další lůžka pro pacienty s onemocněním Covid-19. Většina z nich také hledá personální posily.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice připravují nemocnice v kraji další kapacity pro covid pozitivní pacienty. V karvinské rájecké nemocnici je kapacita navýšena o 25 lůžek.

Věra Murínová, mluvčí NsP Karviná-Ráj: "Další opatření, která budou prováděna, souvisí s omezením ortopedické plánované péče, která nás čeká od poloviny týdne, tzn. dalších 25 lůžek máme připravených tak, abychom situaci zvládli."

V karvinské rájecké nemocnici je v tuto chvíli nakaženo několik lékařů a třicítka zdravotníků je v karanténě.

Věra Murínová, mluvčí NsP Karviná-Ráj: "Naléhavě žádáme všechny, kteří by nám chtěli a mohli pomoci, aby se ozvali na naše webové a fb stránky, kde máme uvedeny kontakty tak, aby nám přišli pomoct. V tuto chvíli nám nejvíce pomůžou s pacienty přímo u lůžek, tzn. ti, kteří mohou vykonávat ošetřovatelskou péči, mají zdravotnické vzdělání nebo jsou studenty zdravotnických škol, kteří jsou těsně před ukončením studia ať už vyšších zdravotnických škol nebo studenti lékařské fakulty."

Nemocnice potřebuje pomoc i se zabezpečením dalšího provozu v nemocnici.

Věra Murínová, mluvčí NsP Karviná-Ráj: "Velmi oceníme pomoc kuchařů, pomoc v kuchyni, kteří zajistí provoz a dostatek jídla pro pacienty a personál."

Připomínáme, že odběrové místo se na začátku října přestěhovalo blíže k plicnímu pavilonu.

Věra Murínová, mluvčí NsP Karviná-Ráj: "Kde má svůj trvalý provoz, který zvládneme i v zimě, kdy budou podmínky horší než v létě. U nás se fronty netvoří, máme dobře organizované odběrové místo ve spolupráci s MP Karviná. Pacienti stále vjíždějí stejným směrem z parkoviště od Tesca a vyjíždějí podle směrovek ven."

Průměrně se tady odebere až 120 vzorků denně.

---

Šikmý kostel Karin Lednické se stal Knihou roku

Román Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické vyhrál ve druhém ročníku čtenářské ankety Kniha roku, jejímž vyhlašovatelem je Nadační fond Čtení tě mění. Spisovatelka, která se narodila v Karviné, už dokončuje další díl.

Absolutním vítězem druhého ročníku čtenářské ankety Kniha roku se stal román Šikmý kostel od spisovatelky Karin Lednické. O vítězství románové kroniky ztraceného města, což je podtitul Šikmého kostela, rozhodlo v anketě téměř 120 tisíc hlasů. První kniha z chystané trilogie zvítězila i v kategorii Společenský román.

Karin Lednická, spisovatelka: "Když jsem se dozvěděla o tom, že se Šikmý kostel stal absolutním vítězem ankety Kniha roku, tak jsem měla obrovskou radost. Vnímám to jako vítězství nejen pro sebe a svou knihu, ale pro celý náš region, který býval taková “Popelka”, stranou veřejného zájmu. Najednou se ty role obrátily, takže si myslím, že je to vítězství pro nás všechny, co tady žijeme."

Karin Lednická stále na trilogii pracuje. Právě dokončila rukopis druhého dílu, momentálně probíhají redakční a další související práce. Když ale zavzpomíná na dobu před několika lety, kdy se rozhodla román napsat, byla pro ni “stará” Karviná jako nepopsaný list.

Karin Lednická, spisovatelka: "Během těch let jsem si to město dokázala znovu postavit ve svých představách, setkala jsem se s nespočtem lidí a vnímám ten prostor úplně jinak, takže pro mě to je velmi povznášející pocit, musím říct."

Druhého dílu trilogie Šikmý kostel by se čtenáři měli dočkat na začátku příštího roku.

Karin Lednická, spisovatelka: "Čtenáři druhý a třetí díl rozeznají velmi snadno, protože ten název, který zůstává neměnný (tedy, všechny tři díly se budou jmenovat Šikmý kostel), budou vyvedeny v jiných, velmi rozdílných barvách. Tak, jako byl ten první díl zelený, hornický, druhý bude hnědý, protože významná část se odehrává za 2. světové války a třetí bude rudý. Protože se odehrává za časů komunismu."

Lišit se bude na obalu i obrázek, bude odpovídat tomu, jak v každé době Karviná vypadala.

---Mohlo by Vás také zajímat