Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Magazín TV medicína

Magazín TV medicína

  • Slezská nemocnice Opava
  • Zdeněk Nykel, primář, plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Na plicním oddělení SNO léčí ročně 7500 pacientů

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, u televizních obrazovek startuje nový díl Medicíny Speciál, ve kterém zavítáme na plicní oddělení Slezské nemocnice Opava. Ve studiu vítám primáře Zdeňka Nykela. Dobrý den, vítejte.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Dobrý den Vám i televizním divákům.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primáři, plicní oddělení Slezské nemocnice a spojení s Vámi. Jak dlouho už ho vedete? A doplňte také informace o personálu.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Já poté, co jsem vystudoval lékařskou fakultu v Olomouci, jsem nastoupil do nemocnice již v roce 1988. Nastoupil jsem na plicní oddělení a tomuto oboru jsem zůstal věrný celých pětatřicet let. Co se týče tohoto oddělení, je to nedílná součást nemocničních interních oddělení. Je to oddělení, kdy jsem původně pracoval jako lékař stanice. Poté jsem byl v průběhu času jmenován do funkce zástupce primáře a od roku 2003 vykonávám funkci primáře plicního oddělení, tedy už dvacet let. Ale chod oddělení to není o funkci primáře, to je o práci a týmu veškerých lékařů, zdravotnického personálu, ošetřovatelek, pomocného personálu. Bez práce těchto lidí by chod oddělení vůbec nebyl možný. U nás celkem pracuje sedm lékařů. Je to krásné číslo, ale upřímně řečeno, ne všichni bohužel mají plný úvazek, takže celkově nás je v podstatě méně. Pracuje tam vrchní sestra, staniční sestřička, které jsou nedílnou součástí každého oddělení. Dále tam máme patnáct sestřiček, z nichž čtyři pracují na ambulanci. Dále je tam pět ošetřovatelek a další pomocný personál.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď možná co všechno, jaké prostory nabízíte svým pacientům? Jak jsou vybavené pokoje?

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: My jsme původně byli umístění v pavilonu D v tzv. klášteře. Opavští pacienti dozajista vědí, o čem hovořím. Tam jsme provozovali 70 lůžek, které byly rozděleny do dvou pater. Zvlášť pro muže, zvlášť pro ženy. Potom došlo k redukci v podstatě lůžkového fondu na 30 lůžek, které jsme provozovali v jednom patře. Od roku 2015, konkrétně od října, jsme ale umístěni do čtvrtého nadzemního podlaží nového pavilonu N. Je to pavilon interních oborů a ten pavilon splňuje veškerá kritéria moderního zdravotnického zařízení. Provozujeme pětadvacet lůžek, respektive dvacet devět lůžek, které jsou rozmístěny v sedmi třílůžkových pokojích a ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Opravdu pokoje jsou velmi moderně vybaveny, mají své sociální zázemí, sprchu, toaletu. Všechna lůžka jsou elektricky polohovatelná. Máme zde výstupy pro léčbu kyslíkem a inhalace. Jsou teď zde klimatizační jednotky, v oknech jsou žaluzie a každý pokoj má svůj televizní přijímač. Součástí oddělení je velká sociální místnost pro pacienty, je zde velká koupelna pro zajištění hygienické péče v podstatě i mobilních pacientů. Máme zde zázemí personálu, je zde sonografická místnost, kde realizujeme sonografická vyšetření, a na to navazující pleurální punkce. Nedílnou součásti našeho oddělení je ambulantní trakt, který je umístěn do přízemí pavilonu L. Zde provádíme výkony nejen pro pacienty oddělení, ale samozřejmě pro pacienty v ambulantní režii. Máme zde endoskopickou část, máme zde část funkční diagnostiky, je zde ambulance odvykání kouření.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co všechno na vašem oddělení léčíte? Jaké pacienty a možná jak se ty choroby v čase vyvíjí, protože Vy jste sám řekl, že na oddělení už nebo jste součásti oddělení víc jak třicet let? Což je úctyhodné číslo.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: To tedy ano. Co se týče chorob, tak samozřejmě preferencí jsou nemoci dýchacího ústrojí. Ať už se budeme bavit o horních dýchacích cestách, ať se budeme bavit o dolních dýchacích cestách, případně mediastinálního prostoru, eventuelně pleurální dutině. Zabýváme se nemocemi zánětlivými. Zabýváme se tuberkulózou. Zabýváme se samozřejmě nádorovými onemocněními, onemocněními pleurální dutin s výpodky. Zabýváme sarkoidózou, intersticiálními plicními nemocemi apod. Ta škála nemocí je opravdu bohatá. Co se týče jakési skladby pacientů, v průběhu třiceti let došlo k určité změně. Musím říci, že kdysi jsme měli pacienty se zaprášení plic, sarkoidózu se silikózou, koniozou s tím, že v současné době převládají pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí. Řada lidí zná zkratku CHOPN, což je zkratka této nemoci. Přibývá astmatiků, ale musím říct, že díky špičkovým i náročným preparátům už nedochází k navyšování počtu hospitalizovaných astmatiků. Přibývá pacientů bohužel s těmi nádorovým onemocněními jak u mužů, tak u žen, kde je vliv vnějšího prostředí a samozřejmě vliv kouření.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když už jste zmínil vliv vnějšího prostředí, máme my tady v Moravskoslezském kraji těch plicních chorob více než v jiných částech republiky?

