Kulturní okénko

  • Vystěhovalectví do Texasu , Muzeum Frenštát pod Radhoštěm
  • Zámek v Bruntále prochází obnovou za provozu

Petra Dorazilová, TV Polar: Prostřednictvím kulturního okénka dnes na úvod nahlédneme do jedné z poboček Muzea Novojičínska, která se nachází ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Petra Dorazilová, TV Polar: Ve třech patrech bývalé školy je hned devět stálých expozic. Mapují zdejší mikroregion z pohledu historie, řemesel, etnografie, přírody a umění. Zcela výjimečnou je ovšem prezentace s názvem Tam za mořem, která přibližuje dějiny zdejších vystěhovalců.

Martin Trubač, Muzeum Frenštát pod Radhoštěm: “Většinou to byli chudí tkalci, kteří ve druhé polovině 19. století z ekonomických důvodů odcházeli z tohoto kraje a směřovali do Ameriky, především do Texasu. Při prohlídce této expozice narazíte na zajímavá osobní svědectví, můžete se projít po palubě imaginární lodi nebo nahlédnout do zákoutí texaské farmy s autentickými předměty, které naše muzeum získalo od krajanů v Americe.”

Petra Dorazilová, TV Polar: Návštěvníci výstavy se mohou seznámit s příčinami emigrace a s tím, jak strastiplná mnohdy byla pro tyto obyčejné lidi plavba přes oceán.

Petra Dorazilová, TV Polar: Prostoru pak dominuje vůz na sběr bavlny, která sloužila k základní obživě emigrantů, a také lebka dlouhorohého skotu, který chovali. Jsou zde ale rovněž předměty, které dokumentují jejich všední život v komunitních osadách. Ty dodnes nesou názvy jako Frenštát, Praha, Frýdek a podobně.

Martin Trubač, Muzeum Frenštát pod Radhoštěm: “Tamní vystěhovalci se především snažili o to, aby si jejich děti udržely kontakt s mateřským jazykem. Proto zakládali české školy- Dokumentem této školy zvoneček ze školy, která nesla jméno lokální hory Radhošť.”

Petra Dorazilová, TV Polar: Výraznou atraktivitou muzea je dále expozice představující tkalcovské stavy a barvířskou dílnu na výrobu modrotisk.

Martin Trubač, Muzeum Frenštát pod Radhoštěm: “K zajímavostem našeho muzea patří také soubor 24 malovaných terčů, upomínají na historii místního střeleckého spolku, nebo také unikátní sbírka knoflíků a broží.”

Petra Dorazilová, TV Polar: Frenštátské muzeum rovněž nezapomíná na dokumentaci beskydské přírody a významných rodáků, například autora slavné sochy Radegasta Albína Poláška nebo olympijského vítěze ve skoku na lyžích Jiřího Rašku

-------------------------------------------------------------------

Zámek v Bruntále prochází obnovou za provozu

Karel Soukop, TV Polar: Ve druhé reportáži kulturního okénka zavítáme do bruntálského muzea. A to přímo na zámek v Bruntále, který vedle hradu Sovince a Kosárny v Karlovicích Muzeum spravuje. Zámek totiž právě prochází důležitou etapu svého vývoje.


Karel Soukop, TV Polar:
 Zámek se stavebně vyvíjel více než 5 století. Původně pozdně gotický hrad Bruntálských z Vrbna byl renesančně přestavěn do originálního půdorysu. Po mnoha úpravách za Řádu německých rytířů byl upraven do dnešní barokní podoby.


Karel Soukop, TV Polar:
 Právě letos zámek prochází zásadní rekonstrukcí všech svých exteriérů. V červnu byla za podpory MS kraje dokončena rekonstrukce zámecké salla tereny.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: „Bohužel po 2.sv.válce tady bylo skladiště všeho možného nářadí, zahradní techniky, barev a podobně.“

Petr Rys (STAN), starosta Bruntálu: „Těším se až sem lidé budou chodit odpočívat a až tady bude se konat mnoho kulturních akcí.“


Karel Soukop, TV Polar:
 V těchto dnech probíhá revitalizace rozsáhlého zámeckého parku ze 16. století. Ten byl za Řádu německých rytířů proměněn v pravidelnou zahradu jako přírodně krajinářský park.

Jitka Koščáková, ředitelka Muzea Bruntál: „Je to projekt, podpořený z evropských fondů, jsme rádi, že se nám podaří celkově upravit celý zámecký park.“


Karel Soukop, TV Polar:
 Co je však podstatné je skutečnost, že veškeré práce probíhají za plného provozu zámku. Probíhaly zde prohlídky a konala se zde spousta akcí ve zdejších výstavních síních. Za zmínku určitě stojí výstava Paula Gebauera.

Anna Balánová, autorka a kurátorka výstavy: „Máme tady část tvorby, na které jsou veškeré zemědělské práce, které si můžeme přestavit.“


Karel Soukop, TV Polar: 
K nejvýznamnějším akcím pak patří výstava k 350.výročí úmrtí Jana Amose Komenského a výstava významné polské malířky Hanny Bakula.

Wojciech Dominiak, ředitel muzea Prudnik: „Je to velice výjimečná výstava protože je to druhá výstava Hanny Bakuly v Čechách, Odhalujeme dědictví polsko - českého pohraničí. Ta sbírka děl Hanny Bakuly je největší muzejní sbírkou této umělkyně v Polsku a pochází ze sbírek prudnického muzea.“


Karel Soukop, TV Polar:
 Vzhledem k omezením kvůli pandemické situaci se na zámku nemohly konat některé externí akce, jako je např. Muzejní noc. Akce jsou však připraveny a věříme, že brzy je na bruntálském zámku opět budeme moci navštívit.

Redakčně upraveno / zkráceno.
Mohlo by Vás také zajímat