Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Karviná s polskou obcí Hažlach postaví lávku v Loukách
  • Z Dolu Darkov vyjel poslední vozík plný uhlí
  • Polsko nově vyžaduje očkování nebo negativní testy
  • Lázně Darkov spustí rehabilitaci i ve virtuální realitě

Karviná s polskou obcí Hažlach postaví lávku v Loukách

Město Karviná se dohodlo s pohraniční obcí Hažlach na postavení lávky pro pěší a cyklisty. Povede z místní části Louky, poblíž ulice Ke Hřišti do polské části Hažlachu-Pogvizdov. Lávka v této lokalitě dříve stála, byla ale stržena povodní.

Díky dobré česko-polské spolupráci se lidé dočkají znovupostavení lávky, která dříve stávala v městské části Louky, v blízkosti ulici Ke Hřišti a spojovala oba břehy Olše dokud ji nespláchla velká voda. Lidé se tak znovu bez problémů dostali do části Pogvizdov obce Hažlach.

Gabriela Monczková, vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: “V únoru tohoto roku nás vyzval poskytovatel dotace, abychom sdělili, zda-li máme ještě po třech a půl letech zájem tento projekt realizovat. My a obec Hažlach jsme se dohodli, že ano a v březnu tohoto roku začnou projektové přípravy této akce."


Lukáš Raszyk, náměstek primátora Karviné
: “Jsme požádali v rámci česko-polských projektů o peníze na projektovou dokumentaci. teď nám byly přiznány, takže budeme chystat soutěž na projektovou dokumentaci a budeme se připravovat, tzn. že ji připravíme, budeme mít stavební povolení a opět budeme hledat další peníze. Opět se určitě obrátíme na možnost financování z česko-polských projektů, kde pro to příští období na takové projekty peníze budou a doufejme, že budeme úspěšní a zrealizujeme tuto lávku v následujících letech."


Projektová dokumentace se bude připravovat 15 měsíců, od května do srpna příštího roku.

Gabriela Monczková, vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Bude vytvořena projektová dokumentace včetně všech zaměření geodetických posouzení z hlediska povodňových opatření a aktuálního stavu řeky Olše. Bude vyhotovena projektová dokumentace pro stavební a územní řízení a podobně."

Už před pár lety byla zhotovena první vizualizace. Je ale pravděpodobné, že podoba lávky bude jiná než se původně předpokládalo.

Gabriela Monczková, vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Samotný návrh lávky bude vytvořen až v rámci tvorby projektové dokumentace. za těch několik let se změnila situace majetková v této lokalitě, povodňový stav řeky a podobně."

Lávka bude určena pouze pro pěší a cyklisty, automobilová doprava bude vyloučena.

---

Z Dolu Darkov vyjel poslední vozík plný uhlí

Tento týden byla ukončena důlní činnost na dvou dolech. Poslední vozík vyjel v úterý z Dolu Darkov a v sobotu pak vyvezl poslední uhlí i vozík i na Dole ČSA. Na Darkov se podíváme prostřednictvím další reportáže.

Rozloučení se kvůli covidu konala pouze v komorním složení.

David Hájek, ředitel provozu OKD: "Důl Darkov byl pokračovatel dolů okolních. Není to tak, že důl je izolovaný celek, ale jak postupně postupuje dobývání ložiska, tak se zakládají nové a nové doly a proto můžeme říct, že důl Darkov je pokračovatelem dolů Hohenegger, Barbora, Gabriela. Zvláštní byl, že tady byla vybudována nejmodernější a nejkapacitnější úpravna uhlí a byly tu postupně sváděny těžby dolů Barbora, Gabriela, 9. květen, nakonec i ČSA a částečně i z dolů ČSM."

Za celou dobu fungování dolu se tady vytěžilo téměř 54 milionů tun uhlí. Denní rekordní těžba byla přes 27 tisíc tun uhlí.

Ladislav Valíček, hlavní předák kolektivu, Důl Darkov: "Já jsem tady na Dole Darkov 20 let a 20 let v rubání, je to smutné, veselé to není. Těch vzpomínek bylo hodně, těch part taky bylo více, jako je to určitě nostalgie, veselo nám není."

Rostislav Riedl , technik, Důl Darkov: "Tady na Darkově působím tři roky, zbytek času jsme strávil na Dole Lazy. Dnes skončilo kus OKD."

Těžit se bude pouze na dolech ČSM, OKD plánuje pokračování těžby až do roku 2022.

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: "Předpokládáme, že v tomto roce vytěžíme zhruba 1800 kilotun uhlí částečně energetického, ale ve velké většině kvalitního koksovatelného uhlí."

V příštích express se budeme ukončení důlní činnosti na Karvinsku ještě věnovat.

---

Polsko nově vyžaduje očkování nebo negativní testy

Nová a přísnější opatření pro vstup do země zavádí Polsko. I přes avizované omezení pohybu na našem území je stále hodně Čechů, kteří jezdí do Polska například pracovně, za nákupy nebo na sjezdovky. Povinnost mít očkování nebo negativní testy se zatím nevztahuje pouze na pendlery. I ti by si ale měli situaci ověřovat.

Cestování do Polska bude od soboty o něco komplikovanější. Poláci zavedli přísnější podmínky pro všechny, kteří překračují hranici. Lidé budou muset prokázat, že mají plné očkování vakcínou schválenou v EU, nebo budou muset mít negativní covidové testy. Jejich výsledek nesmí být starší 48 hodin, přičemž se uznávají jak PCR tak antigenní testy.

Polský občan nakupující v Havířově: “Vím, že od soboty platí nová omezení. Do Polska budou moci přijet lidé jen s potvrzením, že mají očkování, nebo kteří mají negativní test. Většina lidí tím není nadšená, ale je to nutné, protože v nemocnicích potom není místo a zdravotníci nejsou schopni se o nemocné postarat.”

Návštěvníci Polska by měli mít na paměti, že ochrana dýchacích cest je tam povinná i při pohybu na ulici. Nově už se nepovoluje užívání šálů nebo šátků, ale jen oficiálních roušek a respirátorů. Situace se ale může změnit ze dne na den i v Polsku.

Všechny informace najdete v originálním znění 

Gabriela Hřebačková (BEZPP), starostka Českého Těšína: “Doporučuji sledovat aktuální nařízení. Protože i paní starostka polského Těšína potvrdila, že je možné, že bude vydáno prohlášení, že i v tom přeshraničním styku jsou nějaké výjimky. Zatím, kdybych to mohla zestručnit, od soboty do Polska mohou pouze lidé,. kteří mají antigenní test, který není starší 48 hodin, nebo mají za sebou dvoj dávku očkování. Tady toto nařízení se momentálně netýká přeshraničních pracovníků.”

Opatření, která Polsko přijalo, jsou sice přísnější, při jejich dodržení je ale možné do země přicestovat například za nákupy nebo sportem. Otevřená jsou venkovní sportoviště, bazény nebo sjezdovky.

---

Lázně Darkov spustí rehabilitaci i ve virtuální realitě

Lázně Darkov začnou rehabilitovat své pacienty i ve virtuální realitě. V současné době spolupracují s regionální firmou, která se specializuje na virtuální realitu a připravují vhodné programy, které by byly šité na míru přesně podle typu rehabilitace.

Lázně Darkov se připravují na další možnost jak úspěšně rehabilitovat pacienty, a to pomocí virtuální reality.

Lenka Krótká, obchodní ředitelka Lázní Darkov: "Projekt virtuální reality v Lázních Darkov vznikl prvotně za účelem účasti na světové výstavě Expo 2020, která by se v letošním roce měla uskutečnit v Dubaji. Díky naším programům tak dáváme možnost klientům ve virtuální realitě se projít naším lázeňským prostředím odkudkoliv ze kterékoliv části světa a může si vyzkoušet naše lázeňské procedury. Naším novým cílem je začlenit virtuální realitu mezi nabízené léčebné procedury pro naše pacienty a to zejména s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému.” 

Cílem Lázní Darkov je vytvořit společně s ostravskou firmou, která se na virtuální realitu specializuje, programy zaměřené prvotně zejména na rehabilitaci ruky v rámci ergoterapie, po různých úrazech, neurologických onemocněních nebo traumatech.

Tomáš Sovják, fyzioterapeut Lázní Darkov: "Pacientovi ve virtuální realitě můžeme nastavit rozsah pohybu, ve kterém se ta končetina bude pohybovat, v tomto rozsahu bude vykonávat určité úkony a vlastně na konci, po několika cvičeních, můžeme změřit změny, které nastanou u tohoto pacienta. Také bychom se chtěli zaměřit na rehabilitaci Parkinsoniků v rámci těch programů, kde je potřeba u těchto neurologických diagnóz často trénovat i kognitivní funkce a zejména ty motorické."

Ve virtuální rehabilitaci bude mít pacient nasazené speciální brýle, ve kterých uvidí virtuální svět. Tam bude provádět různé úkony.

Tomáš Sovják, fyzioterapeut Lázní Darkov: "Ty úkony jsou přizpůsobeny a na míru ušité dle té diagnózy, aby to dávalo smysl. Například u rehabilitace vozíčkářů, kteří jsou po míšní léze nebo z jiných důvodů jsou vozíčkáři, tak můžeme trénovat stabilizační funkce na tom vozíku. Trénink těch vozíčkářů v té virtuální realitě snižuje prokazatelně spastické bolesti a zlepšuje jejich psychický stav."

Brýle mohou být napojeny na monitor a terapeut může kontrolovat, co pacient ve virtuální realitě dělá a může ho usměrňovat.

V současné době zkouší Lázně Darkov s prostředím virtuální reality seznamovat své klienty.

Lenka Krótká, obchodní ředitelka Lázní Darkov: "V řádu několika měsíců ve spolupráci s nemocnicemi a univerzitami máme v plánu spustit pilotní projekt, který se bude týkat samotného měření a výsledků této virtuální reality, budeme chtít tuto proceduru začlenit v rámci léčby."

Virtuální rehabilitace má obrovský potenciál a do budoucna nabízí mnoho možností.

Tomáš Sovják, fyzioterapeut Lázní Darkov: "Bude se dát použít v rámci doplňkového léčení v domovech důchodců, sociálních službách a může navazovat na proběhlou rehabilitaci ať už v lázních nebo dalším ambulantním zařízení."

---Mohlo by Vás také zajímat