Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Magazín TV medicína

Magazín TV medicína

  • Lidé opět obdivují květiny v areálu havířovské nemocnice
  • MUDr. Jan Žatecký, onkochirug, Slezská nemocnice Opava: Léčba rakoviny prsu je od roku 2016 šetrnější
  • Onkochirurg nemusí odebírat všechny uzliny v podpaží
  • Tento postup snižuje radikalitu operačního výkonu

Lidé opět obdivují květiny v areálu havířovské nemocnice

Nemocnice v Havířově nechala druhým rokem vysadit před hlavním vstupem květinovou louku. I tentokrát vyvolala mezi lidmi velké nadšení, a to i díky vzrostlým slunečnicím.

Takto vypadala květinová louka, kterou nechala nemocnice v Havířově poprvé vysít v loňském roce. Lidé se u ní fotili a přáli si, aby byla louka ještě rozšířena.

Irma Kaňová, PR manažer Nemocnice Havířov: "Na základě toho, že to bylo loni krásné, barevné jsme se rozhodli, že to bude ještě krásnější a ještě barevnější. Takže můžete tady za mnou vidět spoustu slunečnic, ty květiny jsou polovysoké. Loni jsme měli jenom takovou nízkou výsadbu a máme radost z toho, že přesto, že byla taková velká tepla, tak celá květinová louka kvete a přežila všechno.”

anketa: “ Je to úplná krása, to se jen tak nevidí. Já jsem úplně z toho nadšená.”

anketa: “Letošní kytičky se mi líbí mnohem víc, protože je jich více, je to bohatší a barevnější. Ta to oko to působí lépe o hodně."

anketa: "To už to bylo loni a bylo to překrásné. Já jsem tu zrovna ležel, kochal jsem se tady. Myslím, že je tady více těch slunečnic. To zvýrazňuje.”

anketa: “Kytičky jsou hezké.” Které se ti líbí nejvíce? “Slunečnice.”

Nemocnice má s loukou, ale i celým parkem další plány.

Irma Kaňová, PR manažer Nemocnice Havířov: "V tuto chvíli se budeme snažit, aby byla zachována květinová louka i další rok. Máme nějaké plány ještě s úpravami a s výsevem dalších jiných květin v rámci areálu nemocnice, ale to zatím nebudeme prozrazovat.”

Stejně jako v loňském roce, i letos nemocnice na podzim lidem umožní si květiny natrhat domů. Přesný datum nemocnice zveřejní na svých sociálních sítích.

---MUDr. Jan Žatecký, onkochirug, Slezská nemocnice Opava: Léčba rakoviny prsu je od roku 2016 šetrnější

Simona Součková, TV Polar: Naším dnešním hostem je pan doktor Jan Žatecký onkochirurg ze Slezské nemocnice v Opavě. Dobrý den.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Dobrý den, děkuju za pozvání.

Simona Součková, TV Polar: Naše dnešní téma je karcinom prsu. Nicméně máme i spoustu pozitivních informací pro naše divačky i diváky, protože to postihuje i muže. Karcinom prsu u žen je nejčastějším zhoubným nádorem. Stále to tak je?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Přesně tak, stále to platí. Je to opravdu nejčastější zhoubný nádor u žen.

Simona Součková, TV Polar: Četnost toho záchytu je v ČR poměrně vysoká, řadí nás na ty přední příčky, co se týče evropského měřítka nebo celosvětového měřítka. Ale je tady pořád jedno velké ALE.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Ta pozitivní zpráva je v tom, že od roku 2002, kdy byl zaveden u nás mamografický screening, přibývá daleko víc těch časných nádorů prsu na úkor právě těch pokročilých nádorů prsu. Takže nám se daří zachytávat právě ty časné nádory prsu, které jsou lépe léčitelné.

Simona Součková, TV Polar: Jsou už hmatatelné tyto časné nádory prsu?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Právě často být nemusí hmatatelné vůbec a jsou zachycené tzv. screeningovou metodou, kterou používáme. Mamografii, kterou používáme u žen od pětačtyřicátého roku života co dva roky. A tato metoda je tak citlivá, že opravdu dokáže najít nádory prsu velikosti několik milimetrů, které ještě hmatatelné vůbec být nemusí.

