Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Léta běží

Léta běží

  • Rekonstrukce Korýtka pokračuje, klienti se těší na návrat
  • Ostrava zajišťuje celé spektrum sociálních služeb, host: Zdeněk Živčák

Znělka odstartovala další vydání pořadu Léta běží. Opět jsme tady s tématy ze sociální oblasti. Dobrý den.

Rekonstrukce Korýtka pokračuje, klienti se těší na návrat

Ostravský Domov Korýtko prochází významnou rekonstrukcí. Kvůli rozsahu stavebních prací byli jeho klienti přestěhováni do náhradních prostor. Byli jsme je navštívit a spolu s ředitelem organizace zjistit, jak pokračuje rekonstrukce a jak se klientům a personálu vede v náhradních prostorech.

Domov Korýtko vznikl v roce 1985 a 37 let poskytoval své služby na tomto místě v Zábřehu. Rekonstrukce budovy už byla nezbytná, mluvilo se o ní asi deset let před jejím začátkem.

Jan Seidler, ředitel: “V podstatě z toho původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi, nosné stěny, jinak dojde k výměně veškerých sítí, oken a všeho.”

Investorem projektu za stovky milionů korun je město Ostrava. Klienti jsou aktuálně umístěni v náhradních prostorách v Muglinově a Hrušově. Toto je objekt na Liščině. Stěhování do náhradních prostor bylo náročné pro všechny, ale jak tvrdí klienti, všichni si zvykli.

Barbara Mitáčková, klientka: “Od té doby, co jsme tady, dva roky, se moc změnilo, moc. Všechno opravdu k dobrému. Zvykli jsme si.”

Jiřina Michalíková, klientka: “Člověk si musí zvyknout, že. Když jsme nemohli už být tam, kde jsem nastoupila, že.”

Jan Seidler, ředitel: “Je to nějaké provizorium. Každé má nějaká pozitiva a negativa. Tady na Liščině je pozitivum velká zahrada, ale zase je tam omezení bariérové. Takže musíme se s tím popasovat a zpříjemňovat pobyt klientům tady.”

To platí i o další objektu na ulici Hladnovská v Muglinově. Klienti se zde přestěhovali do tří pater.

Sylva Stuchlá, klientka: “Toto jsem brala jako pionýský tábor, bo je to na nějakou dobu. Ta zahrada mě dostala. A víte proč zahrada? Protože mě vezou po vozíčku a já ukazuji, tam je hřib, tam je hřib.”

Nový objekt bude celý zateplený, bude mít novou střechu, stravovací i prádelenský provoz a celý bude bezbariérový. Návrh projektantů zrušil balkóny, díky tomu se zvětšila podlahová plocha pokojů. Nebudou chybět terasy, venkovní zahrada a lepší zázemí pro zaměstnance nebo návštěvy klientů. Všichni nedočkavě vyhlížejí konec komplikované rekonstrukce.

Barbara Mitáčková, klientka: “Už se těšíme, až tam budeme.”

Sylva Stuchlá, klientka: “Těším se tam, že to bude jinak prostorné, než tu.”

Jiřina Michalíková, klientka: “Ohromně se těšíme.”

Jan Seidler, ředitel: “Co se týká předpokládaného návratu zpět do rekonstruovaného objektu, bavíme se někdy o průběhu roku 2025. Musím také poděkovat nejen klientům a rodinným příslušníkům za trpělivost, ale taky všem zaměstnancům, kteří to v současných prostorách zvládají. A je to pro ně větší nasazení, více srdcařiny. Jsem rád za ten tým, se kterým poskytujeme ty pobytové služby.”

Ostrava zajišťuje celé spektrum sociálních služeb, host: Zdeněk Živčák

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ve studiu pořadu Léta běží dnes vítám Zdeňka Živčáka z ostravského magistrátu. Dobrý den.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: My jsme viděli reportáž z Korýtka. Ostrava má těchto organizací a podporuje jich několik. A ono to vše souvisí s podílem seniorů nejen v ostravské populaci. Už delší dobu se mluví o tom, že se zvyšuje, že populace stárne. Co to znamená pro vás, respektive pro město?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Máte pravdu. V podstatě populace stárne. V Ostravě je přibližně 60 tisíc seniorů starších 65 let s tím, že očekáváme, že ty počty porostou a budou se zvyšovat především v těch nejstarších věkových kategoriích. A znamená to pro nás to, že musíme reagovat a navyšovat kapacity sociálních služeb, ať už těch pobytových, čili domovů pro seniory, kde plánujeme do konce roku 2026, že přibude dalších 300 míst a v podstatě myslíme a důležité jsou i ty služby terénní a v podstatě ambulantní, kde navyšujeme a plánujeme taktéž navýšení těch úvazků pracovníků, kteří tam pracují.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Mluvil jste o těch kapacitách, jaké vlastně v Ostravě jsou? Jaké máte možnosti?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: V Ostravě, v těch pobytových sociálních službách? Máme přibližně 2000 míst, z toho většinu asi 1500 míst zajišťují příspěvkové organizace města. Dále jsou to organizace nestátní, neziskové, popřípadě soukromí provozovatelé. Takže toto je vlastně jedna z možností, jak lze reagovat na to, když ten klient už nemůže zůstat doma v tom přirozeném prostředí a zajišťovat své potřeby tam.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pojďme k té samotné nabídce. O jaké služby se konkrétně jedná? Co můžete nabídnout?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Je to vlastně celé spektrum těch sociálních služeb. Já začnu takovým tím jakože zdůrazněním toho faktu nebo toho trendu, že tím naším cílem je, aby ten člověk zůstal, jak jsem říkal, co nejdéle doma a vlastně v tom svém prostředí, které zná, kde celý život žil, kde má sousedy, kde má kamarády a využíval těch terénních služeb, které za ním docházejí do toho jeho přirozeného prostředí. Tou nejznámější je asi pečovatelská služba, která může pomoci s úklidem, která může pomoci s nákupy, přípravou stravy, může ji doprovodit třeba z toho člověka k lékaři nebo na úřad. Lze využívat i osobní asistence, což je v podstatě velmi zjednodušeně řečeno obdoba pečovatelské služby, ale probíhá ve větším časovém rozsahu a nabídkou, nebo lze využít i centra denních služeb, kdy to lze zase přirovnat k nějaké jako řekněme školce pro seniory. Kdy ten člověk je tam přivezen rodinným příslušníkem nebo si tam dopraví sám, nebo si ho ta služba třeba vyzvedne i doma a on tam stráví den v podstatě s dalšími lidmi aktivně tráví ten svůj volný čas. Takže tohle všecko může probíhat v těch situacích, kdy ten senior je doma a opravdu až řekněme na konci jsou ty pobytové sociální služby, čili ten domov pro seniory. A tam opravdu jsou v současné době umisťování klienti, kteří vyžadují 24 hodinovou komplexní péči.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Kdy a na jakou sociální službu bychom se vlastně a v jakých životních situacích měli obracet? Je nějaký doporučený postup?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ten doporučený postup bych začal opravdu asi od toho, že záleží, co ten člověk potřebuje, jestli je to opravdu pomoc s tím úklidem, pomoct s tou stravou nebo s nějakým doprovodem, tak je to o těch službách terénních, takže lze se obracet přímo na ně. Pokud už potřebuje tu komplexní péči, tak je to o těch domovech pro seniory, kterých je na území Ostravy celá řada. A opravdu ten nejjednodušší způsob je, když ten člověk buď sám, nebo ten rodinný příslušník se obrátí přímo na tu sociální službu a pokud si není jistý a neví, tak lze využít a to bych doporučil sociálních pracovníků, kteří jsou na každém obecním úřadu a ti ho nasměrují na tu službu a už poté je vlastně s ním veden řekněme ten individuální rozhovor, to posouzení té jeho situace v podstatě dojednává se, co bude poskytováno, za jakých podmínek, v jaké ceně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pokud se bavíme ještě o těch službách, kdy klient tam bydlí, třeba domov s pečovatelskou službou, ale možná i další služby, tak jakým způsobem vlastně probíhá výběr klientů pro sociální služby, které poskytujete?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ono vždycky probíhá právě to individuální posouzení té situace. Opravdu se zvažuje, do jaké míry ten člověk potřebuje pomoct. A pokud je to třeba o tom domově pro seniory, tak je provedeno sociální šetření s tím zájemcem a pokud je aktuálně volná kapacita, tak je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. A ten člověk je do toho zařízení přijat. Ale pokud ta volná kapacita není a opravdu se to u těch domovů pro seniory stává velmi často, tak je to o jakési interní evidenci a v podstatě, která je průběžně aktualizována a vždycky je prošetřovaná ta aktuálnost toho daného žadatele. Neplatí to, co si mnohdy lidé myslí, že si podám žádost do domova pro seniory 5 let předtím, než třeba si myslím, že bych to potřeboval a že už jenom to, že jsem v nějakém pořadníku, tak mi zabezpečí dřívější přijetí. Takže jako jakési takové ty pořadníky nejsou. A nejde o to, jak dlouho mám požádáno, umisťujeme klienty, když opravdu ten jejich stav to vyžaduje. Do tří měsíců, do půl roku.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To byl Zdeněk Živčák z ostravského magistrátu. Já vám děkuji za rozhovor a budu se těšit na viděnou tady někdy příště.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Děkuji, Mějte se pěkně.

A to je z dnešních témat v Léta běží vše, na viděnou příště.”

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Léta běží
11. června 2024, 17:25

Znělka odstartovala další vydání pořadu Léta běží. Opět jsme tady s tématy ze sociální oblasti. Dobrý den.

Rekonstrukce Korýtka pokračuje, klienti se těší na návrat

Ostravský Domov Korýtko prochází významnou rekonstrukcí. Kvůli rozsahu stavebních prací byli jeho klienti přestěhováni do náhradních prostor. Byli jsme je navštívit a spolu s ředitelem organizace zjistit, jak pokračuje rekonstrukce a jak se klientům a personálu vede v náhradních prostorech.

Domov Korýtko vznikl v roce 1985 a 37 let poskytoval své služby na tomto místě v Zábřehu. Rekonstrukce budovy už byla nezbytná, mluvilo se o ní asi deset let před jejím začátkem.

Jan Seidler, ředitel: “V podstatě z toho původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi, nosné stěny, jinak dojde k výměně veškerých sítí, oken a všeho.”

Investorem projektu za stovky milionů korun je město Ostrava. Klienti jsou aktuálně umístěni v náhradních prostorách v Muglinově a Hrušově. Toto je objekt na Liščině. Stěhování do náhradních prostor bylo náročné pro všechny, ale jak tvrdí klienti, všichni si zvykli.

Barbara Mitáčková, klientka: “Od té doby, co jsme tady, dva roky, se moc změnilo, moc. Všechno opravdu k dobrému. Zvykli jsme si.”

Jiřina Michalíková, klientka: “Člověk si musí zvyknout, že. Když jsme nemohli už být tam, kde jsem nastoupila, že.”

Jan Seidler, ředitel: “Je to nějaké provizorium. Každé má nějaká pozitiva a negativa. Tady na Liščině je pozitivum velká zahrada, ale zase je tam omezení bariérové. Takže musíme se s tím popasovat a zpříjemňovat pobyt klientům tady.”

To platí i o další objektu na ulici Hladnovská v Muglinově. Klienti se zde přestěhovali do tří pater.

Sylva Stuchlá, klientka: “Toto jsem brala jako pionýský tábor, bo je to na nějakou dobu. Ta zahrada mě dostala. A víte proč zahrada? Protože mě vezou po vozíčku a já ukazuji, tam je hřib, tam je hřib.”

Nový objekt bude celý zateplený, bude mít novou střechu, stravovací i prádelenský provoz a celý bude bezbariérový. Návrh projektantů zrušil balkóny, díky tomu se zvětšila podlahová plocha pokojů. Nebudou chybět terasy, venkovní zahrada a lepší zázemí pro zaměstnance nebo návštěvy klientů. Všichni nedočkavě vyhlížejí konec komplikované rekonstrukce.

Barbara Mitáčková, klientka: “Už se těšíme, až tam budeme.”

Sylva Stuchlá, klientka: “Těším se tam, že to bude jinak prostorné, než tu.”

Jiřina Michalíková, klientka: “Ohromně se těšíme.”

Jan Seidler, ředitel: “Co se týká předpokládaného návratu zpět do rekonstruovaného objektu, bavíme se někdy o průběhu roku 2025. Musím také poděkovat nejen klientům a rodinným příslušníkům za trpělivost, ale taky všem zaměstnancům, kteří to v současných prostorách zvládají. A je to pro ně větší nasazení, více srdcařiny. Jsem rád za ten tým, se kterým poskytujeme ty pobytové služby.”

Ostrava zajišťuje celé spektrum sociálních služeb, host: Zdeněk Živčák

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ve studiu pořadu Léta běží dnes vítám Zdeňka Živčáka z ostravského magistrátu. Dobrý den.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: My jsme viděli reportáž z Korýtka. Ostrava má těchto organizací a podporuje jich několik. A ono to vše souvisí s podílem seniorů nejen v ostravské populaci. Už delší dobu se mluví o tom, že se zvyšuje, že populace stárne. Co to znamená pro vás, respektive pro město?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Máte pravdu. V podstatě populace stárne. V Ostravě je přibližně 60 tisíc seniorů starších 65 let s tím, že očekáváme, že ty počty porostou a budou se zvyšovat především v těch nejstarších věkových kategoriích. A znamená to pro nás to, že musíme reagovat a navyšovat kapacity sociálních služeb, ať už těch pobytových, čili domovů pro seniory, kde plánujeme do konce roku 2026, že přibude dalších 300 míst a v podstatě myslíme a důležité jsou i ty služby terénní a v podstatě ambulantní, kde navyšujeme a plánujeme taktéž navýšení těch úvazků pracovníků, kteří tam pracují.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Mluvil jste o těch kapacitách, jaké vlastně v Ostravě jsou? Jaké máte možnosti?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: V Ostravě, v těch pobytových sociálních službách? Máme přibližně 2000 míst, z toho většinu asi 1500 míst zajišťují příspěvkové organizace města. Dále jsou to organizace nestátní, neziskové, popřípadě soukromí provozovatelé. Takže toto je vlastně jedna z možností, jak lze reagovat na to, když ten klient už nemůže zůstat doma v tom přirozeném prostředí a zajišťovat své potřeby tam.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pojďme k té samotné nabídce. O jaké služby se konkrétně jedná? Co můžete nabídnout?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Je to vlastně celé spektrum těch sociálních služeb. Já začnu takovým tím jakože zdůrazněním toho faktu nebo toho trendu, že tím naším cílem je, aby ten člověk zůstal, jak jsem říkal, co nejdéle doma a vlastně v tom svém prostředí, které zná, kde celý život žil, kde má sousedy, kde má kamarády a využíval těch terénních služeb, které za ním docházejí do toho jeho přirozeného prostředí. Tou nejznámější je asi pečovatelská služba, která může pomoci s úklidem, která může pomoci s nákupy, přípravou stravy, může ji doprovodit třeba z toho člověka k lékaři nebo na úřad. Lze využívat i osobní asistence, což je v podstatě velmi zjednodušeně řečeno obdoba pečovatelské služby, ale probíhá ve větším časovém rozsahu a nabídkou, nebo lze využít i centra denních služeb, kdy to lze zase přirovnat k nějaké jako řekněme školce pro seniory. Kdy ten člověk je tam přivezen rodinným příslušníkem nebo si tam dopraví sám, nebo si ho ta služba třeba vyzvedne i doma a on tam stráví den v podstatě s dalšími lidmi aktivně tráví ten svůj volný čas. Takže tohle všecko může probíhat v těch situacích, kdy ten senior je doma a opravdu až řekněme na konci jsou ty pobytové sociální služby, čili ten domov pro seniory. A tam opravdu jsou v současné době umisťování klienti, kteří vyžadují 24 hodinovou komplexní péči.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Kdy a na jakou sociální službu bychom se vlastně a v jakých životních situacích měli obracet? Je nějaký doporučený postup?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ten doporučený postup bych začal opravdu asi od toho, že záleží, co ten člověk potřebuje, jestli je to opravdu pomoc s tím úklidem, pomoct s tou stravou nebo s nějakým doprovodem, tak je to o těch službách terénních, takže lze se obracet přímo na ně. Pokud už potřebuje tu komplexní péči, tak je to o těch domovech pro seniory, kterých je na území Ostravy celá řada. A opravdu ten nejjednodušší způsob je, když ten člověk buď sám, nebo ten rodinný příslušník se obrátí přímo na tu sociální službu a pokud si není jistý a neví, tak lze využít a to bych doporučil sociálních pracovníků, kteří jsou na každém obecním úřadu a ti ho nasměrují na tu službu a už poté je vlastně s ním veden řekněme ten individuální rozhovor, to posouzení té jeho situace v podstatě dojednává se, co bude poskytováno, za jakých podmínek, v jaké ceně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pokud se bavíme ještě o těch službách, kdy klient tam bydlí, třeba domov s pečovatelskou službou, ale možná i další služby, tak jakým způsobem vlastně probíhá výběr klientů pro sociální služby, které poskytujete?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ono vždycky probíhá právě to individuální posouzení té situace. Opravdu se zvažuje, do jaké míry ten člověk potřebuje pomoct. A pokud je to třeba o tom domově pro seniory, tak je provedeno sociální šetření s tím zájemcem a pokud je aktuálně volná kapacita, tak je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. A ten člověk je do toho zařízení přijat. Ale pokud ta volná kapacita není a opravdu se to u těch domovů pro seniory stává velmi často, tak je to o jakési interní evidenci a v podstatě, která je průběžně aktualizována a vždycky je prošetřovaná ta aktuálnost toho daného žadatele. Neplatí to, co si mnohdy lidé myslí, že si podám žádost do domova pro seniory 5 let předtím, než třeba si myslím, že bych to potřeboval a že už jenom to, že jsem v nějakém pořadníku, tak mi zabezpečí dřívější přijetí. Takže jako jakési takové ty pořadníky nejsou. A nejde o to, jak dlouho mám požádáno, umisťujeme klienty, když opravdu ten jejich stav to vyžaduje. Do tří měsíců, do půl roku.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To byl Zdeněk Živčák z ostravského magistrátu. Já vám děkuji za rozhovor a budu se těšit na viděnou tady někdy příště.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Děkuji, Mějte se pěkně.

A to je z dnešních témat v Léta běží vše, na viděnou příště.”

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/leta-bezi/leta-bezi-11-06-2024-17-25