Magazín TV medicína

  • FNO umožňuje přirozený porod i ženám po císařském řezu
  • Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka: Gynekologická fyzioterapie pomáhá pacientkám ve FNO
  • Lékařská knihovna FNO je v nových prostorách

Začínáme příspěvkem z gynekologicko porodnické kliniky fakultní nemocnice. Pokud to jde, dávají tam možnost maminkám i po předchozím císaři, rodit přirozeně.

Zdravotníci, ale také studenti středních a vysokých škol teď najdou veškerou odbornou literaturu i zázemí pro studium v rekonstruované knihovně. Ve fakultní nemocnici funguje už od roku 1959 a jsou tam uchovány i takové skvosty, jako lékařský časopis z 19. století.

FNO umožňuje přirozený porod i ženám po císařském řezu

Paní Lucie pochází z Ostravy. Teď žije v Praze, kde ji ale nedoporučili po prvním císařském řezu rodit přirozeně. O konzultaci proto požádala tým gynekologicko – porodnické kliniky ostravské fakultní nemocnici, který vede docent Ondřej Šimetka .

Richard Špaček, vedoucí lékař porodních sálů, Gynekologicko – porodnická klinika FNO: My jim umožníme komplexní zhodnocení toho jejich stavu, to je možné i díky přítomnosti, že během vyšetření je přítomen klinicky fyzioterapeut, který je ale velice erudován v problematice porodnictví a potom komplexně rozhodujeme, jestli ta žena může nebo nemůže rodit vaginálně

Lucie: celých 6 let na lékařské fakultě nás přesvědčovali, že to je nejlepší, ale i když je to minimální šance, tak bych to chtěla zkusit

A stejnou touhu má také maminka dvou dětí Šárka Jurečková. I ona jezdí na konzultace z Prahy.

Šárka Jurečková: Ten třetí porod si chci užít jinak, než ty předchozí dva, které skončily císařem. Najednou jsem v sobě pocítila, že to můžu zvládnout a že je to možný a začala jsem hledat. A narazila jsem na ostravskou nemocnici

Václav Jurečka:
My tady oceňujeme hodně přátelské prostředí a to zázemí velké nemocnice nám dává pocit bezpečí. Kdykoliv moje paní může porodit ve finále císařem

Richard Špaček, vedoucí lékař porodních sálů, Gynekologicko – porodnická klinika FNO: Až to začne, uvidíte sama, jak se budete cítit, jestli nedostanete strach, jestli vás nezačne něco bolet. Když jo, tak to není srabství to přiznat.

Porodit přirozeně po dvou císařských řezech se nakonec v ostravské fakultní nemocnici podaří kolem 30 procent žen.

Lékařská knihovna FNO je v nových prostorách

Nejen zdravotníci, ale také studenti středních a vysokých škol teď najdou veškerou odbornou literaturu i zázemí pro studium v přízemní budově.

Sousedí s tzv. „Malým internátem“ a původně ji využívali zaměstnanci havarijní služby.

Bc. Ludmila Stuchlá, vedoucí Lékařské knihovny FNO: Otočíte všechny najednou, máme popsáno, kde co je, máme pospaný vždycky první a poslední titul té řady. Vidíte! A jedete! 10.15 A jde to i nám ženám bez nějakých větších problémů.

Nový archiv v sobě ukrývá i velmi vzácné exponáty.

Bc. Ludmila Stuchlá, vedoucí Lékařské knihovny FNO: To má málokdo v republice, od roku myslím 1862 tady máme časopis

lékařů českých. To tady může být vidět. Tady je vlastně první ročník.

K dispozici je téměř 40 tisíc knih a časopisů.

doc. et. doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku: To co já považuju za obrovský přínos tak jsou tady dvě moderně vybavené studijní místnosti, čili auly pro 30 studujících, což tato nemocnice velice potřebovala. Tyto místnosti budou složit pro studium a přednáškovou činnost.

Využívat je budou nejen zdravotníci nemocnice, ale pravidelně také studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Ing. arch. Petr Podgorný, autor projektu, ATELIÉR SIMONA – projekce a inženýrská činnost s.r.o.: Snažil jsem se vytvořit prostor, který bude zklidňující, hloubkový, řekli jsme si se zadavateli barvy, které do toho vstoupí. Každá barva něco říká.

 Červená znamená vzdělání, oranžová pak výuku.

Ing. Marek Tabašek, Ph.D., náměstek ředitele pro techniku a provoz: Stavba, jako taková, včetně toho interiéru, přišla na 23 milionů korun

včetně DPH. Stavba včetně vybavení interiéru trvala zhruba půl roku.

Lékařská knihovna má ve Fakultní nemocnici Ostrava dlouhou tradici. Funguje už od roku 1959 a je zapojena do projektu CzechELib, který zajišťuje přístup ke klíčovým elektronickým informačním zdrojům pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR.

Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka: Gynekologická fyzioterapie pomáhá pacientkám ve FNO

Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka, Gynekologicko-porodnická klinika FNO: Dobrý den, děkuji Vám za pozvání do pořadu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní Bajerová, je nějaký zásadní rozdíl mezi fyzioterapií, kterou poskytujete těhotným a tou, která se poskytuje běžným pacientům?

Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka, Gynekologicko-porodnická klinika FNO: Rozdíl je spíše v přístupu. Existují pracoviště, kde nejsou vyškolení k péči o těhotné a zvláště je-li to riziková těhotná pacientka, která je zatížená svými onemocněními, jak ze stran například revmatologického postižení, neurologického postižení nebo má zatíženou traumatologickou anamnézu, tak ne vždy jsou pracoviště vybavena na to o takovou těhotnou se postarat, vyšetřit jí a terapeuticky připravit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná bychom měli říct pro koho je gynekologická fyzioterapie určená. Jsou třeba ženy, které ji nemohou z jakýchkoliv důvodů využít?

Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka, Gynekologicko-porodnická klinika FNO: Nenapadá mě pro koho by gynekologická fyzioterapie nemohla být využita. Ta škála je velmi široká a je určena, jak již pro dívky dětského věku. Ve Fakultní nemocnici v Ostravě je vytvořena ambulance gynekologické fyzioterapeuti, která je navázaná již na dětskou gynekologii. Je určená pro ženy, které se léčí onkologickými nemocemi, takže je navázána na centrum onkologické prevence. Je pro ženy, které se trápí dlouhodobě bolestivými stavy v pánvi, které trápí endometrióza. Takže spolupracujeme s ambulancí endiomezia chronické pánevní bolesti, no a pak samozřejmě největší klientelu nám v naší ambulanci představují těhotné s fyziologické poradny a své rizikové gravidity a pak jsou to ženy po porodu s potížemi po šestinedělí. Případně s jinými potížemi vázánými na porod, které mohou být v delším časovém horizontu. Ta škála je velmi široká a vlažně kontraindikace pro koho by určena být neměla asi pro muže.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podtrhněte význam gynekologické fyzioterapie v těhotenství.

Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka, Gynekologicko-porodnická klinika FNO: Já osobně to vnímám jako velmi důležité a celková filozofie a koncepce nastavené spolupráce v porodnictví Fakultní nemocnice v Ostrava nám dokazuje, že je to velmi prospěšná aktivita, kdy mnoho těhotných žen se trápí bolestivými stavy, které mohou vycházet ze stran pohybového systému anebo naopak jsou zatíženy jinými interními onemocněními, které se na pohybovým systému mohou skrze funkční souvislosti podepsat. U těchto žen, když se udělá důkladná příprava, tak se ukazuje, že mohou porodit a splnit si tak své porodit přirozeně i v rámci diagnóz, kde jsou pracoviště, kde by primárně získaly indikaci k císařskému řezu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S jakými potížemi například můžete ženě pomoci v šestinedělí?

Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka, Gynekologicko-porodnická klinika FNO: V rámci šestinedělí, komu může gynekologické fyzioterapeut pomoci? Jsou to ženy, které jsou po velkých poranění v oblasti hráze. Těchto v naší porodnici je skrze přístupu tak, jak mají porodní asistentky chrání pánevní dno minimálně, ale přesto každá taková žena projde mýma rukama. Případně jsou to ženy, které po porodu trápí únik moči. To je o něco častější potíž a s tím se dá moc hezky začít pracovat hned po porodním období nebo naopak jsou jiné potíže právě vycházejících ze stran dysfunkce pánevního dna či bolesti na pohybovém systému anebo naopak jsou to ty ženy, které jsme měli v péči v době těhotenství a služba navazuje hned v rámci šestinedělí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy říkáte služba, znamená to, že vy častěji přicházíte za ženami nebo vás častěji oslovují ženy a jsou to ony, které dávají ten podnět, aby se s vámi mohly pracovat?

Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka, Gynekologicko-porodnická klinika FNO: V rámci ambulantní péče jsou to ty ženy, které se snaží dostat do ambulance a je to záležitost celorepubliková, protože ta naše nastavená péče je velmi unikátní a nemáme v tomto konkurenci. Takže tam si vyhledávají nás a na šestinedělí je to domluva skrze porodní asistentky a s lékaři v případě, když se žena po porodu setká s určitými potížemi, tak abych byla přivolána a abych jí mohla pomoci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní Bajerová, náš čas vypršel. Já Vám děkuji za Vaše odpovědi.

Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka, Gynekologicko-porodnická klinika FNO: Já děkuji Vám za vaše otázky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zdravotníci ale také studenti středních a vysokých škol teď najdou veškerou odbornou literaturu i zázemí pro studium v rekonstruované knihovně ve Fakultní nemocnici funguje už od roku devatenáct set padesát devět a jsou tam uchovávány i takové skvosty jako lékařský časopis z devatenáctého století.

Deset medicínských minut je za námi, mějte zdravé dny a za dva týdny u nové premiéry na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat