Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Boj s koronavirem byl na jaře velmi náročný
  • Blíží se krajské volby, nově i s hlasováním z auta

Boj s koronavirem byl na jaře velmi náročný

Na jaře letošního roku se všem lidem doslova převrátil život vzhůru nohama kvůli Covidu, který se začal celosvětově šířit. Všichni se museli začít řídit nařízenými opatřeními, která se ještě dosud stále mění. Jak na koronavirovou situaci reagovali organizace v Karviné, připomenou zástupci některých z nich v prvním příspěvku.

Životy lidí s příchodem koronavirové pandemie se náhle změnily na jaře, kdy vláda vyhlásila nouzový stav. Přizpůsobit se nové situaci musely i organizace a poskytovatelé zajišťující sociální služby ve městě, nesnadné to měl odbor sociální magistrátu města, který vše koordinoval. Důležité bylo zajistit péči o seniory a potřebné.

Blanka Dadoková, vedoucí Sociálních služeb Karviná: "Bylo to těžké, protože Sociální služby Karviná mají 9 registrovaných služeb a ta situace nás na jaře zaskočila. Bylo toho moc a nejhorší bylo zajistit ochranné pomůcky. V zajišťování nám pomohl magistrát, krajský úřad, dobrovolníci. Mimo to jsme museli přijmout opatření vnitřní, aby se nemoc nešířila, aby se nepotkávali a nešířili tu nemoc v terénu."

Důležitou roli v hladkém zvládnutí boje s koronavirem hrál například i Český červený kříž.

Oldřich Gbelec, ředitel ČČK Karviná: "Pro ČČK je jaro vždy náročné, protože začíná hodně zdravotnických dozorů a školení, letos tomu bylo jinak. Kvůli koronaviru jsme přišli o dozory a školení, ale nesložili jsme ruce do klína a pomáhali jsme tam, kde bylo potřeba. Chopili jsme se především šití roušek, kterých jsme ušili svépomocí a s dobrovolníky a veřejností přes sedm tisíc. Přes dva a půl tisíce jsme pak rozdali v Karviné seniorům a potřebným. Starali jsme se i o nákupy léků, potravin a hygienických pomůcek pro seniory tady v Karviné a byli jsme tam, kde bylo potřeba.” 

Nejkrizovější režim v ČČK Karviná v současné době už nepanuje, nicméně jsou zdravotníci připraveni kdykoliv pomoct, bude-li to potřeba. Podobně na tom byli na jaře i dobrovolníci humanitární organizace ADRA.

Marcela Holková, vedoucí sociálního šatníku ADRY v Karviné: "Jaro bylo velmi náročné, protože nikdo jsme nečekal, co přijde a přišel Covid. Jako první jsme začali šít roušky, protože jsme věděli, že to bude potřeba a my, když máme ten šicí koutek, tak to umíme. Sehnali jsme si materiál a několik tisíc roušek jsme našili a rozdali policistům, sociálnímu odboru a potřebným, seniorům a podobně. Takovou službu, co jsme začali hned dělat, byly nákupy. S výbornou spoluprací se sociálním odborem jsme zjišťovali kde jaký senior bydlí a nákupy jsem jim nosili přímo před dveře. V současné době se mění opatření vlády, my je sledujeme a podle toho se zařizujeme, když je třeba a nějaký senior se na nás obrátí, vyhovíme, nakoupíme, přivezeme.”

S opatřeními proti šíření koronaviru se museli na jaře poprat i pracovníci Slezské diakonie, například v azylovém domu Bethel.

Jana Brzezinová, vedoucí Bethelu: "Jaro 2020 nám přineslo nový fenomén, museli jsme středisko vybavit ochrannými pomůckami, na které jsme nebyli zvyklí, přesunuli jsme věci do online prostoru, i pro pracovníky to byla nová zkušenosti. Ta péče o klienta zůstávala v té intenzivní rovině, šlo o instruktáže, vybavení rouškami a podobně, Bylo to hektické, ale zvládli jsme to pomocí města, lidí, kteří šili roušky."

