Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • 4. zasedání zastupitelstva města Karviné

4. zasedání zastupitelstva města Karviné

4. zasedání zastupitelstva města se konalo v sále Obchodně podnikatelské fakulty.

Zastupitelé se sešli v sále Obchodně podnikatelské fakulty na svém 4. zasedání. Projednali několik důležitých bodů programu, jedním z nich byl i návrh finančního vypořádání města.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Hospodaření města za rok 2022 je kladné, máme přebytek. Jsou to rezervy, které používáme na spolufinancování jednotlivých dotačních titulů. Snažíme se to využít tak, abychom vždy předfinancovali nějaký projekt a ty peníze, které se nám pak v rámci dotace vrátí, dáváme do té rezerv, abychom byli připraveni dál, nemuseli čerpat úvěrové zdroje a zbytečně platit úroky. Ten letošní rok je trochu složitější, protože my máme rezervy na energie, nevíme přesně, jaké dojde vyúčtování elektřiny a plynu, tam je nějakých přes sto milionů korun připraveno na to, abychom byli schopni zafinancovat energie ve školách, kulturních zařízeních, sportovních zařízeních a halách. Pak máme klasický přebytek, který je přes dvě stě milionů korun a to jsou prostředky, které chceme využít na to spolufinancování větších projektů, které jsou. Jinak ten rozpočet je standardní, máme pokryté veškeré položky z hlediska údržby, služeb v rámci jednotlivých odborů, takže věřím tomu, že ten rok 23 zase dobře zvládneme."

Schváleny byly také dotace pro spolky a sportovní kluby ve výši 4,3 miliony korun.

Andrzej Bizoń, náměstek primátora: “Záměrem využití dotace je příspěvek hlavně pro kluby, které se snaží vychovávat mládež a vést mládež ke sportovním výkonům a to by mělo být i nadále prioritou našeho města."

Zastupitelé také schválili záměr realizovat výstavbu lávky přes řeku Olši v Karviné-Loukách.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Myslím si, že to bude takové zpestření té cyklotrasy, která vede po březích řeky Olše a budeme moci se dostat na polskou stranu do Hažlachu. Nás trochu tlačí čas, musíme podat žádost o dotaci do česko-polského projektu, takže se na tom pracuje, dávají se dohromady veškeré podklady a v krátkém čase chceme tu žádost podat."

V plánu má město také realizovat projekt Cyklotour, který zajistí napojení Karvinského moře na Železnou cyklotrasu.

Andrzej Bizoń, náměstek primátora: “My bychom právě, protože vede část územím města Karviné, chtěli propojit tu stezku díky návěstím nebo šipkám k našemu Karvinskému moři a protože je to turistická oblast, tak v tom projektu bychom byli rádi, kdyby nám vyšel záměr vybudovat zázemí například pro půjčování lodiček nebo malého občerstvení a to by měl být mobilní kontejner."

Schvaloval se také projekt, který by měl zvýšit čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí.

Jan Wolf, primátor Karviné: "To je dotační titul, kde chceme využít finanční prostředky na to, abychom ošetřili hlavně stromy v parku Boženy Němcové, kde se nám rozrostlo parazitické jmelí, není jednoduché se zbavit toho, je to rozsáhlé. Nejsem odborník, ale ta finanční částka na to, abychom to byli schopni na nějakou dobu zasanovat a výrazně zlepšit, je docela vysoká a tato dotace nám k tomu pomůže, takže toho chceme využít, abychom to nemuseli platit z rozpočtu města, ale abychom si pomohli finančními prostředky EU."

Projednával se také investiční záměr týkající se rozšíření služeb denního stacionáře, tomuto tématu se budeme věnovat v některém z příštích Karvinských expresů.

---Mohlo by Vás také zajímat