Magazín 112

Brífink po jednání krizového štábu MS kraje

Brífink po jednání krizového štábu MS kraje

Ivo Vondrák, hejtman MSK: Takže já zase budu pokračovat podle stejného vzorce jako pokaždé. To znamená první bod je vývoj epidemie v našem kraji. Asi jste všichni zaznamenali, že dochází k poklesu. Je to zjevné ze všech čísel, které máme k dispozici. Co bych řekl, že za víkend bylo docela mimořádné, že poklesl i počet pozitivních testů na procento pod 10 procent. Ale prosím toto musíme brát skutečně velmi opatrně, protože obvykle přes víkend se testuje mnohem méně. Takže ta data nemají takovou vypovídací schopnost. Vzhledem k tomu, že minulý týden se začalo učit, tak žádný hromadný výskyt ve školách není. Takže to je určitě dobře jinak abyste věděli bylo testováno 89 091 žáků. Z toho 30 bylo pozitivních. Je to teda 0,03 procenta. No a bylo testováno 36 763 zaměstnanců, kde 16 z nich bylo pozitivních, což je 0,04 procenta. Jinak se provedly záchyty čtyř mutací, které se samozřejmě přidaly k další segregaci, abychom ověřili jaký typ mutace to je. Takže to je jen věc, která si myslím, že je určitě pozitivní. Ten vývoj je řekněme uklidňující se a stejně tak to vypadá i ve zdravotnictví, kde opět dochází k mírnému poklesu na jednotkách intenzivní péče a na umělé plicní ventilaci. My máme dneska k dispozici 61 procent ARO zatížených nebo respektive k dispozici, které jsou zatížené. Bohužel jsou zatíženy především krajské nemocnice, které kromě té fakultní samozřejmě nesou velkou tíhu vlastně celé pandemie. U standardních lůžek je to bez větších problémů, to znamená postupné uklidnění povede k tomu, že se bude pomalinku přecházet na pozvolné zahájení aktivní péče, ale zatím je to všechno velmi obezřetné abychom se nedostali do situace, kdyby náhodou tato čísla se změnila, tak abychom měli dostatek lůžek. Z pohledu vakcinace jsme zaznamenali poměrně slušný nárůst dodávek vakcín. Minulý týden jsme měli problém s tím, že byl někde narušen teplotní řetězec. Nakonec se všechno podařilo vyřešit na základě spolupráce mezi kraji, takže jsme dostali dokonce i trošičku více vakcín, takže tento týden dostali jsme 31590 dávek. A co je důležité bude k dispozici 44 460 vakcín. To znamená tato čísla budou dále narůstat. 45 tisíc potom do konce dubna týdně. No a v květnu už by to mělo být..říkám to špatně v květnu 45630 dávek týdně a potom v červnu 66690 dávek týdně a to se bavíme tedy zatím pouze o Pfizer. Co se týká Astry Zeneky, tak bychom měli dostat patnáctý týden 33 600 dávek a všechny budou stoprocentně k dispozici praktickým lékařům. Tady bych chtěl říct, že my už teďka tedy slibujeme praktickým lékařům dávky. To znamená jakékoliv dotazy na nás už teďka nemají smysl. Distribuují si ji navzájem praktičtí lékaři prostřednictvím svého koordinátora pana doktora Hronka a prostřednictvím firmy, která to takto zaváží. To zná 33 600 dávek bude pokračovat směrem do ordinací praktických lékařů, abychom pomohli s tím, že došlo k výpadku distribuce vakcíny Johnson & Johnson o které jste možná slyšeli v médiích. Tak jsme se rozhodli, že naším praktikám pomůžeme s vakcínou Moderna. Takže dva tisíce dávek Moderny předáme z kraje, které normálně se využívají v očkovacích centrech. Opět zase k našim praktickým lékařům. Jinak ten předminulý týden, ten největší problém byl, že jsme měli vlastně 50 procent prvovakcinací a 50 procent druhovakcinací. Minulý týden už to byly dvě třetiny provakcinaci, to znamená, že by se zase měly začít výrazně snižovat fronty před závoru u jednotlivých očkovacích center. Dokonce na Černé louce už se dneska v podstatě dotáhly na limit 20 tisíc očkovaných za den. Takže to jsou věci, které bych řekl jsou pozitivního charakteru. Dneska také na zasedání krajského krizového štábu zaznělo zdali je možné se nechat očkovat jinou než schválenou vakcínou, protože se začínají objevovat jakési tendence se nechat vakcinovat třeba v zahraničí. Odpověď zní, že to teda zcela určitě nedoporučujeme, ale je to tedy samozřejmě především ze strany lékařů, kteří jsou součástí našeho jednání. Ten důvod je ten, že dnes neschválené vakcíny v podstatě vás neopravňují vlastně k těm právům, které máte jako člověk tedy imunní. To znamená tam to v podstatě takto nebude fungovat. To znamená nebudete mít ty řekněme v uvozovkách výhody od těch, kteří jsou očkovani. Takže určitě nedoporučujeme jej z toho důvodu, že pokud byste potom museli projít vakcinaci nějakou jinou ověřenou, tak samozřejmě procházíte jakýmsi zatím ne definovaným procesem, kdy vlastně byste měli očkovány dva typy látek a nikdo není schopen predikovat, co by to udělalo s organismem. Takže prosím snažte se tomuto vyvarovat, snažte se dodržet ta pravidla. Opět jsem hovořil o vakcinaci pouze těmi látkami, které jsou schváleny Evropskou agenturou. Takže tolik asi z mé strany, já samozřejmě jsem připraven na vaše dotazy.