V nouzovém stavu tady v Bethelu také vznikla krizová ubytovna.

Jana Brzezinová, vedoucí Bethelu: "V nouzovém stavu jsme vyčlenili jedno patro, které sloužilo lidem v karanténě. Lidé na ulici nemají většinou své zázemí, takže ten prostor sloužil právě pro ně, aby se v době nákazy mohli zotavit a dostat se do běžného života. Krizová ubytovna obsahuje bytové jednotky se sociálním zařízením a dezinfekčními pomůckami. Stále jsme připraveni obnovit krizová lůžka a vyčlenit část kapacity."

Z covidové doby vznikla na úřadě vlády výstava dokumentačních fotografií, jedna z fotografií pochází právě z Bethelu.

---

Blíží se krajské volby, nově i s hlasováním z auta

Už tento pátek a sobotu se uskuteční volby do krajských zastupitelstev České republiky a volby do Senátu. Ministerstvo vnitra připravilo pro občany názorné instruktážní video a pravidla vám zopakujeme i prostřednictvím poslední reportáže.

V pátek 2.října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin se uskuteční volby do krajských zastupitelstev České republiky a volby do Senátu Parlamentu ČR. Současné volby jsou ale poznamenané koronavirovou krizí. Při vstupu do volební místnosti bude potřeba dodržovat pravidla.Ministerstvo vnitra připravilo pro občany instruktážní video, k dispozici jsou i videa pro neslyšící.

Renáta Blaníková, vedoucí Oddělení vnitřních služeb MMK: "Podle mimořádného opatření je povinností se pohybovat v okrskových komisích se zakrytými dýchacími cestami. Taktéž před a přímo ve volební místnosti budou prostředky pro dezinfekci rukou a cedule upozorňující na rozestupy. Ke komisi se může volič přiblížit, když bude předávat průkaz totožnosti a přebírat úřední obálku. Pokud bude třeba, aby si okrsková volební komise ztotožnila voliče, vyzve ho, aby odstoupil dva metry, na nezbytně nutnou dobu si sundá roušku, zase si ji nasadí a může odvolit."

Krajský úřad MSK zřídil zvláštní volební stanoviště pro lidi v karanténě a izolaci, takzvaný drive-in. Je umístěn v areálu rájecké nemocnice. využít ho mohou pouze voliči v karanténě, kteří přijedou autem.

Renáta Blaníková, vedoucí Oddělení vnitřních služeb MMK: "Pěšky nebo osobně tam nemůžou, hlasovat mohou z auta ve středu před řádným termínem voleb v době od 7 do 15 hodin."

Věra Murínová, mluvčí NsP Karviná-Ráj: "Odběrové místo je přestěhováno do pavilonu vedle plicní ambulance , kde bude mít svůj zimní provoz a bude k dispozici i v době voleb formou drivinu. Bude ho zaštiťovat Armáda ve spolupráci s PČR. Snažili jsme se co nejméně věcí měnit, příjezd zůstává zadní vrátnicí do Tesca, jak byli zvyklí."

Voliči v karanténě, kteří nemají možnost přijet autem, mohou volit do přenosné schránky, se kterou bude chodit komise zřízená krajským úřadem.

Renáta Blaníková, vedoucí Oddělení vnitřních služeb MMK: "Pokud takoví voliči jsou a mají zájem volit do této přenosné schránky, musí nejpozději den před řádnými volbami, čili 1. října nejpozději do 20 hodin oznámit tuto skutečnost telefonicky krajskému úřadu na telefonním čísle 800 023 057, které je zveřejněné na webových stránkách krajského úřadu, tam se s pracovníky úřadu dohodne na době, kdy se hlasování uskuteční."

A ještě připomínka správného hlasování: Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost, čili uděluje preferenční hlasy. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

2. kolo do Senátu se bude konat o týden později pouze za předpokladu, že v prvním kole žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů.

---Mohlo by Vás také zajímat