Simona Součková, TV Polar: Jaké postupy Vy volíte u těch časných nádorů?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Časné nádory stejně i jako pokročilé. Nejdříve pacientka musí projít tzv. multidisciplinárním týmem, kde se sejde chirurg, onkolog, radiolog, sejde se tam patolog, eventuálně třeba i plastický chirurg nebo genetik a tito všichni lékaři nebo lékařky spolu právě s pacientkou nebo pacientem dále řeší možnosti léčby karcinomu prsu a terapií pacientce v podstatě šijí na míru. My o tom mluvíme jako o tzv. individualizované léčbě, tím pádem i pacientkám, které mají časné nádory, jsme schopni nabídnout léčbu šitou na míru a ve většině případů u těch časných nádorů jde o to, že na prvním místě bude léčba chirurgická a pak dle výsledků histologického eventuálně léčba onkologická a to chemoterapie, biologická léčba nebo léčba ozařováním. Ale to všechno potom následně, až se zjistí z vyšetření celého nádoru.

Simona Součková, TV Polar: Já jsem naznačila u té první otázky, že tady je ještě jedno velké ALE. Přestože ten mamografický screening je u nás propracovaný, že řada žen přichází pozdě, nechají si ten nádor prorůst už do jiných okolních tkání. Proč si myslíte, že se tak děje? Je to ze strachu. Nechtějí vědět tu diagnózu?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Je to tak. Většina pacientek, pokud přijdou pozdě, tak chodí z toho důvodu, že se opravdu bojí znát tu diagnózu. Myslí si, že je to například nějaký zánět, který zmizí a opravdu potom přijdou ve chvíli, když už ten nádor je pokročilý a může vycestovat i ven z toho primárního místa například do lymfatických uzlin.

Simona Součková, TV Polar: Takto pokročilá stádia se určitě léčí hůře nebo de facto tu ženu čeká delší léčba. Nicméně Vy jste naznačil, že ten začátek je stejný, ať už je to časné stádium, nebo to pokročilé. Je to vždy velký radikální zásah u těch pokročilých nádorů?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Obecně platí, že čím je to větší nádor, tím zásah bude větší. Nicméně těch pokročilých nádorů se ve většině případů, není to už u všech pacientek, na prvním místě otočíme ten sousled terapií a na prvním místě je terapie onkologická ve formě chemoterapie nejčastěji a na druhém místě teprve pak léčba chirurgická.

Simona Součková, TV Polar: Až do roku 2016 byla léčba u těch pokročilejších nádorů více radikální. Tento přístup se ale podstatně změnil se studií, která přinesla inovace do léčby.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Je to přesně, jak říkáte, protože obecně v léčbě karcinomu prsu se za poslední desítky let vidíme tzv. deeskalaci. Vidíme to, že dochází ke snižování radikality u pacientek a tím pádem nemusíme brát tak velký bezpečnostní lem kolem tumoru a nemusíme být taky tak radikální v oblasti podpaží, kde vždycky hledáme spádové lymfatické uzliny. V tom roce 2016 publikovali právě kolegové ze Spojených států studii, která byla přelomová v tom, že ukázali, že není nutné brát u pacientek s pokročilými nádory všechny uzliny z podpaží ale je nutné nebo je možné brát třeba jenom uzlinu označenou, díky které potom víme, jestli ten nádor po té chemoterapii zmizel, nebo jestli tam ještě následně zůstal.

Simona Součková, TV Polar: Vy jste se podílel na studii, kterou jste prováděli u nás v ČR. Sdělte nám podrobnosti.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: My jsme publikovali teď aktuálně v srpnu tohoto roku takovou velkou národní studii, kdy jsme se právě zaměřovali na ty pokročilé nádory a právě na léčbu v oblasti podpaží na tzv. staging. Jestli opravdu ten nádor v uzlinách ještě stále je nebo není a konkrétně jsme studovali, když uzlinu označíme, jestli ta značka, které říkáme marker, jestli marker tam vydrží opravdu po celou dobu onkologické léčby a jestli tu uzlinu má, tak následně najdeme. Studovali jsme tři takové markery, což byl roztok uhlíku, bylo to magnetické zrno a iodové zrno a zjistili jsme, že markery jsou porovnatelné. Pro pacientky je to dobrá zpráva, protože nemusíme brát tolik uzlin z podpaží, což pro pacientky znamená právě poruchy hybnosti, poruchy citlivosti, otoky končetiny, ale je možné brát právě jenom tu uzlinu značenou. Díky této studii víme, že máme bezpečné značky, které můžeme používat a pacientky z tohoto můžou profitovat.

Simona Součková, TV Polar: Vy takto už léčíte pacientky i ve Slezské nemocnici v Opavě. Čili ve stručnosti ty výhody, jaké jsou? Jistě se shodneme, že nemusíte brát tolik uzlin, ale přesto určitě těch výhod je víc.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Přesně tak. Ta metoda byla publikována v roce 2016 poprvé. My jsme ji začali ve Slezské nemocnici v Opavě používat v roce 2019 a od této doby opravdu celý svět hledá ty správné značky na označení uzliny. Pro pacientky to opravdu znamená právě výhoda v tom, že nemusíme být tak radikální, můžeme být opravdu šetřící jak v oblasti prsu, tak hlavně v oblasti toho podpaží.

Simona Součková, TV Polar: Zeptám se ještě úplně laicky jak tu značku provádíte?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Tu značku zavadí radiolog, zavádí ji pod ultrazvukem a zavádí navigovaně, takže přímo vidí tu uzlinu, do které tu značku zavede.

Simona Součková, TV Polar: Výborně, já Vám děkuji za Vaši návštěvu. Přeji, abyste měli jenom samé úspěchy a aby pacientky trpěli co nejméně. Děkuji a s vámi, milí diváci se těším zase příště na viděnou. Mějte se hezky.

---

Redakčně upraveno / zkráceno.


Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Magazín TV medicína
27. září 2023, 17:45

Lidé opět obdivují květiny v areálu havířovské nemocnice

Nemocnice v Havířově nechala druhým rokem vysadit před hlavním vstupem květinovou louku. I tentokrát vyvolala mezi lidmi velké nadšení, a to i díky vzrostlým slunečnicím.

Takto vypadala květinová louka, kterou nechala nemocnice v Havířově poprvé vysít v loňském roce. Lidé se u ní fotili a přáli si, aby byla louka ještě rozšířena.

Irma Kaňová, PR manažer Nemocnice Havířov: "Na základě toho, že to bylo loni krásné, barevné jsme se rozhodli, že to bude ještě krásnější a ještě barevnější. Takže můžete tady za mnou vidět spoustu slunečnic, ty květiny jsou polovysoké. Loni jsme měli jenom takovou nízkou výsadbu a máme radost z toho, že přesto, že byla taková velká tepla, tak celá květinová louka kvete a přežila všechno.”

anketa: “ Je to úplná krása, to se jen tak nevidí. Já jsem úplně z toho nadšená.”

anketa: “Letošní kytičky se mi líbí mnohem víc, protože je jich více, je to bohatší a barevnější. Ta to oko to působí lépe o hodně."

anketa: "To už to bylo loni a bylo to překrásné. Já jsem tu zrovna ležel, kochal jsem se tady. Myslím, že je tady více těch slunečnic. To zvýrazňuje.”

anketa: “Kytičky jsou hezké.” Které se ti líbí nejvíce? “Slunečnice.”

Nemocnice má s loukou, ale i celým parkem další plány.

Irma Kaňová, PR manažer Nemocnice Havířov: "V tuto chvíli se budeme snažit, aby byla zachována květinová louka i další rok. Máme nějaké plány ještě s úpravami a s výsevem dalších jiných květin v rámci areálu nemocnice, ale to zatím nebudeme prozrazovat.”

Stejně jako v loňském roce, i letos nemocnice na podzim lidem umožní si květiny natrhat domů. Přesný datum nemocnice zveřejní na svých sociálních sítích.

---MUDr. Jan Žatecký, onkochirug, Slezská nemocnice Opava: Léčba rakoviny prsu je od roku 2016 šetrnější

Simona Součková, TV Polar: Naším dnešním hostem je pan doktor Jan Žatecký onkochirurg ze Slezské nemocnice v Opavě. Dobrý den.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Dobrý den, děkuju za pozvání.

Simona Součková, TV Polar: Naše dnešní téma je karcinom prsu. Nicméně máme i spoustu pozitivních informací pro naše divačky i diváky, protože to postihuje i muže. Karcinom prsu u žen je nejčastějším zhoubným nádorem. Stále to tak je?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Přesně tak, stále to platí. Je to opravdu nejčastější zhoubný nádor u žen.

Simona Součková, TV Polar: Četnost toho záchytu je v ČR poměrně vysoká, řadí nás na ty přední příčky, co se týče evropského měřítka nebo celosvětového měřítka. Ale je tady pořád jedno velké ALE.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Ta pozitivní zpráva je v tom, že od roku 2002, kdy byl zaveden u nás mamografický screening, přibývá daleko víc těch časných nádorů prsu na úkor právě těch pokročilých nádorů prsu. Takže nám se daří zachytávat právě ty časné nádory prsu, které jsou lépe léčitelné.

Simona Součková, TV Polar: Jsou už hmatatelné tyto časné nádory prsu?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Právě často být nemusí hmatatelné vůbec a jsou zachycené tzv. screeningovou metodou, kterou používáme. Mamografii, kterou používáme u žen od pětačtyřicátého roku života co dva roky. A tato metoda je tak citlivá, že opravdu dokáže najít nádory prsu velikosti několik milimetrů, které ještě hmatatelné vůbec být nemusí.

Simona Součková, TV Polar: Jaké postupy Vy volíte u těch časných nádorů?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Časné nádory stejně i jako pokročilé. Nejdříve pacientka musí projít tzv. multidisciplinárním týmem, kde se sejde chirurg, onkolog, radiolog, sejde se tam patolog, eventuálně třeba i plastický chirurg nebo genetik a tito všichni lékaři nebo lékařky spolu právě s pacientkou nebo pacientem dále řeší možnosti léčby karcinomu prsu a terapií pacientce v podstatě šijí na míru. My o tom mluvíme jako o tzv. individualizované léčbě, tím pádem i pacientkám, které mají časné nádory, jsme schopni nabídnout léčbu šitou na míru a ve většině případů u těch časných nádorů jde o to, že na prvním místě bude léčba chirurgická a pak dle výsledků histologického eventuálně léčba onkologická a to chemoterapie, biologická léčba nebo léčba ozařováním. Ale to všechno potom následně, až se zjistí z vyšetření celého nádoru.

Simona Součková, TV Polar: Já jsem naznačila u té první otázky, že tady je ještě jedno velké ALE. Přestože ten mamografický screening je u nás propracovaný, že řada žen přichází pozdě, nechají si ten nádor prorůst už do jiných okolních tkání. Proč si myslíte, že se tak děje? Je to ze strachu. Nechtějí vědět tu diagnózu?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Je to tak. Většina pacientek, pokud přijdou pozdě, tak chodí z toho důvodu, že se opravdu bojí znát tu diagnózu. Myslí si, že je to například nějaký zánět, který zmizí a opravdu potom přijdou ve chvíli, když už ten nádor je pokročilý a může vycestovat i ven z toho primárního místa například do lymfatických uzlin.

Simona Součková, TV Polar: Takto pokročilá stádia se určitě léčí hůře nebo de facto tu ženu čeká delší léčba. Nicméně Vy jste naznačil, že ten začátek je stejný, ať už je to časné stádium, nebo to pokročilé. Je to vždy velký radikální zásah u těch pokročilých nádorů?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Obecně platí, že čím je to větší nádor, tím zásah bude větší. Nicméně těch pokročilých nádorů se ve většině případů, není to už u všech pacientek, na prvním místě otočíme ten sousled terapií a na prvním místě je terapie onkologická ve formě chemoterapie nejčastěji a na druhém místě teprve pak léčba chirurgická.

Simona Součková, TV Polar: Až do roku 2016 byla léčba u těch pokročilejších nádorů více radikální. Tento přístup se ale podstatně změnil se studií, která přinesla inovace do léčby.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Je to přesně, jak říkáte, protože obecně v léčbě karcinomu prsu se za poslední desítky let vidíme tzv. deeskalaci. Vidíme to, že dochází ke snižování radikality u pacientek a tím pádem nemusíme brát tak velký bezpečnostní lem kolem tumoru a nemusíme být taky tak radikální v oblasti podpaží, kde vždycky hledáme spádové lymfatické uzliny. V tom roce 2016 publikovali právě kolegové ze Spojených států studii, která byla přelomová v tom, že ukázali, že není nutné brát u pacientek s pokročilými nádory všechny uzliny z podpaží ale je nutné nebo je možné brát třeba jenom uzlinu označenou, díky které potom víme, jestli ten nádor po té chemoterapii zmizel, nebo jestli tam ještě následně zůstal.

Simona Součková, TV Polar: Vy jste se podílel na studii, kterou jste prováděli u nás v ČR. Sdělte nám podrobnosti.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: My jsme publikovali teď aktuálně v srpnu tohoto roku takovou velkou národní studii, kdy jsme se právě zaměřovali na ty pokročilé nádory a právě na léčbu v oblasti podpaží na tzv. staging. Jestli opravdu ten nádor v uzlinách ještě stále je nebo není a konkrétně jsme studovali, když uzlinu označíme, jestli ta značka, které říkáme marker, jestli marker tam vydrží opravdu po celou dobu onkologické léčby a jestli tu uzlinu má, tak následně najdeme. Studovali jsme tři takové markery, což byl roztok uhlíku, bylo to magnetické zrno a iodové zrno a zjistili jsme, že markery jsou porovnatelné. Pro pacientky je to dobrá zpráva, protože nemusíme brát tolik uzlin z podpaží, což pro pacientky znamená právě poruchy hybnosti, poruchy citlivosti, otoky končetiny, ale je možné brát právě jenom tu uzlinu značenou. Díky této studii víme, že máme bezpečné značky, které můžeme používat a pacientky z tohoto můžou profitovat.

Simona Součková, TV Polar: Vy takto už léčíte pacientky i ve Slezské nemocnici v Opavě. Čili ve stručnosti ty výhody, jaké jsou? Jistě se shodneme, že nemusíte brát tolik uzlin, ale přesto určitě těch výhod je víc.

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Přesně tak. Ta metoda byla publikována v roce 2016 poprvé. My jsme ji začali ve Slezské nemocnici v Opavě používat v roce 2019 a od této doby opravdu celý svět hledá ty správné značky na označení uzliny. Pro pacientky to opravdu znamená právě výhoda v tom, že nemusíme být tak radikální, můžeme být opravdu šetřící jak v oblasti prsu, tak hlavně v oblasti toho podpaží.

Simona Součková, TV Polar: Zeptám se ještě úplně laicky jak tu značku provádíte?

Jan Žatecký, onkochirurg, Slezská nemocnice Opava: Tu značku zavadí radiolog, zavádí ji pod ultrazvukem a zavádí navigovaně, takže přímo vidí tu uzlinu, do které tu značku zavede.

Simona Součková, TV Polar: Výborně, já Vám děkuji za Vaši návštěvu. Přeji, abyste měli jenom samé úspěchy a aby pacientky trpěli co nejméně. Děkuji a s vámi, milí diváci se těším zase příště na viděnou. Mějte se hezky.

---

Redakčně upraveno / zkráceno.


Zdroj: https://polar.cz/porady/magazin-tv-medicina/magazin-tv-medicina-27-09-2023-17-46