Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Oprava památníku Osvobození
  • NsP Karviná-Ráj bude vyvíjet metodologii pro plošné testování
  • Mezinárodní konference o problematice drog
  • Distanční výuka na SŠTaS Karviná

Oprava památníku Osvobození

Památník Osvobození z roku 1970, který byl postaven jako symbol osvobození Karviné, prochází v těchto dnech opravou. Kompletně se vyměňuje nasvícení celého areálu kolem a také se měnily prasklé a vyviklané desky.

Památník Osvobození v Karviné-Novém Městě naproti Městského domu kultury, u kterého se každoročně 3. května koná pietní akt k osvobození Karviné za účastní představitelů města, ruského konzulátu a veřejnosti, prochází v těchto dnech opravou.

Zbyněk Gajdacz, ředitel TS Karviná: "Ta větší oprava spočívala v tom, že jsme některé desky, které byly vyviklané, museli znovu přilepit. Přemýšlíme ještě o tom, že ve spolupráci s městským zahradníkem vyměníme stromy, které časem uschly."

Měnilo se také celé nasvícení tohoto místa.

Martin Rebro, pracovník Odboru Komunálních služeb MMK: “Statutární město Karviná v letošním roce přistoupilo ke komplexní výměně svítidel, které jsou umístěny po obvodu areálu památníku. Jednalo se o nutnou akci, protože původní svítidla už byla poškozena, zastaralá, docházelo tam k zatopení a poruše izolace."


Památník se za dobu své existence několikrát změnil. Už v roce 1975, po pěti letech od jeho vybudování, vypadal jinak než v současné době.

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: "Plastika bojovníka, která tady byla původně, tak byla nahrazena bronzovou sochou Rudoarmějce. Další, větší rekonstrukce, proběhla u příležitosti 60. výročí osvobození, a to v roce 2005, kde byl původní památník zcela rozebrán a byl přestaven do nynější podoby, kterou vidíme dnes. Ještě bych dodala takovou zajímavost, že ve schránce u tohoto památníku, je almanach se jmény všech padlých hrdinů.” 

Zbyněk Gajdacz, ředitel TS Karviná: "Před těmi 15. lety se nejednalo pouze o rekonstrukci toho památníku, tady tenkrát, a možná celá řada pamětníků si vzpomene, došlo k celkové opravě celého parčíku, který byl, vybudovaly se nové chodníky, parkoviště podél a udělaly se zásahy do zeleně, co bylo nezdravé, tak se ořezalo, dosadily se nové stromy, keře."

Autorem soch - bojovníka i Rudoarmějce - je akademický sochař Jaroslav Brož. Původní sochu bojovníka mohou lidé vidět poblíž zastávek městské hromadné dopravy u obchodního domu. Město věnuje památníkům, plastikám i válečným hrobům náležitou péči a udržuje je v dobrém stavu.

Andrzej Bizoń, náměstek primátora: "Na území města Karviné se opravdu staráme o pomníky, které vznikly už dávno tomu, posledním příkladem je oprava příjezdové cesty k památníku rozstřílených Karviňáků v lese za Barborou. V polovině září se konal pietní akt na tomto místě, kterého se zúčastnili i přední představitelé Polska."

Zásadní opravou prošel nedávno i například Pomník padlých v 1. světové válce a úpravou předprostoru památky a jeho okolí prošel i Pomník Rudoarmějců, oba v Karviné-Dolech.

---

NsP Karviná-Ráj bude vyvíjet metodologii pro plošné testování

Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji byla oslovena Ministerstvem zdravotnictví ČR, aby se podílela na studii, která má za cíl vypracovat metodologii pro plošné testování na koronavirus.

Věra Murínová, mluvčí NsP Karviná-Ráj: "Do této studie bude zahrnuto celkem 600 osob, které oslovíme a požádáme o tuto studii. Budeme těmto pacientům odebírat vzorky dvou stěrů, jeden se použije na standardní metodu PCR a druhý na analýzu antigenových vzorků. A třetí metodou, která je zajímavá a bude zajímavý výsledek této studie, bude alternativní metoda - odběr ze slin."

Výstupem metodologie za laboratorní část, kterou zpracovává SZÚ, by mělo být doporučení na nejvhodnější metodu testování.

---

Mezinárodní konference o problematice drog

Mladí lidé z několika zemí Evropy se setkali na mezinárodní konferenci, aby společně prodiskutovali téma prevence užívání drog mezi mládeží a její metody. Školení se konalo na Karvinsku.

Třicítka mladých lidí z České republiky, Polska, Španělska, Rumunska, Portugalska a Itálie se sešli na konferenci, která byla financována z fondů Erasmu +. Jejich hlavním cílem bylo prodiskutovat metody, které se osvědčily v prevenci v boji proti užívání drog, ale také se účastnili společných aktivit, aby se lépe poznali.

Pavel Vítek, předseda organizace Silesian Society for Solidarity: "Účastníci měli sérii prezentací, během nichž nás seznámili s jednotlivými problematikami, jelikož v každé z těchto zemí můžeme nalézt naprosto rozdílné problematiky. Třeba ve Španělsku, kde se ročně zadrží kolem 400 tun návykových látek."Konference se zúčastnili lidé, kteří se ze závislosti úspěšně dostali, ale i lidé, kteří drogy nikdy neužívali, ale chtějí najít účinnou metodu, jak pomoci svým přátelům, kteří se s drogami setkali.

anketa: účastník z Polska: "Myslím, že nejdůležitější je využít v boji proti drogám sportovní aktivity, které jsou v projektu."


anketa: účastnice ze Španělska: "S mými přáteli v  Berlíně jsme pokaždé, když jsme šli z nějaké party, brali návykové látky. Vyzkoušela jsem jen extázi a jen jednou, protože jsem nechtěla skončit jako mí přátelé, kteří skončili u jiných drog. Proto se účastním toho projektu, Chci mým přátelům pomoci."


anketa: účastník z Rumunska: "Myslím, že hlavním přínosem pro mě bude naučit se více o tom, co je to drogová závislost a jak tento fenomén funguje."Zahraniční účastníci konference se také dozvěděli, v jaké míře jsou mladí na drogách závislí v České republice a jaký způsob prevence je účinný.

Pavel Vítek, předseda organizace Silesian Society for Solidarity: "Míra drogové závislosti mezi mladými je vysoká a my se snažíme jako organizace zvýšit povědomí nejen v zahraničí ale i u nás o tomto fenoménu a o možných strategií jak tomuto fenoménu zabránit."

Metody prevence se porovnávaly a ty úspěšné se budou zavádět v praxi. Mladí lidé z Česka mají už delší dobu možnost setkávat se a probírat i jiná témata nebo poznávat kulturu jiných zemí právě díky programu Erasmu plus.

Pavel Vítek, předseda organizace Silesian Society for Solidarity: "Je to pro ně skvělá příležitost vycestovat do jiných zemí a poznat jiné národnosti, jiné kultury, navíc získávají nové přátele, kontakty a to je v rámci Evropské spolupráce neskutečně úžasná věc."

---

Distanční výuka na SŠTaS Karviná

Na distanční výuku byly mnohé školy připraveny z druhého pololetí uplynulého školního roku a zpřísněná opatření je až tak nezaskočila.Co ale trápí třeba učňovské obory, je absence praktické výuky a odborný výcvik.

Prázdné chodby, ticho ve třídách, osiřelé školní lavice. Jen za katedrou nebo v kabinetě sedí učitelé, kteří přes obrazovku svého počítače vyučují svůj předmět. Jako třeba tady, na Střední škole techniky a služeb v Karviné.

Na distanční výuku tady byli připraveni, pedagogy nezaskočila, i když začátek školního roku měli všichni velmi náročný.

Yvetta Kałužová, ředitelka SŠTaS Karviná"Vyučující se museli naučit pracovat na nové platformě, na Office 365, museli naučit žáky, jakým způsobem budou vstupovat do těch virtuálních tříd, všechno jsme to zvládli ve velmi krátké době, veškeré výukové materiály museli převést do online systému."

S výkladem teorie dálkově problém není, opačná situace nastává v případě praktické výuky.

Yvetta Kałužová, ředitelka SŠTaS Karviná: "Je to zvláště těžké pro odborný výcvik, protože udělat odborný výcvik distančním způsobem nelze. Jedna věc je teoretické znalosti, které žáci budou mít, nicméně konkrétní praxe, konkrétní ohmatání si toho řemesla, to nám schází."

Distančně se vzdělávají například i budoucí cukrářky.

Gražyna Salamonová, učitelka odborných předmětů oboru Cukrář: "Co je náročné, ta příprava na to, teď musíme ty zápisy připravovat, aby si to mohly doma přepsat. Z mé zkušenosti vím, že děvčata mi píšou, že už by se chtěla vrátit zpátky do školy, bohužel to nejde."

Pro žáky, kteří nemají doma počítač, vytvořila škola systém zápůjčního fondu výpočetní techniky, tak, aby se mohli zapojit do distančního vzdělávání i oni.
---Mohlo by Vás také zajímat