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Moravskoslezský kraj v podstatě zaujímá přední příčky, co se týče respiračních infektů. Je to dáno tím, že zde je rozvinutý těžký průmysl, bylo tady hornictví. Jinak co se týče akutních respiračních infektů v rámci, řekl bych epidemií, chřipkových epidemií, myslím si, že celkem kopíruje situaci i v jiných krajích.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak se změnil chod vašeho oddělení v době covidu? Protože určitě se vás to dotklo velmi výrazně.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Dotklo se nás to opravdu velmi výrazně, a to nejen našeho oddělení, ale veškerých oddělení. Dotklo se to chodu celé nemocnice, byl zřízen krizový plán a krizový štáb v podstatě, kdy jsme denně se radili na postupu, jak to bude vypadat. Byly dny, kdy jsme měli přes 100 hospitalizovaných pacientů s covidem, ale to nemluvím jen o plicním oddělení, je to také oddělení infekční a další oddělení interní. Byla úplně změněna struktura péče a léčby, protože samozřejmě byla potlačena dispenzární péče, byly potlačeny kontroly a preferenčně se řešily covidoví pacienti. Naše výhoda nemocnice jako takové je nebo byla, že máme infekční oddělení, které v té první fázi dokázalo s pomocí personálu jiných oddělení zachytit tu první vlnu. My jsme byly oddělení, které následně přebíralo pacienty k doléčování. Nicméně dále se nás to dotklo v tom, že jak přicházely další vlny a další vlny, stali jsme se plně covidovou jednotkou, a to v obdobích desátého měsíce roku 2020 až do dubna 2021. Potom podruhé v listopadu 2021 do ledna 2022. Zde byly opravdu covidoví pacienti s těžkými stavy a nezřídka končili na jednotkách intenzivní péče a na jednotkách ARO.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co jste si z té covidové doby vzali nebo zapracovali do těch svých činností na oddělení?

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Byla to doba velmi náročná upřímně řečeno, nejenom pro pacienty, ale i pro veškerý personál. Musím říct, že to byla doba, kdy to bylo náročné nejen po psychické stránce, ale i fyzické stránce, protože pracovat v speciálních oblecích, neprodyšných, jak se tomu říkalo, nebyla vůbec žádná legrace. Upřímně řečeno, za nás jsme viděli veliký rozdíl mezi pacienty očkovanými neočkovanými, když se pak objevily očkovací látky, a to v tom, že očkovaní pacienti opravdu ten průběh měli lehčí, nebyl tak náročný a postcovidové, řekl bych, potíže nebyly tak významné. Čili musím říct, že pro nás bylo velmi důležité to a apelovali jsme na lidi, aby opravdu chodili k očkování, protože ten význam tam byl zjevný.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik pacientů ročně na vašem oddělení vám projde rukami?

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Když to budu počítat celkově, je to přes sedm a půl tisíc pacientů. Je počítáno samozřejmě hospitalizovaných, který bývá devět set až tisíc a zbytek se řeší v ambulantní režií. Čili toto číslo je obrovské. Musím říct, že v období covidu to bylo trošičku jinak, protože lidé v podstatě měli obavu, měli strach, nechodili na preventivní prohlídky, často bohužel ani s akutními potížemi. Byla rozvinuta spíše distanční péče, kdy se to řešilo pomocí konzultací, telefonátů a recepty byly posílány elektronickou cestou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primáři, já Vám děkuji za rozhovor.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Děkuji také a na shledanou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A přeji Vám i Vašemu oddělení hodně úspěchů a spokojených pacientů.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Děkuji moc, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Magazín TV medicína
29. prosince 2022, 17:43

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, u televizních obrazovek startuje nový díl Medicíny Speciál, ve kterém zavítáme na plicní oddělení Slezské nemocnice Opava. Ve studiu vítám primáře Zdeňka Nykela. Dobrý den, vítejte.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Dobrý den Vám i televizním divákům.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primáři, plicní oddělení Slezské nemocnice a spojení s Vámi. Jak dlouho už ho vedete? A doplňte také informace o personálu.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Já poté, co jsem vystudoval lékařskou fakultu v Olomouci, jsem nastoupil do nemocnice již v roce 1988. Nastoupil jsem na plicní oddělení a tomuto oboru jsem zůstal věrný celých pětatřicet let. Co se týče tohoto oddělení, je to nedílná součást nemocničních interních oddělení. Je to oddělení, kdy jsem původně pracoval jako lékař stanice. Poté jsem byl v průběhu času jmenován do funkce zástupce primáře a od roku 2003 vykonávám funkci primáře plicního oddělení, tedy už dvacet let. Ale chod oddělení to není o funkci primáře, to je o práci a týmu veškerých lékařů, zdravotnického personálu, ošetřovatelek, pomocného personálu. Bez práce těchto lidí by chod oddělení vůbec nebyl možný. U nás celkem pracuje sedm lékařů. Je to krásné číslo, ale upřímně řečeno, ne všichni bohužel mají plný úvazek, takže celkově nás je v podstatě méně. Pracuje tam vrchní sestra, staniční sestřička, které jsou nedílnou součástí každého oddělení. Dále tam máme patnáct sestřiček, z nichž čtyři pracují na ambulanci. Dále je tam pět ošetřovatelek a další pomocný personál.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď možná co všechno, jaké prostory nabízíte svým pacientům? Jak jsou vybavené pokoje?

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: My jsme původně byli umístění v pavilonu D v tzv. klášteře. Opavští pacienti dozajista vědí, o čem hovořím. Tam jsme provozovali 70 lůžek, které byly rozděleny do dvou pater. Zvlášť pro muže, zvlášť pro ženy. Potom došlo k redukci v podstatě lůžkového fondu na 30 lůžek, které jsme provozovali v jednom patře. Od roku 2015, konkrétně od října, jsme ale umístěni do čtvrtého nadzemního podlaží nového pavilonu N. Je to pavilon interních oborů a ten pavilon splňuje veškerá kritéria moderního zdravotnického zařízení. Provozujeme pětadvacet lůžek, respektive dvacet devět lůžek, které jsou rozmístěny v sedmi třílůžkových pokojích a ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Opravdu pokoje jsou velmi moderně vybaveny, mají své sociální zázemí, sprchu, toaletu. Všechna lůžka jsou elektricky polohovatelná. Máme zde výstupy pro léčbu kyslíkem a inhalace. Jsou teď zde klimatizační jednotky, v oknech jsou žaluzie a každý pokoj má svůj televizní přijímač. Součástí oddělení je velká sociální místnost pro pacienty, je zde velká koupelna pro zajištění hygienické péče v podstatě i mobilních pacientů. Máme zde zázemí personálu, je zde sonografická místnost, kde realizujeme sonografická vyšetření, a na to navazující pleurální punkce. Nedílnou součásti našeho oddělení je ambulantní trakt, který je umístěn do přízemí pavilonu L. Zde provádíme výkony nejen pro pacienty oddělení, ale samozřejmě pro pacienty v ambulantní režii. Máme zde endoskopickou část, máme zde část funkční diagnostiky, je zde ambulance odvykání kouření.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co všechno na vašem oddělení léčíte? Jaké pacienty a možná jak se ty choroby v čase vyvíjí, protože Vy jste sám řekl, že na oddělení už nebo jste součásti oddělení víc jak třicet let? Což je úctyhodné číslo.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: To tedy ano. Co se týče chorob, tak samozřejmě preferencí jsou nemoci dýchacího ústrojí. Ať už se budeme bavit o horních dýchacích cestách, ať se budeme bavit o dolních dýchacích cestách, případně mediastinálního prostoru, eventuelně pleurální dutině. Zabýváme se nemocemi zánětlivými. Zabýváme se tuberkulózou. Zabýváme se samozřejmě nádorovými onemocněními, onemocněními pleurální dutin s výpodky. Zabýváme sarkoidózou, intersticiálními plicními nemocemi apod. Ta škála nemocí je opravdu bohatá. Co se týče jakési skladby pacientů, v průběhu třiceti let došlo k určité změně. Musím říci, že kdysi jsme měli pacienty se zaprášení plic, sarkoidózu se silikózou, koniozou s tím, že v současné době převládají pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí. Řada lidí zná zkratku CHOPN, což je zkratka této nemoci. Přibývá astmatiků, ale musím říct, že díky špičkovým i náročným preparátům už nedochází k navyšování počtu hospitalizovaných astmatiků. Přibývá pacientů bohužel s těmi nádorovým onemocněními jak u mužů, tak u žen, kde je vliv vnějšího prostředí a samozřejmě vliv kouření.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když už jste zmínil vliv vnějšího prostředí, máme my tady v Moravskoslezském kraji těch plicních chorob více než v jiných částech republiky?

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Moravskoslezský kraj v podstatě zaujímá přední příčky, co se týče respiračních infektů. Je to dáno tím, že zde je rozvinutý těžký průmysl, bylo tady hornictví. Jinak co se týče akutních respiračních infektů v rámci, řekl bych epidemií, chřipkových epidemií, myslím si, že celkem kopíruje situaci i v jiných krajích.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak se změnil chod vašeho oddělení v době covidu? Protože určitě se vás to dotklo velmi výrazně.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Dotklo se nás to opravdu velmi výrazně, a to nejen našeho oddělení, ale veškerých oddělení. Dotklo se to chodu celé nemocnice, byl zřízen krizový plán a krizový štáb v podstatě, kdy jsme denně se radili na postupu, jak to bude vypadat. Byly dny, kdy jsme měli přes 100 hospitalizovaných pacientů s covidem, ale to nemluvím jen o plicním oddělení, je to také oddělení infekční a další oddělení interní. Byla úplně změněna struktura péče a léčby, protože samozřejmě byla potlačena dispenzární péče, byly potlačeny kontroly a preferenčně se řešily covidoví pacienti. Naše výhoda nemocnice jako takové je nebo byla, že máme infekční oddělení, které v té první fázi dokázalo s pomocí personálu jiných oddělení zachytit tu první vlnu. My jsme byly oddělení, které následně přebíralo pacienty k doléčování. Nicméně dále se nás to dotklo v tom, že jak přicházely další vlny a další vlny, stali jsme se plně covidovou jednotkou, a to v obdobích desátého měsíce roku 2020 až do dubna 2021. Potom podruhé v listopadu 2021 do ledna 2022. Zde byly opravdu covidoví pacienti s těžkými stavy a nezřídka končili na jednotkách intenzivní péče a na jednotkách ARO.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co jste si z té covidové doby vzali nebo zapracovali do těch svých činností na oddělení?

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Byla to doba velmi náročná upřímně řečeno, nejenom pro pacienty, ale i pro veškerý personál. Musím říct, že to byla doba, kdy to bylo náročné nejen po psychické stránce, ale i fyzické stránce, protože pracovat v speciálních oblecích, neprodyšných, jak se tomu říkalo, nebyla vůbec žádná legrace. Upřímně řečeno, za nás jsme viděli veliký rozdíl mezi pacienty očkovanými neočkovanými, když se pak objevily očkovací látky, a to v tom, že očkovaní pacienti opravdu ten průběh měli lehčí, nebyl tak náročný a postcovidové, řekl bych, potíže nebyly tak významné. Čili musím říct, že pro nás bylo velmi důležité to a apelovali jsme na lidi, aby opravdu chodili k očkování, protože ten význam tam byl zjevný.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik pacientů ročně na vašem oddělení vám projde rukami?

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Když to budu počítat celkově, je to přes sedm a půl tisíc pacientů. Je počítáno samozřejmě hospitalizovaných, který bývá devět set až tisíc a zbytek se řeší v ambulantní režií. Čili toto číslo je obrovské. Musím říct, že v období covidu to bylo trošičku jinak, protože lidé v podstatě měli obavu, měli strach, nechodili na preventivní prohlídky, často bohužel ani s akutními potížemi. Byla rozvinuta spíše distanční péče, kdy se to řešilo pomocí konzultací, telefonátů a recepty byly posílány elektronickou cestou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primáři, já Vám děkuji za rozhovor.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Děkuji také a na shledanou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A přeji Vám i Vašemu oddělení hodně úspěchů a spokojených pacientů.

Zdeněk Nykel, primář, Plicní oddělení Slezské nemocnice Opava: Děkuji moc, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/magazin-tv-medicina/magazin-tv-medicina-22-02-2023-17-43