Mluvčí: Máme tady jednu otázku zatím z České televize Jiří Šíma a prosí o upřesnění informace o čtyřech mutacích v kraji o jaké mutace šlo a kde byly zachyceny.

Ivo Vondrák, hejtman MSK: Zatím se neví o jaké mutace jsou. To všechno jsou mutace a jestli se nemýlím, tak to bylo ve Frýdku-Místku. Některé z nich všechno je spojeno s cestovní anamnézou. Jednak ze Švýcarska, ale třeba z Malajsie. Já si myslím, že to pořád svědčí o tom, že není úplně bezpečné cestovat do zahraničí. Zejména řekněme do těch zemí, které jsou mimo Evropskou unii. Ale to budeme moci říct až po sekvenci toho viru. Takže zatím vám nemůžu říct o jaký typ mutace se jedná. My jsme se o tom bavili pan docent Maďar potvrdil, že mutace tady jsou. Taková ta nejznámější kromě britské je jihoafrická a brazilská. Tam bych řekl u té brazilské je skutečně nepříjemná v tom, že obchází imunitní systém tzn. očkování. Na druhou stranu není prý zdaleka tak infekční jako například ta britská. Takže ta opatření u ní nemusí být tak řekněme tvrdá jako u britské mutace. Nicméně je to vždycky problém a proto se to bude hlídat, takže hned jak budeme výsledky, tak budeme je mít k dispozici.

Mluvčí: Čím jsou způsobeny čekací lhůty v některých očkovacích centrech například poliklinika v Kopřivnici. Kde se na druhý PIN čeká čtyři týdny jinde je to pod týden.

Ivo Vondrák, hejtman MSK: Tak my dodáváme do jednotlivých center podle mě jakéhosi klíče. Který odpovídá té spádové oblasti. To znamená tam bych řekl, ale ta čísla mi to tady prokazují. Jsou ta čísla skutečně objektivní. Jde o to jak rychle toto centrum očkuje. To je samozřejmě věc druhá do které my nejsme schopni vstoupit. Nicméně my jsme právě proto že se tvořily už delší fronty před očkovacím centrem na Černé louce, tak my jsme vystužili očkovací centrum Černé louky minulý týden dvěma tisíci dávkami moderny a šesti set dávkami Pfizeru a stejně tak plánujeme toto i tento týden. Takže je to věc, která mně nepřipadá, že by byla výjimečně jiná protože ty čekací fronty jsou relativně nízké, takže nevím proč to tam běží tak pomalu. Je to spíš otázka na to vakcinační centrum.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry