Magazín TV medicína

  • Fakultní nemocnice Ostrava pořádala kurz miniinvazivní chirurgie
  • Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FN Ostrava: V Ostravě proběhl kurz miniivazivních technik
  • Lékaři z FNO patří ke špičce v oblasti miniinvazivních operací

Fakultní nemocnice Ostrava pořádala kurz miniinvazivní chirurgie

Chirurgická klinika FN Ostrava a LF OU připravila týdenní Kurz miniinvazivní chirurgie. I o letošní 3. ročník byl mezi lékaři velký zájem. Budoucí operatéři z nemocnic napříč republikou i Slovenskem získali v oblasti miniivazivní chirurgie nejen bohaté teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti.

Organizátoři dali kurzu název Miniinvazivní Ostrava!, protože tato forma operací patří na ostravská pracoviště už od roku 1991. Letošní ročník byl zaměřený na nácvik laparoskopického odstranění žlučníku, apendixu a operace kýly.

„V naší nemocnici se tyto výkony dělají standardně laparoskopicky, ale určitě tomu tak není v celé republice. Na mnoha pracovištích jsou stále tyto operace prováděny převážně otevřenou cestou, tedy laparotomicky. A právě hlavně mladým lékařům, kteří se k laparoskopickým výkonům nedostanou tak často, je náš kurz určený,“ uvedl hlavní organizátor kurzu doc.et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. z Chirurgické kliniky FN Ostrava a LF OU.

Zájemců se i letos přihlásilo více, než umožňuje kapacita výukové místnosti. Příležitost dostalo 10 lékařů. Mezi nimi i Katrin Krauzová, která působí třetím rokem na Chirurgickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

„To šití je takové obtížnější, tak je to fajn si to nacvičit tady. Dneska se laparoskopie používá všude, je dobré ji umět,“ uvedla při práci na speciálních trenažérech. Její slova doplnil jen o málo zkušenější kolega z Nemocnice Strakonice a.s. MUDr. Tomáš Bálint. „Potom „naostro“ bude určitě člověk jistější na sále. Určitě to je metoda, která posouvá ty výkony dál.“

FN Ostrava je jedinou nemocnií, která v takovém rozsahu kurz, jehož součástí jsou také dva dny na operačním sále, organizuje. Kromě docenta Vávry se mladším kolegům věnovala i řada dalších zkušených lékařů Chirurgické kliniky FNO a LF OU. 

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FN Ostrava: V Ostravě proběhl kurz miniivazivních technik

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na příspěvek navážeme následujícím rozhovorem s chirurgem Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava docentem Petrem Vávrou. Dobrý den, vítejte.

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FNO: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane docente, co přináší mladým chirurgům takový kurz, který pořádáte u Vás na klinice?

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FNO: Kurz je zamýšlen právě pro chirurgy, kteří se dostali do praxe těsně po ukončení školy a chceme jim nabídnout základní věci ve smyslu teorie, ve smyslu praxe na trenažérech, potom samozřejmě i operace reálných pacientů, poněvadž ne všichni tito lékaři mají možnost se s laparoskopií setkat tak, jak je to třeba u nás na klinice.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná bychom měli také doplnit, že jedním z impulzů, proč ty kurzy pořádáte, je také to, že je málo chirurgů, nebo že jich teda moc nenarůstá.

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FNO: Je to tak v poslední době ten počet studentů absolventů, kteří se chtějí věnovat chirurgii, opravdu klesá a dnešní mladí lékaři se chtějí věnovat spíše řekněme méně náročným oborům, poněvadž ta chirurgie je opravdu velice náročná a každý den na službách rozhodujeme o zdraví a životech jednotlivých pacientů. Hodně studentů raději volí, řekněme méně náročnější profese v lékařství, v medicíně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná si, pane docente, pojďme ještě říct, co je to miniinvazivní chirurgie, protože lidé mají spíše zažitý termín laparoskopie.

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FNO: Ano, miniinvazivní chirurgie je v posledních letech využívaná metoda operace, kdy se snažíme minimalizovat operační rány, a tedy vstup do třeba dutiny břišní, jako je tomu u laparoskopie. Ta laparoskopie, jenom právě ta část té miniinvazivní chirurgie, která se věnuje operacím v břišní dutině. Takže ta miniinvazivita, spočívá v tom, že pacienti nemají velkou operační ránu, ale že jsme schopni stejný operační výkon, jako bychom dělali z otevřené laparotomie provést i jenom z několika incizí tzv. malých ranek a pomocí nástrojů a obrazovky, na kterou se díváme, můžeme ten výkon provést také úplně ve stejném rozsahu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mohli bychom ale určitě dodat také informace pro naše diváky, že Ostrava je průkopníkem tady těchto zákroků. Potvrdíte mi to?

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FNO: Částečně ano, určitě ostrava patří mezi města, která jsou vnímána v ČR jako města zaměřená na miniinvazivní chirurgií. Už to je od devadesátých let, kdy zde pan docent Dostalík byl jeden z prvních, který operoval laparoskopicky žlučník, čili cholecystektomii a následně potom v dalších letech přibývaly další operace, jako byly operace kýl, operace či dvojitého přívěsku, apendektomie, následně potom operace tlustého střeva. Dneska se dělá bariatrická chirurgie, čili operace pro morbidní obezitu. Děláme laparoskopicky některé výkony na játrech a další, řekněme třeba i onkologicky složitější výkony.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Také teď jste mi vzal následující otázku, protože jsem se chtěla zeptat, co se všechno touto metodou dá operovat, které diagnózy? Doplníte ještě to, co jste vyjmenoval něčím dalším?

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FNO: Ta škála je samozřejmě rozrůstající, ale ten základ jsou ty jednoduché výkony, kdy prakticky na naší klinice operujeme všechny tyto pacienty již laparoskopicky. Ale jak jsem již řekl, není to tak ve všech nemocnicích. Samozřejmě to záleží na financích, na tom, jak řekněme primář chirurgického oddělení holduje této metodě, ale ta škála se neustále rozrůstá a řekněme, že operace střeva, čili operace třeba pro nádory na tlustém střevě dneska již bychom měli dělat jednoznačně laparoskopicky. Ale není to tak v celé České republice.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď už jste to naznačil, ale pojďme si ještě jednou říct, co všechno tato metoda, když operujete pacienta, co mu přinese, jaké má plusy?

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FNO: Ta metoda jednak má obrovské, řekněme zadostiučinění pro chirurga, poněvadž se operuje řekněme v bezkrevném prostředí. Jsou krásně vidět anatomické struktury a pro samotného pacienta je to určitě to, že nemá velkou operační ránu. To znamená, dříve se dostane z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení, dříve mu nastoupí činnost střevní čili peristaltiku a je tam menší spotřeba analgetik. Dříve se dostane do domácího prostředí a a i dříve potom do zaměstnání. Čili určitě potom ty benefity, které má pacient, se promítnou i do ekonomiky a měla by z toho profitovat jak pojišťovna, tak celá naše společnost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A samotný operatér? Jaké má benefity, když operuje touto metodou?

Petr Vávra, chirurg, Chirurgická klinika FNO: Je to těžké, poněvadž v některých případech, hlavně u těch dlouhých výkonů, stojí v nepřirozené poloze. To znamená, není to věc, která by byla prospěšná třeba pro jeho záda nebo jiné věci. Ale ta prospěšnost je opravdu v tom, že ta operace je velice pěkná.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane docente, já Vám děkuji za rozhovor i za užitečné informace.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat